Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

EURES GO FURTHER

EURES GO FURTHER

to projekt adresowany do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i śląskiego. Doradcy przyjadą do wybranych miejscowości i wyjaśnią możliwości jakie oferuje sieć EURES.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku powyżej osiemnastu lat z mniejszych miast i miejscowości.

Gdzie i kiedy?

Projekt realizowany będzie do końca 2017 roku. W tym okresie prowadzone będą spotkania w szkołach, świetlicach, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zdobycia wiedzy o działaniach w ramach sieci EURES, ale również o projektach Drop’pin i Twoja pierwsza praca z EURES czy działaniach Europe Direct. Wystarczy, ze skontaktujesz się z jednostkami OHP w swoim regionie i zgłosisz zapotrzebowanie na przeprowadzenie takiego spotkania w swojej okolicy.
 

Czego możesz dowiedzieć się na spotkaniu?

Europejski rynek pracy - mobilność
 • sytuacja na europejskim rynku pracy
 • mobilność i migracja w UE
 • swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE
Ogólne informacje o sieci EURES
 • historia sieci EURES
 • co to jest EURES, kto go tworzy, jakie są cele sieci EURES
 • usługi EURES
 • gdzie można uzyskać pomoc w ramach sieci EURES
O czym warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy do UE/EOG
 • na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji pracy
 • uzyskanie informacji o pozwoleniach na pobyt, pracę
 • zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • zasady podatkowania
 • warunki przyznawania świadczeń
 • dokumenty aplikacyjne
 • zabezpieczenie przed wyjazdem (adresy placówek dyplomatycznych, środki pieniężne, ubezpieczenie)
 • karta EKUZ
 • dobre rady przed wyjazdem
 • handel ludźmi
Skuteczne poszukiwanie pracy w UE/EOG
 • kadra EURES
 • portale internetowe (CBOP, EURES) – omówienie, sposoby korzystania (np. jak szukać pracy, jak się zalogować)
 • EOJD
Inicjatywy w ramach EURES
 • Twoja pierwsza praca z EURES
 • Drop’pin
 • EURES przygraniczny
 • informacja na temat innych projektów realizowanych przez OHP


Kontakt do osób zajmujących się bezpośrednio realizacją projektu:

Krzysztof Borek – doradca EURES z Małopolskiej WK OHP
e-mail: k.borek@ohp.pl tel. (18) 441-35-87

Monika Goworek - doradca EURES ze Śląskiej WK OHP
e-mail: m.goworek@ohp.pl tel. (32) 209-08-63 w. 61

Agnieszka Kruszewska - doradca EURES z Podlaskiej WK OHP
e-mail: a.kruszewska@ohp.pl tel. (85) 651-61-87

Katarzyna Leśnik - doradca EURES z Łódzkiej WK OHP
e-mail: k.lesnik@ohp.pl tel. (42) 636-54-37

Dawid Nowak – asystent EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP
e-mail: dawid.nowak@ohp.pl tel. (56) 654 70 68

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007