Przejdź do treści
program Kolczasty jezyk

KOLNO: REALIZACJA PROGRAMU "KOLCZASTY JĘZYK"

Od 4 kwietnia do 13 czerwca br. w Hufcu Pracy w Kolnie realizowany był wojewódzki program "Kolczasty język", mający na celu uwrażliwienie młodzieży na problem agresji słownej oraz przedstawienie im savoir-vivre rozmowy.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach teoretycznych dotyczących agresji słownej, poznała jej przyczyny i skutki, obejrzała ciekawe filmy o stosownej tematyce, pracowała także na tekstach kultury takich jak wiersze m.in. "Słuchaj brachu …". Ciekawym elementem programu było spotkanie z przedstawicielem Straży miejskiej w Kolnie, który wprowadził młodzież w aspekty prawne karania za niekulturalne wypowiedzi czy stosowanie przemocy słownej w stosunku do drugiego człowieka. Na zajęciach plastycznych uczestnicy programu dokonali projektu oraz wykonania logo programu "Kolczasty język".

Tematyka zajęć uświadomiła wszystkim powagę problemu agresji słownej oraz położyła szczególny nacisk na konieczność kulturalnej wypowiedzi.

Autor: Dorota Nicewicz – wychowawca HP w Kolnie
Foto: Katarzyna Raszczyk – wychowawca HP w Kolnie