Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

logoOHP450x450
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY
w SUWAŁKACH
POL_Suwalki

 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B W CEIPM W SUWAŁKACH

naglowekWER_przezroczysty

154(2)Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” realizowanego w CEiPM w Suwałkach, 9 kwietnia 2018 roku rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B. Do wsparcia zakwalifikowało się 5 osób. Kurs prowadzi Firma Usługowo – Handlowa Anny Fejfer w Suwałkach. Uczestnicy podczas 30 godzin zajęć teoretycznych mają możliwość poznania pojęć, definicji, znaków drogowych oraz zasad zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Dowiedzą się, jakie są zagrożenia związane m.in.: z ruchem drogowym i prowadzeniem pojazdów, niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego najbardziej podatnych na ryzyko takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu. Bardzo ważnym elementem kursu będą zaplanowane na 19 kwietnia zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które mają na celu nabycie umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku oraz ogólne zasady postępowania w miejscu wypadku. Mimo, iż to dopiero połowa zajęć teoretycznych, uczestnicy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie jazd indywidualnych z instruktorem, które zawsze przysparzają dużo emocji.

Autor: Anna Maziewska – spec. ds. programów - stażysta
Fot.: Aneta Budzińska – pracownik Bira OSK Anna Fejfer

ZORIENTOWANI NA CEL - TARGI PRACY W SUWAŁKACH

154(1)13 kwietnia br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, zorganizowały tragi pracy pt. „Zorientowani na cel”. Wydarzenie to odbyło się współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, WUP-em Suwałki i PUP-em Suwałki, w patio PWSZ w Suwałkach. Gości powitał prezydent miasta Suwałk, pan Czesław Renkiewicz, który wraz ze Starostą Suwałk, objął targi patronatem honorowym. Następnie wystąpiła pani Marta Wiszniewska, rektor PWSZ, gospodarz targów, która powitała pracodawców, gości, ale przede wszystkim osoby poszukujące pracy, życząc „udanych łowów”. Targi skierowane były do osób poszukujących zatrudnienia, zainteresowanych pracą za granicą jak i ofertą szkoleniową. Większość pracodawców miała przygotowane formularze dla kandydatów, można było zapoznać się z oczekiwaniami pracodawców jak też aktualną ofertą wolnych miejsc pracy. W wydarzeniu udział wzięło ponad 30 wystawców, w tym firmy z takich branż jak: budowlana, produkcja drzewna, produkcja łodzi i jachtów, produkcja spożywcza, instytucje świadczące usługi edukacyjne, agencje pracy tymczasowej. Stoisko CEiPM prezentowało oferty pracy zgromadzone w MBP, ofertę kursów, promowało projekt „Od Szkolenia do zatrudnienia-EFS” oraz doradztwo zawodowe. Asystent i Doradca EURES udzielały informacji nt. międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Ponadto podczas targów, swoje stoisko zaprezentowali pracownicy ECAM z Białegostoku i Centrum „Zielona Linia” z Białegostoku. Dodatkowo wszyscy wystawcy przygotowali prezentacje multimedialne na temat swojej działalności, które były przedstawiane zwiedzającym. Podczas targów odbyło się spotkanie dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców oraz planujących wyjazd do pracy w Holandii, przeprowadzone przez Doradcę EURES z Białegostoku, panią Beatę Chrościńską.

Autor: Urszula Rytwińska- asystent EURES
Fot.: Monika Kolenkiewicz– doradca zawodowy

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ W SUWAŁKACH
naglowekWER_przezroczysty    

usamodzielnienie OSDZ_150Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, w dniach 26-28.03.2018 r., realizowało warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestnikom projektu „Od szkolenia do zatrudnienie – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty łącznie trwały 20 godzin i składały się z czterech modułów, tj.: zarządzanie domowym budżetem – uczestnicy nabyli umiejętność planowania i gospodarowania własnym budżetem, pozyskali wiedzę i narzędzia w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, poznali metody redukcji wydatków. Moduł kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi – polegał na zapoznaniu młodzieży z obszarem działania instytucji z którymi mają najczęstszy kontakt; moduł prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne – jego celem było zapoznanie osób z podstawowymi zagadnieniami z prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych; ostatni moduł to podstawy przedsiębiorczości – polegający na wstępnym przygotowaniu uczestników do założenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia z pewnością wynieśli dużo wartościowej i praktycznej wiedzy, którą będą wykorzystywać.

Autor; Foto: Anna Maziewska – specjalista ds. programów
 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS” W SUWAŁKACH

naglowekWER_przezroczysty

154 Suwalki(4)W dniach 7 i 8 marca 2018 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach realizuje spotkania z zakresu zapobiegania depresji, które są kontynuacją zajęć z psychologiem i stanowią odpowiedź na problemy, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidziano 10 godzin takich zajęć. Mają one charakter prewencyjny. Ich celem jest uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim - jak można jej zapobiegać i gdzie się zwrócić po pomoc.

Autor, fot.: Anna Maziewska – spec. ds. programów - stażysta

KOMENDANCI Z WIZYTĄ W CEIPM W SUWAŁKACH

154 Suwalki(3)Zastępcy Komendanta Głównego OHP, Pani Renata Wicha oraz Pan Piotr Modzelewski, odwiedzili 5 marca br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Głównym tematem spotkania były bieżące działania podejmowane w jednostce, jak również zadania planowane do realizacji w 2018 roku. Podkreślano, że bardzo istotnym czynnikiem jest współpraca z partnerami lokalnymi, pracodawcami, jednostkami samorządu terytorialnego i placówkami oświatowymi.

Autor: Urszula Rytwińska - asystent EURES
Fot.: Anna Maziewska - spec. ds. programów

KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE W CEIPM W SUWAŁKACH

naglowekWER_przezroczysty

154 w28 lutego 2018 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach rozpoczęło realizację kursu komputerowego ECDL BASE w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Zajęcia komputerowe będą trwały 60 godz. i weźmie w nim udział 6 osób. Uczestnicy projektu zapoznają się z komputerem od strony teoretycznej. Poznają takie zagadnienia jak: oprogramowanie, licencjonowanie, pojęcia związane z siecią Internet, adres link, ochrona danych i urządzeń, złośliwe oprogramowanie i prawa autorskie. Od strony praktycznej będą pracować z aplikacją MS Word (edytowanie i formatowanie tekstu), w arkuszem kalkulacyjnym (wprowadzanie danych, kopiowanie i przenoszenie komórek, tworzenie i modyfikowanie wykresów) oraz podstawy pracy w sieci – poczta elektroniczna.

Autor, fot.: Anna Maziewska – spec. ds. programów - stażysta

MOBILNY LUTY W SUWAŁKACH

Suwalki zajecia(1)Luty okazał się dla doradczyń zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach bardzo aktywnym miesiącem. Intensywnie organizowane były zajęcia dla młodzieży szkolnej i poszukującej pracy. Z uczniami ostatnich klas w gimnazjach w Raczkach i Augustowie doradczynie omówiły czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. Wspólnie z młodzieżą przeanalizowały ofertę lokalnych szkół ponadgimnazjalnych ze szczegółowym uwzględnieniem charakterystyki typów szkół. Podczas zajęć młodzi ludzie mieli możliwość wykonania testów badających zainteresowania zawodowe. Obejrzeli też filmy opisujące zawody i kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ponadto zorganizowane zostały zajęcia dla młodzieży poszukującej pracy w Sejnach, Suwałkach i Augustowie. W trakcie tych spotkań analizowano wymagania lokalnego rynku pracy, oferty pracy i przygotowywano młodzież do pierwszego kontaktu z pracodawcą poprzez ćwiczenie skutecznej autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast dla chętnych, którzy chcieliby studiować, doradczynie zawodowe zaprezentowały tematykę związaną z rynkiem edukacyjnym: jak wygląda rekrutacja na studia, opisy kierunków, rankingi, uprawnienia zawodowe po ukończonych studiach.

Autor, fot.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

SUWAŁKI: PROJEKT „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS”- SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

naglowekWER_przezroczysty

z_posrednikiem_pracy_150Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” rozpoczęło pierwszy cykl spotkań pośrednika pracy z uczestnikami projektu. Cztery kobiety i sześciu mężczyzn w wieku 18-24 lat ma okazję dowiedzieć się, jaka jest obecnie sytuacja na lokalnym rynku pracy, gdzie szukać zatrudnienia, jakie są prawa i obowiązki pracownika. Indywidualne spotkania prowadzone są przez pośrednika pracy Urszulę Rytwińską, która z każdym uczestnikiem omówi jego dotychczasową aktywność zawodową, najbardziej skuteczne metody poszukiwania pracy. Zmobilizuje uczestników do pierwszego kontaktu z pracodawcą poprzez złożenie CV do firmy, oraz do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Spotkania mają pomóc uczestnikom w zdobyciu miejsca stażu i zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, preferencjami, a także z wybranym i ukończonym kursem zawodowym. Konsultacje z pośrednictwa pracy trwają po 2 godziny dla jednej osoby i odbywają się w miejscu realizacji projektu, drugi cykl spotkań odbędzie się tuż po zakończonych kursach zawodowych.  

Autor; Foto: Anna Maziewska - spec. ds. programów
 

PROJEKTOWE INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki psychologUzupełnieniem grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” są indywidualne konsultacje psychologiczne. Zajęcia w Suwałkach rozpoczęły się 5 lutego 2018 roku, realizowane są przez Panią psycholog Marią Magdaleną Sowulewską. Wsparcie skierowane jest do osób potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów związanych między innymi z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Uzupełnieniem wsparcia psychologicznego będą zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Autor: Anna Maziewska- spec. ds. programów - stażysta

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS W SUWAŁKACH

naglowekWER

154 Suwalki(1)1 i 2 lutego 2018 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach przeprowadzono kolejne zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty  prowadziła psycholog Maria Magda Sowulewska. Najważniejszym celem zajęć było stymulowanie motywacji uczestników projektu w dążeniu do zmian, nabycie umiejętności zarządzania stresem, poznanie metod podnoszenia samooceny oraz zmotywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności. Dzięki grupowym warsztatom młodzi ludzie mają możliwość kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz budowania poczucia własnej wartości. Spotkania te bez wątpienia pomogą uczestnikom przezwyciężyć bariery związane z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywują do udziału w zajęciach w ramach projektu.

Autor, fot.: Anna Maziewska – spec. ds. programów - stażysta

ZAJĘCIA Z PLANOWANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – ZAWODOWEJ W SUWAŁKACH

154 Suwalki16 i 17 stycznia 2018 r. doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach odwiedziły Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. Przeprowadziły zajęcia grupowe dla młodzieży z III klas gimnazjum. Celem spotkania było zainspirowanie uczniów do wstępnego określenia własnej ścieżki edukacyjnej. W trakcie zajęć młodzież wykonała test badający preferencje i predyspozycje zawodowe, który umożliwił lepsze poznanie i odkrycie zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych uczestników. Młodzież wprowadzona została w różnorodny świat zawodów. Zapoznała się z możliwościami dalszego kształcenia. Doradczynie zawodowe przedstawiły różnice między typami szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i ofertą edukacyjną w województwie podlaskim. Wspólnie z młodzieżą prowadzące analizowały również czynniki trafnego wyboru zawodu i zachęcały uczniów do rozmowy na temat przyszłej pracy z osobami bliskimi i przedstawicielami różnych profesji. Duże zainteresowanie wzbudziły indywidualne informacje z doradczyniami zawodowymi. Uczniowie zadawali szczegółowe pytania dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i kierunki kształcenia na terenie województwa podlaskiego. Pojawiało się dużo dylematów dotyczących wyboru zawodu w technikum czy szkole branżowej I stopnia, uczniowie prosili o szczegółowe opisy kierunków kształcenia.

Autor: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz, Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

ZAKOŃCZENIE PROJEKTOWYCH WARSZTATÓW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki projekt(1)Od 29 listopada do 08 grudnia 2017 r. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” w CEiPM Suwałkach uczestniczyli w grupowych, czterdziestogodzinnych zajęciach z doradztwa zawodowego. Warsztaty były uzupełnieniem poprzedniego wsparcia, jakim były indywidualne porady zawodowe z uczestnikami. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy. W związku z tym doradca zawodowy realizował zagadnienia, które dotyczyły między innymi metod poszukiwania pracy, poznania instytucji rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Wykorzystane ćwiczenia w sposób praktyczny przygotowały młodzież do rozmowy z pracodawcą i do opracowania przez uczestników pierwszych życiorysów zawodowych. Zaproponowane ćwiczenia miały również przygotować młodzież do kreatywnego rozwiązywania problemów, z jakimi młode osoby spotykają się w trakcie poszukiwania pracy. Dodatkowo w trakcie zajęć zostały poprowadzone ćwiczenia związane z określaniem celów, nauką motywowania się do działania i radzeniem sobie ze stresem. Doradca zawodowy zaproponował niekonwencjonalne zadania, które w efekcie pozwoliły uczestnikom na szczegółową analizę własnych atutów i mocnych stron pod kątem przyszłego stanowiska pracy, a także pozwoliły na pełną integrację zespołu. Ponadto w trakcie zajęć młodzież miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu z prawnikiem z Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach, który szczegółowo omówił najważniejsze zagadnienia z Kodeksu Pracy dla młodych osób, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy.

Autor: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Fot.: Anna Maziewska, specjalista ds.programów- stażysta, Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki zajecia20 listopada 2017 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach rozpoczęło realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Wsparciem w przedsięwzięciu objętych zostało 10 młodych osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET. Projekt rozpoczął się od realizacji indywidualnych porad zawodowych z doradcą zawodowym. Ten pierwszy etap służy kompleksowemu rozpoznaniu indywidualnych potrzeb zawodowych i edukacyjnych uczestników projektu, a także zbadaniu indywidualnego potencjału zawodowego każdego klienta: predyspozycji, zainteresowań, umiejętności czy też sytuacji życiowej i materialnej. Każdy beneficjent wspólnie z doradcą, za pomocą testów i metody Indywidualnego Planu Działania, zaprojektuje swój rozwój zawodowy. Celem IPD jest wybór najlepszej możliwej ścieżki kariery zawodowej poprzez ustalenie szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej klienta i lokalnego rynku pracy. IPD rozpoczyna indywidualny proces, który ma na celu zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów oraz trudności zawodowych, określenie celów zawodowych i edukacyjnych. To wszystko finalnie zmierza do wzmocnienia naszej motywacji przy poszukiwaniu pracy. Każdy IPD powinien być dostosowany do możliwości klienta i w prosty, zrozumiały sposób ma prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Na zakończenie zajęć doradca zawodowy opracuje szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, niezbędną do wyboru m.in. kursu zawodowego oraz pozostałych rekomendowanych form wsparcia w projekcje. Uzupełnieniem spotkań z doradcą zawodowym będą czterdziestogodzinne grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy między innymi z zakresu rynku pracy, autoprezentacji i godzenia życia osobistego z zawodowym.

Autor: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Fot.: Anna Maziewska, specjalista ds.programów- stażysta

REKRUTACJA DO PROJEKTU W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki rekrutacjaW Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach trwa rekrutacja kandydatów do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Projekt pozwoli zakwalifikowanym osobom uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach, będą to m.in.: spotkania z psychologiem, z doradcą zawodowym, udział w kursie komputerowym ECDL, a dla 40% uczestników zorganizowany zostanie kurs prawa jazdy kategorii B. Dużym atutem są zaplanowane zajęcia z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz zakupem strojów dla każdego uczestnika. Istotnym wsparciem będzie też możliwość wzięcia udziału w kursie zawodowym, dzięki któremu młodzi ludzie uzyskają pożądane kwalifikacje i umiejętności. Ostatnią formą wsparcia będą 3-miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców, za które przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Autor, fot.: Anna Maziewska – opiekun grupy

SUWAŁKI: „JA NA RYNKU PRACY: MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE"

Suwalki OTKW dniach 16-22 października 2017 r. pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach włączyli się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym toku przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Ta ogólnokrajowa inicjatywa promująca działania w lokalnych środowiskach na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, odbywa się w tym roku już po raz dziewiąty. Patronat nad imprezą objęły: Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. OTK jest przedsięwzięciem, promującym działania z zakresu poradnictwa zawodowego, które pomagają w dokonywaniu świadomych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. Adresatami są przede wszystkim osoby potrzebujące profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, czy pracy. Inicjatywa skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i studentów i osób dorosłych. CEiPM w Suwałkach, we współpracy z lokalnymi szkołami, włączyło się w organizację imprezy poprzez wspólną organizację zajęć dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. Suwalscy doradcy wspólnie z młodzieżą analizowali jej predyspozycje, umiejętności i indywidualny potencjał. Doradczynie zawodowe starały się pobudzić młodzież do myślenia o sobie na rynku pracy w kontekście talentów i kompetencji pożądanych przez pracodawców. Główną myślą przewodnią zajęć było zwrócenie uwagi, na fakt, że dla współczesnego pracodawcy "talentem" jest każdy pracownik posiadający nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również kompetencje, umiejętności pozwalające zaspokoić potrzeby firmy, które przyczyniają się do wzrostu jej wartości. Dodatkowo uczestnicy zajęć zostali poinformowani o możliwości uczestniczenia w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia” w ramach Gwarancji dla Młodzieży, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.

Autor.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz i Magdalena Kleszczewska, doradczynie zawodowe

SUWAŁKI: ZAJĘCIA I PORADY INDYWIDUALNE W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

Suwalki zajecia21 i 22 września 2017 r. doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach odwiedziły Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym. Celem spotkania było zainspirowanie młodych ludzi do wstępnego określenia własnej ścieżki edukacyjnej. W trakcie zajęć młodzież wykonała test badający preferencje i predyspozycje zawodowe, który umożliwił lepsze poznanie i odkrycie zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych uczestników. Podczas spotkań młodzi ludzie zostali zapoznani z czynnikami trafnego wyboru zawodu, które odgrywają bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji. Prowadzące zwracały uwagę na to, że na tym etapie kształcenia należy się zastanowić, czy chcemy zdobyć konkretny zawód (wtedy możemy wybrać technikum bądź szkołę branżową I stopnia), czy jednak wybierzemy naukę ogólną, a decyzję podejmiemy po maturze, określając kierunek studiów. Należy przy tym pamiętać, że wybór szkoły średniej zależy od indywidualnych preferencji. Zawsze powinien być przemyślany, a nigdy przypadkowy. Duże zainteresowanie wzbudziły indywidualne porady zawodowe z doradczyniami zawodowymi. Uczniowie zadawali szczegółowe pytania dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto młodzież pytała o kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Dużo dylematów pojawiało się dotyczących wyboru zawodu w technikum czy szkole branżowej I stopnia, uczniowie prosili o szczegółowe opisy kierunków kształcenia.

Autor, fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

AKCJA AKTYWIZACJA-EFS W SUWAŁKACH - ZAKOŃCZENIE STAŻY

naglowekWER

Suwalki staze(2)„Udany start” to zadanie nr 3, w ramach którego realizowane były staże zawodowe w projekcie „Akcja Aktywizacja - EFS” w Suwałkach. Dwójka ostatnich stażystów zakończyła wczoraj ten zapewne najważniejszy etap projektu. 6 zakładów pracy z Suwałk podjęło się trudnego zadania - praktycznej nauki zawodów: barista-kelner oraz operator koparki jednonaczyniowej. Z tytułu przyjęcia na staż uczestnika, pracodawcom przysługiwały środki na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty, które niewątpliwie było przydatne w trakcie trzymiesięcznych staży. Przedsięwzięcie wymagało również zaangażowania opiekuna dla każdego stażysty, który sprawował nad nim nadzór oraz czuwał nad prawidłową organizacją i przebiegiem stażu, zgodnie z przyjętym programem. Dodatkowo w ramach zadania wszyscy uczestnicy objęci byli wsparciem opiekuna projektu, dofinansowaniem dojazdów na staże oraz związanym z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem. Młodzi ludzie otrzymywali również stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł. Uczestnicy w trakcie staży mieli szansę zapoznania się z zasadami organizacji i prowadzenia zakładów pracy, wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi itp. Pozwoli to na zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych do nowych warunków zatrudnienia i stanowić będzie istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Autor, fot.: Urszula Rytwińska, opiekun grupy

SUWAŁKI: INDYWIDUALNE PORADY ZAWODOWE W WAKACJE W MCIZ

indywidualne porady zawodowe_150W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach, w ramach „Akcji Lato”, przeprowadzane są na bieżąco indywidualne porady zawodowe przez doradców zawodowych. Szczególne zainteresowanie jest wśród młodzieży poszukującej pracy. Młodzi ludzie do doradców zawodowych zgłaszają się z problemami dotyczącymi wyboru kierunku kształcenia, zamiany zawodu, uzupełnienia wykształcenia, poszukiwania pracy, prawidłowego napisania dokumentów aplikacyjnych. Doradca zawodowy często w ramach konsultacji indywidualnych dokonuje również określania predyspozycji zawodowych, umiejętności, zdolności i zainteresowań. Młodzież w trakcie wakacji również jest zainteresowana ofertami pracy krótkoterminowej. Doradca zawodowy pomaga analizować oferty pracy, przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznaje z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców. Takie porady uławiają młodzieży przejść proces rekrutacji do pracy, znaleźć zatrudnienie. Ponadto klienci potrafią określać różne cele edukacyjno-zawodowe, zwiększa się u nich samoocena, poczucie własnej wartości oraz chęć i motywacja do działania i samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Autor: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
Foto: Anna Maziewska – spec. do spraw programów

 

SUWAŁKI: STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU AKCJA AKTYWIZACJA - EFS

naglowekWER

154Z końcem lipca br. część uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”, realizowanego w CEiPM w Suwałkach, ukończyło trzymiesięczne staże w zawodzie barista kelner z modułem kasy fiskalnej, carvingu, obsługi klienta. Był to ważny okres w życiu młodych ludzi, którzy w tym czasie zdobyli nowe doświadczenia i kompetencje związane z profesjonalną obsługą klienta, przygotowaniem stanowiska do pracy, obsługą kasy fiskalnej, terminalu kart. Uczestnicy bardzo chętnie zapoznali się z technikami przygotowania i serwowania prostych potraw oraz parzenia i podawania kawy. Zdobyta w trakcie stażu przez nich wiedza na pewno ułatwi im znalezienie odpowiedniej pracy.

Autor: Anna Maziewska – koordynator lokalny projektu
Fot.: Urszula Rytwińska – opiekun grupy

SUWAŁKI: PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Suwalki certyfikatPośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, Urszula Rytwińska, brała udział, jako ekspert w spotkaniu pt. „Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego”. Miało ono miejsce 24 lipca br. w Białymstoku. Wojewódzki Urząd Pracy podjął się zadania obejmującego określenie przyczyn różnego poziomu rozwoju i uwarunkowań na powiatowych rynkach pracy. Realizacja badania została zlecona ekspertom z zespołu badawczego Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, firm szkoleniowych, pracodawcy, trenerzy, przedstawiciel SSSE i Agencji Rozwoju Regionalnego ARES z Suwałk. Warsztatowa forma wydarzenia pozwoliła na szersze spojrzenie, identyfikację i ocenę czynników determinujących zróżnicowanie poszczególnych rynków pracy w obszarach związanych z ekonomią, polityką, ekologią czy czynnikami społecznymi, wartościami oraz opracowanie scenariuszy rozwoju dla poszczególnych powiatów. Opinia uczestników na temat lokalnego rynku pracy, jakości zasobów pracy, instrumentów wspierania przedsiębiorczości i rozwoju powiatu oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z pracodawcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu była ostatnim elementem spotkania. Wypracowane scenariusze stanowić będą bazę dla ekspertów z Wydziału Zarządzania do opracowania szczegółowych strategii działania np. dla powiatu sejneńskiego czy grajewskiego.  

Autor, fot.: Urszula Rytwińska– pośrednik pracy

CEIPM SUWAŁKI: TARGI PRACY, EDUKACJI I EKONOMII SPOŁECZNEJ

Suwalki targi(1)31 maja br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach uczestniczyło w „Targach Pracy, Edukacji i Ekonomii Społecznej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sejnach. Celem Targów była promocja ofert pracy krajowych i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, a także promocja ofert edukacyjnych uczelni i szkół z województwa podlaskiego. Targi uroczyście otworzyli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach, Wioletta Myszczyńska oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Janina Mironowicz. Kilka słów do zgromadzonych uczestników targów skierował również Starosta Powiatu Sejneńskiego Piotr Alszko. W czasie wydarzenia swoje stoiska prezentowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Sejny oraz instytucje szkolące i oświatowe działające na rzecz młodzieży. Swoją ofertę przedstawiły służby mundurowe: wojsko, policja oraz Państwowa Inspekcja Pracy. CEiPM w Suwałkach przygotowało również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana jest do młodzieży, nauczycieli, osób poszukujących pracy. Doradczyni zawodowa z MCIZ proponowała młodzieży pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Zapoznawała z metodami poszukiwania pracy i zasadami prawidłowego przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Asystent EURES świadczył usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES. Przedstawiał również aktualne oferty pracy krótkoterminowej i stałej, które oferuje CEIPM w Suwałkach. Stoisko CEiPM cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży, nauczycieli i pedagogów.

Autor: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy, Teresa Zagórska, pośrednik pracy

SUWAŁKI: ZAKOŃCZENIE PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS

naglowekWER

Suwalki projektW Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zakończono realizację projektu „Obudź swój potencjał - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane było od czerwca ubiegłego roku, a udział w nim wzięło 10 uczestników w wieku 18-24 lat, chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, mających problem w podjęciu zatrudnienia. Dzięki zróżnicowanym formom wsparcia, jakie zostały zaplanowane w projekcie, uczestnicy nabyli wiele ciekawych, a zarazem przydatnych umiejętności, w tym prawo jazdy kat. B. i kurs komputerowy ECDL. Zdobyli również pożądane na lokalnym rynku pracy kwalifikacje zawodowe, w kierunkach: „Handlowiec z modułem pracy przedstawiciela handlowego” oraz „Handlowiec – sprzedawca z modułem wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreowania wizerunku z usługą stylisty, zakupem ubrań i przeprowadzoną metamorfozą wszystkich uczestników. Dodatkowym atutem projektu było sfinansowanie dla uczestników strojów, w których będą mogli się zaprezentować potencjalnemu pracodawcy. Bardzo ważnym elementem były trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość zdobyte kwalifikacje i wiedzę przełożyć na grunt praktyczny. Za swoją pracę otrzymywali comiesięczne stypendium szkoleniowe wypłacane w wysokości niemalże 1000zł. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczyły młode osoby w ramach projektu były bezpłatne. Młodzi ludzie mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. Korzystali z ciepłych posiłków, dofinansowania kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz stypendium szkoleniowego dla uczestniczących w kursach i stażach zawodowych. Podczas zakończenia uczestnicy odebrali zaświadczenia o udziale w projekcie, certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, w tym bardzo istotne zaświadczenia ukończenia staży zawodowych. Zdaniem młodzieży udział w projekcie stworzył im możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycia wiary w swoje umiejętności oraz nauczył, jak aktywnie poruszać się po rynku pracy. Wszystkim, którzy ukończyli projekt serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia!

Autor, fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W CEiPM W SUWAŁKACH

Suwalki dni otwarteCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, jako instytucja realizująca działania współfinansowane z EFS, 19 maja br. zorganizowało w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wiele ciekawych przedsięwzięć. Pośrednik pracy udzielał indywidualnych konsultacji w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, możliwości podwyższania lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Osoby zainteresowane zatrudnieniem otrzymały informacje o wolnych stanowiskach w regionie. Zostały również poinstruowane, jak należy kontaktować się z wybranymi pracodawcami oraz korzystać ze stron internetowych informujących o ofertach pracy. Asystent oraz doradca EURES zorganizowali i przeprowadzili grupowe spotkanie informacyjne dla 23- osobowej grupy. Tematem wiodącym spotkania były „Bezpieczne wyjazdy za granicę” oraz „Pozyskiwanie funduszy unijnych”. Odwiedzającym CEiPM przedstawiono także prezentację multimedialną dotyczącą projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowanych przez naszą jednostkę, m.in.: projektów „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Akcja aktywizacja EFS”. Zaprezentowano również całokształt działalności oraz form wsparcia, jakie oferuje OHP. Omówiono 13 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przybliżono tematykę europejską. Wśród osób uczestniczących w spotkaniu przeprowadzono quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Osoby, które uzyskały największą punktację otrzymały atrakcyjne nagrody. Podczas wszystkich przedsięwzięć, które zrealizowało CEiPM w ramach Dni Otwartych podkreślano rangę oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Ewa Kłoczko - sp.ds.programów
Fot.: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy

KREOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALNEGO PRACOWNIKA W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki metamorfozaW warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty w Suwałkach wzięło udział 9 osób, uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-EFS”. Zajęcia odbyły się w dniach 26-27 kwietnia i miały uświadomić młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress codu oraz sposoby stylistów, każdy może stać się pewniejszy siebie w różnych sytuacjach życiowych, jak np. rozmowa o pracę, z przełożonym, wystąpienia publiczne i wiele innych. Metamorfozę każdego z uczestników styliści z firmy Meritum poprzedzili indywidulaną konsultacją (była to m.in. usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju) mającą na celu zaplanowanie zakresu zmiany. Zakup i dobór odpowiedniego stroju był ostatnim elementem modułu kreowania wizerunku. Podczas dwóch dni pracy ze specjalistami młodzież miała możliwość nabyć kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach istotnych dla własnego rozwoju zawodowego.   

Autor, fot.: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

XIV SUWALSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNE

Suwalki spotkania25 kwietnia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach po raz kolejny miało możliwość zaprezentowania swojej oferty dla szerokiego grona młodzieży, podczas XIV Suwalskich Spotkaniach Edukacyjnych, odbywających się pod hasłem „Nowa szkoła - nowe szanse”. Organizatorem tegorocznej edycji był Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach oraz Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Radia 5 i Portalu radio5.com.pl. Impreza stworzyła szkołom ponadgimnazjalnym oraz lokalnym pracodawcom możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej i zawodowej. Targi uroczyście otworzyli: Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Bożena Makarewicz - Jafiszow oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach Anna Musiałowicz. Podczas wydarzenia swoje stoiska zaprezentowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Suwałk, Dowspudy i Olecka oraz instytucje szkolące i oświatowe działające na rzecz młodzieży. Gimnazjaliści mogli bezpośrednio zetknąć się z ich ofertami i poznać zawód, który zamierzają wykonywać w przyszłości. Szkoły na swoich stoiskach, oprócz ulotek przedstawiających kierunki kształcenia, prezentowały także własne wypieki, sprzęt elektroniczny zaprojektowany przez uczniów oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie. W trakcie Spotkań odbyły się seminaria w ramach rozpoczynającego się projektu „Dobry zawód – fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", którego celem jest upowszechnienie kształcenia zawodowego. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach przygotowało również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana jest do młodzieży, nauczycieli, pedagogów. Doradcy zawodowi z MCIZ proponowali młodym ludziom pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnych informacji, które najczęściej dotyczyły wyboru zawodu, typu szkoły ponadgimnazjalnej. Promowane były również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które adresowane są do mieszkańców miasta Suwałki. Asystent EURES świadczył usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, nauczycieli i pedagogów.

Autor: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy
Fot.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

UCZESTNICY PROJEKTU Z WIZYTĄ W CEIPM W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki kurs13 kwietnia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach gościło w swojej siedzibie uczestników projektu ”Akcja aktywizacja - EFS” Hufca Pracy w Suwałkach. Młodzież w wieku 16-17 lat to osoby bierne zawodowo, bez kwalifikacji, posiadające opóźnienie w cyklu kształcenia. Poprzez udział w projekcie „Akcja aktywizacja - EFS” młodzież ma możliwość spełniania obowiązku nauki poprzez uczęszczanie w Hufcu Pracy w Suwałkach na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kelner. Dodatkowo uczestnicy zostali objęci wsparciem doradczyni zawodowej z MCIZ w Suwałkach, która poprowadziła dla grupy dwudziestogodzinne warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W ramach tych zajęć młodzież miała możliwość zapoznania się z aktualnymi prawami rynku pracy i przygotowania do aktywnego wejścia na niego. Główne zagadnienia i ćwiczenia dotyczyły aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Ponadto, na zakończenie cyklu zajęć, młodzież odwiedziła CEiPM w Suwałkach, aby zapoznać się z instytucją rynku pracy, która główne swoje działania kieruje do osób młodych. Uczestnicy projektu spotkali się z pośrednikami pracy MBP i EURES, a także specjalistą ds. programów. W ramach tych zajęć poznali aktualne oferty zatrudnienia z regionu wraz z wymaganiami stawianymi kandydatom, mechanizmy poszukiwania pracownika, aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce i Europie. Dowiedzieli się, jakie trzeba spełniać wymagania, żeby móc wyjechać do pracy do krajów UE i jak zrobić to bezpiecznie. Z zadawanych przez uczestników pytań można wnioskować, iż „małymi krokami” wykazują chęć zmiany swojej aktualnej, biernej postawy. Bezpośrednie spotkanie z pośrednikami pracy okazało się być bardzo interesującym przedsięwzięciem i zmobilizowało młodzież do analizy własnej sytuacji edukacyjnej i zawodowej.

Autor, fot.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY CEIPM Z PWSZ W SUWAŁKACH

Suwalki porozumienie11 kwietnia  2017 r. z inicjatywy  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku Adam Krzysztof Romatowski podpisał dwustronne porozumienie z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Martą Wiszniewską. Celem zawartego porozumienia jest zacieśnienie współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz studentów, w tym z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Współpraca ta pozytywnie wpłynie na aktywizację społeczno-zawodową studentów, a także przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków wśród absolwentów.

Autor: Teresa Zagórska- asystent EURES
Fot.: Marta Matusiewicz - doradca zawodowy z Biura Karier PWSZ

PROJEKTOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki kurs(2)„Dobry kierunek” to zadanie nr 2, w ramach którego realizowane są kusy zawodowe w projekcie „Akcja Aktywizacja-EFS” w Suwałkach. Ta forma wsparcia koncentruje się na zdobyciu nowej profesji, podniesieniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu się. W ramach kursów przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne, związane z wykonywaniem danego zawodu. Uczestnicy kursu barista - kelner poznają podstawowe elementy obsługi gości, serwowania potraw, nakrywania stołów, na zajęciach praktycznych w 3 gwiazdkowym hotelu Loft 1898. Natomiast trzech uczestników kursu operator koparki jednonaczyniowej, odbyło już pierwsze praktyczne zajęcia na koparkach i równiarce w parku maszynowym w Białej Wodzie. Dodatkowo, w ramach zadania, wszyscy uczestnicy objęci są wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć. Młodzi ludzie mogą skorzystać też z dofinansowania dojazdów na nie. Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie odbywania zajęć oraz wydatki zawiązane z wypłaceniem stypendiów szkoleniowych dla uczestników.

Autor: Urszula Rytwińska, opiekun grupy
Fot: Ewa Kłoczko, koordynator projektu

CEIPM W SUWAŁKACH NA TARGACH PRACY

Suwalki targi4 kwietnia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach wzięło udział w II edycji  Targów „Praca i Kariera Suwałki 2017”, których organizatorem było Północno-Wschodnie Forum Inicjatyw Gospodarczych oraz serwis suwalki.info. Było to przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia. Przedsiębiorcy skłaniają się do podejmowania energicznych działań w celu pozyskania pracowników. Poszukujący pracy z kolei, chcą mieć możliwość szerokiego wyboru atrakcyjnego zatrudnienia. Dla wystawców targi były dobrą okazją, aby przekonać do siebie potencjalnych pracowników i przedstawić własne oferty pracy. Poszukujący zatrudnienia mieli możliwość poznania wielu propozycji zatrudnienia w jednym miejscu. Ponadto podczas targów odbyła się konferencja poświęcona perspektywom lokalnego rynku pracy. CEiPM na swoim stoisku prezentowało oferty zgromadzone w MBP, pośrednicy pracy udzielali informacji z zakresu samodzielnego poszukiwania zatrudnienia, pisania dokumentów aplikacyjnych, sposobu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Asystent EURES udzielał informacji nt. międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Stoisko CEiPM w cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Autor: Teresa Zagórska - asystent EURES
Fot.: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

SUWAŁKI: JAK ZOSTAĆ OPERATOREM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOCZYCH?

naglowekWER

Suwalki kurs(1)Warunkiem wykonywania zawodu operatora maszyn i urządzeń roboczych, takich jak koparka jednonaczyniowa i równiarka jest posiadanie wielu niezbędnych umiejętności. Operator powinien racjonalnie eksploatować maszyny, współpracować z innymi urządzeniami, środkami transportu, ale przede wszystkim bardzo dobrze współpracować z zespołem ludzkim. Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-EFS” z Suwałk, będą mogli nabyć takie umiejętności podczas kursu zawodowego na koparkę jednonaczyniową do 0,8 m3 oraz na równiarkę do 110kW kl. III. W ramach kursu przewidziano 288 godzin zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z Ośrodka Szkolenia BIKE z Suwałk. Zajęcia obejmują 120 godz. praktyki na maszynach oraz 168 godz. teorii z zakresu budowy koparek i równiarek, technologii, hydrauliki i BHP.

Autor, fot.: Urszula Rytwińska, opiekun grupy

TARGI EDUKACJI I PRACY W SUWAŁKACH

Suwalki targi20 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, na bazie Publicznego Gimnazjum OHP w Suwałkach, zorganizowało Targi Edukacji i Pracy. To druga edycja przedsięwzięcia, które skierowano przede wszystkim do młodzieży uczącej się i poszukującej pracy w czasie wakacji. Głównym celem targów było przybliżenie młodym ludziom aktualnej oferty lokalnego rynku pracy oraz pomoc w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej. W wydarzeniu udział wzięły instytucje świadczące usługi edukacyjne oraz przedstawiciele pracodawców. Stoisko CEiPM prezentowało oferty pracy zgromadzone w Młodzieżowym Biurze Pracy. Doradcy zawodowi oferowali pomoc w zakresie wyboru kierunków kształcenia i planowania kariery zawodowej. Asystent EURES udzielał informacji na temat międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Dodatkowo wszyscy wystawcy przygotowali prezentacje multimedialne na temat swojej działalności, które były przedstawiane młodzieży i osobom poszukującym pracy. Podczas targów odbyły się również grupowe zajęcia dla młodzieży III klas gimnazjalnych pt. „Gimnazjalisto - planuj przyszłość już dziś”, przeprowadzone przez doradców zawodowych.

Autor: Teresa Zagórska- asystent EURES
Fot.: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki staze(1)Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - EFS”, realizowanego w CEiPM w Suwałkach, rozpoczęli trzeci, już ostatni miesiąc realizacji staży zawodowych. To ważny okres w życiu beneficjentów, którzy nabywają nowe doświadczenia i kompetencje. Mierzą się również z wieloma trudnościami i wewnętrznymi barierami, które dotyczą głównie pracy z klientem. Ważną rolę odgrywają opiekunowie staży, wyznaczeni przez pracodawców, którzy pomagają młodym ludziom oswoić się ze stanowiskiem pracy i służą pomocą w każdej sytuacji. Dzięki otrzymanemu wsparciu, beneficjenci angażują się w swoje obowiązki i sumiennie je realizują. Młodzi ludzie pracują też na swoją opinię, którą po zakończonym stażu pracodawcy wystawią dla każdego z nich. Pozytywna ocena może stać się przepustką do nowej, ciekawej pracy. W tym ostatnim miesiącu wytężonej pracy życzymy uczestnikom wytrwałości, a pracodawcom wyrozumiałości!

Autor, fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSADZONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH

Suwalki aresztOd 06 do 13 marca tego roku pracownicy MCIZ w Suwałkach przeprowadzili cykl spotkań dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zajęcia zostały zrealizowane na podstawie dwóch programów autorskich opracowanych przez doradczynie zawodowe. Pierwszy zakłada wprowadzenie uczestników w tematykę rynku pracy. Drugi dotyczy zagadnień związanych z wyznaczaniem celów, planowaniem, motywacją i radzeniem sobie ze stresem. W ramach pierwszego programu osadzeni zapoznali się z pojęciami związanymi z rynkiem pracy i rządzącymi nim prawami. Doradczyniom zawodowym zależało na zmianie sposobu myślenia uczestników zajęć na temat zatrudnienia i zachęceniu do jego aktywnego poszukiwania po opuszczeniu aresztu. W trakcie wykonywania ćwiczeń osadzeni często podejmowali dyskusje na temat własnych doświadczeń na rynku pracy w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się z prawidłowym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, szczególnie z tworzeniem CV. W trakcie warsztatów więźniowie poznali zasady skutecznej autoprezentacji i komunikacji międzyludzkiej. W ramach drugiego programu autorskiego osadzeni dowiedzieli się, czym jest cel i jak go precyzować. W kolejnym dniu uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad motywacją i zapoznawali się z różnymi mechanizmami motywowania się. Ostatnie zajęcia w ramach drugiego programu autorskiego dotyczyły podstawowych wiadomości na temat stresu. Więźniowie ze szczególnym zainteresowaniem analizowali różne sposoby zapobiegania mu. Podsumowując cykl spotkań, osadzeni wyrazili zadowolenie z udziału w zajęciach, dzięki którym zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Ponadto mieli okazję do zastanowienia się nad planowaniem i przygotowaniem działań pomagających w wyznaczeniu i realizacji celów po opuszczeniu Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Autor, fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

KREATYWNE POSZUKIWANIE PRACY W SUWAŁKACH

Suwalki ECAM6 lutego 2017 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach rozstrzygnięto konkurs „Kreatywne poszukiwanie pracy”. Jego celem było zachęcenie młodzieży do aktywizacji na rynku pracy, poszerzenie wiedzy o lokalnych pracodawcach, a także pobudzenie do podejmowania kreatywnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji zawodowej. Założenia konkursu nawiązują do aktualnych trendów - trudna sytuacja na współczesnym rynku pracy wymaga od młodych osób inicjowania samodzielnych i oryginalnych działań. Mają one podkreślać umiejętności kandydata do pracy i jednocześnie charakteryzować się nieszablonowym podejściem do pracodawcy, na którym trzeba wywrzeć pozytywne wrażenie. Do udziału w konkursie zgłosiły się osoby, które są uczestnikami Hufca Pracy w Suwałkach, Hufca Pracy w Augustowie, a także klienci CEiPM w Suwałkach. Do komisji, którą stanowili pracownicy merytoryczni Centrum, zgłoszono prace przygotowane w tradycyjnych formach plastycznych: plakat, kolaż, a także w formie prezentacji multimedialnych i pracy literackiej. Dokonano oceny zgłoszonych prac. Brano pod uwagę miedzy innymi: zgodność z tematem konkursem, estetykę wykonania, pomysłowość i sposób zaprezentowania pracy. Ze względu na to, że na konkurs wpłynęły prace zróżnicowane pod kątem formy i poziomu wykonania, wybór zwycięzców okazał się trudnym zadaniem. Ostatecznie komisja zdecydowała się nagrodzić następujące osoby:
I miejsce - Beata Karolina Szymanek, Paweł Knizio, Romuald Szypulski - HP w Suwałkach
II miejsce - Sebastian Pomierny - HP w Augustowie
III miejsce - Anna Omilian - HP w Suwałkach
Zwycięzcy otrzymają zestawy upominkowe m.in.: pendrive, bidony, plecak, parasol, słuchawki, saszetki i inne drobne gadżety. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Autor: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Zdjęcia.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – EFS W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki stazeBeneficjenci projektu „Obudź swój potencjał - EFS”, realizowanego w CEiPM w Suwałkach, rozpoczęli staże zawodowe. Są one pierwszym poważnym doświadczeniem zawodowym dla naszych uczestników. Od nich w dużej mierze zależy ich przyszłość. Dzięki stażom młodzi ludzie mają możliwość pracy na stanowisku zgodnym ze swoim kierunkiem kształcenia zawodowego, jaki zrealizowali w ramach projektu, tj.: „Handlowiec z modułem pracy przedstawiciela handlowego” oraz „Handlowiec – sprzedawca z modułem wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. Zasadniczą rolę podczas stażu odgrywają opiekunowie w zakładach pracy. Pomagają oni młodym osobom oswoić się ze stanowiskiem pracy, udzielają cennych wskazówek oraz nadzorują. Oddziaływanie najbliższego otoczenia w pracy ma duży wpływ na uczestników, którzy dzięki otrzymanemu wsparciu angażują się w swoje obowiązki i sumiennie je realizują. Staże zawodowe dla osób, które dopiero wkraczają w dorosłe życie to też nauka zgodnego życia między ludźmi, współdziałania, wzajemnej pomocy i odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Za swoją pracę młodzi ludzie otrzymują comiesięczne stypendium szkoleniowe w wysokości niemalże 1000zł. Pracodawcy przez okres 3 miesięcy mają możliwość obserwowania, w jaki sposób pracują stażyści, a młodzi pracownicy mają czas, by się pokazać z najlepszej strony.

Autor, fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE W SUWAŁKACH

naglowekWER

145Certyfikat umiejętności komputerowych „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) nie został nazwany tak przypadkiem, choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – da się bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć. ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania tego certyfikatu pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też dział HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. W kursie ECDL w Suwałkach, realizowanym w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-EFS”, bierze udział 6 osób. Skorzystanie z tej formy wsparcia zostało zarekomendowane przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach tego przedsięwzięcia. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Młodzież nauczy się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych.

Autor, fot.: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - ZAPOBIEGANIE DEPRESJI W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki depresjaWarsztaty z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży realizowane w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach w dniach 23 - 24.01.2017 r., to kontynuacja zajęć z psychologiem stanowiąca odpowiedź na problemy, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. W projekcie „Akcja aktywizacja - EFS”, przewidziano 10 godzin takich zajęć, prowadzonych przez psychologa, Monikę Milewską-Brzozowską. Ich charakter jest raczej prewencyjny – spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim, jak można jej zapobiegać i gdzie się zwrócić po pomoc.

Autor, fot.: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

MCIZ SUWAŁKI: ZAJĘCIA Z PLANOWANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – ZAWODOWEJ W SEJNACH I SZTABINIE

Suwalki gimn.11 stycznia 2017 r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Suwałkach odwiedzili Gimnazjum Nr 1 w Sejnach, w którym przeprowadzili porady indywidualne dla młodzieży. Ponadto 12 stycznia odbyły się zajęcia grupowe dla uczniów Gimnazjum w Sztabinie. Spotkania odbyły się w ramach kilkuletniej współpracy pomiędzy tymi szkołami i MCIZ w Suwałkach. Zajęcia z uczniami klas III gimnazjum miały na celu przygotowanie do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Doradcy zawodowi starali się nie tylko przekazać ważne aspekty dotyczące rekrutacji do szkół średnich, ale także pobudzić młodzież do analizowania informacji o świecie zawodów i poznania samego siebie. Istotne jest, by młodzi ludzie potrafili jednocześnie zdobywać wiedzę i dobre oceny w szkole, ale także planować swoją przyszłość, jak najbardziej świadomie, z uwzględnieniem nie tylko własnego potencjału, ale i sytuacji na rynku pracy. W trakcie zajęć młodzież wprowadzona została w świat zawodów, zapoznała się z możliwościami dalszego kształcenia. Doradcy przedstawili różnice między typami szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Zapoznali z ofertą edukacyjną w województwie podlaskim. Wspólnie z młodzieżą analizowali również czynniki trafnego wyboru zawodu i zachęcali uczniów do rozmowy na temat przyszłej pracy z osobami bliskimi i przedstawicielami różnych profesji. Młodzież wykonywała testy badające preferencje i predyspozycje zawodowe, które umożliwiły lepsze poznanie i odkrycie zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych uczestników. Młodzież, podczas indywidualnych porad, była zainteresowana typami szkół i różnicami pomiędzy kierunkami kształcenia. Uczniowie zadawali pytania dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, szczegółowymi opisami poszczególnych zawodów w szkołach.

Autor, fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SUWAŁKACH

naglowekWER

jednostka fot.W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach trwa realizacja kolejnego modułu wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. „Akcja Aktywizacja-EFS”. Indywidualne wsparcie psychologiczne prowadzi psycholog Magda Sowulewska. Działania te mają przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Uzupełnieniem wsparcia psychologicznego będą zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Autor, fot: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W „AKCJA AKTYWIZACJA-EFS” W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki porady28 listopada br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach rozpoczęły się czterdziestogodzinne warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – EFS”. Zajęcia mają na celu przygotowanie młodych osób do aktywnego wejścia na rynek pracy. Aby móc zaplanować kolejny etap w swojej karierze edukacyjno- zawodowej, uczestnicy projektu będą mieli możliwość, pod okiem specjalisty, przeanalizować nie tylko aktualne tendencje rynku pracy, ale także swoje predyspozycje zawodowe. W trakcie zajęć doradca zawodowy proponuje ćwiczenia, które służą analizie własnych cech, umiejętności, mocnych stron i kompetencji. Współczesny pracodawca oczekuje bowiem nie tylko kandydatów do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami i wykształceniem, ale również osób z odpowiednim zestawem umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, szybkie podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, zarządzania zadaniami, samodzielna organizacja własnej pracy. Warsztatowa forma zajęć ma również w sposób praktyczny przygotować uczestników do samodzielności na rynku pracy. Wspólne pisanie CV, przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej i poznawanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy, to tylko podstawowe zagadnienia, które młodzież będzie miała możliwość razem przećwiczyć. Dodatkowo w trakcie spotkań będą analizowane zagadnienia związane z bezpiecznym poszukiwaniem pracy w Polsce i za granicą oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (przełamywaniem stereotypów i barier).

Autor, fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

 

CEIPM SUWAŁKI: PREORIENTACJA ZAWODOWA Z ELEMENTAMI RYNKU PRACY

Suwalki przyszloscDoradczynie zawodowe z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zorganizowały w dniach 01–02.12.2016 r. grupowe zajęcia dla uczniów III klas z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Celem spotkań było wprowadzenie młodzieży w tematykę wyboru szkoły i zawodu. Razem z uczniami przeanalizowano aktualny schemat szkolny, skupiając się głównie na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: dla kogo najlepszą szkołą jest liceum? dla kogo jest technikum? a dla kogo szkoła zawodowa? Szczegółowo omówiono kwalifikacje zawodowe, które zdobywają uczniowie technikum i zasadniczych szkół zawodowych, a które przygotowują młodzież do wykonywania zadań zawodowych. Natomiast dla chętnych, którzy chcieliby uczyć się w liceum, doradca zawodowy zaprezentował rozszerzenia przedmiotów, które od drugiej klasy będą zwiększone godzinowo, a które determinują wybór przedmiotów na maturze i w dalszej kolejności wybór kierunków studiów. Istotą zajęć było również przygotowanie młodych osób do myślenia o rynku pracy: zapoznanie z tendencjami rynku pracy, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowych, analiza wybranych zawodów pod kątem zatrudnienia, zarobków czy miejsca pracy. Wstępem do omawianych zagadnień była dla uczniów autoanaliza własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych, którą można było wykonać w oparciu o testy zaproponowane przez doradców na początku zajęć.

Autor: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz, Magdalena Kleszczewska

„KURS PRAWA JAZDY KAT.B W RAMACH PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS” W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki prawo jazdyUczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - EFS” realizowanego w CEiPM w Suwałkach z sukcesem ukończyli kursy zawodowe w kierunkach: „Handlowiec z modułem przedstawiciela handlowego” oraz „Handlowiec - sprzedawca z modułem wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. Do kolejnego wsparcia w projekcie przystąpiło 4 uczestników, którzy realizują kurs prawa jazdy kategorii B. Podczas 30 godzin zajęć teoretycznych młodzi ludzie mieli możliwość poznania pojęć, definicji, znaków oraz zasad zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Dowiedzieli się, jakie są zagrożenia związane m.in.: z ruchem drogowym i prowadzeniem pojazdów, jakie są zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu. Bardzo ważnym elementem kursu były zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które miały na celu nabycie umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku oraz zapoznanie się z ogólnymi zasadami postępowania na miejscu wypadku. Uczestnicy zajęć ćwiczyli na fantomie, mieli możliwość korzystania oraz używania środków niezbędnych do udzielenia pomocy ofiarom wypadku. Dzięki praktycznym ćwiczeniom nabyli wiedzę konieczną w przypadku udzielania pierwszej pomocy i jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i życie. Uczestnicy kursu z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie jazd indywidualnych z instruktorem, które zawsze przysparzają dużo emocji.

Autor: Ewa Kłoczko – opiekun grupy
Fot.: Teresa Zagórska – pośrednik pracy

SZKOLENIE WEWNĘTRZE KADRY OHP Z EURES W SUWAŁKACH

Suwalki EURES1 grudnia 2016 roku doradca EURES, pani Agnieszka Kruszewska, przeprowadził szkolenie wewnętrzne EURES dla pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach i pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Augustowie. Prowadząca poinformowała  zebranych, czym zajmuje się sieć EURES, jakie ma cele, w oparciu o jakie przepisy działa, przedstawiła strukturę sieci oraz działania w jej ramach realizowane,  a także omówiła rodzaje usług świadczonych na rzecz poszukujących pracy  i pracodawców. Szkolenie miało na celu przekazanie informacji dotyczących sieci i usług EURES,  z których mogą skorzystać zarówno osoby zainteresowane wyjazdami do pracy za granicę, jak również polscy pracodawcy, którzy wyrażą chęć zatrudnienia osoby z krajów UE/EOG. Podczas spotkania omówiono wytyczne w zakresie warunków realizacji międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz wskazano portale internetowe, gdzie zamieszczane są oferty pracy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach sieci EURES. Szczegółowo zaprezentowano usługi oferowane osobom poszukującym pracy za granicą, ze zwróceniem uwagi na odpowiednie przygotowanie do wyjazdu zarówno pod względem formalnym, jak i na kwestie bezpieczeństwa. Na koniec poinformowano o szeregu wydarzeń organizowanych w ramach sieci EURES, takich jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne, i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz gdzie znaleźć informacje o tych przedsięwzięciach.

Autor: Teresa Zagórska
Fot.: Andrzej Rusaczyk

SUWAŁKI: GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

naglowekWER

wsparcie_psychologa_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach trwa realizacja kolejnego modułu wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Akcja Aktywizacja – EFS”. Cykl grupowych warsztatów i treningów prowadzi psycholog Magda Sowulewska. Głównym celem zajęć jest stymulowanie motywacji uczestników w dążeniu do zmian, nabycie umiejętności zarządzania stresem oraz poznanie metod podnoszenia samooceny. Dzięki warsztatom uczestnicy projektu zdobywają umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych, a także mają szansę odbudowania poczucia własnej integralności. Spotkania te bez wątpienia pomogą uczestnikom przezwyciężyć bariery związane z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywują do udziału w zajęciach w ramach projektu. Uzupełnieniem wsparcia psychologicznego będą zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Autor; Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS” W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki kursW suwalskim centrum w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” kursy zawodowe prowadzone są w dwóch kierunkach: „Handlowiec z modułem przedstawiciela handlowego” oraz „Handlowiec - sprzedawca z modułem wózka jezdniowego z wymianą butli”. Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Ich realizacja prowadzona jest przez doświadczonych specjalistów, posiadających pożądane, niezbędne kwalifikacje. Uczestnicy poza teoretycznymi zajęciami, swoje umiejętności oraz wiedzę uzupełniają ćwiczeniami praktycznymi. To nie lada wyzwanie dla młodych osób, które bardzo chcą nabyć nowe kwalifikacje. Zajęcia realizowane w ramach kursów są interesujące, ale jednocześnie wymagają wiele skupienia, precyzyjności oraz cierpliwości przy nauce praktycznej. Mimo to, uczestnicy są bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywuje ich do dalszej nauki. Realizacja kursów przewidziana jest do końca listopada br. Dotychczas w projekcie realizowano zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz podstawowy kurs komputerowy. Kilkoro uczestników niebawem będzie miało możliwość udziału w kursie prawa jazdy kat. B. Projekt „Obudź swój potencjał - EFS” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor, fot.: Ewa Kłoczko - opiekun

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – EFS W SUWAŁKACH

naglowekWER

zdjecie nr 2 jednostka(1)Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS”, realizuje indywidualne konsultacje psychologiczne, które są uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem. Wsparcie to ma na celu przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Udział w konsultacjach jest dobrowolny, korzystają z niego głównie osoby, które potrzebują pomocy w tym zakresie.

Autor, fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

SUWAŁKI: ROZPOCZĘCIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO
naglowekWER    

doradztwo w projekcie_150Indywidualny dobór form wsparcia, w ramach ścieżki projektowej to jedno z ważniejszych zadań należących do doradcy zawodowego pracującego w ramach projektu „Akcja aktywizacja-EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 listopada 2016 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach rozpoczął się cykl spotkań doradcy z uczestnikami projektu. Jest to pierwszy etap realizacji projektu, podczas którego uczestnicy zostają objęci wszechstronną opieką: wychowawczą, psychologiczną i doradczą. Każdy uczestnik będzie miał okazję spotkać się z doradcą zawodowym, który przeprowadzi badania predyspozycji zawodowych i pomoże zaplanować dalszy rozwój kariery zawodowej. W ramach zajęć dla wszystkich uczestników opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania.

Autor, Foto: Urszula Rytwińska – opiekun grupy

REKRUTACJA DO PROJEKTU W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki jednostka(1)21 października w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach odbyło się spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Akcja aktywizacja – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych, w wieku 18-24 lat, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Przedsięwzięcie pozwoli zakwalifikowanym osobom uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach. Będą to m.in.: spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs komputerowy ECDL, dla 30% uczestników, zorganizowany zostanie też kurs prawa jazdy kategorii B. Kandydaci podkreślają, że dużym atutem są zaplanowane w projekcie zajęcia z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz zakupem strojów dla każdego uczestnika. Istotnym wsparciem dla uczestników będzie możliwość udziału w kursie zawodowym, dzięki któremu uzyskają pożądane kwalifikacje i umiejętności. Ostatnią formą wsparcia będą 3-miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców, za które przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Autor: Ewa Kłoczko – koordynator lokalny projektu
Fot.: Anna Maziewska – sp.ds. refundacji

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W SUWAŁKACH

OTK jednostkaW dniach 17-19 października 2016 r., w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach odbyły się grupowe spotkania informacyjne pod hasłem „Analiza rynku pracy – atuty do zatrudnienia, sieć EURES”. W zajęciach udział wzięli uczniowie III klas z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach. Młodzi ludzie zostali zapoznani z usługami, jakie CEiPM prowadzi na rzecz młodzieży. Następnie prowadząca zajęcia, pani Teresa Zagórska, omówiła sytuację i wymagania rynku pracy, metody skutecznego poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz skutecznej autoprezentacji. Ponadto zaprezentowała zawody nadwyżkowe i te najbardziej pożądane przez rynek pracy. Z uwagi na fakt, iż obecnie wiele młodych osób, planując swoją karierę zawodową, rozważa wyjazdy do pracy za granicę, prowadząca przedstawiła zagrożenia, jakie mogą ich spotkać.

Autor: Teresa Zagórska- pośrednik pracy-asystent EURES
Fot: Urszula Rytwińska- pośrednik pracy

PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY W SUWAŁKACH

naglowekWER

Suwalki jednostkaW Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach realizowany jest podstawowy kurs komputerowy. To kolejna forma wsparcia oferowanego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS”. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mają możliwość nauki obsługi komputera, w tym: dostosowania systemu MS Windows do własnych potrzeb, organizacji i zarządzania danymi, poznają również aplikacje użytkowe. Nabędą umiejętność obsługi urządzeń zewnętrznych. W trakcie 30 godzin kursu młodzi ludzie nauczą się przetwarzania tekstów oraz obsługi poczty elektronicznej i Internetu. Komputery są dziś powszechne, trudno się bez nich obejść, nawet w codziennym życiu. Ważne jest, że nasi uczestnicy już zrozumieli, że nabycie umiejętności posługiwania się jest bardzo potrzebne i pożyteczne.

Autor/fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2016 W SUWAŁKACH

2 gjednostkaW dniach 17-23 października 2016 r. doradcy zawodowi CEiPM w Suwałkach włączyli się do obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym toku przebiega pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”. OTK jest to ogólnokrajowa inicjatywa promująca działania w lokalnych środowiskach na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. W ramach obchodów OTK, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach zorganizowało zajęcia na rzecz młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i poszukującej pracy. Spotkania dla gimnazjalistów zostały przeprowadzone w Gimnazjum Nr 2 w Suwałkach. W trakcie zajęć doradcy zawodowi poruszyli problematykę związaną z wyborem zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzież mogła przeanalizować czynniki trafnych decyzji zawodowych i własne predyspozycje pod kątem rynku pracy. Doradcy zawodowi starali się zachęcić młodych ludzi do myślenia o sobie w kontekście projektowania kariery zawodowej. Dla młodzieży ponadgimnazjalnej zostały przeprowadzone zajęcia w VII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach. W trakcie spotkań uczniowie mieli możliwość wykonania testów badających zainteresowania zawodowe. Młodzi ludzie uczestniczyli w dyskusji na temat podejmowania pierwszych decyzji zawodowych i wyznaczania sobie konkretnych i szczegółowych celów związanych z edukacją i pracą.Doradcy zawodowi przeprowadzili również program autorski dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Dotyczył on zagadnień związanych z wyznaczaniem celów, planowania, motywacji i radzenia sobie ze stresem. Osadzeni zapoznali się z tematyką prawidłowego wyznaczania celów. Ponadto tworzyli własne listy celów związanych z różnymi kategoriami: finanse, rodzina i związki osobiste. Zastanawiali się nad motywacją i zapoznawali się z różnymi mechanizmami motywowania się. Określali hierarchię wartości życiowych. Więźniowie, pracując w zespołach, mieli okazję przeanalizowania źródeł, objawów i sposobów zapobiegania stresowi. Podsumowując Tydzień Kariery warto zwrócić uwagę, że nad karierą edukacyjno – zawodową warto pracować, jak nad dziełem sztuki - rozważnie planując kolejne kroki. Decyzje edukacyjne i zawodowe powinnyśmy podejmować zawsze świadomie i samodzielnie, biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele, okoliczności i warunki.

Autor: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz i Magdalena Kleszczewska, doradczynie zawodowe

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS” W SUWAŁKACH

naglowekWER

zdjecie nr 2 jednostka Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach zakończyło się grupowe wsparcie psychologiczne – warsztaty i treningi zrealizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS”. Wzmacnianie kompetencji społecznych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych to tylko niektóre z tematów, poruszonych w trakcie spotkań. Psycholog pracował nad wzmocnieniem kompetencji społecznych uczestników projektu oraz nad budowaniem zaufania wobec grupy. Warsztaty miały na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i rozwoju osobistego. Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

Autor/fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

REKRUTACJA DO PROJEKTU W SUWAŁKACH

naglowekWER

zdjecie nr1 jednostkaW Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach trwa rekrutacja kandydatów do projektu „Akcja aktywizacja – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Projekt pozwoli zakwalifikowanym osobom uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach, będą to m.in.: zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kurs komputerowy ECDL, dla 30% uczestników zorganizowany zostanie kurs prawa jazdy kategorii B. Kandydaci podkreślają, że dużym atutem są zaplanowane w projekcie zajęcia z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz zakupem strojów dla każdego uczestnika. Istotnym wsparciem będzie też możliwość udziału w kursie zawodowym, dzięki któremu uzyskają pożądane kwalifikacje i umiejętności. Ostatnią formą wsparcia będą 3-miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców, za które przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Autor/Fot.: Ewa Kłoczko – koordynator lokalny projektu

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W SUWAŁKACH

naglowekWER

zdjecie nr 1 jednostka30 września 2016 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach zakończył się cykl spotkań pośrednika pracy z uczestnikami projektu "Obudź swój potencjał - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tematyka obejmowała szereg zagadnień związanych z poruszaniem się po rynku pracy, aktualną sytuacją na nim, przewidywanymi zmianami oraz możliwościami zatrudnienia. Pośrednik pracy kładł duży nacisk na sposoby szukania zatrudnienia i zachęcał do osobistego kontaktu z pracodawcami. Każdy z uczestników projektu jest objęty wsparciem, które ma pomóc w zdobyciu miejsca stażu i finalnie w podjęciu pracy.

Autor: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy
Fot.: Ewa Kłoczko, spec. ds. programów europejskich

MCIZ SUWAŁKI: ZAJĘCIA W GIMNAZJUM W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
    
1 jednostka(1)W dniach 12 i 13 września 2016 r. doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach odwiedził Zespół Szkół Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Zajęcia odbyły się w ramach kilkuletniej współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym i doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach. Celem spotkania było zainspirowanie młodzieży do wstępnego określenia własnej ścieżki edukacyjnej. Młodzi ludzie wykonali test badający preferencje i predyspozycje zawodowe. Umożliwił on lepsze poznanie i odkrycie swoich zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych. Podczas zajęć młodzież została zapoznana z czynnikami trafnego wyboru zawodu. Odgrywają one bardzo ważną rolę w zakresie wyboru szkoły i przyszłej profesji. Doradca zawodowy zwrócił uwagę, że właśnie na etapie kształcenia gimnazjalnego należy poważnie przemyśleć, czy chcemy zdobyć konkretny zawód (wtedy możemy wybrać technikum lub szkołę zawodową), wybierzemy naukę ogólną i decyzję o tym „co dalej” podejmiemy po maturze, wybierając kierunek studiów. Pamiętając przy tym, że wybór szkoły średniej zależy od indywidualnych preferencji i zawsze powinien być dobrze przemyślany, a nigdy przypadkowy.
Duże zainteresowanie wzbudziły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Młodzież chciała poznać charakterystykę różnych zawodów. Padały też pytania o kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. 

Autor/fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

SUWAŁKI: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

naglowekWER

nr 1 jednostka07 września 2016 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach rozpoczęły się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach projektu "Obudź swój potencjał - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkań uczestnicy projektu informowani są o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, ofertach pracy i możliwościach zatrudnienia, a także prawach i obowiązkach osoby zatrudnionej. Zajęcia mają pomóc w zdobyciu miejsca stażu i zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami, a także z ukończonym kursem zawodowym. W suwalskim CEiPM, do końca września 2016 r., z pośrednikiem pracy spotka się 10 osób.

Autor: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy
Fot: Teresa Zagórska, pośrednik pracy

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W PROJEKCIE OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-EFS W CEIPM SUWAŁKACH

naglowekWER

page 33Od 22 sierpnia do 06 września 2016 r. młodzi uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - EFS” w CEiPM Suwałkach brali udział w grupowych, czterdziestogodzinnych zajęciach z doradztwa zawodowego. Celem spotkań było przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy. W związku z tym doradca zawodowy dokładnie omówił zagadnienia, które dotyczyły między innymi metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Istotą warsztatów było wsparcie i zmotywowanie młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia to w dużej mierze ćwiczenia, które w sposób praktyczny przygotowały młodzież do rozmowy z pracodawcą. page 3Zakończyły się opracowaniem własnych życiorysów zawodowych, zachęciły też do kreatywnego rozwiązywania problemów, z jakimi młode osoby spotykają się na rynku pracy. Zaproponowana przez doradcę zawodowego forma spotkań okazała się dla młodzieży bardzo atrakcyjna. Dodatkowo w trakcie zajęć zostały przeprowadzone ćwiczenia związane z określaniem celów, nauką motywowania się do działania i radzeniem sobie ze stresem. Doradca zawodowy zaproponował niekonwencjonalne zadania, które w efekcie pozwoliły uczestnikom na szczegółową analizę własnych atutów i mocnych strony pod kątem przyszłego stanowiska pracy, a także pozwoliły na pełną integrację zespołu. Udział w zajęciach wpłynął dodatkowo na rozwój umiejętności miękkich u młodzieży, które są dzisiaj bardzo cenione przez pracodawców.

Autor/fot.: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy

SUWAŁKI: PRACA ZA GRANICĄ I ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE

zdjecie nr 1 jednostka30 sierpnia 2016 r. asystent EURES w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, Teresa Zagórska, przeprowadziła zajęcia grupowe dla 10 osobowej grupy bezrobotnej młodzieży. W czasie spotkania prowadząca omówiła międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy. Przedstawiła najistotniejsze zagadnienia i zagrożenia związane z zatrudnieniem za granicą oraz  warunki życia w wybranych krajach UE. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali nieodpłatnie materiały informacyjne w postaci ulotek i broszur.

Autor: Teresa Zagórska- asystent EURES
Fot.: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

WIZYTA WOJEWÓDZKICH KOMENDANTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE

kol. jednostka23 sierpnia br. Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK OHP Adam Krzysztof Romatowski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach Elżbieta Augustynowicz odbyli spotkanie z prezydentem miasta Suwałk Czesławem Renkiewiczem oraz zastępcą prezydenta Ewą Sidorek. Następnie w Augustowie spotkali się ze starostą Jarosławem Szlaszyńskim. Tematem rozmów było podtrzymanie współpracy oraz omówienie działań OHP ze szczególnym podkreśleniem realizacji statutowych zadań przez jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy. Spotkania przebiegły w przyjaznej atmosferze, wszystkie strony wyraziły chęć współpracy mając na uwadze dobro młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie.

Autor: Ewa Kłoczko – sp.ds.programów
Fot.: Elżbieta Augustynowicz – Dyrektor CEiPM w Suwałkach

SUWAŁKI: PIERWSZE ZAJĘCIA Z GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

naglowekWER

w jednostce22 sierpnia 2016 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu "Obudź swój potencjał - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania będą trwały do 5 września 2016 r.
W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość nabycia m. in. takich umiejętności jak: identyfikacja własnych predyspozycji na podstawie zainteresowań, określenie mocnych i słabych stron, precyzowanie własnych preferencji zawodowych, określenie zawodów najbardziej i najmniej popularnych. Dowiedzą się, jakie wartości są pożądane w pracy zawodowej, poznają cechy charakteru w aspekcie przyszłego zawodu oraz źródła wiedzy o profesjach. Zajęcia mają na celu zainspirowanie uczestników do myślenia o swojej przyszłości, planowania własnej kariery zawodowej. Przybliżą też metody poszukiwania pracy. Dużą rolę pełni tu pomoc doradcy zawodowego przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do planowania kariery (cv, list motywacyjny, listy referencyjne). Poradnictwo to przygotowuje w sposób praktyczny do wejścia na rynek pracy. Poruszona zostanie również tematyka równościowa, omówiona zostanie specyfika sytuacji młodych kobiet na rynku pracy. Miłym zdarzeniem podczas zajęć były urodziny Łukasza, jednego z uczestników. Młodzież z entuzjazmem zaśpiewała „Sto lat” i wręczyła mini torcik. Jubilatowi życzymy dużo pomyślności, a całej grupie satysfakcji z zajęć oraz wytrwałości.

Autor, fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

WAKACYJNA PRACA W RAMACH AKCJI LATO OHP W SUWAŁKACH

1 jednostkaSierpień to drugi miesiąc trwania Akcji Lato z OHP w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. W ofercie naszej jednostki, są nie tylko propozycje pracy krótkoterminowej, ale również różnego rodzaju szkolenia i warsztaty oraz zajęcia aktywizujące młodych ludzi na rynku pracy. Działania te są skierowane do młodzieży uczącej się w wieku od 15 do 25 lat.
Większość ofert pracy skierowana jest do osób pełnoletnich. Są to zazwyczaj zajęcia sezonowe np. w gastronomii, handlu, przy zbiorach owoców, ale również w dużych zakładach produkcyjnych lub przy inwentaryzacjach. Liczba osób niepełnoletnich chcących pracować w czasie wakacji rośnie z roku na rok, jednak trudno jest zdobyć zatrudnienie przed przysłowiową 18-stką. Zgodnie z polskim prawem osoby niepełnoletnie mogą zostać zatrudnione tylko przy pracach lekkich. Może to być np. roznoszenie ulotek, reklama, kultura, sztuka. Niepełnoletnich nie wolno także zatrudniać w porze nocnej, a maksymalny czas ich pracy w ciągu doby nie może przekroczyć sześciu godzin dziennie, siedmiu w przypadku osoby, która ukończyła 17 lat. Nie wolno im także wykonywać np. ciężkich prac fizycznych. Oferty pracy dostępne są w Młodzieżowym Biurze Pracy, publikowane na stronie internetowej PWK OHP w zakładce Oferty Pracy Lokalne i na portalu CBOP. Przy rejestracji w biurze wymagany jest dowód tożsamości oraz, w przypadku niepełnoletnich, zgoda rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy. Jeżeli młody człowiek zechce zatrudnić się w gastronomii lub handlu, potrzebna mu będzie książeczka z aktualnymi badaniami, którą należy uzyskać w sanepidzie. Na jej wydanie czeka się od 5 do 7 dni. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach świadczy także usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Doradcy i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczą usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Autor, fot.: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

SUWAŁKI: LATO Z OHP
    
lato z ohp_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach trwa Akcja Lato z OHP. Młodzież zainteresowana podjęciem pracy w okresie wakacji nie ma wygórowanych wymagań i szuka pracy w wielu branżach. Pojawiają się sezonowe oferty pracy np. w gastronomii, handlu, przy zbiorach owoców jak też w dużych zakładach produkcyjnych. Każdy młody człowiek może więc znaleźć coś dla siebie. Pracodawcy starają się dostosować czas i warunki krótkoterminowego zatrudnienia wykorzystując dyspozycyjność wakacyjną zgłaszającej się młodzieży. Jest to znakomita okazja nie tylko do zarobienia pieniędzy, ale również zdobycia pierwszego doświadczenia na lokalnym rynku pracy. Oczywiście ilość miejsc zatrudnienia jest ograniczona, dlatego zalecane jest odwiedzanie Młodzieżowego Biura Pracy jak najczęściej. Oferty pracy publikowane są na stronie internetowej PWK OHP w zakładce Oferty Pracy Lokalne, dostępne są również na portalu CBOP oraz tradycyjnie na tablicy ogłoszeń Młodzieżowego Biura Pracy w Suwałkach.  
 
Autor, Fot.: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

SUWAŁKI: ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – EFS” W CEIPM

naglowekWER

rozpoczecie OSP_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach rozpoczęły się 27 czerwca  indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS”. Wsparciem objętych zostanie 10 młodych osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET, dzięki zwiększeniu ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności zatrudnienia. Indywidualne spotkania ukierunkowane są na diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników. W ich toku przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, których elementem jest badanie predyspozycji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników.Na zakończenie zajęć doradca zawodowy opracuje szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, niezbędną do wyboru m.in. kursu zawodowego i kursu prawa jazdy. Doradca zawodowy przedstawi uczestnikom zajęcia do zrealizowania w ramach zaplanowanej dla nich ścieżki wsparcia. W okresie wakacyjnym uczestnicy suwalskiego centrum wezmą również udział w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego, które będą uzupełnieniem spotkań indywidualnych. Projekt „Obudź swój potencjał – EFS” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Ewa Kłoczko – opiekun grupy
Foto: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy

 

UDZIAŁ PODLASKIEJ WK W KONFERENCJI MRPiPS „POWER DLA MŁODYCH!”

POWER mlodym 20027 czerwca 2016 r. pracownicy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczestniczyli w konferencji pn. „POWER DLA MŁODYCH!” zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja odbyła się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach i poświęcona była działaniom nadzorowanym przez MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konferencję uroczyście otworzyła Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zebranych gości przywitał również starosta Suwalski Pan Szczepan Ołdakowski. Stan wdrażania POWER 2014 – 2020 w woj. podlaskim omówiła Pani Izabela Łukaszewicz, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przedstawił pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku reprezentował Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Pan Piotr Modzelewski, który przedstawił prezentację dotyczącą programu „Gwarancje dla Młodzieży” w projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. W konferencji uczestniczyła również Pani Elżbieta Augustynowicz – Dyrektor CEiPM OHP w Suwałkach oraz Pani Ewa Kłoczko spec. ds. programów europejskich. Przykładem dobrych praktyk udziału w projektach zrealizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy było wystąpienie dwojga uczestników, którzy wzięli udział w projekcie „Równi na rynku pracy – EFS” w ramach Gwarancji dla Młodzieży z CEiPM OHP w Suwałkach i z MCK w Augustowie. Młodzi ludzie opowiadali o otrzymanych formach wsparcia w projekcie, ukończonych szkoleniach, stażach zawodowych oraz jak projekt zmienił ich życie. W dalszej kolejności dobre praktyki wykorzystywania funduszy unijnych były przedstawiane na przykładzie powiatu suwalskiego i gminy Suwałki. Wystąpieniom przysłuchiwała się również 10-osobowa grupa młodzieży z Hufca Pracy w Suwałkach pod opieką Roberta Maciejewskiego – st. wychowawcy, która w najbliższej przyszłości wejdzie na rynek pracy i skorzysta z dobrych praktyk przedstawionych podczas spotkania. Konferencja „POWER DLA MŁODYCH!” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
Foto: Ewa Kłoczko – sp. ds. programów

 

SUWAŁKI: ZAJĘCIA Z LICEALISTAMI

zajecia z licealistami_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zostały przeprowadzone 10 czerwca zajęcia grupowe dla uczniów II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Młodzież podczas zajęć została zapoznana z zawodami przyszłości i najbardziej pożądanymi kierunkami kształcenia. Przy użyciu testu uczniowie mogli określić swoje umiejętności i predyspozycje zawodowe. Prowadząca zajęcia zwróciła uwagę młodzieży na szybko zachodzące przemiany w gospodarce, przedstawiła czynniki decydujące o przyszłym zatrudnieniu, czyli umiejętności zdobyte podczas nauki jak i tzw. umiejętności o charakterze ogólnym np. umiejętność formułowania problemów, koncepcyjne i analityczne myślenie, komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z technologii informatycznych, czy umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania. W ramach „Akcji Lato” pośrednik pracy omówił działalność Młodzieżowego Biura Pracy i przedstawił aktualne oferty zatrudnienia.

Autor: Teresa Zagórska  – pośrednik pracy 
Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

 

SUWAŁKI: PORADY INDYWIDUALNE DLA LICEALISTÓW W SEJNACH

porady dla licealistow_150Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach w dniu 7 czerwca przeprowadziło indywidualne porady zawodowe dla młodzieży z liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Uczniowie drugich klas zaczynają zastanawiać się, co chcieliby robić w przyszłym roku po maturze. Dlatego porady indywidualne dotyczyły planowania dalszej ścieżki edukacyjno zawodowej. Młodzież najczęściej pytała: czy studiować? A jeśli tak, to na jakim kierunku? Czy pracować i jak znaleźć tę pracę bez kwalifikacji zawodowych? Na te i podobne pytania doradczynie starały się odpowiadać jak najbardziej wyczerpująco. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej testów doradczynie zawodowe analizowały predyspozycje zawodowe młodzieży pod kątem wyboru kierunku studiów i pracy. Podczas rozmowy omawiano wybrane kierunki studiów wyższych, w tym szkoły mundurowe, które cieszą się w ostatnich czasach bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Analizowano informacje z rekrutacji 2015/2016 na uczelnie wyższe i zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów z wyższym wykształceniem. Jednak nie wszyscy z uczniów planują w przyszłym roku rozpoczęcie studiów, dlatego porady dla tych osób dotyczyły rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych pracodawców. Doradczynie starały się wskazać tendencje rynku pracy, których analiza może przybliżyć trafność podejmowanych decyzji zawodowych. Omawiano jak istotne jest zdobycie kwalifikacji zawodowych po liceum (oferta szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, projektów realizowanych przez CEiPM w Suwałkach). Ponadto doradczynie zawodowe wszystkich zainteresowanych pracą za granicą informowały o możliwości skorzystanie z ofert sieci EURES, która jest bezpiecznym pomysłem na wyjazd.

Autor; Foto: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: KARIERA W POLSCE – DNI REKRUTACYJNE DLA POLAKÓW W NORWEGII

PL_eures_logoW okresie od 30 maja do 2 czerwca br. sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia – we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy i Urzędami Pracy w Polsce zorganizowały na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pt. „Kariera w Polsce”. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie Polaków przebywających obecnie na terenie Norwegii, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane są oferty pracy z całej Polski. W Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku asystenci EURES pozyskali 5 ofert pracy, które zostały przetłumaczone i przesłane doradcom w Norwegii celem zaprezentowania ich Polakom. Ponadto wszystkie oferty pracy zostały opublikowane w centralnej bazie ofert pracy www.oferty.praca.gov.pl.

Autor: Teresa Zagórska – asystent EURES
 

SUWAŁKI: POROZUMIENIE CEIPM W SUWAŁKACH Z SUWALSKIM STOWARZYSZENIEM AMAZONKA

porozumienie Amazonka_15013 maja br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach a Suwalskim Stowarzyszeniem AMAZONKA. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CEiPM OHP w Suwałkach Elżbieta Augustynowicz, natomiast z ramienia Stowarzyszenia Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Steckiewicz. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. W ramach współpracy strony zobowiązały się do współdziałania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków wśród osób powracających na rynek pracy po przebytej chorobie nowotworowej. Pierwszą wspólną inicjatywą podjętą w ramach porozumienia było spotkanie zorganizowane dla uczestniczek zrzeszonych w Stowarzyszeniu AMAZONKA, dotyczące bezpiecznych wyjazdów za granicę, podczas którego przekazano również informację nt. Europejskiego Dnia Pracy On – line, który odbędzie się 24 maja br. Asystent EURES poinformował, jak zarejestrować się na platformie Europejskich Dni Pracy, by mieć dostęp do prezentowanych tam ofert pracy z obszaru Unii Europejskiej.

Autor; Foto: Teresa Zagórska – pośrednik pracy
 

SUWAŁKI: DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

dni otwarte UE 2_150Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, jako instytucja realizująca działania współfinansowane z EFS, w dniach 12-13 maj br. zorganizowało w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wiele ciekawych przedsięwzięć. Pośrednik pracy udzielał indywidualnych konsultacji w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, możliwości podwyższania lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Osoby poszukujące zatrudnienia otrzymały informacje o wolnych miejscach pracy w regionie. Zostały również poinstruowane jak należy kontaktować się z wybranymi pracodawcami, oraz jak korzystać ze stron internetowych informujących o ofertach pracy. Asystent EURES zorganizował i przeprowadził grupowe spotkanie informacyjne dla 18-osobowej grupy. Tematem wiodącym spotkania były „Bezpieczne wyjazdy za granicę” oraz informacja dotycząca Europejskiego Dnia Pracy On – line, który odbędzie się 24 maja br. Asystent poinformował uczestników, jak zarejestrować się na platformie Europejskich Dni Pracy, by mieć dostęp do prezentowanych tam ofert pracy z obszaru Unii Europejskiej. Dla odwiedzających CEiPM przedstawiono także prezentację multimedialną dotyczącą projektów współfinansowanych w ramachdni otwarte UE 1_150 Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanych przez naszą jednostkę, m.in.: projektu „Równi na rynku pracy – EFS”. Zaprezentowano również całokształt działalności oraz form wsparcia, jakie oferują OHP. Omówiono 12 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przybliżono tematykę europejską. Wśród osób uczestniczących w spotkaniu przeprowadzono quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Osoby, które uzyskały największą punktację otrzymały atrakcyjne nagrody. Podczas wszystkich przedsięwzięć, które zrealizowało CEiPM w ramach Dni Otwartych podkreślano rangę oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Ewa Kłoczko – sp. ds. programów
Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

 

SUWAŁKI: AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSADZONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM

aktywizacja osadzonych_150Pracownicy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach w dniach od 4 do 13 maja 2016 r. przeprowadzili cykl spotkań dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie dwóch programów autorskich opracowanych przez doradczynie zawodowe. Pierwszy program zakłada wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z rynkiem pracy. Drugi program dotyczy zagadnień związanych z wyznaczaniem celów, planowania, motywacji i radzenia sobie ze stresem. W ramach pierwszego programu osadzeni zapoznali się z pojęciami rynku pracy i rządzącymi nim prawami. Doradczyniom zawodowym zależało na zmianie sposobu myślenia uczestników na temat poszukiwania pracy i pobudzeniu ich do planowania aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu aresztu. W trakcie wykonywania ćwiczeń osadzeni często podejmowali dyskusje na temat własnych doświadczeń na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Osadzeni mieli możliwość zapoznania się z prawidłowym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, szczególnie z tworzeniem CV. W trakcie warsztatów  więźniowie poznali zasady  skutecznej autoprezentacji i komunikacji międzyludzkiej. Okazało się, że tak naprawdę niewielu uczestników spotkania miało możliwość odbycia w przeszłości rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcą. W ramach drugiego programu autorskiego  osadzeni zapoznali się z informacjami jaki powinien być cel i jak go precyzować. Ponadto więźniowie tworzyli własne listy celów związanych z różnymi kategoriami: finanse, osobiste, rodzina i związki. W kolejnym dniu warsztatów osadzeni zastanawiali się nad motywacją i zapoznawali się z różnymi mechanizmami motywowania się. Ostatnie zajęcia w ramach drugiego programu autorskiego dotyczyły podstawowych wiadomości na temat stresu. Więźniowie pracując w zespołach mieli okazję przeanalizować źródła, objawy, sposoby zapobiegania stresu. Ponadto w trakcie zajęć doradczynie zawodowe promowały „Dni  Otwarte  Funduszy Europejskich” wśród uczestników. Akcja polega na udostępnianiu informacji w zakresie projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce. Podsumowując cykl spotkań, więźniowie wyrazili zadowolenie z udziału w zajęciach, dzięki którym mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Ponadto mieli okazję zastanowić się nad planowaniem i przygotowaniem działań pomagających w wyznaczeniu realizacji celów, działań po opuszczeniu Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Autor; Foto: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W AUGUSTOWIE

doradztwo zawodowe w SDS_15010 maja doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach przeprowadziły zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie. Zajęcia odbyły się w ramach niedawno nawiązanej współpracy pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z upośledzeniem umysłowym. Głównym celem ośrodka jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie działań zmierzających do ich pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan wspierająco-aktywizujący również obejmujący działania związane z doradztwem zawodowym w tym: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zagadnienia związane z poznania siebie, komunikacji interpersonalnej. Doradczynie zawodowe przeprowadziły zajęcia związane z poznawaniem świata zawodów. Proponowały ćwiczenia związane z charakterystyką różnych zawodów w formie opisów jak i prezentacji filmów. W ramach zajęć poruszona została również tematyka związana z rozwijaniem komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć doradczynie starały się rozwijać wśród uczestników podstawowe umiejętności werbalne, niewerbalne. Proponowały ćwiczenia, które uświadamiały jak duże znaczenie w kontaktach z ludźmi odgrywa poprawna komunikacja. W zajęciach uczestniczyli również pracownicy ośrodka, dla których doradczynie zawodowe przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą działalności i usług oferowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Ćwiczenia grupowe i indywidualne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

Autor; Foto: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: REKRUTACJA DO PROJEKTU

naglowekWER
rekrutacja do projektu_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach odbyło się 29 kwietnia spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem, osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności zatrudnienia. Proces rekrutacji był dwuetapowy. Podczas I etapu komisja rekrutacyjna zweryfikowała Deklaracje - zgłoszenia kandydatów. Tych, którzy spełnili kryteria wymagane dla projektu zaproszono do II etapu – indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych. Projekt pozwoli zakwalifikowanym osobom uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach m.in.: zajęciach z psychologiem, z doradcą zawodowym, podstawowym kursie komputerowym, dla 20% uczestników zorganizowany zostanie kurs prawa jazdy kategorii B. Kandydaci podkreślali, że dużym atutem bedą zaplanowane w projekcie zajęcia z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz zakupem strojów dla każdego uczestnika. Istotnym wsparciem dla uczestników będzie możliwość udziału w kursie zawodowym, dzięki któremu uzyskają pożądane kwalifikacje i umiejętności. Ostatnią formą wsparcia będą 3-miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców, za które przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Autor: Ewa Kłoczko - opiekun
Fot.: Anna Maziewska – sp.ds. refundacji

SUWAŁKI: ZAPLANUJ SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY

zaplanuj rozwoj zaw_150Doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zorganizowali w dniu 26 kwietnia 2016 r. grupowe zajęcia dla uczniów III klas gimnazjum z Zespołu Szkół w Jeleniewie. Zajęcia, które odbyły się już po egzaminach gimnazjalnych dały szansę na podsumowanie informacji o szkołach średnich w regionie, tuż przed ostatecznym ich wyborem. Młodzież wspólnie z prowadzącymi dokonała analizy wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. W związku z podpisanymi ostatnio porozumieniami przez prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza z przedstawicielami lokalnych pracodawców i uczelni wyższych w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego, istotne było zwrócenie uwagi gimnazjalistów na szkoły zawodowe, których kierunki mają zostać dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kształcenie dualne, które ostatnio jest systematycznie wdrażane w Polsce niesie za sobą obopólne korzyści dla pracodawców jak i dla uczniów. W praktyce oznacza to, iż lokalne zakłady pracy współpracując ze szkołami włączają się w proces edukacji i przygotowania zawodowego młodzieży, widząc w nich w przyszłości swoich pracobiorców. Z drugiej strony młodzież ma szansę podejmowania nauki w zawodach, na które jest popyt na lokalnym rynku, a w zakładach, w których odbywać będą praktyki szkolne będą w przyszłości ich potencjalne miejsca pracy. System kształcenia dualnego jest być może odpowiedzią na stopniowe zmniejszenie bezrobocia w regionie.
         
Autor; Foto: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy
 

SUWAŁKI : EURES NA TARGACH EDUKACYJNYCH

EURES na targach_150Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach 15 kwietnia promowało usługi sieci EURES  podczas XVIII Targów Szkół Wyższych – Augustowskich Targów Kariery i Pracy 2016, które odbyły się w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.  W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu wystawców, m.in. pracodawcy, przedstawiciele szkół wyższych oraz instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży i bezrobotnych. Wydarzenie adresowane było przede wszystkim do młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki życiowej. Podczas wydarzenia asystent EURES z CEiPM w Suwałkach udzielał informacji nt. międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES prowadzonego przez Ochotnicze Hufce Pracy. Wszyscy odwiedzający stoisko otrzymali materiały informacyjne dotyczące usług oferowanych w sieci EURES.

Autor: Teresa Zagórska – asystent EURES
Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

 

SUWAŁKI: ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z BEZROBOCIEM
    
poszukiwanie pracy_150Z najnowszych prognoz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że bezrobocie w marcu osiągnęło poziom 10%, a przed nami okres wiosenny i letni, w których notowane jest największe w ciągu roku zapotrzebowania na pracę. Jednocześnie bardzo dobra koniunktura gospodarcza, wzrost gospodarczy na poziomie 3,9 proc., rosnący eksport i konsumpcja powodują, że pracodawcy zwiększają zatrudnienie. Mimo trwale poprawiającej się sytuacji, nadal jednym z najgroźniejszych zjawisk występujących na polskim rynku pracy jest długie, ponad 12 miesięczne pozostawanie bez pracy. Obecnie 899 tys. bezrobotnych to osoby długotrwale wyłączone z rynku pracy, co stanowi 54 proc. ogółu bezrobotnych. Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły w ostatnim okresie 5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Ponadto w lutym 2016 r, w województwie podlaskim, zgłosiło się do urzędów pracy, 9615 osób w wieku do 25 r.ż. Najwięcej osób wykluczonych z rynku pracy jest w województwach: mazowieckim, podlaskim i podkarpackim. Przyczyną trudności w znalezieniu zatrudnienia jest często niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawcy. Osoby mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają możliwość skorzystania z pomocy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Mogą korzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa czy wszelkich form związanych z podnoszeniem kwalifikacji. CEiPM zapewnia nie tylko szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, ale uczy również jak samodzielnie szukać pracy. Posiada oferty pracy krótkoterminowej dla osób uczących się i poszukujących pracy. Udziela informacji i porad w zakresie bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę, w ramach sieci EURES.

Autor; Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy
 

SUWAŁKI: TARGI EDUKACYJNE Z EURESEM

targi edu z euresem_150Po raz trzynasty w Suwałkach zorganizowane zostały Targi Edukacyjne, które miały na celu promocję szkół średnich i kierunków kształcenia, które oferowane są młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy w takim przedsięwzięciu promowana była działalność sieci EURES, która działa w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy już od ponad roku. Asystent EURES Teresa Zagórska udzielała informacji dotyczących bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz informowała osoby zainteresowane o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej. Wszyscy odwiedzający stoisko mogli nieodpłatnie skorzystać z materiałów informacyjnych w postaci ulotek i broszur.

Autor: Teresa Zagórska- asystent EURES
Fot.: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy

SUWAŁKI: XIII SUWALSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNE PT. „WŁAŚCIWY WYBÓR – PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

XIII suwalskie1_150W dniu 8 kwietnia 2016 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach po raz kolejny miało możliwość zaprezentować swoją ofertę dla szerokiego grona młodzieży podczas XIII Suwalskich Spotkaniach Edukacyjnych pt. „Właściwy wybór – pewna przyszłość”.  Spotkania zostały zorganizowane przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach. Impreza została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.  W tym roku spotkania odbyły się w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach. Adresowane były do uczniów stających przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz do ich rodziców. Targi uroczyście otworzył Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach Alicja Węsierska-Kwiecień. Podczas targów swoje stoiska przygotowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Suwałk, z Dowspudy, Olecka oraz instytucje szkolące i oświatowe działające na rzecz młodzieży. Gimnazjaliści mogli bezpośrednio zetknąć się z ofertą szkół i poznać zawód, który zamierzają wykonywać. Szkoły na swoich stoiskach oprócz ulotek prezentujących kierunki kształcenia prezentowały także wypieki, sprzęt elektroniczny oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Targi Edukacyjne były również okazją do rozstrzygnięcia konkursów na najlepsze gazetki szkolne oraz filmy promujące placówki, które przygotowywali uczniowie. W trakcie tegorocznych „Spotkań” podpisane zostały porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego między miastem Suwałki, a pracodawcami takimi jak: Malow, Animex, Recman, Salag oraz Politechniką Białostocką. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach przygotowało również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana jest do młodzieży. Doradcy zawodowi z MCIZ, podczas targów, zaproponowali młodzieży pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnych informacji, które najczęściej dotyczyły wyboru zawodu, typu szkoły ponadgimnazjalnej. Promowane były również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które adresowane są do mieszkańców miasta Suwałki. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, nauczycieli i pedagogów.

Autor, Fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

SUWAŁKI: POZNAJ SIEBIE I WYBIERZ ZAWÓD

wybierz zawod_150W dniach 5-6 kwietnia br. doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach przeprowadziły zajęcia dla młodzieży kończącej Gimnazjum w Raczkach. Celem spotkania było przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. W trakcie zajęć gimnazjaliści mieli okazję zbadać swoje zainteresowania zawodowe za pomocą testu predyspozycji. Okazało się, że większość uczniów po raz pierwszy miała możliwość analizowania własnych zainteresowań za pomocą takiego narzędzia. Dało to możliwość do zastanowienia się nad własnymi uzdolnieniami, temperamentem czy osobowością. Uczniowie, którzy są tuż przed egzaminami, chętnie podejmowali dyskusje o wyborze typu szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowo analizując różnice wynikające ze specyfiki kształcenia i korzyści wynikających z ukończenia wybranego kierunku. Doradczynie zawodowe, zwróciły uwagę, iż na tym etapie kształcenia należy się zastanowić, czy chcemy zdobyć konkretny zawód (wtedy możemy wybrać technikum bądź szkołę zawodową), czy jednak wybierzemy naukę ogólną, a decyzję podejmiemy po maturze, wybierając kierunek studiów. Pamiętając przy tym, że wybór szkoły średniej zależy od indywidualnych preferencji i zawsze powinien być przemyślany, a nigdy przypadkowy.

Autor; Foto: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy
 

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA W SUWAŁKACH

informacja zawodowa_150W okresie od  21 do 23 marca br. suwalska młodzież z II klas Zespołu Szkół nr 1 zapoznawała się z zawodami przyszłości i najbardziej pożądanymi kierunkami kształcenia. Prowadząca warsztaty pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach Teresa Zagórska zwracała uwagę młodzieży na szybko zachodzące przemiany w gospodarce  oraz w strukturze i charakterze społeczeństwa, które znajdują swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Niektóre zawody zanikają, inne podlegają dynamicznym przekształceniom, jak również pojawiają się zupełnie nowe profesje. W dalszej kolejności prowadząca przedstawiała czynniki decydujące o przyszłym zatrudnieniu czyli umiejętności zdobyte podczas nauki jak i tzw. umiejętności o charakterze ogólnym np. umiejętność formułowania problemów, koncepcyjne i analityczne myślenie, komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z technologii informatycznych, czy umiejętność uczenia się rzeczy nowych, umiejętność pracy w zespole i  odporność na stres. Na zakończenie młodzież w każdej z klas wykonywała test określający skłonności i predyspozycje zawodowe.

Autor: Teresa Zagórska – pośrednik pracy
Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

 

UCZESTNICY Z SUWAŁK JAKO RÓWNI NA RYNKU PRACY

naglowekWER
uczestnicy 1_150Udział w projekcie „Równi na rynku pracy – EFS” stał się wyjątkową szansą dla trojga młodych osób. Ola, Martyna i Mateusz wzięli udział w projekcie realizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Projekt skierowany był przede wszystkim do osób bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W ramach projektu mogli skorzystać z ciekawych form wsparcia: grupowych i indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego, grupowych treningów i warsztatu psychologicznego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, kursu komputerowego ECDL START, kursu przedsiębiorczości, grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem, kursów zawodowych w kierunkach: spawacz typu MAG oraz handlowiec-sprzedawca. Kolejnym etapem były 6 - miesięczne staże zawodowe, zgodne z ich kierunkiem kształcenia zawodowego. Za swoją pracę wykonywaną podczas stażu otrzymywali comiesięczne stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł. Projekt zakładał „gwarancję zatrudnienia”, co oznacza, że pracodawcy, którzy zdecydowali się na zatrudnienie stażysty, przez okres co najmniej 6 miesięcy otrzymali jednorazową premię finansową. Tak stało się w przypadku naszych uczestników. Po zakończonym stażu Ola, Martyna i Mateusz otrzymali propozycje pracy i chętnie z niej skorzystali. Obecnie pracują i cieszą się, że udało im się zaistnieć na rynku pracy. Odnaleźli swoje miejsce, pierwszy raz w swoim życiu uzyskali stabilizację finansową. Życzymy im wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywania swojej pracy.

Autor, Fot.: Ewa Kłoczko - sp. ds. programów

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSADZONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH

aktywacja_150Od 2 marca br. doradczynie zawodowe z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach rozpoczęły realizację cyklu sześciu spotkań dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zajęcia powstały w oparciu o autorski program, który zakłada zarówno przygotowanie więźniów do powrotu na rynek pracy, jak też wzmocnienie w nich poczucia własnej wartości poprzez poznanie siebie, analizę własnych możliwości i zainteresowań. Na zajęciach prowadzące stawiają szczególny nacisk na zagadnienia związane z aktualną sytuacją na rynku pracy i z wyznaczaniem celów, planowaniem czy radzeniem sobie ze stresem. Istotą zajęć jest próba zmiany sposobu myślenia na temat swego dotychczasowego życia zawodowego. W kontekście rynku pracy ważne jest, aby uczestnicy spotkania przeanalizowali nie tylko sposoby rekrutacji pracowników, ale także wymagania, jakie stawiają dzisiaj przed kandydatami pracodawcy. Osadzeni będą mieli również szansę zapoznać się ze sposobami formułowania celów osobistych czy zawodowych, w taki sposób by mieć jak największe szanse na ich realizację. Zapoznają się także z różnymi mechanizmami motywowania i dopingowania się do działania. W trakcie trwania cyklu zajęć doradczynie będą zachęcały osadzonych do określania własnej hierarchii potrzeb i analizowania dotychczasowej hierarchii wartości życiowych, co może przyczynić się do zmiany sposobu dotychczasowego życia.

Autor, Fot.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

SUWAŁKI: ZAJĘCIA Z PLANOWANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ DLA MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM W PRZEROŚLI

MCIZ w Przerosli_150Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach odwiedzili 16 lutego br. Gimnazjum w Przerośli. Przeprowadzone zajęcia odbyły się w ramach kilkuletniej współpracy pomiędzy szkołą, a doradcami zawodowi z MCIZ w Suwałkach. Celem spotkania było zainspirowanie młodzieży do wstępnego określenia własnej ścieżki edukacyjnej. W trakcie zajęć młodzież wykonała test badający preferencje i predyspozycje zawodowe, który umożliwił lepsze poznanie i odkrycie zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych uczestników. Podczas zajęć młodzież została zapoznana z czynnikami trafnego wyboru zawodu, które odgrywają bardzo ważną rolę w zakresie wyboru szkoły. Doradcy zawodowi przedstawili młodzieży schemat ustroju szkolnego w Polsce i szczegółowo omówili różnice między typami szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikom została również przedstawiona oferta szkół ponadgimnazjalnych szczególnie z terenu miasta Suwałki, którą młodzież była bardzo zainteresowana. Młodzież chętnie skorzystała również z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. Informacje udzielane przez doradców zawodowych dotyczyły charakterystyki różnych zawodów, kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.

Autor; Foto: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: PRZYGOTUJ SIĘ DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

praca za granica_150Pracownicy suwalskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w dniu 15 lutego br. przeprowadzili zajęcia informacyjne w trzech klasach Publicznego Gimnazjum w Suwałkach. Podczas zajęć młodzież została zapoznana z możliwościami kontynuacji nauki po ukończeniu gimnazjum. Omówiono czynniki wpływające na wybór kierunku kształcenia oraz w dalszej kolejności wybór zawodu w którym będą realizować się zawodowo. Następnie zapoznano młodzież z warunkami życia i pracy za granicą. Większość uczniów na chwilę obecną posiada jeszcze niewielkie doświadczenie zawodowe i nie przejawia też  inicjatywy w zakresie kontynuacji dalszej nauki, marzy tylko o wyjazdach zagranicznych nie znając realiów życia za granicą. Podczas realizacji zajęć młodzi ludzie poznali odpowiedzi na kilka ważnych pytań np.: Czy naprawdę chcę pracować za granicą? Dlaczego chcę pracować za granicą? Była także okazja odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie o swoją wiedzę, umiejętności i predyspozycje, oraz znajomość języka obcego – odpowiedzi spisane na kartce ułatwią młodzieży poszukiwania i pozwolą jej dokonać wyboru, czy szukamy pracy w kraju, za granicą, czy może najpierw powinniśmy uzupełnić swoje kwalifikacje. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do podjęcia samodzielnej decyzji edukacyjno-zawodowej i uświadomienie ich jakie warunki trzeba spełnić przed ubieganiem się o pracę w krajach UE.   

Autor: Teresa Zagórska – pośrednik pracy
Foto: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

 

GIEŁDA PRACY W SUWAŁKACH

gielda pracy w suwalkach_150W ramach akcji „Zima OHP” 27 stycznia br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach odbyła się giełda pracy. Na spotkanie z pracodawcą zgłosili się kandydaci aplikujący na stanowisko pomocnik produkcji - operator wózka jezdniowego. Przedstawicielka firmy Leasing Team opisała profil działalności swojej firmy, a następnie udzieliła szczegółowych informacji na temat proponowanej oferty pracy. Omówione zostały warunki zatrudnienia, zakres obowiązków oraz inne wymagania związane z ofertą. Kandydaci, którzy spełnili warunki i zdecydowali się na podjęcie pracy uzgodnili z pracodawcą dalszy etap rekrutacji. W spotkaniu wzięły udział osoby bezrobotne zarejestrowane w suwalskim Młodzieżowym Biurze Pracy.

Autor, Fot.: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy

ODPRAWA KADRY W SUWAŁKACH

odprawa kadry1_150Podsumowanie wyników pracy za rok 2015 było głównym punktem omawianym przez Elżbietę Augustynowicz - Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, na spotkaniu z kadrą, które odbyło się w 25 stycznia br. w siedzibie jednostki. Szczegółowo została omówiona realizacja planów dotyczących każdej komórki organizacyjnej, ze wskazaniem na planowanie usług w kolejnych latach. Dyrektor przekazała również założenia dotyczące „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”, który jest realizowany przez OHP. Kolejnym poruszanym tematem była promocja projektu „Obudź swój potencjał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach EFS.
 
Autor: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy
Fot.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

„NIE WYSTARCZY DUŻO WIEDZIEĆ, ŻEBY BYĆ MĄDRYM”.

nie wystarczy 1_150„Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym”., takie hasło wita młodzież gimnazjalną wchodzącą do klasy w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie, gdzie doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach prowadziły w dniu 13.01. br. zajęcia. Spotkanie z uczniami klas III gimnazjum miało na celu przygotowanie do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Zgodnie z wcześniej przytoczonym cytatem doradczynie zawodowe starały się nie tylko przekazać ważne aspekty dotyczące rekrutacji do szkół średnich, ale także pobudzić młodzież do analizowania informacji o świecie zawodów i do poznania samego siebie. Istotne jest, by młodzi ludzie potrafili jednocześnie zdobywać nową wiedzę i dobre oceny w szkole, ale także planować swoją przyszłość jak najbardziej świadomie z uwzględnieniem nie tylko własnego potencjału, ale i sytuacji na rynku pracy. W planowaniu przyszłości przez nastolatków, ważna jest, bowiem nie tylko wiedza, ale i doświadczanie wielu sytuacji, które pozwolą na sprawdzenie siebie w różnych okolicznościach życiowych. By w tak młodym wieku łatwiej rozpoznawać własne zainteresowania i predyspozycje szczególnie istotny jest czynny udział w różnego rodzaju zajęciach rozwijających zainteresowania np. w kołach sportowych, zajęciach plastycznych, muzycznych czy językowych. Zainteresowania mogą być siłą napędową działania człowieka, a także pozwalają ukierunkować aktywność życiową i pomagają kształtować umiejętności. Wspólnie z młodzieżą prowadzące analizowały również czynniki trafnego wyboru zawodu i zachęcały uczniów do rozmowy na temat przyszłej pracy z osobami bliskimi i przedstawicielami różnych zawodów.
         
Autor, Fot.: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy

SUWAŁKI: ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY – EFS”

naglowekWER

certyfikaty_150Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zakończyło realizację staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. To pierwszy systemowy projekt zrealizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy dzięki wsparciu programu PO WER w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Suwałk i okolic, w wieku 18-24 lat pozostających bez zatrudnienia i bez kwalifikacji zawodowych oraz nieuczących się poprzez nieodpłatny udział w różnych zajęciach w ramach projektu. W naszym przedsięwzięciu udział wzięło 15 osób. Projekt skierowany był przede wszystkim do osób bez doświadczenia zawodowego, które wymagały wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci: grupowych i indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego, grupowych treningów i warsztatu psychologicznego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, kursu komputerowego ECDL START, kursu przedsiębiorczości, grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem, treningu umiejętności społecznych, kursu prawa jazdy kat. B, grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych w kierunkach: spawacz typu MAG oraz handlowiec-sprzedawca. Po pozytywnie ukończonych kursach uczestnicy wzięli udział w 6-cio miesięcznych stażach zawodowych, na stanowiskach zgodnych z ich kierunkiem kształcenia zawodowego. Za swoją pracę otrzymywali comiesięczne stypendium szkoleniowe wypłacane w wysokości 1000zł. Projekt zakładał „gwarancję zatrudnienia”, co oznacza, że pracodawcy, którzy po zakończonym stażu zdecydowali się na zatrudnienie stażysty, na co najmniej 6 miesięcy otrzymali jednorazową premię finansową. Pierwsze efekty projektu są już widoczne, troje stażystów zostało zatrudnionych w ramach gwarancji zatrudnienia, dodatkowo kilku stażystów podjęło pracę u innych pracodawców. Staż zawodowy był cennym okresem w życiu uczestników, bo poza możliwością pracy, nabywania doświadczenia, dodatkowo uczyli się zgodnego współżycia między ludźmi, współdziałania, wzajemnej pomocy oraz odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Przez cały okres realizacji projektu młode osoby mogły liczyć na wsparcie opiekunów, a osoby z terenów wiejskich dodatkowo na opiekę tutora. Projekt ponadto zapewniał nieodpłatnie wyżywienie podczas zajęć grupowych, dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia, ubezpieczenie NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi w czasie uczestnictwa w projekcie. Na zakończenie działań kadra życzyła wszystkim uczestnikom projektu „Równi na rynku pracy – EFS” powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy

 

TARGI EDUKACJI I PRACY W SUWAŁKACH

targi edukacji 20019 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum OHP w Suwałkach, odbyły się Targi Edukacji i Pracy, zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Zwiedzający mieli okazję nie tylko zapoznać się z ofertami pracy prezentowanymi przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP i Agencje Pracy Tymczasowej, ale również  uzyskania informacji dotyczących możliwości podjęcia pracy w wojsku, zasad rekrutacji i specyfiki tej pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko szkoły policealnej, posiadającej szeroką ofertę edukacyjną. Na stoisku CEiPM, młodzież mogła skorzystać z porad doradców zawodowych,  zapoznać się z krajowymi ofertami pracy oraz uzyskać informacje na temat pracy w  ramach sieci EURES prezentowanymi przez asystenta EURES.

Autor: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy w CEiPM OHP w Suwałkach
Fot. Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy

 

SUWAŁKI: ZAJĘCIA POD HASŁEM „BEZPIECZNA PRACA”

bezpieczna praca_150Na bazie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia OHP w Suwałkach 19 listopada 2015 roku przeprowadzono zajęcia, podczas których zostały omówione warunki życia i pracy za granicą. W zajęciach uczestniczyła młodzież z III klasy gimnazjum, planująca w przyszłości wyjazdy zarobkowe do innych krajów. Większość uczniów na chwilę obecną nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego i nie przejawia inicjatywy w zakresie kontynuacji dalszej nauki, marzy tylko o wyjazdach zagranicznych nie znając realiów życia na obczyźnie. Podczas realizacji zajęć młodzi ludzie starali się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań np. czy naprawdę chcę pracować za granicą, dlaczego chcę pracować za granicą, czy chcę szybko zarobić na bieżące potrzeby i wrócić, czy może wyemigrować na stałe?. Była także okazja odpowiedzieć na pytanie dotyczące wiedzy, umiejętności i predyspozycji, oraz znajomości języka obcego. Odpowiedzi spisane na kartce ułatwią młodzieży poszukiwania i pozwolą dokonać wyboru, czy szukamy pracy w kraju, za granicą, czy może najpierw powinniśmy uzupełnić swoje kwalifikacje. W nawiązaniu do umiejętności i kwalifikacji młodych ludzi prowadząca zajęcia Teresa Zagórska przedstawiła również wymagania lokalnego rynku pracy.

Autor: Teresa Zagórska – pośrednik pracy
Fot: Urszula Rytwińska – pośrednik pracy

 

SUWAŁKI: RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

rynek pracy bez tajemnic_150W suwalskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w okresie 20-23 październik br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowane były grupowe spotkania informacyjne dla uczniów trzecich i czwartych klas z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach. Zajęcia przeprowadzono w ramach usługi „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy”. Celem spotkań było wyposażenie młodzieży w wiedzę niezbędną do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczniowie o profilach nauczania: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik ekonomista podczas zajęć zostali zapoznani z tajnikami skutecznego poszukiwania pracy, prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Prowadząca zajęcia przedstawiła również aktualną sytuację na rynku pracy, a także wskazała branże, które według prognoz w przyszłości będą generowały nowe miejsca pracy. Omówiła prawa i obowiązki absolwenta, przedstawiła ofertę usług CEiPM OHP w Suwałkach skierowaną do młodzieży uczącej się jak i osób bezrobotnych. Ponadto dla jednej z klas zostały zaprezentowane warunki życia i pracy w Holandii.

Autor; Fot.: Teresa Zagórska
 

SUWAŁKI: OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2015

tydzien kariery 1_150-vertW dniach 19-23 października 2015 r. doradcy zawodowi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach włączyli się do obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku przebiega pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery!”. OTK jest to ogólnokrajowa inicjatywa promująca działania w lokalnych środowiskach na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach w tych dniach zorganizowało zajęcia na rzecz młodzieży gimnazjalnej i poszukującej pracy z Suwałk, Białobrzegów Janówki i Garbasa Drugiego. W ramach współpracy z CEiPM w Suwałkach w zajęciach z młodzieżą gimnazjalną uczestniczył szef wydziału rekrutacji mjr Jarosław Kowalewski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. Zapoznał młodzież szkolną z procedurami naboru do służby wojskowej oraz ze szczegółowym opisem zawodu żołnierza zawodowego. W trakcie zajęć z gimnazjalistami doradcy zawodowi poruszyli problematykę związaną z wyborem zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzież w trakcie zajęć miała szansę przeanalizować czynniki trafnego wyboru zawodu i własne predyspozycje zawodowe pod kątem rynku pracy. Doradczynie zawodowe starały się pobudzić młodzież do myślenia o sobie w kontekście projektowania kariery zawodowej: zaproponowały między innymi wykonanie testu badającego zainteresowania zawodowe, dyskusję i burzę mózgów na temat nowych zawodów i zawodów przyszłości. Doradczynie zawodowe uczestniczyły również w ramach współpracy z psychologiem z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach w zajęciach dla osób długotrwale bezrobotnych mieszkających w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Garbasie Drugim. Rozpoczęty cykl zajęć będzie realizowany w ramach programu autorskiego p.t. „Poznaj siebie samego i aktywnie szukaj pracy” opracowanego przez doradców zawodowych MCIZ w Suwałkach.  Będzie obejmował zagadnienia związane z określaniem predyspozycji zawodowych,  aktywnym poszukiwaniem pracy, rozwijaniem komunikacji interpersonalnej, wyznaczaniem celów. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką motywacji, która stanowi bardzo ważny element wyjścia z bezdomności i poszukiwania pracy.

Autor: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz i Magdalena Kleszczewska – doradczynie zawodowe

 

SUWAŁKI: STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY – EFS”

naglowekWER

staze zawodowe_150W suwalskim centrum dobiegają końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS”. Przez okres 6-ciu miesięcy uczestnicy mieli możliwość pracować na stanowisku zgodnym ze swoim kierunkiem kształcenia zawodowego, jaki zrealizowali w ramach projektu, tj.: „Sprzedawca - Handlowiec” oraz „Spawacz metodą MAG”. To cenny okres w ich życiu, bo poza możliwością pracy, nabywania doświadczenia, dodatkowo mogli uczyć się zgodnego współżycia między ludźmi, współdziałania, wzajemnej pomocy oraz odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Za swoją pracę otrzymywali comiesięczne stypendium szkoleniowe. Pierwsze efekty projektu są już widoczne, stażystka, która jako pierwsza zakończyła staż, została zatrudniona przez swojego pracodawcę. Pozostali pracodawcy, u których stażyści nabywają kwalifikacje zawodowe również są pozytywnie nastawieni do ich pracy, sumienności, dyscypliny oraz poprawnego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Kilku z nich już zadeklarowało chęć zatrudnienia uczestników tuż po zakończonym stażu.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy
 

SUWAŁKI: „POMYSŁ NA SIEBIE” – WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

naglowekWER

wapp suwalki_150Uczestnicy projektu „Pomysł na siebie” z Hufca Pracy w Suwałkach od 24 września 2015 r. rozpoczęli udział w grupowych, dwudziestogodzinnych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Główne zagadnienia dotyczą: rynku pracy, aktywnych i skutecznych metod poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Istotą tych warsztatów jest praktyczne ćwiczenie prawidłowych i bezpiecznych zachowań związanych z poszukiwaniem pracy na lokalnym rynku. Doradca zawodowy ćwiczył z uczestnikami poruszanie się po internetowych portalach z ofertami pracy, a także umiejętne i ostrożne ich weryfikowanie i dopasowanie do własnych możliwości i ograniczeń. W praktycznych ćwiczeniach młodzież zwracała uwagę na różnorodność serwisów (darmowych i płatnych), które umożliwiają zarówno przeglądanie ogłoszeń o pracę, jak i zamieszczanie własnego CV czy ogłoszenia na stronie. Uczestnicy próbowali również bardzo szczegółowo analizować swoje atuty i mocne strony pod kątem przyszłego stanowiska pracy i wymagań stawianych przez pracodawców. Dodatkowo w dalszej części warsztatów młodzież będzie miała możliwość w praktyczny sposób przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, a także sporządzić własny życiorys zawodowy.

Autor; Fot.: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

naglowekWER

staze zawodowe RNRP 1_150-vertUczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizują ostatnią formę wsparcia w projekcie, jaką są staże zawodowe. Staże są pierwszym poważnym doświadczeniem zawodowym dla uczestników projektu, od nich w dużej mierze zależy ich przyszłość. Uczestnicy dzięki stażom mają możliwość pracować na stanowisku zgodnym ze swoim kierunkiem kształcenia zawodowego, jaki zrealizowali w ramach projektu, tj.: „Sprzedawca Handlowiec” oraz „Spawacz metodą MAG”. Zasadniczą rolę podczas stażu odgrywają opiekunowie, którzy w zakładach pracy pomagają młodym osobom oswoić się ze stanowiskiem pracy, udzielają im cennych wskazówek oraz nadzorują ich pracę. Oddziaływanie najbliższego otoczenia w pracy ma duży wpływ na uczestników, dzięki otrzymanemu wsparciu angażują się w swoje obowiązki i sumiennie je realizują. Staże zawodowe dla osób, które dopiero wkraczają w dorosłe życie to też nauka zgodnego współżycia między ludźmi, współdziałania, wzajemnej pomocy oraz odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Za swoją pracę otrzymują comiesięczne stypendium szkoleniowe wypłacane w wysokości 1000 zł.  Pracodawcy przez okres 6-ciu miesięcy mają możliwość obserwowania, w jaki sposób pracują stażyści, a stażyści mają czas, by się pokazać z najlepszej strony i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko, opiekun grupy.
 

SUWAŁKI: LATO Z OHP
    
lato z 1_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach trwa akcja „Lato z OHP”. Młodzież zainteresowana podjęciem pracy w okresie wakacji nie ma wygórowanych wymagań i szuka pracy w wielu branżach. Pojawiają się sezonowe oferty pracy np. w gastronomii lub handlu, ale również i na produkcji w dużych zakładach produkcyjnych. Każdy młody człowiek może, więc znaleźć coś dla siebie. Pracodawcy starają się dostosować czas i warunki krótkoterminowego zatrudnienia wykorzystując dyspozycyjność wakacyjną zgłaszającej się młodzieży. Jest to znakomita okazja nie tylko do zarobienia pieniędzy, ale również zdobycia doświadczenia na lokalnym rynku pracy. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego Młodzieżowe Biuro Pracy zachęca młodych ludzi do odwiedzania swojej siedziby  jak najczęściej.
 
Autor: Urszula Rytwińska - pośrednik pracy

SUWAŁKI: SPOTKANIE Z WICEWOJEWODĄ

spotkanie z wojewoda_150Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach uczestniczyli w spotkaniu z nowym Wicewojewodą Podlaskim - Wiesławem  Żylińskim. Konferencja została przeprowadzona 16 lipca 2015 r. w siedzibie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tematem przewodnim był rozwój regionu w perspektywie najbliższych lat. Podczas spotkania omówiono nowe inwestycje w mieście, tj.: budowa pasa startowego na lokalnym lotnisku, obwodnicy Suwałk, budowa mostów energetycznych. Suwalski starosta i wójtowie okolicznych gmin zwrócili uwagę na konieczność pozyskania funduszy na rozwój gospodarczy Suwalszczyzny. Z perspektywy działań OHP najbardziej interesującymi zagadnieniami byli: spadek bezrobocia, rozszerzenie już istniejących obszarów strefy ekonomicznej oraz utworzenia nowych podstref, które mają przyciągnąć inwestorów, a tym samym dać nowe miejsca pracy. Warto wspomnieć o reaktywacji Polsko – Litewskiej Izby Handlowej, która przyciągnęła już wielu członków. Zadaniem Izby jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wymiany handlowej i inwestycji z Litwą. W spotkaniu wzięli udział również: Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Prezes SSSE – Robert Żyliński, Przewodniczący Rady Izby Przemysłowo – Gospodarczej – Mirosław Szyszko, Dyrektor Polsko – Litewskiej Izby – Piotr Hajdecki, Dyrektor PUP w Suwałkach – Teresa Dzienuć.

Autor: Anna Maziewska
Fot.: Dzięki uprzejmości SSSE w Suwałkach

 

TARGI EDUKACYJNE W DOWSPUDZIE

targi w dowspudzie 1_15025.06.2015 r. w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie odbyły się po raz trzeci w tym roku Targi Edukacyjne w ramach projektu „Mam wybór-stawiam na rozwój”. Organizatorem targów była Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Podczas targów swoje stoiska zaprezentowali różni wystawcy. Były to głównie instytucje rynku pracy, firmy i instytucje szkoleniowo-edukacyjne, stowarzyszenia itp. Spotkanie miało na celu promocję idei świadomego wyboru drogi edukacyjnej zarówno wśród młodzieży uczącej się jak i dorosłych, którzy kształcąc się ustawicznie zapewniają sobie stałe miejsce na rynku pracy. Targi były również możliwością do znalezienia własnej drogi rozwoju osobistego, rozwijania talentów, zainteresowań czy organizacji wolnego czasu.
Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zaprezentowali na swoim stoisku szeroką ofertę usług jednostki w Suwałkach, promując między innymi możliwość korzystania z porad doradców zawodowych czy usług pośredników pracy z Młodzieżowego Biura Pracy. Ponadto informowali o realizowanym w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” projekcie systemowym „Równi na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo na stoisku znalazły się ulotki promocyjno-informacyjne sieci europejskich ofert pracy-EURES. Pośrednik pracy informował o aktualnych ofertach pracy w ramach EURES.

Autor, Fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

SUWAŁKI: KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH POMAGA MATURZYSTOM

KZZ_150Czerwiec jest miesiącem, w którym maturzyści ze szczególną uwagą analizują oferty uczelni wyższych w Polsce. Po egzaminach maturalnych przychodzi czas na wybór odpowiednich kierunków studiów, co nie jest prostym zadaniem. Z takim dylematem do doradcy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach zgłosiły się tegoroczne maturzystki. Po przeprowadzeniu wywiadu z klientkami, doradca zaproponował wykonanie testu KZZ przeznaczonego do diagnozy zainteresowań zawodowych w ocenie przydatności zawodowej, jak również potencjalnych możliwości rozwoju zainteresowań. Na podstawie odpowiedzi na ponad 200 pytań i późniejszej interpretacji wyników w 11 skalach, specjalista może udzielić informacji o głównych obszarach zainteresowań poszczególnych osób. Ponadto test daje możliwość wglądu w samego siebie i określenie własnych preferencji, jak i kompetencji zawodowych. Poznanie samego siebie - to jeden z najważniejszych czynników trafnego wyboru zawodu. Następnym krokiem do trafnego wyboru studiów będzie ponowne spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego nastąpi przedstawienie wyników testu i zebranie pod jego kątem najbardziej dopasowanych kierunków kształcenia.

Tekst; Fot.: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: STAŻE ZAWODOWE ZE STYPENDIUM

logonowe500
staze zaw _150Uczestnicy projektu, pn.: „Równi na rynku pracy - EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizują staże zawodowe. To ostatni po kursach zawodowych etap zaplanowany w ramach powyższego przedsięwzięcia. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą. Rozpoczęcie staży było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy suwalskiego Centrum z lokalnymi pracodawcami.   W trakcie 6 miesięcy uczestnicy będą mogli nabyć doświadczenie zawodowe w takich zakładach, których specyfika pracy jest całkowicie zgodna z kierunkami kształcenia zawodowego, realizowanego w ramach projektu: „Sprzedawca -Handlowiec” oraz „Spawacz metodą MAG”. Dużym wsparciem jest comiesięczne stypendium szkoleniowe wypłacane w wysokości blisko 1000 zł. Udział w projekcie to także szansa na pokazanie siebie z „dobrej strony” i uzyskanie pozytywnej opinii ze strony pracodawcy. Dzięki pracy młodych osób w ramach staży zawodowych realnie wzrasta ich szansa na znalezienie zatrudnienia. Pozytywnym aspektem na tym etapie kontynuowania przedsięwzięcia jest deklarowanie niektórych pracodawców chęci zatrudnienia uczestników.

Autor, Fot.: Ewa Kłoczko, opiekun grupy.

SUWAŁKI: TARGI EDUKACYJNE W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

targi edukacyjne 1_150-vertW Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach 27 marca odbyły się po raz kolejny Targi Edukacyjne w ramach projektu „Mam wybór-stawiam na rozwój”. Podczas targów swoje stoiska zaprezentowali różni wystawcy. Były to głównie instytucje rynku pracy, firmy i instytucje szkoleniowo-edukacyjne, stowarzyszenia itp. Spotkanie miało na celu promocję idei świadomego wyboru drogi edukacyjnej zarówno wśród młodzieży uczącej się jak i dorosłych, którzy kształcąc się ustawicznie zapewniają sobie stałe miejsce na rynku pracy. Targi były również możliwością do znalezienia własnej drogi rozwoju osobistego, rozwijania talentów, zainteresowań czy organizacji wolnego czasu. Pracownicy CEiPM w Suwałkach zaprezentowali na swoim stoisku szeroką ofertę usług CEiPM w Suwałkach, promując między innymi możliwość korzystania z porad doradców zawodowych czy usług pośredników pracy z Młodzieżowego Biura Pracy.  Ponadto informowali o realizowanym w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” projekcie systemowym „Równi na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Autor: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy, Anna Maziewska - st.sp.ds. kształcenia zawodowego i refundacji

 

XII SUWALSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNE

XII suw spotkania edu 1_150Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach po raz kolejny miało możliwość zaprezentować swoją ofertę dla szerokiego grona ludzi młodych podczas XII Suwalskich Spotkaniach Edukacyjnych, pt. „Wybieram szkołę – wybieram zawód”. Impreza odbyła się 20. marca 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Spotkania objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk zostały zorganizowane przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach. Targi uroczyście otworzyli: dyrektor I LO w Suwałkach - Andrzej XII suw spotkania edu 2_150Kaszkiel i Prezydent Suwałk - Czesław Renkiewicz, który odwiedzał też wszystkie stoiska.
Stoiska przygotowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Suwałk, z Dowspudy, Białowieży, Olecka oraz instytucje szkolące i oświatowe działające na rzecz młodzieży. Gimnazjaliści mogli bezpośrednio zetknąć się z ofertą szkół  i poznać zawód, który zamierzają wykonywać. Szkoły oprócz ulotek prezentujących kierunki kształcenia, przedstawiały także swoje wypieki, sprzęt elektroniczny oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Targi Edukacyjne były okazją do rozstrzygnięcia konkursów na najlepsze gazetki szkolne oraz filmy promujące placówki, które przygotowywali uczniowie.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach wyszczególniło również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana jest do młodzieży.
Podczas targów doradcy zawodowi z MCIZ zaproponowali młodzieży pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnych informacji, które najczęściej dotyczyły wyboru zawodu, typu szkoły ponadgimnazjalnej. Promowane były również projekty: „Gwarancje dla Młodzieży” czy „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które adresowane są do mieszkańców miasta Suwałki. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, nauczycieli i pedagogów.

Autor, Fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

 

SUWAŁKI: TARGI PRACY I EDUKACJI W SUWAŁKACH

targi pracy 2015_150Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Suwałkach 14.03.2015 r. zorganizowało „Dni Kariery”. Spotkanie skierowane było do młodych osób poszukujących zatrudnienia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. W imprezie wzięło udział kilkunastu wystawców: szkoły ponadgimnazjalne, policealne, szkoły językowe, ośrodki kulturalne, a także instytucje rynku pracy i pracodawcy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach przygotowało stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentowało ofertę usług OHP skierowaną do lokalnego środowiska. Doradcy zawodowi, oprócz możliwości skorzystania z grupowych i indywidualnych porad, zachęcali uczestników spotkania do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: „Gwarancje dla Młodzieży” czy „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Dodatkowo na stoisku znalazły się ulotki promocyjno-informacyjne sieci europejskich ofert pracy-EURES. Spotkanie umożliwiło również nawiązanie kontaktów z pracodawcami deklarującymi chęć współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy, które umożliwiłoby pomoc w rekrutacji młodzieży do zatrudnienia.

Autor; Fot.: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy
 

SUWAŁKI: REALIZACJA KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „RÓWNI NA RYNKU PRACY – EFS”

logonowe500

kursy RNRP 1_150-vertUczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS” w CEiPM w Suwałkach realizują kursy zawodowe w kierunkach: „Spawacz metodą MAG” oraz „Sprzedawca – Handlowiec z modułem wizażu”. Kursy zawodowe stanowią istotne wsparcie uczestników, przygotowują ich do podjęcia staży w zakładach pracy. Chłopcy w ramach kursu szkolą się m.in.: z zastosowania elektryczności do spawania łukowego, oznaczania i wymiarowania spoin. Poznają budowę i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, nabywają wiadomości o stalach nierdzewnych, metodach spawania, a także o korozji i obróbce cieplnej po spawaniu. Realizują dużo zajęć praktycznych, ucząc się spawania. Dziewczyny nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu fakturowania, obsługi programu Subiect i kas fiskalnych oraz z wizażu. Uczestniczki chętnie dyskutują, wyrażają swoje opinie i spostrzeżenia. Niejednokrotnie miały okazję przekonać się podczas rozmowy o tym, że handlowiec nawet, jeśli ma wiedzę i potrafi dużo powiedzieć o produkcie, mimo to nie przekonał ich do zakupu, bo czegoś w tej rozmowie zabrakło. Specjaliści prowadzący zajęcia w ramach kursu podkreślają, że w dyskusji prowadzonej z handlowcem musi obowiązywać ta sama zasada, co podczas każdej zwykłej rozmowy - wymiana pytań i odpowiedzi, jeśli tego zabraknie nie dojdzie do udanej transakcji. Dobry sprzedawca/handlowiec nie powinien zapominać także o mowie ciała, o mimice twarzy, gdyż w tych komunikatach niewerbalnych ukryte jest całe mnóstwo odpowiedzi. Dlatego tak istotne jest, by wszechstronnie przygotować się do wykonywania pracy w wybranym zawodzie. Projekt „Równi na rynku pracy - EFS” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy
 

AKCJA ZIMA OHP W SUWAŁKACH

akcja zima_150Od poniedziałku 19 stycznia w województwie podlaskim trwają ferie zimowe. Dni wolne od nauki szkolnej młodzież chce poświęcić nie tylko na odpoczynek. Wiele osób planuje podjąć w tym czasie pracę. Widać to szczególnie po wzrastającej liczbie młodzieży przychodzącej do Młodzieżowego Biura Pracy w Suwałkach. Największą popularnością cieszą się oferty pracy dorywczej takie jak: inwentaryzacje, hostessa/promotor oraz dystrybutor ulotek. Młodzież chce również wiedzieć jak i gdzie wyrobić książeczkę sanepid, ile godzin można pracować, jak poprawnie skonstruować dokumenty aplikacyjne oraz jakie są rodzaje umów zawieranych z pracodawcą. Pośrednik pracy udziela odpowiedzi na te pytania oraz służy radą jak skutecznie poszukiwać pracy. Podjęcie pracy w okresie ferii zimowych jest doskonałą okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego jak również nabycia umiejętności dotyczących właściwej organizacji czasu.

Autor; Fot.: Urszula Rytwińska - pośrednik pracy
 

SUWAŁKI: ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KURSU Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

logonowe500(1)

kurs przeds 1_150-vertUczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS” w CEiPM w Suwałkach zakończyli kurs przedsiębiorczości. Realizacja tego zadania w ramach projektu stanowiła istotne wsparcie uczestników, ponieważ tematyka omawiana podczas realizacji zajęć dotyczyła przede wszystkim zakładania własnej działalności gospodarczej oraz wielu związanych z tym działań. Podczas 20 godzin kursu uczestnicy omawiali znaczenie przedsiębiorczości w życiu człowieka, sylwetkę człowieka przedsiębiorczego oraz strategie sukcesu. Uświadamiali sobie jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie czasem i efektywne wydatkowanie i inwestowanie pieniędzy. Poznali mechanizmy rządzące gospodarką rynkową oraz czynniki funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. W końcowym etapie realizacji kursu prowadząca ogłosiła konkurs na najlepszy pomysł na własną firmę – symulacja mini przedsiębiorstwa. Uczestnicy mieli możliwość opracowania w grupach własnych strategii marketingowych i biznesplanów. Podczas ostatnich zajęć odbyła się prezentacja pomysłów uczestników i wyłonienie najlepszego pomysłu na własną firmę. Zajęcia podobały się uczestnikom, stworzyły motywację do większej aktywności oraz pobudziły ich marzenia o założeniu własnej działalności w przyszłości. Projekt „Równi na rynku pracy - EFS” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy
 

SUWAŁKI: WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
logonowe500(1) 

warsztaty RNRP_150W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach w okresie od 12 do 15 stycznia  zostały przeprowadzone warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  dla 15 osobowej grupy, osób uczestniczących w projekcie „Równi na rynku pracy”. Głównym celem zajęć było pobudzenie i zmotywowanie osób  bezrobotnych do bardziej aktywnej  postawy w poszukiwaniu pracy, oraz wyposażenie ich w niezbędne w tym zakresie  umiejętności i wiedzę. Na początku warsztatów uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami poszukiwania pracy. Kolejnym etapem w drodze do zatrudnienia było sporządzenie przez każdą osobę dokumentów aplikacyjnych. Kolejne dwa dni zostały poświęcone na przygotowanie osób do prowadzenia rozmów z pracodawcą. Ponieważ rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z najważniejszych etapów procesu poszukiwania pracy należało więc poświęcić jej najwięcej czasu. Uczestnicy warsztatów na początku mieli duże opory i obawy w odgrywaniu ról (pracodawca , poszukujący pracy ), natomiast z upływem czasu bariery zostały pokonane i autoprezentacja własnej osoby stała się ich głównym atutem , osoby chętnie już brały udział w odgrywaniu scenek symulacyjnych przez co stały się bardziej pewne siebie i swoich umiejętności.

Autor; Fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

 

SUWAŁKI: „MAM WYBÓR - STAWIAM NA ROZWÓJ”

mam wybor 1 150-vertW Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach odbyły się Targi Edukacyjne w ramach projektu „Mam wybór-stawiam na rozwój”. Podczas targów, które odbyły się 13 stycznia br., swoje stoiska zaprezentowali różni wystawcy.  Były to głównie instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne, firmy i instytucje szkoleniowo-edukacyjne, ale także kluby sportowe, stowarzyszenia itp. Spotkanie miało na celu promocję idei świadomego wyboru drogi edukacyjnej zarówno wśród młodzieży uczącej się jak i dorosłych, którzy kształcąc się ustawicznie zapewniają sobie stałe miejsce na rynku pracy. Targi były również możliwością do znalezienia własnej drogi rozwoju osobistego, rozwijania talentów, zainteresowań czy organizacji wolnego czasu. Doradcy zawodowi z MCIZ zaprezentowali na swoim stoisku szeroką ofertę usług CEiPM w Suwałkach, promując między innymi możliwość korzystania z porad doradców zawodowych czy usług pośredników pracy z Młodzieżowego Biura Pracy. W trakcie spotkania doradca zawodowy – Monika Kolenkiewicz, przedstawiła ofertę usług CEiPM OHP w Suwałkach dla dziennikarza Radia 5 Pana Andrzeja Łukowskiego. Doradcy zachęcali również do udziału w projektach systemowych „Gwarancje dla młodzieży” realizowanych na rzecz młodzieży do 24 roku życia, współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Autor: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy
Fot.: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy

 

SUWAŁKI: REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „ŚWIADOMY WYBÓR”

500n

staze zawodowe 150Projekt „Świadomy wybór” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy/czki II edycji projektu „Świadomy wybór” w suwalskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizują staże zawodowe. To ostatni po kursach zawodowych etap zaplanowany w ramach projektu. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą. Podczas 3- miesięcy uczestnicy/czki mają możliwość nabyć doświadczenie zawodowe w takich zakładach, których specyfika pracy jest całkowicie zgodna z kierunkami kształcenia zawodowego, które zrealizowali w ramach projektu, tj.: „Sprzedawca w branży spożywczej” oraz „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Dużym wsparciem jest comiesięczne stypendium szkoleniowe wypłacane w wysokości 1500zł. To również szansa na pokazanie siebie z „dobrej strony” i uzyskanie pozytywnej opinii ze strony pracodawcy. Dzięki pracy młodych osób w ramach staży zawodowych realnie wzrasta ich szansa na znalezienie zatrudnienia. Pozytywnym aspektem na tym etapie realizacji projektu jest deklarowanie niektórych pracodawców chęci zatrudnienia wybranych osób.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

 

SUWAŁKI: KURS KOMPUTEROWY ECDL ZAKOŃCZONY

logonowe500(1)

ecdl zakonczenie 150Kurs komputerowy ECDL (European Computer Driving Licence), który honorowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, trwający 60 godzin zajęć, był dużym wyzwaniem dla uczestników realizujących projekt „Równi na rynku pracy - EFS” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Mimo, że umiejętności, które uczestnicy musieli opanować podczas kursu komputerowego ECDL nie były łatwe, cieszył się on dużym zainteresowaniem. Uczestnicy podczas kursu mieli możliwość nauczyć się przetwarzania tekstów, nabyli umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych, grafiką menadżerską i prezentacyjną, poznali usługi w sieci oraz podstawy technik informatycznych. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu wewnętrznego. Wszyscy zdali pozytywnie egzamin oraz otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają jeszcze wsparcie w postaci m.in.: kursu przedsiębiorczości, kursów zawodowych, kursu prawa jazdy kategorii B oraz 6–cio miesięcznych staży zawodowych, na które wszyscy bardzo czekają.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy
 

SUWAŁKI: GRUPOWE WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

logonowe500(1)

grupa z psychologiem 150Wzmacnianie kompetencji społecznych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych lub gdzie się zwrócić o pomoc, to tylko kilka tematów, które zostały poruszone w trakcie grupowego wsparcia psychologicznego w CEiPM w Suwałkach. Uczestnicy zostali objęci tą formą wsparcia w listopadzie, w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakończyło się również indywidualne wsparcie psychologiczne dla 8 uczestników projektu, ponownie będą mogli spotkać się z psychologiem w 2015 r.

Autor; Fot.: Ewa Kłoczko – opiekun grupy
 

SUWAŁKI: DORADZTWO ZAWODOWE W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻYNa przełomie października i listopada w CEiPM w Suwałkach odbyły się zajęcia grupowe dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas zajęć młodzi ludzie uczyli się, w jaki sposób możemy wykorzystać wiedzę o sobie planując swoją przyszłość zawodową, uczyli się rozpoznawania własnych atutów i ograniczeń, poznali wartości ważne dla projektowania przyszłości, zdiagnozowali swoje predyspozycje pod kątem wyboru zawodu jak i ewentualnego uzupełnienia wykształcenia. Program zajęć obejmował również zagadnienia dotyczące przygotowania do wejścia i poruszania się po rynku pracy tj. zapoznanie uczestników z pojęciem rynku pracy i rządzących nim praw, w dalszej kolejności uczestnicy poznają zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zostaną przygotowani do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.

Autor: Teresa Zagórska
Fot:  Ewa Kłoczko

 

SUWAŁKI: OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2014

W dniach 21-24 października 2014 r. doradcy zawodowi CEiPM w Suwałkach włączyli się do obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym toku przebiega pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. OTK jest to ogólnokrajowa inicjatywa promująca działania w lokalnych środowiskach na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach w tych dniach zorganizowało zajęcia na rzecz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Suwałk, Janówki i Sejn. W trakcie zajęć z gimnazjalistami poruszano problematykę związaną z wyborem zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzież w trakcie zajęć miała szansę przeanalizować czynniki trafnego wyboru zawodu i własne predyspozycje zawodowe pod kątem rynku pracy. Doradczynie zawodowe starały się pobudzić młodzież do myślenia o sobie w kontekście projektowania kariery zawodowej: zaproponowały między innymi wykonanie testu badającego zainteresowania zawodowe, projekcję filmu dot. planowania kariery zawodowej, dyskusję i burzę mózgów na temat nowych zawodów i zawodów przyszłości. Natomiast uczniowie ponadgimnazjalni z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach na zajęciach w ramach OTK przygotowywali się do samodzielnego wejścia na rynek pracy. Zajęcia przygotowano przy współpracy z zespołem ds. doradztwa zawodowego ZST w Suwałkach. Głównym punktem spotkań była analiza rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcami pod kątem umiejętności i wiedzy, jaką mogą wnieść do zakładów pracy, uczniowie technikum mechanicznego i budowlanego. Młodzież miała możliwość dokładnego przeanalizowania elementów skutecznej autoprezentacji, która ułatwia nie tylko rozmowę o pracę, ale przydatna jest w życiu codziennym. Dodatkowo uczniowie mogli podjąć próbę analizy własnego potencjału zawodowego i zwiększyć umiejętność prezentacji własnych atutów przed potencjalnym pracodawcą.

Autor: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz i Magdalena Kleszczewska, doradczynie zawodowe

 

SUWAŁKI: TARGI EDUKACYJNE „MAM WYBÓR-STAWIAM NA ROZWÓJ”

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach odbyła się  już III edycja targów edukacyjnych w ramach projektu „Mam wybór-stawiam na rozwój”. Podczas targów, które odbyły się 23 października br., swoje stoiska zaprezentowało wielu wystawców. Były to głównie instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne oraz firmy i instytucje szkoleniowo-edukacyjne. Spotkanie miało na celu promocję idei świadomego wyboru drogi edukacyjnej zarówno wśród młodzieży uczącej się jak i dorosłych. Targi były również możliwością do znalezienia własnej drogi rozwoju osobistego, poznania lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców wobec przyszłych kandydatów do pracy. Pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Suwałkach i Młodzieżowego Centrum Kariery w Augustowie, zaprezentowali szeroką ofertę usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, promując między innymi aktualne oferty pracy zgromadzone w MBP, realizowane projekty, tj. „Świadomy wybór” i „Równi na Rynku pracy” oraz możliwość korzystania z porad doradców zawodowych.

Autor, Fot.: Urszula Rytwińska

 

SUWAŁKI: SUWALSKIE CEIPM ROZPOCZĘŁO PROJEKT


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęło projekt „Równi na rynku pracy”. Pierwszą formą zajęć są porady indywidualne, w trakcie których określone zostają potrzeby zawodowo edukacyjne pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, wyboru dalszej ścieżki wsparcia np. kursu zawodowego. Podczas spotkań są również opracowywane  Indywidualne Plany Działań dla każdego z uczestników projektu. Po przeprowadzeniu porad indywidualnych wszyscy uczestnicy wezmą udział w 40 godzinnych  grupowych zajęciach warsztatowych przygotowujących do wejścia i poruszania się po rynku pracy. W dalszej kolejności w ramach projektu zaplanowano następujące działania: kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy, zajęcia z psychologiem, kurs zawodowy, kurs prawa jazdy kat. B. po zakończeniu szkoleń młodzież weźmie udział w 6 miesięcznych stażach zawodowych.

Autor: Teresa Zagórska
 

Kursy zawodowe w II edycji projektu  „Świadomy wybór”


Uczestnicy II edycji projektu „Świadomy wybór” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach biorą udział w kursach zawodowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W suwalskim centrum kursy zawodowe prowadzone są w dwóch kierunkach: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” oraz „Sprzedawca w branży spożywczej”. Programy zajęć są rozbudowane o przydatne moduły, m.in.: kasy fiskalne, rysunek techniczny. Ich realizacja prowadzona jest przez doświadczonych specjalistów, posiadających pożądane kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu wymienionych kursów. Uczestnicy poza teoretycznymi zajęciami, swoje umiejętności oraz wiedzę uzupełniają ćwiczeniami praktycznymi. To nie lada wyzwanie dla młodych osób, które bardzo chcą nabyć nowe kwalifikacje. Zajęcia realizowane w ramach kursów są interesujące, ale jednocześnie wymagają wiele skupienia, precyzyjności oraz cierpliwości przy nauce praktycznej. Mimo to, uczestnicy są bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywuje ich do dalszej nauki. Udział w kursach przyczyni się do zwiększenia szans na znalezienie pracy dzięki podniesieniu kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Uzupełnieniem kursów zawodowych będą 3-miesięczne staże zawodowe, które odbędą się u lokalnych pracodawców.
Projekt pt. „Świadomy wybór” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor, Fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy


 

Rekrutacja do projektu w Suwałkach

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach trwa rekrutacja do projektu „Równi na rynku pracy”. Osoby bezrobotne, nie uczące się będące w wieku 18–24 lat, zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą jeszcze zgłaszać swoje kandydatury. Liczba miejsc w projekcie ograniczona jest do 15 osób. Kandydaci zgłaszający się do projektu będą mieli możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych oraz odbycia półrocznego stażu u pracodawców. Oprócz nauki zawodu zagwarantowane są szkolenia w zakresie umiejętności komputerowych, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz nauka aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy będą mogli także skorzystać z dodatkowego wsparcia, czyli bezpłatnego wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia. Zgłaszający się kandydaci wypełniają deklarację - zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, uzyskane zaś informacje o kandydatach będą pomocne przy wyborze osób spełniających wymogi udziału w projekcie „Równi na rynku pracy”

Autor i fot.: Urszula Rytwińska - pośrednik pracy, stażysta

Akcja Lato OHP w Suwałkach

22 lipca br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach pośrednik pracy Urszula Rytwińska udzieliła wywiadu dla portalu suwalki24. Przedstawiła aktualne oferty pracy na wakacje, warunki zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń oraz zasady rekrutacji w MBP. Młodzież zainteresowana podjęciem pracy w okresie wakacji nie ma wygórowanych wymagań i szuka pracy w wielu branżach. Pojawiają się sezonowe oferty pracy np. w gastronomii lub handlu ale również i na produkcji w dużych zakładach produkcyjnych. Każdy młody człowiek może więc znaleźć coś dla siebie. Oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do odwiedzania Młodzieżowego Biura Pracy jak najczęściej. Pośrednik zaprosiła również młodych ludzi do korzystania z szerokiej oferty działalności suwalskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Przekazała też informację na temat nowego projektu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Urszula Rytwińska - pośrednik pracy, stażysta
Fot.: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy

SUWAŁKI: REALIZACJA PROJEKTU „ŚWIADOMY WYBÓR”


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w 2 edycjach w okresie od marca 2013r. do lutego 2015r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa ogółem 22 osób ( 2 edycje x 11 osób) poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki stażom zawodowym. Obecnie realizowana jest już II edycja projektu, w której uczestniczy 11 osób, w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn w wieku 18-24 lat, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Suwałk. Są to osoby bez doświadczenia zawodowego, wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W ramach projektu uczestnicy otrzymali już wsparcie w postaci: warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i indywidualnego poradnictwa zawodowego, które miały na celu integrację grupy, wzmocnienie aktywności zawodowej i umiejętności radzenia sobie ze stresem. W dalszym etapie realizacji warsztatów doradca zawodowy pomógł uczestnikom stworzyć ich CV, przygotował do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, przedstawił zasady rynku pracy z uwzględnieniem równości szans płci. Stworzone zostały Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika. W lipcu odbywają się zajęcia warsztatowe z prawnikiem, podczas których omawiane są m.in.: zagadnienia z zakresu prawa pracy, formy zatrudnienia, zagrożenia wynikające z podejmowania nielegalnej pracy, konsekwencje nieopłacania składek emertytalno-rentowych, podatki oraz przepisy prawa pracy dotyczące zapobiegania dyskryminacji kobiet i mężczyzn. Po wakacjach rozpoczną się kursy zawodowe, na które uczestnicy z niecierpliwością oczekują. Kursy zawodowe, realizowane będą w następujących kierunkach: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z modułem rysunku technicznego oraz sprzedawcy w branży spożywczej z modułem kasy fiskalnej. Istotnym zadaniem, które zostało zaplanowane w ramach projektu są 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy. Za udział w kursach i stażach zawodowych uczestnicy otrzymają atrakcyjne stypendium. Dodatkowym wsparciem dla uczestników jest wyżywienie w trakcie zajęć grupowych oraz dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

SUWAŁKI: GIEŁDA PRACY

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach w dniu 28 maja zorganizowano giełdę pracy. Podczas giełdy pozyskano miejsca pracy dorywczej na stanowisko pracownik inwentaryzacji dla osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się. W trakcie spotkania przedstawiciel firmy ISSP przedstawił szczegółowo warunki pracy i płacy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Osoby spełniające wymagania, przeszły szkolenie przygotowujące je do pracy przy inwentaryzacji. Pracodawca po spotkaniu wyraził zadowolenie z procesu rekrutacyjnego i zaproponował dalszą współpracę w zakresie doboru kadry pracowniczej z pośrednikiem pracy w CEiPM w Suwałkach.

Autor i fot.: Urszula Rytwińska

W SUWAŁKACH KOŃCZY SIĘ REALIZACJA PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY 2”


W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach dobiega końca realizacja projektu „Nowe perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia projektowe trwały ponad pół roku, udział w nich wzięło 10 uczestników w wieku 18-24 lat, chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, mających problem w podjęciu zatrudnienia. Dzięki zróżnicowanym formom wsparcia, jakie zostały zaplanowane w projekcie, uczestnicy uzyskali wiele ciekawych, a zarazem przydatnych umiejętności, w tym prawo jazdy kat. B i Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Zdobyli również pożądane na lokalnym rynku pracy kwalifikacje zawodowe, w kierunkach handlowca (kobiety) i operatora koparko - ładowarki (mężczyźni). Bardzo ważnym elementem były praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość przełożyć na grunt praktyczny zdobytą wcześniej wiedzę i kwalifikacje. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczyły młode osoby w ramach projektu były bezpłatne. Dodatkowym wsparciem były ciepłe posiłki podczas zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz stypendium szkoleniowe za praktyki.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

„ŚWIADOMY WYBÓR” II EDYCJA – WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Od 12 do 15 maja 2014r. uczestnicy projektu „Świadomy wybór” II Edycja realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach brali udział w grupowych, dwudziestogodzinnych warsztatach z doradcą zawodowym. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Proponowana tematyka obejmowała przede wszystkim zagadnienia związane z rynkiem pracy, takie jak: metody poszukiwania pracy, równość szans płci na rynku pracy, dokumenty aplikacyjne czy rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą. Dodatkowo uczestnicy uczyli się, jak radzić sobie ze stresem oraz jak korzystnie prezentować się przed innymi. Doradca zawodowy warsztaty rozpoczął od budowania zespołu, otwartości i zaufania w grupie. Te zagadnienia są istotne z punktu widzenia całego projektu, ponieważ jedenastoosobowa grupa uczestników ma przed sobą kilka miesięcy wspólnej pracy również z innymi specjalistami. Kolejnym istotnym celem zajęć było przygotowanie uczestników do odkrywania i prezentowania własnych możliwości, umiejętności, wiedzy, czyli do stworzenia bilansu własnych kompetencji. W tej tematyce zawierały się zagadnienia związane z samopoznaniem, zwiększeniem pewności siebie, określaniem własnych mocnych i słabych stron, analizą wartości w życiu i pracy zawodowej. W dalszej części warsztatów zagadnienia związane były z analizą rynku pracy i skuteczną autoprezentacją. Realizując te zagadnienia, młodzież miała możliwość przygotować poprawnie własne CV i przygotować się do spotkania z pracodawcą. Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym były dla wielu uczestników szansą na przełamywanie własnych barier związanych z nieśmiałością czy rozwijaniem umiejętności współpracy w grupie. Dodatkową wartością zajęć było zintegrowanie uczestników i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w całym projekcie.

Autor: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz i Magdalena Kleszczewska – doradcy zawodowi

SUWAŁKI: DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Europa obchodzi swoje święto 9 maja, tego dnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy. W związku z tym, że Polska świętuje 10 lat przystąpienia do Unii Europejskiej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, w dniach 5-9 maj włączyło się w realizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Lider klubu pracy udzielał indywidualnych konsultacji w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, możliwości podwyższania lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Zorganizował i przeprowadził grupowe spotkanie informacyjne dla 10 osobowej grupy osób poszukujących pracy. Tematem wiodącym spotkania było przygotowanie ich do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, opracowane zostały również indywidualne plany poszukiwania pracy. Osoby poszukujące pracy korzystały z usług pośrednika pracy, otrzymały informacje o wolnych miejscach pracy w regionie. Zostały poinstruowane jak należy kontaktować się z wybranymi pracodawcami, jak korzystać ze stron, które zawierają informacje jak szukać pracy i jak przygotować się do tego procesu. Dla odwiedzających nas gości przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Świadomy wybór” oraz „Nowe perspektywy 2” realizowane przez naszą jednostkę, omówiono 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przybliżono tematykę europejską. Zaprezentowano również całokształt działalności oraz form wsparcia, jakie oferuje OHP. Wśród osób uczestniczących w prezentacji przeprowadzono test wiedzy o Unii Europejskiej, którego wyniki okazały się zaskakująco wysokie. Osoby, które uzyskały największą punktację otrzymały atrakcyjne nagrody. Natomiast doradcy zawodowi z MCIZ w Suwałkach przeprowadzili zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej w Zespole Szkół w Jeleniewie. Celem zajęć było miedzy innymi określanie predyspozycji zawodowych młodzieży pod kątem wyboru zawodu i szkoły średniej, a także promocja „Dni otwartych Funduszy Europejskich”. Podczas wszystkich przedsięwzięć, które zrealizowało CEiPM w ramach Dni Otwartych podkreślano rangę oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Magdalena Kleszczewska, Urszula Rytwińska,
Fot.: Teresa Zagórska

 

MAM WYBÓR - STAWIAM NA ROZWÓJ

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach odbyła się II edycja targów edukacyjnych w ramach projektu „Mam wybór-stawiam na rozwój”. Podczas targów, które odbyły się 14 kwietnia br., swoje stoiska zaprezentowało około 40 wystawców. Były to głównie instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne, firmy i instytucje szkoleniowo-edukacyjne, ale także kluby sportowe, stowarzyszenia itp. Spotkanie miało na celu promocję idei świadomego wyboru drogi edukacyjnej zarówno wśród młodzieży uczącej się jak i dorosłych, którzy kształcąc się ustawicznie zapewniają sobie stałe miejsce na rynku pracy. Targi były również możliwością do znalezienia własnej drogi rozwoju osobistego, rozwijania talentów, zainteresowań czy organizacji wolnego czasu. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zaprezentowali na swoim stoisku szeroką ofertę usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, promując między innymi możliwość korzystania z porad doradców zawodowych czy usług pośredników pracy z Młodzieżowego Biura Pracy. Doradcy zachęcali również do udziału w projektach („Świadomy wybór” i „Gwarancje dla młodzieży”) realizowanych na rzecz młodzieży do 24 roku życia, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Magdalena Kleszczewska, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz, Magdalena Kleszczewska - doradcy zawodowi


GIEŁDA PRACY W SUWAŁKACH

9 kwietnia br. w CEiPM OHP w Suwałkach odbyła się giełda pracy na stanowisko pracownik restauracji. Na spotkanie z pracodawcą przyszły osoby zainteresowane, które wcześniej zarejestrowały się w Młodzieżowym Biurze Pracy. Giełda pracy rozpoczęła się od spotkania informacyjnego, na którym kierownik restauracji McDonald’s przedstawiła profil działalności restauracji, a następnie udzieliła szczegółowych informacji na temat proponowanej oferty pracy. Specjalista ds. personalnych, poinformowała uczestników o warunkach zatrudnienia, zakresie obowiązków oraz zasadach, którymi powinien kierować się przyszły pracownik. Zorganizowane spotkanie było bardzo dobrą okazją, na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, szczególnie dla młodych ludzi, dopiero wchodzących na rynek pracy.

Autor i fot.: Urszula Rytwińska

 

GIEŁDA PRACY W SUWAŁKACH

4 kwietnia br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach odbyła się giełda pracy. Spotkanie z pracodawcą było doskonałą okazją na zdobycie przez młodzież zatrudnienia w okresie wakacji. Podczas przedsięwzięcia zaoferowano miejsca pracy dorywczej w Restauracji KFC na stanowisku pracownik restauracji. Pracodawca poszukiwał osób powyżej 18 roku życia, posiadających ważne badania sanepidu, otwartych, energicznych ze znajomością języka litewskiego lub angielskiego. Giełda pracy rozpoczęła się od spotkania informacyjnego, na którym prowadzący spotkanie przedstawił profil działalności restauracji a następnie udzielił szczegółowych informacji na temat proponowanej przez niego oferty pracy. Pracodawca poinformował uczestników o warunkach zatrudnienia, zakresie obowiązków oraz zasadach, którymi powinien kierować się przyszły pracownik. Następnie osoby zainteresowane ofertą, zostały zaproszone na indywidualną rozmowę z kierownikiem restauracji. Zorganizowane spotkanie było bardzo dobrą okazją na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, szczególnie dla młodych ludzi pragnących podjąć pracę w czasie wakacyjnym.

Autor i fot.: Urszula Rytwińska

SUWAŁKI: XI SUWALSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNE

W dniu 28 marca 2014 r. CEiPM w Suwałkach po raz kolejny miało możliwość zaprezentowania swojej oferty dla szerokiego grona młodzieży podczas XI Suwalskich Spotkań Edukacyjnych „Gimnazjalisto, wybierz szkołę”. Spotkania zostały zorganizowane przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. W tym roku impreza odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w  Suwałkach. Na początku imprezy uczestników powitała pani Bożena Makarewicz-Jafiszow, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, a następnie otwarcia targów dokonał pan Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, który w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że dzięki takim spotkaniom młodzież dokona świadomych  i dobrych wyborów w związku ze swoją dalszą edukacją. Podczas targów swoje stoiska przygotowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Suwałk, z Dowspudy, Białowieży, Olecka oraz instytucje szkolące i oświatowe działające na rzecz młodzieży. Gimnazjaliści mogli bezpośrednio zetknąć się z ofertą szkół i poznać zawód, który zamierzają wykonywać. Szkoły na swoich stoiskach oprócz ulotek prezentujących kierunki kształcenia prezentowały także wypieki, sprzęt elektroniczny oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach przygotowało również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana jest do młodzieży. Doradcy zawodowi z MCIZ, podczas targów, zaproponowali młodzieży pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnych informacji, które najczęściej dotyczyły wyboru zawodu, typu szkoły ponadgimnazjalnej. Z pomocy doradców chętnie korzystali również nauczyciele i pedagodzy, którzy ze stoiska CEiPM w Suwałkach pozyskali wiele materiałów informacyjno-edukacyjnych pomocnych w pracy z młodzieżą, dotyczących możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego czy uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków UE. Doradcy zawodowi w szczególności promowali projekt pt. „Świadomy wybór” II edycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który adresowany jest do mieszkańców miasta Suwałki. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, nauczycieli i pedagogów.

Autor i fot.: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy

ZAJĘCIA DLA OSADZONONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH

W dniach od 3 do 17 marca 2014 r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach zorganizowali cykl spotkań dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie dwóch programów autorskich opracowanych przez doradców zawodowych. Pierwszy program zakłada wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z rynkiem pracy. Drugi program dotyczy zagadnień związanych z wyznaczaniem celów,  planowaniem, motywacją i radzeniem sobie ze stresem. W ramach pierwszego programu osadzeni zapoznali się z pojęciami rynku pracy i rządzącymi nim prawami. Doradcom zawodowym zależało na zmianie sposobu myślenia uczestników na temat poszukiwania pracy i pobudzeniu ich do planowania aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu aresztu. W trakcie wykonywania ćwiczeń osadzeni często podejmowali dyskusje na temat własnych doświadczeń na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Osadzeni mieli możliwość zapoznania się z prawidłowym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, szczególnie z tworzeniem CV. W trakcie warsztatów więźniowie poznali zasady  skutecznej autoprezentacji i komunikacji międzyludzkiej. Okazało się, że tak naprawdę niewielu uczestników spotkania miało możliwość odbycia w przeszłości rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcą. W ramach drugiego programu autorskiego osadzeni zapoznali się z informacjami jaki powinien być cel i jak go precyzować. Ponadto więźniowie tworzyli własne listy celów związanych z różnymi kategoriami: finanse, rodzina i związki, osobiste. W kolejnym dniu warsztatów osadzeni zastanawiali się nad motywacją i zapoznawali się z różnymi mechanizmami motywowania się. Określali również hierarchię potrzeb według modelu Abrahama Maslowa „Piramida Maslowa” oraz hierarchię wartości życiowych. Ostatnie zajęcia w ramach drugiego programu autorskiego dotyczyły podstawowych wiadomości na temat stresu. Więźniowie, pracując w zespołach, mieli okazję przeanalizować źródła, objawy, sposoby zapobiegania stresu. Podsumowując cykl spotkań, więźniowie wyrazili zadowolenie z udziału w zajęciach, dzięki którym mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Ponadto mieli okazję zastanowić się nad planowaniem i przygotowaniem działań pomagających w wyznaczeniu realizacji celów, działań po opuszczeniu Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Autor i fot..: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy

REALIZACJA PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY 2”


Uczestnicy projektu „Nowe perspektywy 2” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach z sukcesem ukończyli już kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy ECDL oraz kurs zawodowy dla mężczyzn „Operator koparko – ładowarki”. W trakcie realizacji jest jeszcze kurs z języka angielskiego, kurs prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników oraz kurs zawodowy dla dziewcząt „Handlowiec”. Uczestnicy poza teoretycznymi zajęciami, swoje umiejętności oraz wiedzę uzupełniają ćwiczeniami praktycznymi. To nie lada wyzwanie dla młodych osób, które bardzo chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Zajęcia realizowane w ramach kursów są interesujące, ale jednocześnie wymagają wiele skupienia, precyzyjności oraz cierpliwości przy nauce praktycznej. Mimo to, uczestnicy są bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywuje ich do dalszej nauki. Udział w poszczególnych kursach przyczyni się do zwiększenia szans na znalezienie pracy. Realizacja kursów przewidziana jest do 10 kwietnia br. Uzupełnieniem kursów zawodowych będą praktyki zawodowe, które odbędą się u lokalnych pracodawców na przestrzeni kwietnia i maja br. Projekt „Nowe perspektywy 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - opiekun grupy kat. B

RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

W suwalskim Klubie Pracy w dniu 19 lutego br. rozpoczęły się grupowe spotkania informacyjne dla uczniów ostatnich klas  szkół średnich z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy. Celem spotkań jest wyposażenie maturzystów w wiedzę niezbędną do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczniowie IV klas o profilu nauczania technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista spotkali się z liderem Klubu Pracy, by poznać tajniki skutecznego poszukiwania zatrudnienia, prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Prowadząca przedstawiła również aktualną sytuację na rynku pracy, a także wskazała branże, które - według prognoz - w przyszłości będą generowały nowe miejsca pracy. Ponadto omówiła prawa i obowiązki absolwenta, przedstawiła ofertę usług CEiPM OHP w Suwałkach, skierowaną zarówno do młodzieży uczącej się jak i osób bezrobotnych.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

GIEŁDA PRACY W SUWAŁKACH

14 lutego br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach odbyła się giełda pracy na stanowisko sprzedawca-barman. Na spotkanie z pracodawcą przyszły osoby zainteresowane, które wcześniej zarejestrowały się w Młodzieżowym Biurze Pracy. Uzyskały one informacje o warunkach zatrudnienia: m.in. płacy, czasu trwania pracy, zakresów obowiązków na stanowisku pracy, możliwości rozwoju umiejętności zawodowych i perspektyw zatrudnienia. Dalsza część upłynęła na indywidualnych rozmowach uczestników giełdy z pracodawcą.

Autor i fot..: Urszula Rytwińska

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU ŚWIADOMY WYBÓR


Projekt „Świadomy wybór” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu „Świadomy wybór” w suwalskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizują staże zawodowe. To ostatni po kursach zawodowych etap zaplanowany w ramach projektu. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą. Podczas 3 - miesięcy uczestnicy mają możliwość nabyć doświadczenie zawodowe w takich zakładach, których specyfika pracy jest całkowicie zgodna z kierunkami kształcenia zawodowego, które zrealizowali w ramach projektu, tj.: „Sprzedawca w branży spożywczej” oraz „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Dużym wsparciem jest comiesięczne stypendium szkoleniowe w wysokości 1500 zł. Staże stwarzają szansę na pokazanie siebie z „dobrej strony” i uzyskanie pozytywnej opinii ze strony pracodawcy. Dzięki pracy młodych osób w ramach staży zawodowych realnie wzrasta ich szansa na znalezienie zatrudnienia. Pozytywnym aspektem na tym etapie realizacji projektu jest to, że niektórzy pracodawcy deklarują chęć zatrudnienia wybranych osób.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

DORADCY ZAWODOWI NA SUWALSZCZYŹNIE

W dniach od 15 do 22 stycznia 2014 r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach przeprowadzili cykl spotkań dla gimnazjalistów klas III w szkołach w Raczkach, Sejnach, Słobódce, Przerośli i Janówce. Spotkania, które miały na celu przygotowanie młodzieży do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, zorganizowano w ramach współpracy z pedagogami szkolnymi. W trakcie zajęć młodzież chętnie podejmowała dyskusje na temat ustroju szkolnego w Polsce, porównywała który typ szkoły jest dziś najlepszy, w jakich zawodach warto się kształcić w szkołach zawodowych, jak wybrać profil kształcenia w liceum by zdać maturę, która umożliwi dostanie się w dalszym etapie na wymarzone studia. Doradcy zawodowi zapoznali również młodzież z pojęciem kwalifikacji zawodowych, które zastąpiły w technikum i w szkołach zawodowych egzaminy końcowe. Dodatkowo gimnazjaliści mieli możliwość analizy czynników trafnego wyboru zawodu, w tym zbadania własnych predyspozycji zawodowych różnymi testami. W trakcie zajęć uczniowie korzystali chętnie z indywidualnych informacji zawodowych, które dotyczyły głównie opisu zawodów, kierunków studiów i profili kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Autor i fot.: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy

SUWAŁKI: REALIZACJA PROGRAMU NOWE PERSPEKTYWY 2


Uczestnicy projektu „Nowe perspektywy 2” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach doskonalą swoją znajomość z języka angielskiego. Realizacja tego zadania w ramach projektu stanowi istotne wsparcie uczestników, którzy dostali szansę na nieodpłatny udział w kursie językowym. Do aktywnego funkcjonowania w obecnym świecie potrzeba czegoś więcej niż znajomość języka ojczystego. W każdym zawodzie wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Język ten stał się międzynarodowym komunikatorem, co oznacza, że atutem jest znać go na przyzwoitym poziomie. To gwarantuje sukces. Podczas 120 godzin kursu uczestnicy mają możliwość zaznajomić się z językiem na tyle, by bez problemu móc się porozumieć. Uczestnicy w połowie stycznia br. pozytywnie zakończyli także bardzo im wartościowy kurs komputerowy ECDL START, z sukcesem zdali egzaminy i uzyskali Certyfikaty, które honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się już 29 stycznia br. Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot.: Teresa Zagórska – opiekun grupy

DNI KARIERY W ŻAKU

14 grudnia 2013 r. lider Klubu Pracy uczestniczył  w Otwartych Dniach Kariery zorganizowanych przez Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Suwałkach. W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia lider Klubu Pracy przeprowadził grupowe zajęcia z zakresu działalności i usług jakie prowadzi CEiPM w Suwałkach na rzecz młodzieży. M.in. została zaprezentowana działalność w zakresie pośrednictwa pracy, usługi z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz formy organizacji szkoleń i kursów zawodowych. Po zakończonej prezentacji działalności CEiPM prowadząca zajęcia omówiła sytuację i wymagania rynku pracy, metody skutecznego poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zasady skutecznej autoprezentacji, która jest niezbędna w procesie poszukiwania pracy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W SUWAŁKACH NA TARGACH EDUKACYJNYCH

6 grudnia 2013 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach prezentowało swoją ofertę dla szerokiego grona młodzieży podczas Targów Edukacyjnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w ramach wdrażanego projektu pt. „Mam wybór - stawiam na rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Targi odbyły się w holu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Było to przedsięwzięcie mające realny wpływ na rzecz pobudzenia aktywności osób poszukujących informacji na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji lub przekwalifikowania się zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy. Targi skierowane były do tych, którzy jeszcze nie dokonali wyboru przyszłego zawodu. Podczas targów swoje stoiska przygotowały lokalne szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe i edukacyjne, kluby sportowe, szkoły tańca, domy kultury, stowarzyszenia artystyczne.  Łącznie w przedsięwzięciu uczestniczyło ponad dwudziestu wystawców, którzy zachęcali przyszłych uczniów i studentów bardzo zróżnicowanymi kierunkami nauki. Opowiadali o możliwościach jakie dają poszczególne zawody i procedurach, które należy spełniać by być uczniem wybranej placówki. Uczestnicy targów mogli wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy, pokazać fryzjerskich oraz skorzystać z usług kosmetyczek z Akademickiego Zespołu Szkół przy PWSZ w Suwałkach. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach przygotowało również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana była do młodzieży. Doradcy zawodowi z MCIZ podczas targów zaproponowali młodzieży pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnych informacji, które najczęściej dotyczyły wyboru zawodu, typu szkoły ponadgimnazjalnej. Z pomocy doradców chętnie korzystali również nauczyciele i pedagodzy, którzy ze stoiska CEiPM w Suwałkach pozyskali wiele materiałów informacyjno-edukacyjnych pomocnych w pracy z młodzieżą, dotyczących możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego czy uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków UE. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, nauczycieli jak i pedagogów.

Autor i fot.: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy II stopnia 

„NOWE PERSPEKTYWY 2” W SUWAŁKACH – WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Od 04 do 07 listopada 2013 r. uczestnicy projektu „Nowe Perspektywy 2” w Suwałkach brali udział w grupowych, dwudziestogodzinnych zajęciach z doradcą zawodowym. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do aktywnego działania na rynku pracy. Proponowana tematyka obejmowała przede wszystkim zagadnienia związane z rynkiem pracy: metody poszukiwania pracy, równość szans płci na rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, czy rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą. Dodatkowo uczestnicy uczyli się jak skutecznie zarządzać swoim czasem, jak radzić sobie ze stresem, jak godzić życie zawodowe z rodzinnym, bądź jak korzystnie prezentować się przed innymi. Doradca zawodowy warsztaty rozpoczął od budowania zespołu, otwartości i zaufania w grupie. Te zagadnienia są istotne z punktu widzenia całego projektu, ponieważ dziesięcioosobowa grupa uczestników ma przed sobą kilka miesięcy wspólnej pracy również z innymi specjalistami. Kolejnym istotnym celem podczas zajęć było przygotowanie uczestników do odkrywania i prezentowania własnych możliwości, umiejętności, wiedzy, czyli do stworzenia bilansu własnych kompetencji. W tej tematyce zawierały się zagadnienia związane z samopoznaniem, zwiększeniem pewności siebie, określaniem własnych predyspozycji, analizą indywidualnego potencjału, bądź planowaniem swojej kariery. Na znajomości własnych kompetencji opierały się kolejne tematy warsztatów: zarządzanie sobą na rynku pracy i skuteczna autoprezentacja. Realizując te zagadnienia młodzież miała możliwość przygotować poprawnie własne CV i przygotować się do spotkania z pracodawcą. Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym były dla wielu uczestników szansą na przełamywanie własnych barier związanych z nieśmiałością czy  rozwijaniem umiejętności współpracy w grupie. Dodatkową wartością zajęć było zintegrowanie uczestników i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w całym projekcie,  który jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot.: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy

ZAKOŃCZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH „ŚWIADOMY WYBÓR”


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizuje projekt pn. „Świadomy wybór” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 31 października 2013 roku zakończył się kolejny etap projektu, kurs zawodowy dla uczestniczek w kierunku: „Sprzedawca w branży spożywczej". Wcześniej, w połowie października z sukcesem dobiegł końca kurs dla uczestników w kierunku „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Celem w/w kursów było zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych kwalifikacji. Uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu procesów: produkcyjnego i technologicznego, nauczyli się kompletować, czytać i tworzyć dokumentację techniczną w oparciu o rysunek techniczny z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD. Uczestniczki nabyły umiejętność prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych oraz rozliczania utargów. Podczas zajęć zapoznały się jak i nabyły umiejętności nie tylko obsługi urządzeń fiskalnych, ale także zdobyły wiedzę z zakresu sprzedaży bezpośredniej, nauczyły się m.in. o tym, w jaki sposób mowa niewerbalna może wpłynąć na relacje z klientami. Po zakończeniu kursów uczestnicy przystąpili do egzaminu wewnętrznego. Wszyscy zdali pozytywnie egzamin oraz otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. Przed uczestnikami projektu „Świadomy wybór” nowe wyzwanie, jakim są 3- miesięczne staże zawodowe, które będą realizowane w lokalnych zakładach pracy.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

W suwalskim Klubie Pracy w okresie od 15 października do 30 października br. realizowane były grupowe spotkania informacyjne dla uczniów ostatnich klas ze szkół średnich z zakresu przygotowania  do wejścia na rynek pracy. Celem spotkań  było wyposażenie maturzystów w wiedzę niezbędną do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczniowie IV klas o profilu nauczania technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik ekonomista, spotkali się z liderem Klubu Pracy by poznać tajniki skutecznego poszukiwania pracy, prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Prowadząca przedstawiła również aktualną sytuację na rynku  pracy, a także wskazała branże, które - według prognoz - w przyszłości będą generowały nowe miejsca pracy. Omówiła prawa i obowiązki absolwenta, przedstawiła ofertę usług CEiPM OHP w Suwałkach skierowaną do młodzieży uczącej się jak i osób bezrobotnych.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSADZONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH

24 i 25 październik w Areszcie Śledczym  w Suwałkach lider Klubu Pracy przeprowadził warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osadzonych uczestniczących w kursie zawodowym – brukarz. Kurs brukarza był częścią cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego służącego podniesieniu kwalifikacji  zawodowych osób pozbawionych wolności, oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kar. Celem warsztatów było przygotowanie osób do powrotu na współczesny ciągle zmieniający się rynek pracy po opuszczeniu zakładu oraz  wyznaczanie  sobie celów zawodowych. Podczas warsztatów przeanalizowano najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy w aspekcie jawnego i ukrytego rynku pracy, omówiono źródła pozyskiwania ofert pracy oraz dokonano samooceny i diagnozy mocnych i słabych stron uczestników z punktu widzenia rynku pracy. Więźniowie próbowali również swoich sił w prawidłowym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz dowiedzieli się jak najefektywniej zaprezentować się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

GIEŁDA PRACY W SUWAŁKACH

14 października 2013roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zorganizowało giełdę pracy na stanowisko pracownik inwentaryzacji. Głównym celem organizowanej Giełdy Pracy była integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób uczących się oraz osób bezrobotnych pozostających bez pracy i stałego źródła dochodu. Uczestnicy przedsięwzięcia mieli możliwość spotkania z przedstawicielem firmy oraz zapoznania się z proponowana przez niego  ofertą pracy. Podczas giełdy pozyskano miejsca pracy dla osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się. W trakcie spotkania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, przedstawiono szczegółowo warunki pracy i płacy.. Osoby spełniające wymagania, przeszły szkolenie przygotowujące je do pracy. Pracodawca po spotkaniu wyraził zadowolenie z procesu rekrutacyjnego, i zaproponował dalszą współpracę w zakresie doboru kadry pracowniczej z pośrednikiem pracy w CEiPM w Suwałkach.

Autor i fot.: Dominika Szymanowska - pośrednik pracy I stopnia

UCZYLI MŁODZIEŻ PLANOWANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

W pierwszej połowie października 2013 r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach odwiedzili Zespół Szkół Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym oraz Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Lipsku. Przeprowadzone zajęcia odbyły się w ramach kilkuletniej współpracy pomiędzy szkołami a doradcami zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach. Celem spotkania było zainspirowanie młodzieży do wstępnego określenia własnej ścieżki edukacyjnej. W trakcie zajęć młodzież wykonała test badający preferencje i predyspozycje zawodowe, który umożliwił lepsze poznanie i odkrycie zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych uczestników. Podczas zajęć młodzież została zapoznana z czynnikami trafnego wyboru zawodu, które odgrywają bardzo ważną rolę w zakresie wyboru szkoły, zawodu. Doradcy zawodowi zapoznali młodzież ze zmianami w przepisach w zakresie szkół ponadgimnazjalnych w obrębie kształcenia ogólnego oraz zawodowego, które zostały wprowadzone od 1 września 2012r. Uczestnikom zostały przedstawione zawody przyszłości oraz  kierunki nietypowe. Duże zainteresowanie wzbudziły indywidualne informacje z doradcami zawodowi. Młodzież zainteresowana była charakterystyką różnych zawodów. Ponadto pytała o kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. 

Autor, Fot.: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy
 

REALIZACJA KURSÓW ZAWODOWYCH „ŚWIADOMY WYBÓR”


Uczestnicy projektu „Świadomy wybór” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach biorą udział w kursach zawodowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W suwalskim centrum są prowadzone dwa kursy zawodowe: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” oraz „Sprzedawca w branży spożywczej”. Programy zajęć rozbudowane są o przydatne moduły, m.in.: kasy fiskalne, rysunek techniczny. Ich realizacja prowadzona jest przez doświadczonych specjalistów, posiadających pożądane kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu wymienionych kursów. Uczestnicy poza teoretycznymi zajęciami swoje umiejętności oraz wiedzę uzupełniają ćwiczeniami praktycznymi. Zajęcia realizowane w ramach kursów są interesujące, ale jednocześnie wymagają wiele skupienia, precyzji oraz cierpliwości przy nauce praktycznej. Mimo to, uczestnicy są bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywuje ich do dalszej nauki. Udział w kursach przyczyni się do zwiększenia szans na znalezienie pracy dzięki podniesieniu kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Realizacja kursów przewidziana jest do końca października br. Uzupełnieniem kursów zawodowych będą 3-miesięczne staże zawodowe, które odbędą się u lokalnych pracodawców. Projekt „Świadomy wybór” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

REALIZACJA PROGRAMU „WOLONTARIAT W OHP”

Pod hasłem „Uratuj serce Oliwki” w dniach 05-06 października br. zorganizowano w Suwałkach akcję zbierania pieniędzy dla chorej dziewczynki, w której udział wzięły wolontariuszki oraz opiekun programu „Wolontariat w OHP” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Akcja charytatywna odbyła się na rzecz sześcioletniej Oliwii Grzędzińskiej, która potrzebuje środków finansowych na operację serca. Przedsięwzięcie Honorowym Patronatem objęli: Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur, Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Romuald Kamiński oraz Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz. Wolontariuszki z CEiPM działały przy organizacji przedsięwzięcia, roznosiły plakaty informujące, szukały sponsorów. Podczas akcji sprzedawały własnoręcznie zrobione przedmioty dekoracyjne wykonane metodą orgiami oraz szydełkiem. Przy  stoisku zorganizowanym w ramach zbiórki nie zabrakło też domowych wypieków i innych łakoci. Mimo licznych pozostałych atrakcji dla najmłodszych (zabawy z animatorami, dmuchany zamek i zjeżdżalnia, malowanie twarzy, balonowe kreacje, wata cukrowa, popcorn, konkursy) nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały przekazane na operację ratującą życie małej Oliwce.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun wolontariuszy

NOWA SZANSA NA ZMIANY - „NOWE PERSPEKTYWY 2” SUWAŁKACH


24.09.2013 r. projekt „Nowe Perspektywy 2” w Suwałkach rozpoczął się zajęciami indywidualnymi z doradca zawodowym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w nim jest szansą dla 10 osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, często również niełatwej sytuacji rodzinnej. W suwalskiej jednostce w zajęciach będzie brało udział 5 kobiet i 5 mężczyzn. Pierwszym etapem projektu był kontakt z doradcą zawodowym CEiPM w Suwałkach (24-27.09.2013), który dokonał analizy potencjału zawodowo-edukacyjnego uczestników, a także przeprowadził indywidualne badania predyspozycji zawodowych (test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Ankieta skłonności zawodowych) pod kątem wyboru kursu zawodowego w projekcie. Wszyscy uczestnicy podeszli do projektu z dużym zaangażowaniem i pozytywnym nastawieniem, widząc w tym szansę  dla siebie na zmianę dotychczasowej sytuacji życiowej. Wspólnie z doradcą starali się jak najdokładniej określić swoje potrzeby zawodowe i edukacyjne. Kolejna dwugodzinna porada indywidualna z uczestnikami zaplanowana jest na miesiąc październik. Będzie wymagała od uczestników skupienia i dalszego projektowania swojego życia, ponieważ celem porady będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. Uzupełnieniem spotkań z doradcą zawodowym będą 20-sto godzinne grupowe warsztaty zawodowe między innymi z zakresu rynku pracy, autoprezentacji i godzenia życia osobistego z zawodowym.

Autor: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy
Fot.: Teresa Zagórska - lider KP, opiekun „Nowe Perspektywy 2” w Suwałkach

REALIZACJA KURSU ZAWODOWEGO ŚWIADOMY WYBÓR


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizuje projekt „Świadomy wybór” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia na rynku pracy, mają niskie kwalifikacje i pozostają bez zatrudnienia. Różnorodne formy wsparcia dopasowane do potrzeb młodych ludzi zaplanowane w projekcie stwarzają możliwość udanego startu w dorosłe życie. Do września br. zrealizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, dzięki którym wzmacniana była aktywność zawodowa uczestników oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy projektu przy pomocy doradcy zawodowego II stopnia stworzyli własne CV, ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne i poznali zasady rynku pracy z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn. Dopełnieniem warsztatów były indywidualne porady zawodowe w trakcie których powstały Indywidualne Plany Działania dla każdego z uczestników. Kolejnym etapem były zajęcia z prawnikiem, których tematem przewodnim były zagadnienia z prawa pracy. W trakcie spotkań uczniowie poznali formy zatrudnienia oraz zagrożenia wynikające z podejmowania nielegalnej pracy. Tak przygotowana młodzież właśnie rozpoczyna udział w kursach zawodowych dostosowanych do swoich predyspozycji i potrzeb rynku pracy. W sierpniu br. rozpoczął się kurs „Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z modułem rysunku technicznego” wymagający od uczestników skupienia, uwagi i zaangażowania. Podczas 200 godzin zajęć uczniowie zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu procesu produkcyjnego i technologicznego, nauczą się kompletować, czytać i tworzyć dokumentację techniczną w oparciu o rysunek techniczny z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD. Uczestnicy nabędą też umiejętność opracowywania i generowania programu obróbki przedmiotów z wykorzystaniem edytora sterownika obrabiarki CNC. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym po zdaniu którego uczestnicy nabędą nowe kwalifikacje zawodowe. W październiku realizowany będzie kurs „Sprzedawcy w branży spożywczej”. Nabyte kwalifikacje zawodowe otwierają drogę uczestnikom do odbycia staży zawodowych, które w projekcie zaplanowane są od listopada na okres 3 miesięcy.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

DORADCY ZAWODOWI W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH

W dniach 9-11 września 2013 r. doradcy zawodowi z MCIZ w Suwałkach przeprowadzili cykl spotkań dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z autorskim programem doradców, który zakłada wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z rynkiem pracy i samopoznaniem. Pierwszego dnia tematyka związana była głównie z samooceną własnych umiejętności, mocnych i słabych stron, cech, wartości czy potrzeb. Więźniowie mieli możliwość wykonania testów i ćwiczeń, dzięki którym podjęli próbę uporządkowania wiedzy o samym sobie, określenia własnych zainteresowań zawodowych, kształtowania umiejętności szanowania własnych wartości i potrzeb. Drugi dzień zajęć, pomimo trudnej tematyki,  przebiegał w burzliwej i twórczej atmosferze. Więźniowie zapoznali się z pojęciami rynku pracy i rządzącymi nim prawami. Doradcom zawodowym zależało na zmianie sposobu myślenia uczestników na temat poszukiwania pracy i pobudzeniu ich do planowania aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu aresztu. W trakcie wykonywania ćwiczeń osadzeni często podejmowali burzliwe dyskusje na temat własnych doświadczeń na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W tym dniu osadzeni mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w przygotowaniu CV, co dla wielu osób okazało się zagadnieniem zupełnie nowym. Ostatniego dnia warsztatów zapoznano więźniów z zasadami skutecznej autoprezentacji i komunikacji międzyludzkiej. Okazało się, że tak naprawdę niewielu uczestników spotkania miało możliwość odbycia w przeszłości rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcą. Dlatego doradczynie zawodowe zaproponowały ćwiczenia i zadania związane z przeanalizowaniem etapów rozmowy kwalifikacyjnej, jej charakterystycznych elementów i błędów najczęściej popełnianych. Podsumowując cykl spotkań, więźniowie wyrazili zadowolenie z udziału w zajęciach, dzięki którym mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy i przygotowania do indywidualnego planowania swojej ścieżki zawodowej po opuszczeniu Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Autor i fot.: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy

SUWAŁKI: RUSZYŁ NABÓR DO NOWYCH PERSPEKTYW 2


W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach w dniach 09.09.2012 r i 12.09.2013r odbyły się spotkania rekrutacyjne do projektu „Nowe perspektywy 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań była rekrutacja 10 osób w wieku 18-24 lat, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, pozostających bez zatrudnienia. Projekt pozwoli im uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach i kursach, będą to m.in.: warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym, kurs językowy, kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kategorii B. Istotnym wsparciem dla uczestników będzie możliwość udziału w kursie zawodowym, dzięki któremu uzyskają pożądane kwalifikacje i umiejętności. Dodatkową korzyść, jaką przyniesie beneficjentom udział w projekcie będą praktyki zawodowe realizowane u pracodawców za które przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Autor: Teresa Zagórska – wychowawca grupy
Fot.: Grzegorz Pilichowski – koordynator projektuGIEŁDA PRACY W SUWAŁKACH

11 września 2013 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zorganizowało giełdę pracy na stanowisko pracownik inwentaryzacji. Podczas giełdy pozyskano miejsca pracy dla osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się. W trakcie spotkania przedstawiciel firmy przedstawił szczegółowo warunki pracy i płacy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osoby  spełniające wymagania przeszły szkolenie przygotowujące je do pracy. Po spotkaniu pracodawca wyraził zadowolenie z procesu rekrutacyjnego i zaproponował dalszą współpracę w zakresie doboru kadry pracowniczej z pośrednikiem pracy w CEiPM w Suwałkach.

Autor i fot.: Dominika Szymanowska - pośrednik pracy I stopnia

SUWAŁKI: AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSADZONYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM

W dniach 4 i 5 września br. w Zakładzie Karnym w Suwałkach Lider klubu pracy przeprowadził warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osadzonych uczestniczących w kursie zawodowym – ogrodnik terenów zielonych. Kurs ogrodnika był częścią cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego służącego podniesieniu kwalifikacji osób pozbawionych wolności, oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kar. Temat przewodni spotkania dotyczył przede wszystkim trudnego powrotu na współczesny ciągle zmieniający się rynek pracy po opuszczeniu zakładu oraz roli wyznaczania sobie celów zawodowych. Podczas warsztatów przeanalizowano najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy w aspekcie jawnego i ukrytego rynku pracy, omówiono źródła pozyskiwania ofert pracy oraz dokonano samooceny i diagnozy mocnych i słabych stron uczestników z punktu widzenia rynku pracy. Więźniowie próbowali również swoich sił w prawidłowym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz dowiedzieli się, jak najefektywniej zaprezentować się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB OSADZONYCH

Pod taką nazwą odbyły się w dniach 24-25 lipca warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przeprowadzone przez Lidera klubu pracy dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach.
Podczas zajęć Lider klubu pracy omówił obecną sytuację na rynku pracy, oraz wymagania pracodawców względem potencjalnych pracobiorców.  Szczególną uwagę zwrócił na szybko zachodzące przemiany w gospodarce oraz w strukturze i charakterze społeczeństwa. Zmiany, które znajdują swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Niektóre zawody zanikają, inne podlegają dynamicznym przekształceniom, jak również pojawiają się zupełnie nowe profesje. W dalszej kolejności lider klubu pracy omówił czynniki, które najczęściej decydują o naszym przyszłym zatrudnieniu. Są to między innymi umiejętności zdobyte podczas nauki, jak i tzw. umiejętności o charakterze ogólnym np. umiejętność formułowania problemów, koncepcyjne i analityczne myślenie, komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z technologii informatycznych, czy umiejętność uczenia się rzeczy nowych, umiejętność pracy w zespole. Istotnym elementem spotkania było również przygotowanie osób  do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą jak i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Autor, Fot.: Teresa Zagórska
 

ŚWIADOMY WYBÓR


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w 2 edycjach w okresie od marca br. do lutego 2015 r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa ogółem 22 osób (2 edycje x 11 osób) poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki stażom zawodowym. Obecnie w I edycji projektu uczestniczy 11 osób, w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn w wieku 18-24 lat, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących Suwałki. Są to osoby bez doświadczenia zawodowego, wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci: warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnego poradnictwa zawodowego, zajęć z prawnikiem, kursów zawodowych, które realizowane będą w następujących kierunkach: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z modułem rysunku technicznego oraz sprzedawcy w branży spożywczej z modułem kasy fiskalnej. Istotnym zadaniem, które zostało zaplanowane w ramach projektu są 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy. Za udział w kursach i stażach zawodowych uczestnicy otrzymają atrakcyjne stypendium. Dodatkowym wsparciem dla uczestników jest wyżywienie w trakcie zajęć grupowych oraz dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia. Uczestnicy rozpoczęli swój udział od warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, które miały na celu integrację grupy, wzmocnienie aktywności zawodowej i umiejętności radzenia sobie ze stresem. W dalszym etapie realizacji warsztatów doradca zawodowy pomógł uczestnikom stworzyć ich CV, przygotował do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, przedstawił zasady rynku pracy z uwzględnieniem równości szans płci. Stworzone zostały Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika. Natomiast zadaniem zajęć z prawnikiem było przedstawienie tematyki dotyczącej prawa pracy, tj. form zatrudniania, podatków, zagrożeń wynikających z podejmowania nielegalnej pracy i konsekwencjach nieopłacania składek ZUS. Prowadzący przedstawił również przepisy prawa pracy dotyczące zapobiegania dyskryminacji. Po wakacjach rozpoczną się kursy zawodowe, na które uczestnicy z niecierpliwością oczekują.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

ZAJĘCIA W KLUBIE PRACY W SUWAŁKACH

Od drugiej połowie czerwca br. w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Lider klubu pracy realizuje cykl grupowych spotkań informacyjnych dla uczni II klas Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Podczas zajęć młodzież ma okazję poznać zawody przyszłości i najbardziej pożądane kierunki kształcenia. Prowadząca zajęcia Teresa Zagórska, zwraca również uwagę młodzieży na szybko zachodzące przemiany w gospodarce oraz w strukturze i charakterze społeczeństwa. Zmiany, które znajdują swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Niektóre zawody zanikają, inne podlegają dynamicznym przekształceniom, jak również pojawiają się zupełnie nowe profesje. Dodatkowo prowadząca przedstawia czynniki, które najczęściej decydują o naszym przyszłym zatrudnieniu. Są to między innymi umiejętności zdobyte podczas nauki, jak i tzw. umiejętności o charakterze ogólnym np. umiejętność formułowania problemów, koncepcyjne i analityczne myślenie, komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z technologii informatycznych, czy umiejętność uczenia się rzeczy nowych, umiejętność pracy w zespole. Uczestnicy spotkań wykonują również ankietę skłonności zawodowych, która może być podpowiedzią w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Autor: Teresa Zagórska
Fot: Dominika Szymanowska

 

WARSZTATY W SUWAŁKACH

7 czerwca br. w suwalskim klubie pracy zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej. Adresatami przedsięwzięcia byli głównie tegoroczni absolwenci. Zajęcia miały na celu przybliżenie młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy zagadnień związanych z dzisiejszym rynkiem pracy, a także  przekonania ich, iż sukces zawodowy odnoszą te osoby, które właściwie rozpoznają swój potencjał, czyli umiejętności, posiadane kwalifikacje, predyspozycje zawodowe oraz motywację do pracy. Lider Klubu Pracy wskazywał na znaczenie znajomości definicji komunikacji interpersonalnej, jej zasad oraz rodzajów. Omówił czynniki ułatwiające prawidłowe przeprowadzenie konwersacji, jak również bariery, które mogą to uniemożliwić. Liczne zadania oraz inscenizacje, w których uczestniczyli absolwenci miały na celu przećwiczenie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Pokazano m.in. na czym polega aktywne słuchanie, komunikacja werbalna i niewerbalna.
W dalszej kolejności uczestnicy zajęć mieli także możliwość zapoznania się z różnorodnymi metodami poszukiwania pracy oraz właściwym sposobem sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
Na zakończenie starano się wspólnie zdefiniować przyczyny niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia i znaleźć receptę na ich uniknięcie w przyszłości. Każdy uczestnik miał możliwość z pomocą lidera KP stworzyć indywidualny plan działania - czyli sprecyzować kolejne kroki w celu zdobycia pracy.
Podczas zajęć uświadomiono uczestnikom, że w pozyskaniu zatrudnienia ważna jest nie tylko znajomość rynku pracy, ale przede wszystkim dobra znajomość samego siebie, budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji oraz prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne niezbędne  w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Autor, Fot.: Teresa Zagórska
 

DZIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

6 czerwca br. w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach odbyły się Targi Pracy pod hasłem Dzień aktywności Zawodowej w Gminie. Organizatorem Targów Było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich mieszkańców gminy, młodzieży nieaktywnej zawodowo, zainteresowanej uzyskaniem informacji związanych ze sferą zawodową i edukacyjną.
Uroczystego otwarcia dokonała kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy Oddział w Suwałkach Pani Danuta Taraszkiewicz. W programie spotkania przedstawiono stoiska tematyczne: praca na terenie regionu oraz kraju, edukacja, zawody, rynek pracy, własna firma, dokumenty aplikacyjne, poradnictwo i informacja zawodowa.
Doradcy zawodowi MCIZ w Suwałkach udzielali porad i informacji indywidualnych dla osób poszukujących zatrudnienia w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych pracodawcą, tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy CEiPM przedstawił aktualne oferty pracy z kraju i z zagranicy.
Duże zainteresowanie wystąpiło również ze strony młodzieży uczącej się, zwłaszcza pod kątem wyboru kierunku kształcenia, planowania ścieżki kariery zawodowej
Pracownicy Centrum podczas Targów Pracy prowadzili promocję projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Dominika Szymanowska
Fot: Magdalena Kleszczewska

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W SUWAŁKACH


W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zakończono realizację projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w ramach projektu trwały ponad pół roku, udział w nim wzięło 10 uczestników w wieku 18-24 lat, chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, mających problem w podjęciu zatrudnienia. Dzięki zróżnicowanym formom wsparcia, jakie zostały zaplanowane w projekcie, uczestnicy nabyli wiele ciekawych, a zarazem przydatnych umiejętności, w tym prawo jazdy kat. B. i kurs komputerowy ECDL. Zdobyli również pożądane na lokalnym rynku pracy kwalifikacje zawodowe, w kierunkach handlowca z modułem wizażu (kobiety) i operatora ładowarko - koparki (mężczyźni). Bardzo ważnym elementem były praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość zdobyte kwalifikacje i wiedzę przełożyć na grunt praktyczny. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczyły młode osoby w ramach projektu były bezpłatne. Dodatkowym wsparciem były ciepłe posiłki podczas zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz stypendium szkoleniowe dla uczestniczących w praktykach. Podczas zakończenia uczestnicy odebrali zaświadczenia o udziale w projekcie, zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, w tym bardzo istotne certyfikaty ukończenia kursów zawodowych. Zdaniem uczestników udział w projekcie stworzył im możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycia wiary w swoje umiejętności oraz nauczył jak aktywnie poruszać się po rynku pracy.
Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Ewa Kłoczko - opiekun grupy
Fot.: Magdalena Kleszczewska – doradca zawodowy II stopnia

 

SUWAŁKI: III TRANSGRANICZNE TARGI PRACY

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach uczestniczyło w Targach Pracy zorganizowanych, w dniu 17 maja 2013 roku,  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach. Targi odbyły się na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W przedsięwzięciu uczestniczyli lokalni pracodawcy, instytucje bankowe, instytucje szkoleniowe, policja, WKU oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach i Augustowie. Przedstawiciele PUP prezentowali oferty pracy od lokalnych pracodawców oraz oferty pracy sezonowej za granicą w ramach Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, poszukującej zarówno zatrudnienia wakacyjnego jak i pracy stałej. Przy stoisku prezentowane były między innymi oferty pracy dla kelnerów, pomocy kuchennych, recepcjonistki, sprzedawcy, personelu sprzątającego. a także oferty pracy wakacyjnej w Holandii i Niemczech,  które cieszyły się największym powodzeniem wśród odwiedzających nasze stoisko. Osoby, które nie były zainteresowane ofertami pracy, korzystały z porad pośrednika pracy i lidera klubu pracy w zakresie sposobów samodzielnego poszukiwania zatrudnienia  i sposobu  prowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej  z pracodawcą.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy w Suwałkach

TARGI PRACY W SUWAŁKACH

Centrum Edukacji i Pracy Młodzież OHP w Suwałkach w dniu 10.05.2013 roku zorganizowało Targi Pracy. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich mieszkańców miasta, osób bezrobotnych, młodzieży uczącej się zainteresowanej uzyskaniem informacji związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz podjęciem zatrudnienia. Celem Targów była prezentacja ofert pracy, ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami, a także ułatwienie dostępu do usług rynku pracy osobom  poszukującym  pracy i młodzieży uczącej się. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor CEiPM w Suwałkach Elżbieta Augustynowicz. Podczas Targów swoje stoiska prezentowali przedstawiciele pracodawców, rekrutujący pracowników m.in. do prac sezonowych  w kraju i za granicą, przedstawiciele PUP w Suwałkach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach. Pracownicy Centrum przedstawiali aktualne oferty pracy oraz prowadzili promocję projektu „Świadomy wybór” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odwiedzający mieli możliwość  skorzystania z indywidualnych konsultacji z liderem klubu pracy, dotyczących określenia predyspozycji i preferencji zawodowych.

Autor: Dominika Szymanowska - pośrednik pracy
Fot.: Ewa Kłoczko - sp.ds. wdrażania programów europejskich

KURSY ZAWODOWE W SUWAŁKACH


Uczestnicy projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach realizują udział w kursach zawodowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W suwalskim centrum kursy zawodowe prowadzone są w dwóch kierunkach: handlowiec oraz operator koparko-ładowarki. Programy zajęć są rozbudowane o przydatne moduły, m.in.: kasy fiskalne, wizaż, BHP. Ich realizacja prowadzona jest przez doświadczonych specjalistów, posiadających pożądane kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu wymienionych kursów. Uczestnicy poza teoretycznymi zajęciami, swoje umiejętności oraz wiedzę uzupełniają ćwiczeniami praktycznymi. To nie lada wyzwanie dla młodych osób, które bardzo chcą nabyć nowe kwalifikacje. Zajęcia realizowane w ramach kursów są interesujące, ale jednocześnie wymagają wiele skupienia, precyzyjności oraz cierpliwości przy nauce praktycznej. Mimo to, uczestnicy są bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywuje ich do dalszej nauki. Udział w kursach przyczyni się do zwiększenia szans na znalezienie pracy dzięki podniesieniu kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Realizacja kursów przewidziana jest do końca kwietnia br. Uzupełnieniem kursów zawodowych będą praktyki zawodowe, które odbędą się u lokalnych pracodawców. Projekt pt. „Nowe perspektywy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy

RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

W suwalskim Klubie Pracy realizowane są cykliczne grupowe spotkania informacyjne dla uczniów ostatnich klas szkół średnich, obejmujące swym zakresem przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Celem spotkań jest wyposażenie maturzystów w wiedzę niezbędną do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczniowie IV klas o profilu nauczania: technik pojazdów samochodowych, technik ochrony środowiska, technik technologii drewna, technik informatyk, technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy spotkali się z liderem Klubu Pracy Teresą Zagórską, aby poznać tajniki skutecznego poszukiwania pracy, prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Prowadząca przedstawiła aktualną sytuację na rynku  pracy i wskazała branże, które - według prognoz - w przyszłości będą generowały nowe miejsca zatrudnienia. Omówiła prawa i obowiązki absolwenta, a także przedstawiła ofertę usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, która jest skierowana zarówno do młodzieży uczącej się jak i osób bezrobotnych. Zajęcia tego typu umożliwiają młodym ludziom poznanie praw jakimi rządzi się rynek pracy, a co za tym idzie pomagają w bardziej świadomym i skutecznym poruszaniu się po nim.

Autor, Fot.: Teresa Zagórska - lider Klubu Pracy w Suwałkach
 
SUWAŁKI: GIEŁDA PRACY

18 marca 2013 roku w ramach współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach z Centrum Rozrywki Fantasy Park, Młodzieżowe Biuro Pracy zorganizowało giełdę pracy na stanowiska kelner/barman oraz animatora na placu zabaw. Podczas giełdy pozyskano miejsca pracy dla osób uczących się powyżej 18 roku życia. Pani menager omówiła szczegółowo warunki pracy i płacy z każdym potencjalnym kandydatem. Ponadto udzielała odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników, które dotyczyły zakresy obowiązków na proponowanych stanowiskach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osoby spełniające wymagania, zostały zaproszone na indywidualne rozmowy. Na zakończenie giełdy pracodawca wyraził zadowolenie z procesu rekrutacyjnego i zaproponował dalszą współpracę w zakresie doboru kadry pracowniczej do swojej firmy.

Autor i fot.: Dominika Szymanowska - pośrednik pracy

Suwałki: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Na przełomie lutego i marca 2013 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach zostały przeprowadzone warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 10 osobowej grupy osób poszukujących pracy. Głównym celem zajęć było pobudzenie i zmotywowanie osób bezrobotnych do bardziej aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy oraz wyposażenie ich w niezbędne w tym zakresie umiejętności i wiedzę. Na początku  warsztatów uczestnicy uświadomili sobie, jak  dużą rolą w znalezieniu pracy odgrywa  dobra znajomość samego siebie, swoich mocnych i słabych stron. W dalszej kolejności uczestnicy zostali zapoznani z formami zatrudnienia na rynku pracy i sposobami poszukiwania pracy. Kolejnym etapem było sporządzenie przez każdą osobę dokumentów aplikacyjnych. Ostatnie dwa dni zostały poświęcone na przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów z pracodawcą. Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych etapów procesu poszukiwania pracy, dlatego też należało poświęcić jej najwięcej czasu. Uczestnicy warsztatów na początku mieli duże opory i obawy w odgrywaniu ról (pracodawca, poszukujący pracy). Z upływem czasu jednak bariery zostały pokonane i osoby chętnie już brały udział w odgrywaniu scenek symulacyjnych, przez co stały się bardziej pewne siebie i swoich umiejętności. W związku z tym, iż pracodawcy stawiają coraz większe wymagania, a wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie dają już gwarancji znalezienia wymarzonej posady, staranne przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego jest czynnikiem decydującym o wejściu na rynek pracy.
                                                                                                                                                      
Autor i fot.: Teresa Zagórska - pośrednik pracy

X Suwalskie Spotkania Edukacyjne

4 marca 2013 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach po raz kolejny miało możliwość zaprezentować swoją ofertę dla szerokiego grona młodzieży podczas X Suwalskich Spotkaniach Edukacyjnych „Wybieram szkołę”. Spotkania zostały zorganizowane przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.  W tym roku impreza odbywała się w siedzibie Parku Naukowo – Technologicznego w Suwałkach. W holu Parku Naukowo – Technologicznego, wystawców i uczestników powitała Bożena Makarewicz-Jafiszow - dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Otwarcia targów dokonał Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk, który w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że dzięki takim spotkaniom młodzież dokona świadomych  i dobrych wyborów w związku ze swoją dalszą edukacją. Podczas targów swoje stoiska przygotowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Suwałk oraz z Dowspudy i Białowieży, a także instytucje szkolące i oświatowe działające na rzecz młodzieży. Gimnazjaliści mogli bezpośrednio zetknąć się z ofertą szkół  i poznać zawód, który zamierzają wykonywać. Szkoły na swoich stoiskach oprócz ulotek prezentujących kierunki kształcenia prezentowały także wypieki, sprzęt elektroniczny oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie. CEiPM w Suwałkach przygotowało również bardzo ciekawe stoisko przedstawiające ofertę usług, która skierowana jest do młodzieży. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, podczas targów, zaproponowali młodzieży pomoc w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnych informacji, które najczęściej dotyczyły wyboru zawodu, typu szkoły ponadgimnazjalnej. Z pomocy doradców chętnie korzystali również nauczyciele i pedagodzy, którzy ze stoiska CEiPM w Suwałkach pozyskali wiele materiałów informacyjno-edukacyjnych pomocnych w pracy z młodzieżą. Materiały te dotyczyły możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego czy uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doradcy zawodowi w szczególności promowali projekt pt. „Świadomy wybór” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który adresowany jest do mieszkańców miasta Suwałki. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Ponadto  promowano również ofertę edukacyjną Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie oraz ofertę Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Wasilkowie z filią w Suwałkach. Stoisko CEiPM w Suwałkach cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, nauczycieli i pedagogów.

Autor: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy
Fot.: Monika Kolenkiewicz, doradca zawodowy

„Jak wybrać właściwy kierunek studiów?”

„Jak wybrać właściwy kierunek studiów?” – to pytanie, które coraz częściej maturzyści zadają nie tylko sobie, ale też rodzicom i nauczycielom. W czasach szybkich zmian na rynku pracy, gdzie z problemem bezrobocia spotyka się dziś coraz częściej młodzież, znalezienie odpowiedzi na to pytanie wydaje się być kluczowe dla planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Pomocą w znalezieniu zrozumienia sytuacji nie tylko na rynku pracy, ale i edukacji, było zorganizowanie przez doradców zawodowych MCIZ w Suwałkach spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W trakcie zajęć, w dniach 19-22.02.2013 r. uczniowie II i III klas liceum mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi analizami z rekrutacji na uczelnie wyższe w Polsce, rankingami szkół wyższych, kierunkami nowymi i nietypowymi na uczelniach wyższych. Doradcy przedstawili również program MNiSW „Kierunki zamawiane”, by zachęcić młodzież do studiowania kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, a także by w pełni oddać obraz sytuacji absolwentów studiów na rynku pracy. W trakcie zajęć uczniowie mieli również możliwość wykonania testów badających zainteresowania zawodowe, które wpłynęły na poznanie siebie młodzieży a  tym samym na refleksje nad czynnikami trafnego wyboru zawodu i studiów. Spotkanie z doradcami dało również możliwość podjęcia dyskusji o podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych i wyznaczaniu sobie konkretnych i szczegółowych celów związanych z edukacją i pracą.

Autor: Magdalena Kleszczewska - doradca zawodowy
Fot.: Magdalena Kleszczewska, Monika Kolenkiewicz - doradcy zawodowi

Suwałki: Realizacja projektu „Nowe perspektywy”


Uczestnicy projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach z sukcesem ukończyli kurs języka angielskiego. Wszyscy z pozytywnym wynikiem zdali test końcowy, który miał na celu sprawdzenie poprawy umiejętności komunikowania się w obcym języku. Do kolejnego etapu wsparcia w projekcie przystąpiły 4 uczestniczki, które realizują kurs prawa jazdy kategorii B. Podczas 30 godzin zajęć teoretycznych miały one możliwość poznania pojęć, definicji, znaków oraz zasad zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Dowiedziały się, jakie są zagrożenia związane m.in.: z ruchem drogowym i prowadzeniem pojazdów, z niedoświadczeniem innych najbardziej podatnych na ryzyko uczestników ruchu drogowego, takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu. Bardzo ważnym elementem kursu były zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które miały na celu nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym zasad udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku oraz ogólne zasady postępowania w miejscu wypadku. Uczestniczki zajęć ćwiczyły na fantomie, miały możliwość korzystania oraz używania środków niezbędnych do udzielenia pomocy ofiarom wypadku. Dzięki praktycznym ćwiczeniom nabyły niezbędną wiedzę konieczną w przypadku udzielania pierwszej pomocy, a jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i życie. Uczestniczki kursu z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie jazd indywidualnych z instruktorem, które zawsze przysparzają dużo emocji. Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot..: Ewa Kłoczko - opiekun grupy I kategorii B

Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
   
Lider Klubu Pracy w Suwałkach w okresie od 15 do 21 stycznia br. w przeprowadził cykl spotkań grupowych dla klas maturalnych. Na prośbę pedagogów szkolnych spotkania przeprowadzono pod kątem przygotowania młodzieży do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą jest jednym z trudniejszych etapów w procesie poszukiwania pracy. Każda rozmowa kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie, czy osoba starająca się o zatrudnienie odpowiada wymaganiom stawianym przez firmę i dotyczy najczęściej oceny następujących obszarów: poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności, szkolenia, cechy osobowości, możliwości fizyczne, zainteresowania. Podczas zajęć lider klubu pracy przedstawił i omówił  schemat rozmowy z pracodawcą, jak również zapoznał z pytaniami jakie mogą paść ze strony pracodawcy i jak na nie odpowiadać. Ponadto młodzież obejrzała film pt. „Rozmowa kwalifikacyjna”. Osoby chętne miały możliwość odgrywania scenek symulacyjnych (jedna osoba wcielała się w rolę pracodawcy druga zaś w rolę  pracownika). Uczestnicy świetnie się przy tym bawili, nawzajem siebie poprawiali. W podsumowaniu młodzież stwierdziła, że mniej problemów stwarzała im rola pracodawcy.   Zajęcia tego typu dla maturzystów są niezbędne, a wiedza z nich wyniesiona w przyszłości pomoże młodzieży uniknąć podstawowych błędów w kontaktach z rekruterami do pracy.

Autor i fot.: Teresa Zagórska - pośrednik pracy

Realizacja projektu pt. „Nowe perspektywy”


Uczestnicy projektu „Nowe perspektywy” w CEiPM w Suwałkach doskonalą swoją znajomość z języka angielskiego. Realizacja tego zadania w ramach projektu stanowi istotne wsparcie uczestników, którzy dostali szansę na nieodpłatny udział w kursie językowym. Do aktywnego funkcjonowania w obecnym świecie potrzeba czegoś więcej niż znajomość języka ojczystego. W każdym zawodzie wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Język angielski stał się międzynarodowym komunikatorem, toteż atutem jest znać ten język na przyzwoitym poziomie. To gwarantuje sukces. Podczas 120 godzin kursu uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomić się z językiem na tyle, by bez problemu móc się porozumieć. Jednocześnie zakończył się kurs komputerowy ECDL START, w ramach którego wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin i uzyskali Certyfikaty, które honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się już w lutym bieżącego roku. Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor i fot.: Ewa Kłoczko - opiekun grupy I kategorii B

Giełda pracy w Suwałkach

11 stycznia br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zorganizowało giełdę pracy na stanowisko pracownik inwentaryzacji. Podczas giełdy pozyskano miejsca pracy dla osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się. W trakcie spotkania przedstawiciel firmy przedstawił szczegółowo warunki pracy i płacy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osoby spełniające wymagania przeszły szkolenie przygotowujące je do pracy. Pracodawca po spotkaniu wyraził zadowolenie z procesu rekrutacyjnego i zaproponował dalszą współpracę z pośrednikiem pracy w CEiPM w Suwałkach w zakresie doboru kadry pracowniczej.

Autor i fot.: Dominika Szymanowska - pośrednik pracy

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007