Przejdź do treści

PODLASKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ŚWIĘTUJE 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


„NIEPODLEGŁOŚĆ”. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY W AUGUSTOWIE

Aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Hufiec Pracy w Augustowie wspólnie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym zorganizował Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Niepodległość”, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Augustowskiego, Jarosław Szlaszyński.

Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym oraz kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej.
W ramach zajęć koła plastycznego „Pastel”, uczestnicy augustowskiego hufca przygotowują prace na konkurs. Choć temat jest trudny, młodzi artyści z przyjemnością podejmują się tematu w rywalizacji z rówieśnikami.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 9 listopada br. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego podczas akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Autor: Jacek Nejfeld wychowawca HP 10-6
Fot.: Dariusz Tomczyk wychowawca HP 10-6


AUGUSTÓW: W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI WYCIECZKA PATRIOTYCZNA DO WILNA

Wielką satysfakcję mają młodzi ludzie, gdy w nagrodę za wyniki w nauce i w pracy, a także zaangażowanie w działalność społeczną, zostają wyróżnieni. Wyróżnienie ma szczególny charakter jeśli jest to wyjazd turystyczno-patriotyczny z elementami lekcji historii Polski oraz Litwy dla upamiętnienia 100–lecia niepodległości Polski. 24 października 2018 r. 39–osobowa grupa młodzieży z Hufca Pracy w Augustowie przebywała na wycieczce w Trokach i w Wilnie na Litwie. Prócz podziwiania skarbów historii takich jak zamek w Trokach, dawnej stolicy Litwy, cmentarz na Rossie w Wilnie, przepięknych cerkwi i kościołów, w tym kościoła barokowego św. Piotra i Pawła, Katedry Wileńskiej - miejsca pochówku wielkich książąt litewskich i królów Polski, młodzież mogła podziwiać panoramę Wilna, zobaczyć miejsce pobytu między innym: Adama Mickiewicza przed zsyłką na Syberię, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, który swą młodość spędził w Wilnie, ukończył tu gimnazjum i studiował polonistykę, a potem prawo na Uniwersytecie Wileńskim. W Wilnie mieszkał i ukończył gimnazjum Józef Piłsudski. Wycieczka była także okazją, aby pomodlić się przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W trakcie tych wojaży zagranicznych nie zapomniano o tegorocznym 100-leciu niepodległości Polski przypadającym w rocznicę Bitwy Warszawskiej – 11 listopada. Młodzież wraz z wychowawcami oddała cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, złożyła wieniec i zapaliła znicze na grobie, gdzie spoczywa jego serce oraz matka Maria z Billewiczów Piłsudska. Płyta nagrobna zawiera napis: „Matka i serce syna”, a grób mieści się przed Starą Rossą na tzw. kwaterze żołnierskiej o powierzchni 0,2 ha, na której spoczywają polscy oficerowie i ochotnicy polegli w latach 1919–1920 w walkach o Wilno, a także żołnierze Armii Krajowej polegli podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku.

Były to nie zapomniane chwile lekcji historii i patriotyzmu dla młodzieży, wzmocnione treścią przekazu wiedzy przez przewodnika, Polaka z Wilna pana Ludwika Juchniewicza. Młodzi ludzie byli zachwyceni pięknem Wilna i widocznymi na każdym kroku elementami polskości.

Autor, fot.: Adam Siedlecki – Komendant HP w Augustowie


100 FLAG NA 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Z inicjatywy Klubu Aktywnych Hufca Pracy w Zambrowie 29 października 2018 r. zostały zorganizowane warsztaty, w ramach których młodzież własnoręcznie wykonywała 100 biało - czerwonych flag na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Głównym celem przedsięwzięcia było wyrobienie wśród młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Zapoznano młodzież z ważnymi wydarzeniami z dziejów narodu polskiego oraz z symbolami narodowymi. Czasami warto zastanowić się, jakie jest nasze podejście do symboli narodowych? Czy odpowiednio dbamy o naszą flagę, którą dekorujemy budynki szkół, urzędów, domów itd. podczas ważnych uroczystości? Czy jest ona czysta, nieposzarpana?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się również o niezłomności wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Gdyby nie nasi bohaterowie, dziś nie używalibyśmy języka polskiego, zniknąłby on zupełnie. Nie mielibyśmy naszej biało-czerwonej flagi ani orła białego w godle narodowym. Istotnym celem jest krzewienie historii w młodym pokoleniu aby nie zapomniało o odważnych czynach naszych przodków walczących o naszą wolność. Z tego względu musimy doceniać to, że nasz kraj jest już wolny i uczyć kolejne pokolenia patriotyzmu i przywiązania do własnego narodu. Wykonane flagi będą eksponowane w rękach młodzieży podczas uroczystego apelu szkolnego z okazji 11 listopada oraz innych ważnych uroczystości szkolnych.

Niech biało-czerwone flagi, powiewające w rękach naszej młodzieży podkreślają poczucie wspólnoty oraz dają wyraz naszych uczuć patriotycznych względem Ojczyzny i bohaterów narodowych.

Autor, fot.: Ewa Fabiańska opiekun Rady Młodzieży HP Zambrów


WASILKÓW: KOŁO PLASTYCZNE ŚWIĘTUJE 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie 29 października 2018 r. na zajęciach koła plastycznego, uczestnicy wykonali śpiewniki pieśni patriotycznych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pracę nad śpiewnikiem młodzież zaczęła od znalezienia i wydrukowania pieśni patriotycznych, a następnie wykonania własnoręcznie okładek różnymi technikami plastycznymi. Przy tworzeniu śpiewników nie obyło się bez rozmów na temat odzyskania niepodległości przez Polskę oraz historii naszego kraju oraz przyśpiewek patriotycznych. Na dzisiejszych zajęciach koła plastycznego tematem przewodnim była ważna sprawa, ale dla nas duże znaczenie miała też miła atmosfera wspólnie spędzonego czasu.

Autor, fot.: Magdalena Dubaniewicz-Kiełczyńska – wychowawca OSiW OHP


WARSZTATY PLASTYCZNO-TECHNICZNE W HUFCU PRACY W KOLNIE

Całe społeczeństwo chce upamiętnić przypadającą w 2018 r. setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbywają się ciekawe uroczystości, spotkania, wystawy, wieczornice, konkursy. Chcemy nadać świętu wspaniałą i nadzwyczajną oprawę. Pragniemy z całego serca oddać hołd ludziom, którzy przynieśli nam wolność oddając życie za Ojczyznę. Włączając się w akcje upamiętniającą 100-lecie niepodległości, wychowawcy HP Kolno zorganizowali warsztaty plastyczne i przeprowadzili pogadankę popartą ilustracjami, fotografiami oraz wiadomościami z historii Polski. Odwiedzano też strony internetowe opisujące dawne wydarzenia.

Młodzież zainspirowana faktami, które miały miejsce 100 lat temu, przystąpiła do wykonania plakatów. Liczyły się ciekawe pomysły, umiejętność połączenia cech informacyjnych i plastycznych. Trzeba było wykazać się dobrym smakiem artystycznym i wiedzą historyczną. Zwracano uwagę na symbole narodowe, godło, flagę, daty, cytaty, hasła, nazwy miejscowości itp. Najlepsze prace zostały przekazane do organizatorów konkursu „Najjaśniejsza”. Organizatorami konkursu jest Burmistrz Miasta Kolno oraz Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

Autor, fot.: Tomasz Nagórski – wychowawca HP Kolno


WASILKÓW: NIEPODLEGLE W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP

W najbliższą niedzielę – 11 listopada przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby uczcić tą tak ważną i doniosłą rocznicę w polskiej historii, uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie przygotowali materiały i wykonali wspólnie gazetkę okolicznościową.

Była to dobra okazja do rozmów wychowawcy z młodzieżą na temat Ojczyzny, postaci i symboli historycznych oraz wartości narodowych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę po wielu latach zaborów stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Odzyskanie niepodległości, walka i działania Józefa Piłsudskiego dla odrodzenia Ojczyzny, przetrwały w tradycji oraz świadomości narodu polskiego jako niezwykle doniosły akt historyczny, a dzień 11 listopada został ustanowiony polskim Świętem Narodowym.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie planuje kolejne przedsięwzięcia dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości.

Autor; Foto: Wołkowycka Ewa – wychowawca OSiW


ZAMBRÓW: OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Hufiec Pracy w Zambrowie wraz ze szkołą SWEiRP im. Janusza Korczaka w Zambrowie w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości realizuje szereg przedsięwzięć patriotycznych mających na celu wprowadzić uczniów w świat wartości, ucząc jednocześnie szacunku do własnej Ojczyzny. Kształtujemy wśród uczestników przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń. Głównym celem przedsięwzięć jest wychowanie patriotyczne młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Dnia 6 listopada 2018 r. w szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, który na stałe wpisany jest w kalendarz imprez szkoły i hufca. Uroczystość rozpoczęto od wspólnego śpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor Małgorzata Leszczyńska przybliżyła uczniom i wychowankom ogromne znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie oraz zachowania własnej tożsamości. W dalszej kolejności młodzież w inscenizacji słowno-muzycznej przypomniała trudne chwile narodu pozbawionego własnego kraju oraz drogę Polaków do wolności. Inscenizacji spektaklu towarzyszyła oprawa muzyczna. Wybrzmiały piękne pieśni patriotyczne, między innymi: „Ojczyzna”, „Pieśń kronika” Marka Grechuty oraz w wykonaniu naszych uczestniczek Juli Kuczyńskiej oraz Pauliny Placek pieśń po tytułem „Dzielmy się” Macieja Miecznikowskiego oraz Justyny Steczkowskiej. Odświętny nastrój uroczystości podkreślała dekoracja sali w symbole patriotyczne oraz barwy biało-czerwone.

Po uroczystym apelu cała społeczność szkolna wraz z wychowawcami klas oraz kadrą OHP udała się do sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na spotkanie z Dariuszem Markiem Srzednickim, reżyserem, scenarzystą, a także historykiem, badaczem dwudziestolecia międzywojennego. Odbywający się w MOK cykl spotkań z historykiem został zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dariusz Marek Srzednicki, podczas drugiego już wykładu pod tytułem „Od Zułowskiego Dworku do Belwederu”, skupił się głównie na prywatnym życiu „Komendanta”. Na początku wykładowca przedstawiał kilka ciekawych faktów z dzieciństwa i dorastania przyszłego Marszałka, który spośród licznego rodzeństwa wyróżniał się wyjątkową inteligencją, był apodyktyczny, ale lubiany i cieszył się autorytetem. Następnie młodzież oraz zebrani mieszkańcy Zambrowa dowiedzieli się: kim była Maria z Billewiczów Piłsudska, Leonarda Lewandowska, Aleksandra Szczerbińska czy Maria z Koplewskich Juszkiewiczowa? Jaką rolę odegrały w życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego? Czym zasłużyły się w historii walki o niepodległość? W jakich okolicznościach marszałek wziął ślub z pierwszą żoną, a także jakie były okoliczności jego śmierci?

Zorganizowane obchody są bez wątpienia nie tylko uczczeniem tego ważnego święta narodowego, ale także kształtują postawę patriotyczną wśród wszystkich uczestników.

Autor: Grażyna Dembek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie
Foto: Tadeusz Chludziński – pracownik SWEiRP w Zambrowie


ŁOMŻA: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

6 listopada 2018 roku w klasach III A i III B Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży odbyła się prelekcja na temat historycznych wydarzeń poświęcenia Polaków w obronie ojczyzny oraz quiz z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klasy III ZSZ ZDZ. Uczestnicy po zajęciach wyszli bogatsi o wiedzę historyczną na temat swojej Ojczyzny i uświadomili sobie, że obowiązkiem każdego Polaka jest miłość i troska wobec Ojczyzny. Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały naród. Mamy nadzieję, że będzie dla nich oczywiste, iż trwanie w wierze, troska o rozwój życia duchowego, zachowanie dobrych obyczajów, więzi z rodziną i najbliższymi, troska o kulturę słowa i umiłowanie tradycji narodowych są czynnikami budującymi naród bez względu na sytuację historyczną.

Celem spotkania było pokazanie młodemu pokoleniu, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą wszystkich Polaków, a obowiązkiem rodziny i szkoły jest pielęgnowanie tradycji narodowych.

Autor, Foto: Aniela Milewska – wychowawca HP w Łomży