Przejdź do treści
ŁOMŻA: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

ŁOMŻA: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Wiedza Edukacja Rozwój Unia Europejska

Młodzież z Hufca Pracy w Łomży kontynuuje udział w ogólnopolskim projekcie unijnym „Stawiam na Przyszłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach bierze udział dziesięcioosobowa grupa uczniów klas drugich z Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ. Zajęcia skierowane są do młodzieży chcącej nabyć i rozwijać umiejętności komputerowe. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom projektu, wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego.

Młodzież nauczy się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych oraz logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Do tej pory beneficjenci projektu uczestniczyli w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, grupowym wsparciu psychologicznym oraz w warsztatach z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Młodzi ludzie chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach przewidzianych w projekcie. ”Stawiam na Przyszłość” stał się dla nich kołem ratunkowym. Uświadomił im potrzebę kształcenia i tak krok po kroku zmieniał ich nastawienie do nauki, pracy i życia.

Autor: Jolanta Karwowska – koordynator projekt
Fot.: Marzena Pachucka – opiekun grupy