Przejdź do treści

PODLASKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ŚWIĘTUJE 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


„NIEPODLEGŁOŚĆ”. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY W AUGUSTOWIE

Aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Hufiec Pracy w Augustowie wspólnie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym zorganizował Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Niepodległość”, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Augustowskiego, Jarosław Szlaszyński.

Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym oraz kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej.
W ramach zajęć koła plastycznego „Pastel”, uczestnicy augustowskiego hufca przygotowują prace na konkurs. Choć temat jest trudny, młodzi artyści z przyjemnością podejmują się tematu w rywalizacji z rówieśnikami.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 9 listopada br. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego podczas akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Autor: Jacek Nejfeld wychowawca HP 10-6
Fot.: Dariusz Tomczyk wychowawca HP 10-6


AUGUSTÓW: W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI WYCIECZKA PATRIOTYCZNA DO WILNA

Wielką satysfakcję mają młodzi ludzie, gdy w nagrodę za wyniki w nauce i w pracy, a także zaangażowanie w działalność społeczną, zostają wyróżnieni. Wyróżnienie ma szczególny charakter jeśli jest to wyjazd turystyczno-patriotyczny z elementami lekcji historii Polski oraz Litwy dla upamiętnienia 100–lecia niepodległości Polski. 24 października 2018 r. 39–osobowa grupa młodzieży z Hufca Pracy w Augustowie przebywała na wycieczce w Trokach i w Wilnie na Litwie. Prócz podziwiania skarbów historii takich jak zamek w Trokach, dawnej stolicy Litwy, cmentarz na Rossie w Wilnie, przepięknych cerkwi i kościołów, w tym kościoła barokowego św. Piotra i Pawła, Katedry Wileńskiej - miejsca pochówku wielkich książąt litewskich i królów Polski, młodzież mogła podziwiać panoramę Wilna, zobaczyć miejsce pobytu między innym: Adama Mickiewicza przed zsyłką na Syberię, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, który swą młodość spędził w Wilnie, ukończył tu gimnazjum i studiował polonistykę, a potem prawo na Uniwersytecie Wileńskim. W Wilnie mieszkał i ukończył gimnazjum Józef Piłsudski. Wycieczka była także okazją, aby pomodlić się przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W trakcie tych wojaży zagranicznych nie zapomniano o tegorocznym 100-leciu niepodległości Polski przypadającym w rocznicę Bitwy Warszawskiej – 11 listopada. Młodzież wraz z wychowawcami oddała cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, złożyła wieniec i zapaliła znicze na grobie, gdzie spoczywa jego serce oraz matka Maria z Billewiczów Piłsudska. Płyta nagrobna zawiera napis: „Matka i serce syna”, a grób mieści się przed Starą Rossą na tzw. kwaterze żołnierskiej o powierzchni 0,2 ha, na której spoczywają polscy oficerowie i ochotnicy polegli w latach 1919–1920 w walkach o Wilno, a także żołnierze Armii Krajowej polegli podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku.

Były to nie zapomniane chwile lekcji historii i patriotyzmu dla młodzieży, wzmocnione treścią przekazu wiedzy przez przewodnika, Polaka z Wilna pana Ludwika Juchniewicza. Młodzi ludzie byli zachwyceni pięknem Wilna i widocznymi na każdym kroku elementami polskości.

Autor, fot.: Adam Siedlecki – Komendant HP w Augustowie


100 FLAG NA 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Z inicjatywy Klubu Aktywnych Hufca Pracy w Zambrowie 29 października 2018 r. zostały zorganizowane warsztaty, w ramach których młodzież własnoręcznie wykonywała 100 biało - czerwonych flag na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Głównym celem przedsięwzięcia było wyrobienie wśród młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Zapoznano młodzież z ważnymi wydarzeniami z dziejów narodu polskiego oraz z symbolami narodowymi. Czasami warto zastanowić się, jakie jest nasze podejście do symboli narodowych? Czy odpowiednio dbamy o naszą flagę, którą dekorujemy budynki szkół, urzędów, domów itd. podczas ważnych uroczystości? Czy jest ona czysta, nieposzarpana?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się również o niezłomności wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Gdyby nie nasi bohaterowie, dziś nie używalibyśmy języka polskiego, zniknąłby on zupełnie. Nie mielibyśmy naszej biało-czerwonej flagi ani orła białego w godle narodowym. Istotnym celem jest krzewienie historii w młodym pokoleniu aby nie zapomniało o odważnych czynach naszych przodków walczących o naszą wolność. Z tego względu musimy doceniać to, że nasz kraj jest już wolny i uczyć kolejne pokolenia patriotyzmu i przywiązania do własnego narodu. Wykonane flagi będą eksponowane w rękach młodzieży podczas uroczystego apelu szkolnego z okazji 11 listopada oraz innych ważnych uroczystości szkolnych.

Niech biało-czerwone flagi, powiewające w rękach naszej młodzieży podkreślają poczucie wspólnoty oraz dają wyraz naszych uczuć patriotycznych względem Ojczyzny i bohaterów narodowych.

Autor, fot.: Ewa Fabiańska opiekun Rady Młodzieży HP Zambrów


WASILKÓW: KOŁO PLASTYCZNE ŚWIĘTUJE 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie 29 października 2018 r. na zajęciach koła plastycznego, uczestnicy wykonali śpiewniki pieśni patriotycznych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pracę nad śpiewnikiem młodzież zaczęła od znalezienia i wydrukowania pieśni patriotycznych, a następnie wykonania własnoręcznie okładek różnymi technikami plastycznymi. Przy tworzeniu śpiewników nie obyło się bez rozmów na temat odzyskania niepodległości przez Polskę oraz historii naszego kraju oraz przyśpiewek patriotycznych. Na dzisiejszych zajęciach koła plastycznego tematem przewodnim była ważna sprawa, ale dla nas duże znaczenie miała też miła atmosfera wspólnie spędzonego czasu.

Autor, fot.: Magdalena Dubaniewicz-Kiełczyńska – wychowawca OSiW OHP


WARSZTATY PLASTYCZNO-TECHNICZNE W HUFCU PRACY W KOLNIE

Całe społeczeństwo chce upamiętnić przypadającą w 2018 r. setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbywają się ciekawe uroczystości, spotkania, wystawy, wieczornice, konkursy. Chcemy nadać świętu wspaniałą i nadzwyczajną oprawę. Pragniemy z całego serca oddać hołd ludziom, którzy przynieśli nam wolność oddając życie za Ojczyznę. Włączając się w akcje upamiętniającą 100-lecie niepodległości, wychowawcy HP Kolno zorganizowali warsztaty plastyczne i przeprowadzili pogadankę popartą ilustracjami, fotografiami oraz wiadomościami z historii Polski. Odwiedzano też strony internetowe opisujące dawne wydarzenia.

Młodzież zainspirowana faktami, które miały miejsce 100 lat temu, przystąpiła do wykonania plakatów. Liczyły się ciekawe pomysły, umiejętność połączenia cech informacyjnych i plastycznych. Trzeba było wykazać się dobrym smakiem artystycznym i wiedzą historyczną. Zwracano uwagę na symbole narodowe, godło, flagę, daty, cytaty, hasła, nazwy miejscowości itp. Najlepsze prace zostały przekazane do organizatorów konkursu „Najjaśniejsza”. Organizatorami konkursu jest Burmistrz Miasta Kolno oraz Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

Autor, fot.: Tomasz Nagórski – wychowawca HP Kolno


WASILKÓW: NIEPODLEGLE W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP

W najbliższą niedzielę – 11 listopada przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby uczcić tą tak ważną i doniosłą rocznicę w polskiej historii, uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie przygotowali materiały i wykonali wspólnie gazetkę okolicznościową.

Była to dobra okazja do rozmów wychowawcy z młodzieżą na temat Ojczyzny, postaci i symboli historycznych oraz wartości narodowych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę po wielu latach zaborów stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Odzyskanie niepodległości, walka i działania Józefa Piłsudskiego dla odrodzenia Ojczyzny, przetrwały w tradycji oraz świadomości narodu polskiego jako niezwykle doniosły akt historyczny, a dzień 11 listopada został ustanowiony polskim Świętem Narodowym.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie planuje kolejne przedsięwzięcia dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości.

Autor; Foto: Wołkowycka Ewa – wychowawca OSiW


ZAMBRÓW: OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Hufiec Pracy w Zambrowie wraz ze szkołą SWEiRP im. Janusza Korczaka w Zambrowie w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości realizuje szereg przedsięwzięć patriotycznych mających na celu wprowadzić uczniów w świat wartości, ucząc jednocześnie szacunku do własnej Ojczyzny. Kształtujemy wśród uczestników przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń. Głównym celem przedsięwzięć jest wychowanie patriotyczne młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Dnia 6 listopada 2018 r. w szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, który na stałe wpisany jest w kalendarz imprez szkoły i hufca. Uroczystość rozpoczęto od wspólnego śpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor Małgorzata Leszczyńska przybliżyła uczniom i wychowankom ogromne znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie oraz zachowania własnej tożsamości. W dalszej kolejności młodzież w inscenizacji słowno-muzycznej przypomniała trudne chwile narodu pozbawionego własnego kraju oraz drogę Polaków do wolności. Inscenizacji spektaklu towarzyszyła oprawa muzyczna. Wybrzmiały piękne pieśni patriotyczne, między innymi: „Ojczyzna”, „Pieśń kronika” Marka Grechuty oraz w wykonaniu naszych uczestniczek Juli Kuczyńskiej oraz Pauliny Placek pieśń po tytułem „Dzielmy się” Macieja Miecznikowskiego oraz Justyny Steczkowskiej. Odświętny nastrój uroczystości podkreślała dekoracja sali w symbole patriotyczne oraz barwy biało-czerwone.

Po uroczystym apelu cała społeczność szkolna wraz z wychowawcami klas oraz kadrą OHP udała się do sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na spotkanie z Dariuszem Markiem Srzednickim, reżyserem, scenarzystą, a także historykiem, badaczem dwudziestolecia międzywojennego. Odbywający się w MOK cykl spotkań z historykiem został zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dariusz Marek Srzednicki, podczas drugiego już wykładu pod tytułem „Od Zułowskiego Dworku do Belwederu”, skupił się głównie na prywatnym życiu „Komendanta”. Na początku wykładowca przedstawiał kilka ciekawych faktów z dzieciństwa i dorastania przyszłego Marszałka, który spośród licznego rodzeństwa wyróżniał się wyjątkową inteligencją, był apodyktyczny, ale lubiany i cieszył się autorytetem. Następnie młodzież oraz zebrani mieszkańcy Zambrowa dowiedzieli się: kim była Maria z Billewiczów Piłsudska, Leonarda Lewandowska, Aleksandra Szczerbińska czy Maria z Koplewskich Juszkiewiczowa? Jaką rolę odegrały w życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego? Czym zasłużyły się w historii walki o niepodległość? W jakich okolicznościach marszałek wziął ślub z pierwszą żoną, a także jakie były okoliczności jego śmierci?

Zorganizowane obchody są bez wątpienia nie tylko uczczeniem tego ważnego święta narodowego, ale także kształtują postawę patriotyczną wśród wszystkich uczestników.

Autor: Grażyna Dembek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie
Foto: Tadeusz Chludziński – pracownik SWEiRP w Zambrowie


ŁOMŻA: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

6 listopada 2018 roku w klasach III A i III B Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży odbyła się prelekcja na temat historycznych wydarzeń poświęcenia Polaków w obronie ojczyzny oraz quiz z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klasy III ZSZ ZDZ. Uczestnicy po zajęciach wyszli bogatsi o wiedzę historyczną na temat swojej Ojczyzny i uświadomili sobie, że obowiązkiem każdego Polaka jest miłość i troska wobec Ojczyzny. Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały naród. Mamy nadzieję, że będzie dla nich oczywiste, iż trwanie w wierze, troska o rozwój życia duchowego, zachowanie dobrych obyczajów, więzi z rodziną i najbliższymi, troska o kulturę słowa i umiłowanie tradycji narodowych są czynnikami budującymi naród bez względu na sytuację historyczną.

Celem spotkania było pokazanie młodemu pokoleniu, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą wszystkich Polaków, a obowiązkiem rodziny i szkoły jest pielęgnowanie tradycji narodowych.

Autor, Foto: Aniela Milewska – wychowawca HP w Łomży


GRAJEWO: OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości mobilizuje nas wszystkich do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć patriotycznych, które podkreślą rangę dnia 11 listopada 2018r. Uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie z dużym zaangażowaniem włączyli się do przygotowań związanych z tym szczególnym narodowym świętem.

Podczas zajęć wychowawczych młodzież powtórzyła wiedzę historyczną dotyczącą okresu niezłomnej walki Polaków o odzyskanie niepodległości. Przypomniała sylwetki wybitnych postaci zasłużonych w walce o wolną Polskę w okresie zaborów i I Wojny Światowej. Uczestnicy przygotowali i zaprezentowali rówieśnikom materiały edukacyjne dotyczące symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. W celu lepszego zobrazowania wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości młodzież z pomocą wychowawcy przygotowała gazetkę edukacyjną obrazującą walkę Polaków o niepodległość w XVIII i IX wieku.

Podjęte działania wychowawcze mają na celu umocnić patriotyczną postawę młodzieży, pogłębić wiedzę historyczną, uświadomić wartość wolności i niepodległości dla każdego obywatela i narodu. Zdobyta wiedza zmotywuje uczestników do włączenia się w uroczyste obchody Święta Niepodległości w środowisku lokalnym.

Autor, fot.: Teresa Maciorowska – komendant HP Grajewo


MŁODZIEŻ Z WASILKOWA KOLPORTUJE OKOLICZNOŚCIOWĄ GAZETĘ

7 listopada 2018 r. uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie aktywnie włączyli się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedsięwzięcie zorganizowane było przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało okolicznościową gazetę podsumowującą wycinek stuletniej historii polskiej polityki społecznej - „Ilustrowany Kurier Społeczny”. Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie wraz z wychowawcą Martą Hakało w godzinach porannych w centrum Białegostoku rozdawała nieodpłatnie gazetę. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, natomiast każdy młody białostoczanin otrzymał pamiątkową niepodległościową przypinkę.

Autor, fot.: Marta Hakało – Kierownik Internatu OSiW


BIAŁYSTOK: ŚWIĘTUJEMY RAZEM


9 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, z którym na co dzień współpracuje Hufiec Pracy w Białymstoku, miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Tradycyjnie już obchodzono święto szkoły. W tym roku jednak wydarzenie to miało szczególny charakter ze względu na celebrę 100-lecia niepodległości Polski. Na uroczystości licznie stawili się zaproszeni goście tj. przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, nauczyciele i pracownicy szkoły. Największą grupę zebranych stanowili oczywiście uczniowie, w tym uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku uczący się w klasach wielozawodowych.

Obchody rozpoczęła ceremonia wprowadzenia sztandaru szkoły, a następnie wszyscy w ramach akcji Ministerstwa Edukacji „Rekord dla Niepodległej”, punktualnie o godz. 11:11 stanęli do odśpiewania hymnu państwowego.
Kolejne w programie było uroczyste ślubowanie klas pierwszych i część artystyczna poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości, w której aktywny udział brali uczestnicy HP. Występy przeplatane były śpiewem pieśni narodowych w wykonaniu wszystkich zebranych.

Najbardziej emocjonującą częścią obchodów było rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego „W imię niepodległej…” oraz wiedzy „Generał Prądzyński – żołnierz i budowniczy”. Podkreślić należy, że wśród laureatów było wielu uczestników HP.

Ostatnim punktem programu było wręczenie statuetek „Super Ignaś 2018” dla najlepszego nauczyciela i ucznia oraz podziękowania i gratulacje.

Istotnie, było czego gratulować. Widząc przygotowanie, osiągnięcia i postawę młodzieży można śmiało powiedzieć, że duża jest świadomość narodowa w młodym pokoleniu, że zdali oni ważny egzamin z lekcji patriotyzmu.

Autor, fot.: Jolanta Powichrowska, Komendant HP


AUGUSTOWSKIE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Narodowe Święto Niepodległości jest w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918. W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania wolności. 9 listopada 2018 r. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie odbyła się z tej okazji akademia z udziałem uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz zarządu powiatu, a także zaproszonych gości. Uroczystość oprócz części artystycznej była podsumowaniem szeregu imprez organizowanych z tej okazji, w tym między innymi: Powiatowego Konkursu Plastycznego, Turnieju Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Augustowskiego oraz Powiatowego Konkursu Historyczno - Plastycznego „Niepodległość”. Należy podkreślić, że współorganizatorem ostatniego przedsięwzięcia był Hufiec Pracy w Augustowie, a patronat nad nim objął Starosta Powiatu Augustowskiego, Jarosław Szlaszyński. Konkurs był także inicjatywą Młodzieży HP w Augustowie pod nadzorem st. wychowawcy z hufca pracy, Jacka Nejfelda, który realizował go wspólnie z Jadwigą Motuk, nauczycielem historii i wos-u w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Do rywalizacji zgłoszono 20 prac, a komisja przyznała następujące miejsca: 1 miejsce zajął Jakub Galiński (ACE - HP/A), 2 Oliwia Wasilewska (ACE – HP/A), 3 Kinga Danilczyk (ACE - HP/A). Laureaci są uczestnikami Hufca Pracy w Augustowie i uczęszczają na zajęcia koła plastycznego „Pastel”.

Podsumowaniem uroczystości było zapalenie zniczy tworzących napis „Chwała bohaterom” przed pomnikiem Żołnierzy I Korpusu znajdującego się na placu przed szkołą.

Autor: Adam Siedlecki – Komendant HP w Augustowie
Fot.: Dariusz Tomczyk – wychowawca HP w Augustowie i Adam Siedlecki


SUWAŁKI: NIEPODLEGŁA DO HYMNU

9 listopada 2018 roku, godz. 11:11 w Parafialnej Podstawowej Szkole Polsko - Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi oraz Niepublicznym Gimnazjum nr 2 w Suwałkach miała miejsce uroczysta akademia poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę.

W podniosłej atmosferze, z biało-czerwonymi flagami i biało-czerwonymi kotylionami stanowiącymi oprawę apelu, młodzież przedstawiła widowisko poświęcone drodze narodu polskiego do niepodległości. Kulminacyjnym momentem akademii było odśpiewanie hymnu Polski przez uczniów wspólnie z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pracownikami administracyjnymi szkoły. Ten moment udzielił się wszystkim obecnym, którzy z powagą, stojąc w postawie zasadniczej i głośno śpiewając naszą najważniejszą pieśń okazali dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Bez względu na rasę, pochodzenie, wyznanie czy poglądy.

To, że dokonaniom narodu polskiego w walce o niepodległość należy się szacunek i pamięć, niech świadczą słowa wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Autor, fot.: Robert Piotrowski – wychowawca


SUWAŁKI: 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski wraca z Magdeburga, gdzie był internowany, do Warszawy. Wita go ludność stolicy. Następnego dnia Rada Regencyjna powierza mu kontrolę nad wojskiem polskim, zaś 14 listopada Piłsudski obejmuje władzę cywilną. Na mocy aktu z 22 listopada staje się Naczelnikiem Państwa. 11 listopada 1918 r. kończy się I Wojna Światowa. Polska odzyskuje niepodległość i suwerenność po 123 latach niewoli. Fala radości obejmuje serca całego narodu dotychczas ciemiężonego przez trzech zaborców: Austrię, Prusy i Rosję.

Pragnąc oddać hołd wszystkim walczącym o wolność Ojczyzny, młodzież z Hufca Pracy w Suwałkach ucząca się w Publicznym Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej w Suwałkach, 8 listopada br. przygotowała uroczysty apel poświęcony 100 – leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Część artystyczna składała się z wierszy i pieśni patriotycznych wykonaniu uczestników kl. III PG oraz została odsłonięta okazjonalna gazetka.

W tym bardzo ważnym dniu delegacja młodzieży Hufca Pracy w Suwałkach uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Miejski w Suwałkach. Rozpoczęły się one mszą św. za Ojczyznę w Konkatedrze pod wezwaniem św. Aleksandra, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pocztów sztandarowych, delegacji związków kombatanckich, harcerzy i młodzieży oraz mieszkańców Suwałk.

W dalszej części uroczystości przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się wystąpienia okolicznościowe: Prezydenta Miasta Suwałki i zaproszonych gości. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem hymnu państwowego. Hufiec Pracy w Suwałkach reprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Suwałkach. W skład delegacji weszli: Klaudia Kwiatkowska, Oskar Kowalewicz, Hubert Wawryszko, Krystian Sałaj, Kacper Bogdański, Jakub Makarewicz oraz wychowawca Robert Maciejewski.

Autor, fot.: Robert Maciejewski – st. wychowawca


ZAMBRÓW: PAMIĘCI NASZYCH BOHATERÓW

8 listopada 2018 r. uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie, uczennice III kl. gimnazjum oraz II BS ze szkoły SWEiRP, z inicjatywy Rady Młodzieży aktywnie włączyli się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, upamiętniając naszych walczących bohaterów, dzięki którym dziś jesteśmy wolni.

Uczennice przygotowały gazetką okolicznościową poświęconą ich męstwu. Była to dobra okazja do rozmów na temat symboli narodowych, postaci historycznych oraz wartości narodowych, a także świadomości narodu polskiego.
Do przygotowania gazetki nasi uczestnicy przystąpili z entuzjazmem, czego efekty można zobaczyć na korytarzu Hufca Pracy w Zambrowie.

Autor, fot.: Justyna Jabłońska- wychowawca HP Zambrów


ZAMBRÓW: „RADOSNA NIEPODLEGŁOŚĆ 100 LAT”

„Radosna niepodległość 100 lat” - pod takim hasłem 9 listopada 2018 r. odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie powiatowe obchody Święta Niepodległości, w których na zaproszenie organizatorów uczestniczyła Komendant Hufca Pracy w Zambrowie, Grażyna Dembek.

Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Starosta Zambrowski, który nawiązał do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przywitał zaproszonych na uroczystość: samorządowców wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji powiatowych i państwowych, a także nauczycieli i delegacje uczniowskie zambrowskich szkół średnich.

W czasie uroczystości odczytano listy od Podlaskiej Kurator Oświaty, Beaty Pietruszki, i sekretarza stanu w MSWiA, Jarosława Zielińskiego.

W dalszej części apelu zebrani mieli okazję wysłuchać montażu słowno-muzycznego zatytułowanego „Radosna niepodległość”, przygotowanego przez nauczycieli ZSO. Młodzież przedstawiła zarówno wiersze, jak i pieśni o tematyce patriotycznej. Duże wrażenie na zebranych zrobił pokaz tańca „Polonez” w wykonaniu uczniów LO.

Uczniowie szkoły zaprezentowali również zebranym gościom zawartość „kapsuły czasu”, w której umieszczono kilka cennych dla potomnych przedmiotów. „W kapsule znalazły się pamiątki - symbole związane z wydarzeniami z ostatnich 100 lat i list zredagowany w imieniu społeczności ZSO w Zambrowie. Metalowy pojemnik o kształcie walca umieszczony na terenie szkolnego miejsca pamięci zawiera przedmioty symbolizujące m.in. walkę Polaków na frontach II wojny światowej, powstanie warszawskie, zbrodnię katyńską, zmianę granic Polski w 1945 roku, pontyfikat Jana Pawła II, powstanie NSZZ „Solidarność” i upadek reżimu komunistycznego w 1989 roku. Są też monety rocznicowe, kartka z tekstem pieśni „Czerwone maki spod Monte Cassino”, grudki ziemi z cmentarzy w Palmirach, Katyniu i na Powązkach, replika biało-czerwonej opaski z powstania warszawskiego, odznaka członka związku „Solidarność” oraz chusteczka z aplikacją przedstawiającą zmianę granic w 1945 roku wykonana przez absolwentkę szkoły”. „Kapsułę czasu” zakopano na terenie szkoły oraz zasadzono w tym miejscu dąb pamięci. Następnie zebrani przemaszerowali pod pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze.

Sporządziła: Grażyna Dembek Komendant Hufca Pracy w Zambrowie;
Fot.: https://zambrow.org/artykul/powiatowe-obchody-swieta/554692
Cytat pochodzi ze strony: http://zambrow.edu.pl/swietowalismy-rocznice/


KOLNO: 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE

O wydarzeniach 11 listopada 1918 pamięta kadra ZST oraz uczniowie. 9 listopada 2018 r. zorganizowany został uroczysty apel. Wzięli w nim udział również wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie. Gośćmi honorowymi byli: Starosta Powiatu Kolneńskiego Stanisław Wiszowaty, proboszcz Parafii Św. Anny w Kolnie ks. Stanisław Uradziński, dyrekcja, rada pedagogiczna, rodzice, uczniowie.

Na początku zaśpiewano hymn narodowy. Potem mowy okolicznościowe wygłosił dyrektor szkoły oraz Starosta Kolneński. Wprowadzono zebranych w tematykę uroczystości. Następnie odbyła się część artystyczna. Młodzież przedstawiła scenkę teatralną, która opowiadała zdarzenia z historii od odzyskania niepodległości do czasów dzisiejszych, poparte filmami dokumentującymi dany okres historyczny: od roku 1918 r., po okres międzywojenny, rok 1920 r. wojnę polsko-bolszewicka, następnie II wojnę światową, Katyń. Wspomniano też o żołnierzach wyklętych: Ince, Hieronimie Rogińskim, Witoldzie Pilecki i innych. Śpiewano pieśni patriotyczne.

W dalszej części prezentacji przedstawiono czasy komunizmu - strajki w 1980 r. osobę Jana Pawła II – jego siłę, wpływ na losy Polski i wyzwolenie się od komunizmu. Solidarność - to aż 10 mln ludzi. Na ekranie pojawiły się sceny przedstawiające stan wojenny oraz Kapelana Solidarności ks. Jerzego Popiełuszko, wspominano jego okrutne losy. Następnie pokazano nagrania z obrad okrągłego stołu. Wszyscy byli zafascynowani i wzruszeni.
Na koniec odbyło się oficjalne posadzenie dębów przy szkole, które będą przypominać 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięli w nim udział: dyrekcja szkoły, ksiądz dziekan z Parafii Św. Anny, goście, nauczyciele. Uczniowie utworzyli też biało-czerwony szpaler z balonów.

Dobrze, że jesteśmy razem podczas tak doniosłych wydarzeń. Potrafimy w wymowny i uroczysty sposób uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. Apel zostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci. Jesteśmy dumni z pomysłów i działania młodzieży. Odnosi się ona z szacunkiem do ludzi i wydarzeń historycznych z minionych epok.

Autor: Tomasz Nagórski – wychowawca HP Kolno
Fot.: Sławomir Kaźmierczak nauczyciel ZST


HP ZAMBRÓW: UDZIAŁ W MIEJSKICH OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodzimy największe polskie święto - po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. W całym kraju organizowane są z tej okazji patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane są msze w intencji Ojczyzny. Hufiec Pracy wraz ze swoimi uczestnikami włączył się w miejskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W Zambrowie cała uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej oraz od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. W wydarzeniu wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele i delegacje zambrowskich szkół, instytucji, urzędów, partii politycznych. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Podniosłym momentem było złożenie wieńców i kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem Powstania Styczniowego na pl. Sikorskiego, przy którym wartę honorową zaciągnęły zuchy z 4 GZ „Leśne Skrzaty” z SP4, harcerze 3 ZDH „Grota” i 8 ZDH „7 ogni” oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie.

Autor, fot.: Justyna Jabłońska - wychowawca HP Zambrów


APEL Z OKAZJI OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ŁOMŻY

W 1918 roku Polska odzyskała tożsamość i po 123 latach niewoli, wróciła na mapy Europy. Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 13 listopada 2018 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica odbył się uroczysty apel, przygotowany przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia pod kierunkiem pani Danuty Jankowskiej.

Apel zorganizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości, poprzez montaż słowno – muzyczny przybliżył uczniom historię naszej Ojczyzny, która dziś jest wolna i niepodległa. Wzbogacił wiedzę uczniów o odrodzeniu państwa polskiego.

Najważniejszym celem uroczystości było uświadomienie współczesnemu pokoleniu młodych Polaków, roli wartości moralnych w życiu narodu.

Autor, fot.: Aneta Zielińska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży


WASILKÓW: WIELKI SUKCES NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym OHP „100 bohaterów na 100-lecie niepodległości”. Przedsięwzięcie polegało na stworzeniu projektów przedstawiających sylwetki postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież wykonała prace w formie biogramów, które zostały ocenione przez zacne grono członków jury. Okazało się, że biogramy dwóch uczestników – Natalii Targońskiej i Pawła Bujnarowskiego - z pięciu podlegających ocenie zajęły czwarte miejsce, były to projekty przedstawiające Romana Dmowskiego i Stefana Banacha. Laureaci konkursu na uroczystej gali, która odbędzie się w dniach 13 – 15 listopada br. w Lublinie, odbiorą nagrody za wykonane prace. Merytoryczną opiekę nad przygotowaniem prac sprawował wychowawca Mirosław Kaczyński, natomiast wsparcia techniczno – komputerowego udzieliła Elżbieta Kochanowicz – Klej. Wielki sukces uczestników OSiW pięknie wpisał się w obchody 100-lecia Niepodległości.

Autor, fot.: Mirosław Kaczyński


ŁOMŻA: WOLNOŚĆ JEST NAM DANA, ALE I ZADANA!

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”. - Józef Piłsudski

11 listopada 2018 r.uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ, wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody zorganizowano pod hasłem „Łomża dla niepodległej”. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego w Muzeum Przyrody w Drozdowie, następnie w Katedrze Łomżyńskiej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, sprawowana przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Po mszy św. odbył się przemarsz pod tablicę Leona Kaliwody na ul. Sienkiewicza, gdzie miała miejsce uroczysta odprawa pocztów sztandarowych. Po złożeniu kwiatów pod tablicą Leona Kaliwody, na jego mogile na cmentarzu przy ul. M. Kopernika odsłonięty został nowy orzeł.

Celem udziału w uroczystościach jest zaangażowanie młodzieży w obchodach rocznicowych, poszerzenie wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej wśród młodych ludzi, budowanie postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu. Dlatego też niech radość i duma z wolnej Polski towarzyszy nam każdego dnia.

Autor: Jolanta Karwowska – komendant HP w Łomży
Fot.: Aniela Milewska – wychowawca HP


WASILKÓW: PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE 2018

„Naród który przestaje śpiewać, przestaje istnieć” - Oskar Kolberg

„Patriotyczne śpiewanie” to uroczyste, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. W wydarzeniu tym 9 listopada 2018 r. w sali WOAK w Białymstoku, wzięli udział uczestnicy OSiW OHP w Wasilkowie. „Patriotyczne śpiewanie” miało na celu uczczenie szczególnej rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W przedsięwzięciu wzięli udział: młodzież ze szkół, kombatanci, władze miasta oraz mieszkańcy Białegostoku. W tą szczególna rocznicę wszyscy pamiętają, jak ważną rolę pełniły polskie pieśni patriotyczne w stuletniej drodze do wolności śpiewane w chwilach podniosłych, tragicznych, pocieszały po porażkach i radowały po zwycięstwach. Przesłaniem uroczystości było wzmocnienie w uczestnikach patriotyzmu, połączenie pokoleń poprzez wspólne odśpiewanie pieśni opowiadających o historii naszego kraju.

Autor, fot.: Marta Hakało – kierownik internatu OSiW