Przejdź do treści
moj zawod moja przyszlosc

ZAMBRÓW: "MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie, w dniu 12.06.2018 r., spotkał się z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół SWEiRP w Zambrowie. Zajęcia odbyły się w ramach utrzymania rezultatów projektu: "OHP jako realizator usług rynku pracy", a ich temat brzmiał: "Mój zawód – moja przyszłość".

Celem spotkania było wzbudzenie w gimnazjalistach zainteresowania światem zawodów i uświadomienie, iż wiedza o profesjach, którą ludzie posiadają, wiąże się zazwyczaj ze stereotypami. Doradca zawodowy uzmysłowił młodzieży, że wybór zawodu winien być dokonywany przede wszystkim w oparciu o zainteresowania i preferencje zawodowe, jak również wnikliwą analizę zasobów rynku pracy.

Prowadząca zajęcia podkreśliła, iż karierę zawodową należy planować świadomie. Im lepiej człowiek zna samego siebie, tym łatwiej jest mu odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Skutki niewłaściwego wyboru profesji bywają bardzo dotkliwe, a należą do nich m.in. brak satysfakcji z wykonywanej pracy, niska jej jakość, frustracja i ciągłe napięcie psychiczne, niechęć do samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, niemożność sprostania wymaganiom pracodawcy, nuda, monotonia. Doradca zawodowy uwrażliwił gimnazjalistów na właściwe poznawanie zainteresowań, które winny służyć jako drogowskaz przy wyborze szkoły i zawodu. O zainteresowaniach świadczą przede wszystkim: sposób spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, tematyka czytanych książek, artykułów, czasopism, preferowane przedmioty szkolne, osiągnięcia w różnorakich konkursach i olimpiadach.

Na zakończenie zajęć prowadząca przytoczyła uczestnikom słowa Petera Druckera, pisarza i nauczyciela menedżerów: ”Jeśli przez całe swoje życie zawodowe robiłeś jedno, to znaczy, że nigdy nie dowiedziałeś się, kim byłeś”.

Autor; Foto: Elżbieta Gacka-Modzelewska, doradca zawodowy