Przejdź do treści
KOLNO KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KOLNO: PRZYGOTOWANIA MECHANIKÓW Z HUFCA PRACY DO WYJAZDU NA STAŻ

Logotyp Erasmus+ oraz OHP

W kolneńskim Hufcu Pracy realizowany jest projekt "Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych", współfinansowany z programu Erasmus+. W ramach działań projektowych, na przełomie marca i kwietnia, dziesięcioosobowa grupa mechaników samochodów osobowych wyjedzie na dwutygodniowy staż zawodowy do Brandenburga (Niemcy).

Przed wyjazdem uczestnicy muszą zapoznać się z podstawami języka niemieckiego. 60-godzinny kurs pozwoli poszerzyć znajomość języka obcego oraz lepiej poznać kulturę kraju, w którym realizowany będzie się staż.

Lektor języka niemieckiego jest pod wrażeniem zaangażowania i systematyczności z jaką uczestnicy Hufca Pracy realizują ten pierwszy etap projektu.

Autor; Foto : Agnieszka Samul – komendant HP Kolno