Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RZĄDOWY PROGRAM ANTYKORUPCYJNY

W 2014 roku Podlaska Wojewódzka Komenda OHP przystąpiła do realizacji zadań „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019” (Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r., opublikowana w Monitorze Polskim w dniu 28 kwietnia 2014 roku, pod poz. 299).

Podstawowym celem programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej, oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej. W dokumencie tym określono również cele szczegółowe, zadania oraz działania dla wyznaczonych realizatorów wiodących i współpracujących.

W związku z realizacją przez Podlaską Wojewódzką Komendę w/w programu poniżej zamieszczane będą przydatne publikacje i linki do stron związanych z zagadnieniami antykorupcyjnymi.

DOKUMENTY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

POLECANE PUBLIKACJE

   
konflikt_interesow Algorytm2  
okladka-wskazowki antykorupc dla urzednikow Okladka Rekomendacji postepowan antykorupcyjnych przy udzielaniu zamowien publicznych 2015  

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007