Przejdź do treści
WYSOKIE MAZOWIECKIE: WIEDZA O SOBIE SAMYM KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY

WYSOKIE MAZOWIECKIE: WIEDZA O SOBIE SAMYM KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY

Czy istnieje wzór na wiedzę o sobie samym? Sprawdźmy to! Dodajmy wiedzę o własnym organizmie i stanie zdrowia do wiedzy o własnych stosunkach z innymi ludźmi, o własnej biografii, o własnej psychice, o funkcjonowaniu i warunkach zmian własnej osobowości, do wiedzy o swoich marzeniach i postanowieniach, a teraz pomyślmy jaki osiągnęliśmy wynik. Czy na pewno wiemy o sobie wszystko? A jeżeli nie, to czy warto poznać siebie?

Odpowiedź brzmi tak! Warto, a nawet należy poznać samego siebie, gdyż to właśnie nasza samoświadomość umożliwia realną ocenę własnej osoby. Samoświadomość pozwala nam budować pozytywne relacje z innymi ludźmi, daje nam informacje o naszych możliwościach, słabych i mocnych stronach oraz ułatwia odnalezienie własnego miejsca na rynku pracy i umożliwia czerpanie satysfakcji z życia. Mimo, iż nasza samowiedza narasta stopniowo, nigdy nie jest pełna i ulega różnym przeobrażeniom, to dzięki niej łatwiej jest nam polubić samych siebie i odnosić sukcesy w różnych dziedzinach życia.

Poprzez dyskusję, pracę zespołową oraz rozmaite gry i zabawy młodzież uczestnicząca w spotkaniu nabyła nową wiedzę oraz niezbędne wskazówki i informacje, potrzebne do uaktualniania wiedzy na temat samego siebie. Doradca zawodowy podkreślił, jak ważne jest słuchanie samego siebie, swego głosu wewnętrznego i uświadomienie sobie celu, do którego będziemy dążyć.

Autor, fot.: Olga Zarzecka, doradca zawodowy - stażysta MCK w Wysokiem Mazowieckiem