Przejdź do treści

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ

Skład Rady Programowej Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku:

 1. Bohdan Józef Paszkowski - Wojewoda Podlaski i Przewodniczący Rady

 2. Adam Krzysztof Romatowski - Wojewódzki Komendant OHP, Wiceprzewodniczący Rady

 3. Emilia Karwowska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Sekretarz Rady

 4. Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty

 5. Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku

 6. Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo

 7. Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka

 8. Andrzej Duda - Burmistrz Miasta Kolna

 9. Elżbieta Parzych - Starosta Powiatu Łomżyńskiego

 10. Janusz Sławomir Mieczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łomży i Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży

 11. nadkom. Maciej Zakrzewski - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 12. podinsp. Bogusława Łuksza - ekspert Wydziału Prewencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 13. płk dr inż. Zbigniew Redziak - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku

 14. ppłk Radosław Drażba - Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach

 15. ppłk Jarosław Kowalewski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach

 16. mjr Marek Dziemiańczuk - Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży

 17. płk Piotr Kondraciuk - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku

 18. por. dr Mariusz Kuryłowicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku

 19. ppłk Adam Kozioł - Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

 20. Andrzej Rzepniewski - Kurator Okręgowy Sądu

 21. Grażyna Surawska - Kierownik Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Grajewie przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

 22. Sylwester Zawadzki - Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 23. Jacek Hordejuk - Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 24. Irena Karpiuk - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 25. Zdzisław Wilczko - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

 26. Zbigniew Kania - Prezes Podlaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

 27. Eugeniusz Wiśniowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej "Syriusz" w Wasilkowie i Branżowej Szkoły I Stopnia "Syriusz" w Wasilkowie