Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

logoOHP450x450                Witamy

na stronie
 

Podlaskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP


nasz adres:
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
w Białymstoku

ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel.: 85 651 61 87, 85 651 73 65,
fax.: 85 651 61 87
mail:
podlaska@ohp.pl

Godziny pracy:
745 - 1545

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Adam Krzysztof Romatowski
 
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA
Piotr Modzelewski
 

 

 

 
W skład Biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Pion Finansowy  Marta Fiedorczuk  Główny Księgowy
Ewa Dorota Winiewska
 – Z-ca Głównego Księgowego 
tel. (85) 651 61 87 wew. 28

Pion merytoryczny
Zespół ds. kształcenia, wychowania i refundacji

Ewa KosińskaKoordynator zespołu

tel. (85) 651 61 87 wew. 29
Pion merytoryczny
Zespół ds. programów europejskich i rynku pracy
Elżbieta Dziemianiuk – Koordynator Zespołu tel. (85) 651 61 87 wew. 27
Pion Organizacyjno-Administracyjny  Elżbieta Artemiuk - Dyrektor Biura tel. (85) 651 61 87 wew. 20
Zespół ds. kadr Monika Wilczewska - st. sp. ds. kadr
Monika Kaźmierczak - sp. ds. kadr pracowników młodocianych
tel. (85) 651 61 87 wew. 21
Zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem Anna Tarasiewicz - st. sp. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem tel. (85) 651 61 87 wew. 33
Duszpasterz ks. Jan Nikodem Hołodok  
Rzecznik prasowy Elżbieta Dziemianiuk tel. (85) 651 61 87 wew. 27
Radca prawny mec. Krzysztof Lach  
BHP Bożenna Chyża – sp. ds. BHP tel. (85) 651 61 87 wew. 32

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007