Przejdź do treści
ZAMBRÓW - OKO W OKO Z PRACODAWCĄ

ZAMBRÓW: OKO W OKO Z PRACODAWCĄ – CZYLI WSZYSTKO O ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

Człowiek w ciągu swojego życia zdaje wiele różnorakich egzaminów. Do każdego z nich winien się zatem skrupulatnie i starannie przygotować, by nie ponieść porażki. Jednym z najważniejszych życiowych sprawdzianów jest rozmowa kwalifikacyjna, a w szczególności ta, na której kandydat do pracy występuje w roli „debiutanta”.

Do stanięcia „oko w oko z pracodawcą” mieli okazję przygotować się uczestnicy zajęć , które 8 stycznia br. przeprowadził doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie w miejscowym Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości.

Prowadząca uświadomiła młodzieży, iż moment otrzymania zaproszenia na interview powinien być początkiem intensywnych i skrupulatnych przygotowań do spotkania z pracodawcą.
Wtedy to właśnie należy zebrać możliwie najwięcej informacji o tejże firmie, przeanalizować pytania zadawane przez rekruterów i przygotować na nie odpowiedzi, zadbać, by nie spóźnić się na omówioną godzinę, jak również doskonale opanować umiejętność autoprezentacji. Kluczowe, na rozmowie kwalifikacyjnej, jest pierwsze wrażenie, ponieważ pracodawca ocenia kandydata już w ciągu pierwszych kilkunastu sekund. To właśnie te pierwsze sekundy decydują o dalszym przebiegu interview. Zadaniem kandydata do pracy jest przedstawienie i zaprezentowanie siebie jako osoby kompetentnej i wręcz idealnie pasującej do stawianych wymagań. Pracodawca musi zatem być przekonany, że to właśnie TY jesteś osobą, z którą zechce podpisać umowę o pracę.

Autor: Elżbieta Gacka-Modzelewska – doradca zawodowy MCK w Zambrowie
Foto: wychowawca klasy