Przejdź do treści

PROGRAM GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Wiedza Edukacja Rozwój Unia Europejska

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Projekty realizowane w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży":

"Od szkolenia do zatrudnienia"

„Akcja aktywizacja”

„Pomysł na siebie” (15-17 lat)

„Równi na rynku pracy”  (18-24 lata)

„Obudź swój potencjał" (18-24 lata)