Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

MCK OHP dla szkoły Punkty Pośrednictwa Pracy
PROJEKTY

W Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy zrealizowane zostały następujące projekty EFS:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007