Przejdź do treści
GRAJEWO: OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

GRAJEWO: OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości mobilizuje nas wszystkich do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć patriotycznych, które podkreślą rangę dnia 11 listopada 2018r. Uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie z dużym zaangażowaniem włączyli się do przygotowań związanych z tym szczególnym narodowym świętem.

Podczas zajęć wychowawczych młodzież powtórzyła wiedzę historyczną dotyczącą okresu niezłomnej walki Polaków o odzyskanie niepodległości. Przypomniała sylwetki wybitnych postaci zasłużonych w walce o wolną Polskę w okresie zaborów i I Wojny Światowej. Uczestnicy przygotowali i zaprezentowali rówieśnikom materiały edukacyjne dotyczące symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. W celu lepszego zobrazowania wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości młodzież z pomocą wychowawcy przygotowała gazetkę edukacyjną obrazującą walkę Polaków o niepodległość w XVIII i IX wieku.

Podjęte działania wychowawcze mają na celu umocnić patriotyczną postawę młodzieży, pogłębić wiedzę historyczną, uświadomić wartość wolności i niepodległości dla każdego obywatela i narodu. Zdobyta wiedza zmotywuje uczestników do włączenia się w uroczyste obchody Święta Niepodległości w środowisku lokalnym.

Autor, fot.: Teresa Maciorowska – komendant HP Grajewo