Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

     

ohp100

 

HUFIEC PRACY
w BIAŁYMSTOKU
POL_Bialystok

KUCHARZE NA STAŻU ZAWODOWYM W NIEMCZECH

naglowekWER_przezroczysty

154(10)Właśnie mija pierwszy tydzień pobytu dwunastoosobowej grupy kucharzy z OSiW w Wasilkowie, HP Białystok i HP Zambrów na stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą. Do tej pory uczestnicy zapoznali się z miejscem swego pobytu, odbyli szkolenie bhp, przypomnieli zasady dobrej praktyki higienicznej obowiązujące w UE. Po niezbędnych czynnościach organizacyjnych przystąpili do wykonywania zadań praktycznych ujętych w programie szkolenia zawodowego. Pod okiem doświadczonego instruktora sporządzali potrawy z dziczyzny i drobiu, francuską zupę cebulową z grzankami, piekli chleb i bułki oraz przygotowywali desery z dodatkiem owoców. Uzyskali pierwsze wstępne oceny swojej pracy. Wg opinii instruktora grupa pracuje szybko i dokładnie, a trzech uczestników ma szansę na otrzymanie najwyższych ocen w niemieckiej skali oceniania, czyli 1.
Pobyt w Niemczech jest także szansą na poznanie kultury i języka niemieckiego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Młodzi kucharze zwiedzili Frankfurt nad Odrą, spędzali czas na ściance wspinaczkowej oraz basenie. Zakupili pierwsze pamiątki z podróży. W sobotę odbyła się wyprawa do Berlina. Tam zobaczyliśmy najważniejsze zabytki stolicy: katedrę berlińską, Bramę Brandenburską, budynek Reichstagu, Dom Koncertowy, zegar światowy w Alexanderplatz oraz wiele innych. Szczególnych wrażeń uczestnikom wycieczki dostarczył wjazd na wieżę telewizyjną, na wysokość 203 metrów, Sea Life – największe cylindryczne akwarium oraz rejs statkiem po Szprewie. W niedzielę odwiedzili Wildpark we Frankfurcie, odbyli spacer brzegiem Odry, miejsce gdzie przebiega granica Polski i Niemiec. W najbliższym czasie czeka ich wyprawa na Tropical Island.

Autor: Beata Bratumił – opiekun grupy
Fot.ć: uczestnicy stażu

BIAŁYSTOK: PODSUMOWANIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STOLARZY, MURARZY I KUCHARZY

naglowekWER_przezroczysty

154(9)

     Uroczyście zakończyły projekt trzy grupy kucharzy, murarzy i stolarzy (ogółem 28 os.) z jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, które przebywały w Niemczech na stażu zawodowym w ramach projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER.
     Uczestnicy z Hufca Pracy w Białystoku, Grajewa, Łomży i Zambrowa oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie zaprosili na spotkanie podsumowujące swoich pracodawców - instruktorów zawodu, dyrekcję szkół, w których realizują naukę teoretyczną oraz przedstawicieli władz lokalnych. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Podsumowanie wspólnych działań przebiegło z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, prezentacji zadań wykonanych podczas części praktycznej oraz wspomnień i rozmów o zdobytych doświadczeniach. Każda z grup ze swoim opiekunem przygotowała wybór zdjęć i filmów opisujących, w jakim zakresie pobyt na stażu zagranicznym wpłynął na umiejętności zawodowe oraz społeczne i językowe.
     Na zakończenie spotkania Wojewódzki Komendant OHP, Adam Krzysztof Romatowski, wręczył uczestnikom staży certyfikaty udziału oraz przekazał upominki, które wzbogacą warsztat pracy uczestników. Kucharze otrzymali specjalistyczne zestawy noży, a murarze i stolarze skrzynki narzędziowe z wyposażeniem. Koordynator projektu, Elżbieta Andraka, w imieniu instruktorów z organizacji niemieckiej oraz opiekunów grup przekazała upominki specjalne trzem uczestnikom (tj. Martynie Zalewskiej – z grupy kucharzy, Krystianowi Sulewskiemu – z grupy murarzy i Sebastianowi Miszkowicz-Adamowicz – z grupy stolarzy), którzy podczas pobytu na stażu wyróżnili się umiejętnościami zawodowymi, ale także zaangażowaniem i troską o pracę swoich zespołów.
     Podopieczni OHP dwutygodniowy staż zawodowy realizowali w terminach 18.02-03.03.2018 r. oraz 11.03-34.03.2018 r. w Niemczech, w Ośrodku Szkoleniowym Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. w Frankfurcie nad Odrą. W terminie 13.05-26.05.2018 r. na staż wyjedzie do Frankfurtu nad Odrą ostatnia z grup projektu – kucharze.
     W spotkaniu wzięli udział m.in. następujący przedstawiciele pracodawców/szkół: Kazimierz Ostaszewski z Zakładu Stolarskiego, Izabela Popławska Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Adam Jóźwik z PHUP Unipol, Ryszard Rachubka  z Restauracja i hotel CONCORDIA, Leszek Choiński z PHU Choiński oraz Mikołaj Nikończukz  Arino House Sp. z o.o.

Autor: Elżbieta Andraka – koordynator projektu
Fot.: B. Androsiuk, POA PWK OHP

BIAŁYSTOK: POPULARYZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA PODLASIU

154(8)24 kwietnia 2018 r. dwie uczestniczki Hufca Pracy w Białymstoku, wraz z wychowawcą, reprezentowały jednostkę na targach edukacyjno-zawodowych zorganizowanych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Impreza odbyła się w ramach projektu „Dobry zawód - fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Na stoisku reklamowym zorganizowanym we współpracy z ZSZ Nr 5 w Białymstoku przedstawiciele HP mieli możliwość zaprezentowania działalności jednostki w ramach akcji rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanym gimnazjalistom odwiedzającym stoisko, udzielono wszelkich niezbędnych informacji dotyczących nauki zawodu w formie szkolnej lub pozaszkolnej oferowanej przez Hufiec Pracy w Białymstoku.   

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP B

PROMOCJA PROGRAMU ERASMUS + W ZSZ NR 5 W BIAŁYMSTOKU

logo_Erasmus_OHP

154(7)23 kwietnia 2018 r. uczestniczki HP w Białymstoku, Maria Magdalena Stary i Klaudia Chludzińska, które uczestniczyły w wymianie międzynarodowej pt. „Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich" na Słowacji w terminie od 8 do 15 kwietnia br., zorganizowały w ZSZ nr 5 w klasach pierwszej i drugich wielozawodowych zajęcia promocyjno - informacyjne  nt. zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu ERASMUS+. Na wstępie, po przedstawieniu się,  dziewczęta przekazały podstawowe informacje o wymianie. Wyjaśniły, że w projekcie wcięło udział 32 młodych ludzi z Polski, Estonii, Czech i Słowacji. Zaznaczyły, że był to projekt integracyjny, w ramach którego młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna uczyła się współpracy i tolerancji poprzez podejmowane różnych inicjatyw w grupach międzynarodowych. Grupę Polską reprezentowali uczestnicy  z HP w Białymstoku i z HP w Zambrowie. Po krótkim wprowadzeniu uczestniczki projektu zaprezentowały nakręcony na zakończenie wymiany film video pt. „Silni razem”, który mówił o tym czego doświadczyła grupa polska. W trakcie, jak i po projekcji, dziewczęta szczegółowo opowiadały na pytania o tym, co uczestnicy robili, gdzie byli  i czego doświadczyli. Na zakończenie promocji zachęcały wszystkich do aktywności w szkole, w Hufcu i w środowisku lokalnym, aby w przyszłości, jeśli będzie okazja, zostać wybranym do  reprezentowania Podlaskiej WK OHP w kolejnej międzynarodowej wymianie lub innym ciekawym projekcie.

Autor, fot.: Jolanta Powichrowska - komendant HP

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY POLICEALNEJ

154(6)W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu „Krok w przyszłość” skierowanego do klas III ZSZ. 13 i 20 kwietnia odbyły się zajęcia z pracownikami dwóch białostockich szkół policealnych: „Żak” i „Cosinus”. W czasie spotkania uczestnicy Hufca dowiedzieli się, gdzie mogą kontynuować naukę po ukończeniu szkoły zawodowej, w jaki sposób dostać się wybranej szkoły i jakie korzyści wynikają z dalszego kształcenia. Uczestnikom bardzo podobały się zajęcia. Młodzi ludzie pytania oraz uważnie słuchali zaproszonego gościa. Niektórzy uczestnicy HP w Białystoku zadeklarowali chęć podjęcia dalszej nauki w szkole reprezentowanej przez eksperta.

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP B
Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP B

BEZPIECZNIE OD STARTU – KONKURS W BIAŁYMSTOKU

154(5)19 kwietnia 2018 r. ośmioro uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięło udział w regionalnym etapie XVIII edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Jego organizatorem była Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku przy współpracy Podlaskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bhp. Uczestnicy musieli odpowiedzieć pisemnie na 40 pytań testowych dotyczących: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Po analizie odpowiedzi uczestników wyłoniono 6 najlepszych osób, które przystąpiły do drugiej – ustnej części konkursu. Wśród nich znalazło się troje uczestników jednostki. W końcowej ocenie komisji konkursowej zajęli oni IV, V oraz VI miejsce. Wszystkim uczestnikom rywalizacji wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześć najlepszych osób otrzymało również atrakcyjne nagrody rzeczowe, tj. bezprzewodowy głośnik z radiem oraz power bank.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA „ZRÓBMY KROK NAPRZÓD - EUROPA DLA WSZYSTKICH"

logo_Erasmus_OHP

154(4)12 kwietnia 2018 r. dla wszystkich uczestników wymiany międzynarodowej "Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich" w Starej Lesnej  był dniem szczególnym. W ramach promocji Erasmus+, ale też integracji ze środowiskiem lokalnym, młodzież gościła w szkole, gdzie uczą się dzieci romskie pochodzące z rodzin o bardzo niskim statusie społecznym i ekonomicznym. Pobyt w szkole był czasem wzajemnego poznania się i wspólnej zabawy. Prezentowano i uczono się różnych układów tanecznych oraz brano udział w rozgrywkach sportowych. Spotkanie dostarczyło wiele radości i satysfakcji obu stronom. Na zakończenie spotkania, uczestnicy projektu, w dowód uznania, obdarowali swoich młodszych kolegów słodkimi upominkami. W tym samym dniu odbył się również po raz kolejny wieczór kultur. Tym razem zaprezentowała się grupa polska i słowacka. Młodzież z Polski, wykorzystując różne formy przekazu, zaprosiła obecnych na krótką wycieczkę po swoim kraju i regionie. Zaczynając od widomości ogólnych na temat położenia, symboli narodowych, waluty przeszli do przedstawienia  województw, największych miast oraz bogactwa przyrody i krajobrazów. Kolejno młodzież przedstawiła sławnych Polaków, najbardziej znane tańce narodowe, wokalistów i zespoły muzyczne. Mocnym akcentem był pokaz tańca, a następnie nauka kroku i figur poloneza. Wystąpienie grupy polskiej zakończyło zaproszenie na przygotowany poczęstunek. Wszyscy z dużym zainteresowaniem próbowali polskich specjałów od wyrobów wędliniarskich po cukiernicze. Tego samego wieczoru zaprezentowała się też grupa ze Słowacji. Po części informacyjno-edukacyjnej, słowackie dziewczęta ubrane w stroje ludowe uczyły wszystkich ludowego tańca i przyśpiewek. Miniony dzień był wyjątkowo satysfakcjonujący i zakończył się w atmosferze przyjaźni i wesołej zabawy.

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP/B
Fot.: Jolanta Powichrowska, Komendant HP/B, Grażyna Dembek , Komendant HP/Z

ZRÓBMY KROK NAPRZÓD - EUROPA DLA WSZYSTKICH

logo_Erasmus_OHP

154(2)Seria spotkań i zajęć, podczas których zdobywamy wiedzę i nowe umiejętności poprzez pracę w międzynarodowych grupach integracyjnych, kreatywne prezentacje, warsztaty teatralne i burze mózgów są wpisane w codzienną realizację projektu "Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich". Przedsięwzięcie ma miejsce w Starej Leśnej na Słowacji. 10 kwietnia br. w trzecim dniu wymiany, uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku i Zambrowie oraz partnerzy z Czech, Słowacji i Estonii brali udział w zajęciach aktywizujących pod nazwą „cebula tożsamości”. Warsztaty te miały na celu samopoznanie i budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. W mieszanych grupach młodzi ludzie wykonywali z gliny rzeźby rzeczy, które łączą kraje lub są wspólne dla naszych zainteresowań. Następnie większość uczestników projektu samodzielnie zdobyła szczyt górski, a widok panoramy miasta Stary Smokowiec zrekompensował cały trud wspinaczki. Kolejnym punktem realizacji projektu był wieczór kultury Estonii i Czech. Poznaliśmy tradycje, znanych ludzi, symbole narodowe, kuchnię i krajobrazy państw. Mogliśmy skosztować również tradycyjne potrawy. Prezentacje państw przygotowane zostały na wysokim poziomie. Poprzez udział w zdjęciach młodzież mogła poznać życie oraz przyzwyczajenia swoich zagranicznych kolegów. Kolejny dzień trwania w projekcie był również bardzo energetyzujący. Główną jego atrakcją były zajęcia rekreacyjne w Aquapark Poprad. Zrelaksowani i pełni nowych sił witalnych uczestnicy projektu zakończyli dzień zwiedzając miasto Poprad.

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP w Białymstoku, Grażyna Dembek – Komendant HP w Zambrowie
Fot.: Jolanta Powichrowska – Komendant HP w Białymstoku, Grażyna Dembek – Komendant HP w Zambrowie, Karol Półkośnik, uczestnik HP w Białymstoku

UCZESTNICY PODLASKIEJ WK W PROJEKCIE „ZRÓBMY KROK NAPRZÓD - EUROPA DLA WSZYSTKICH"

logo_Erasmus_OHP

154(3)

8 kwietnia br. w Starej Leśnej na Słowacji rozpoczęła się realizacja projektu "Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich" w ramach programu Erasmus+.  Celem projektu jest integracja młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej, w wieku od 16 do 20 lat, która w trakcie wspólnych zajęć uczy się współpracy i tolerancji poprzez sport i kreatywne inicjatywy. W wymianie uczestniczy 32 młodych osób z Polski, Estonii, Czech i Słowacji.  Grupę polską reprezentują  uczestnicy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku z Hufca Pracy w Białymstoku i w Zambrowie wraz z opiekunami. Harmonogram działań projektu przewiduje zajęcia wykorzystujące różnorodne metody edukacji nieformalnej. Oprócz słowa mówionego wykorzystywane są również inne sposoby komunikacji: rysunek, teatr, muzyka, symbole i inne. Pozwala to na przełamywanie barier komunikacyjnych i porozumiewanie  się w rodzimych językach, nie tylko angielskim. Za uczestnikami są już  zajęcia integracyjne, dyskusje, gra miejska i spotkania z lokalną społecznością. Obecnie młodzież przygotowuje się do prezentacji programu ERASMUS+, prezentacji indywidualnych uczestników z poszczególnych grup narodowościowych oraz zajęć „Bez barier - bez granic”. Projekt jest dla młodych ludzi cenną okazją do zdobycia zupełnie nowych doświadczeń, dlatego podchodzą oni do niego z bardzo dużym zaangażowaniem.

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP w Białymstoku, Grażyna Dembek – Komendant HP w Zambrowie
Fot.: Jolanta Powichrowska – Komendant HP w Białymstoku, Grażyna Dembek – Komendant HP w Zambrowie, Karol Półkośnik, uczestnik HP w Białymstoku

BIAŁYSTOK: HUFCOWY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BHP Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY

154(1)6 kwietnia br. w Hufcu Pracy w Białymstoku zakończono pierwszy etap Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wiedzy o podstawowych przepisach prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmagania konkursowe poprzedziła pogadanka wprowadzająca lub, jak w przypadku starszych uczestników, utrwalająca powyższe zagadnienia. Uczestnicy konkursu wypełnili test składający się z 19 pytań. Spośród wszystkich uczestniczących w rywalizacji zostali wyłonieni najlepsi uczestnicy, którzy będą reprezentować jednostkę podczas etapu wojewódzkiego oraz w konkursie organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą.  

Autor: Katarzyna Kruszewska -  wychowawca HP B
Fot.: Katarzyna Kruszewska, Dorota Engman wychowawcy HP B

BIAŁYSTOK: CZYTAMY DZIECIOM ZE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

154 Bialystok(9)5 kwietnia 2018 r. cztery uczestniczki Hufca Pracy w Białymstoku odwiedziły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Pod jego opieką znajdują się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczki Hufca Pracy, uczące się w drugiej klasie ZSZ Nr 5 w Białymstoku, aby umilić czas młodszym koleżankom i kolegom wyszły z inicjatywą zorganizowania wspólnej zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - święta ustanowionego w rocznicę urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Na początku spotkania dziewczęta zaproponowały gry i zabawy integracyjne. Następnie przeczytały bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. Podsumowaniem spotkania było podziękowanie za wspólnie spędzony czas i  wręczenie pamiątkowych dyplomów. Podopieczni Ośrodka chętnie uczestniczyli w zabawach. Najlepszym dowodem na to były uśmiechy na ich twarzach.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁOSTOCKI HUFIEC CZYTA DZIECIOM

154 Bialystok(8)2 kwietnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto to ustanowione jest w rocznicę urodzin duńskiego baśniopisarza, Hansa Christiana Andersena. Ma ono na celu m.in. rozpowszechnienie czytania książek dla najmłodszych. Również w tym roku grupa młodzieży z Hufca Pracy w Białymstoku włączyła się czynnie w obchody tego święta i 27 marca br. odwiedziła uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Podczas spotkania uczestnicy czytali dzieciom bajki oraz przygotowali szereg zagadek związanych z postaciami z książek dla najmłodszych. Na zakończenie odbyło się wspólne kolorowanie ilustracji do znanych bajek. Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a poprzez jej realizację młodzież starała się zachęcić najmłodszych do częstszego spędzania czasu wolnego z książką.

Autor, fot.: Dorota Engman - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: REALIZACJA PROGRAMU „BEZ PRZEMOCY”

bez przemocy_150W Hufcu Pracy w Białymstoku, trwa realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego „Bez przemocy”. Adresowany jest on do uczestników Hufca z klas drugich wielozawodowych ZSZ nr 5 w Białymstoku. 26 kwietnia odbyły się zajęcia z Policjantem z  Komendy Miejskiej  w Białymstoku. Celem spotkania było podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy oraz profilaktyka zachowań agresywnych. Funkcjonariusz Policji opowiadał o najczęstszych formach przemocy stosowanej przez młodzież szkolną. Poruszył również temat znieczulicy społecznej i bierności świadków wobec ofiar agresji. Sądząc po reakcjach uczestników oraz zaangażowaniu w dyskusję dotyczącą omówionych zagadnień, spotkanie było dla nich cennym i pouczającym doświadczeniem. Przekonali się, że agresja nie jest dobrym rozwiązaniem konfliktu, bo oprócz strat fizycznych, ponosi się również straty moralne, często też odpowiedzialność karną.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP Białystok
 

BIAŁOSTOCKI HUFIEC PRACY PODCZAS DNI OTWARTYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5

154 Bialystok(7)14 i 15 marca 2018 r. uczestnicy i kadra Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział  w dniach otwartych pod hasłem „Dzień zawodów” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5  w Białymstoku. Działania promocyjno - rekrutacyjne skierowane były głównie do tegorocznych absolwentów gimnazjów i ich rodziców. Młodzież, która przybyła w czasie tych dni do szkoły, uzyskała wyczerpujące informacje na temat kierunków i zasad kształcenia ogólnego i zawodowego. W trakcie spotkań z uczniami kadra jednostki przedstawiła ofertę wielorakich działań realizowanych z uczestnikami klas wielozawodowych. Dni otwarte uświetniła prezentacja wybranych zawodów przez uczestników hufca.

Autor: Dorota Engman wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP 

KONKURS FRYZJERSKI W ZSZ NR 5 W BIAŁYMSTOKU

154 Bialystok(6)15 marca br. uczestniczka Hufca Pracy w Białymstoku wzięła udział w szkolnym konkursie fryzjerskim organizowanym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Tematem przewodnim była „Kobieta przyszłości”. Uczestniczki konkursu miały możliwość sprawdzenia i zaprezentowania swoich umiejętności zawodowych. Przyszłe fryzjerki miały 1,5 godziny, aby wykonać zaplanowaną fryzurę. Najczęściej wykorzystywanymi motywami były: warkocze, koki, upięcia oraz różnorodne dodatki. Na koniec imprezy każda młoda fryzjerka prezentowała swoją pracę, omawiając kolejność wykonanych czynności i opisując własny pomysł. Uczestniczka HP w Białymstoku, Patrycja Borys, zakwalifikowała się do międzyszkolnego etapu konkurs.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP 

 

DZIEŃ KOBIET i DZIEŃ MĘŻCZYZN W BIAŁYMSTOKU

154 Bialystok(5)8 i 12 marca br. w Hufcu Pracy w Białymstoku zorganizowano obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Uczestnicy jednostki spotkali się w świetlicy środowiskowej, by wspólnie uczcić te wyjątkowe dni. Na początku wspólnej zabawy panie i panowie wykonali plakaty - karykatury płci przeciwnej. Następnie w podziale na drużyny młodzież wzięła udział w szeregu zabawnych konkurencji: kalamburach oraz wesołych testach i zadaniach, zdobywając punkty. Dodatkową atrakcją była rywalizacja pomiędzy dziewczętami i chłopcami w miniturnieju tenisa stołowego oraz rozgrywkach w piłkarzyki. Impreza była dobrą okazją do aktywnego spędzenia czasu wolnego i integracji uczestników. Spotkanie zakończyło się rozdaniem nagród oraz słodkim poczęstunkiem.

Autor: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP         
             

BIAŁYSTOK: VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MECHANIKÓW

154 Bialystok(4)8 marca br. czwórka uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięła udział w VII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników, organizowanym przez V8 TEAM Sp.z o.o. na zlecenie ExxonMobil Petrolenum & Chemical (spółka paliwowa). Celem konkursu jest weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu mechaniki samochodowej oraz promocja dobrych praktyk zawodowych. Pierwszym etapem, do którego przystąpili uczestnicy HP Białystok były eliminacje. Polegały one na rozwiązaniu testu online, składającego się z 25 pytań w wyznaczonym czasie 60 minut. Uczestnicy hufca mieli możliwość sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy z zakresu mechaniki samochodowej, której „tajniki” poznają już drugi rok ucząc się w ZSZ.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE PRZED WYJAZDEM STOLARZY NA STAŻ DO NIEMIEC

naglowekWER_przezroczysty

154 Bialystok(3)6 marca 2018 r. w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego przedsięwzięcia dziesięcioosobowa grupa stolarzy, w tym 6 uczestników  HP Białystok uczących się w ZSZ, wyjedzie w na dwutygodniowy staż do Niemiec. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych kompetencji w zakresie stolarstwa, a także poznanie języka i kultury zachodnich sąsiadów. Podczas spotkania koordynator projektu, pani Elżbieta Andraka, przedstawiła uczestnikom i ich rodzicom główne założenia przedsięwzięcia, harmonogram działań, zasady odbywania stażu oraz regulamin zakwaterowania. Odpowiedziała też na wszelkie pytania dotyczące podróży, dokumentacji, organizacji pracy i spędzania czasu wolnego. W spotkaniu uczestniczyła również pani Agnieszka Kruszewska - doradca zawodowy EURES,  która mówiła o wymaganych dokumentach i zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych. Spotkanie zakończyły życzenia – pozytywnych wrażeń, sukcesów i satysfakcji w zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych na stażu we Frankfurcie.

Autor: Jolanta Powichrowska - Komendant HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: HUFCOWY KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

154 Bialystok(2)Z okazji zbliżającej się Wielkanocy, która jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, w Hufcu Pracy w Białymstoku został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą kartkę o tej tematyce. Przeprowadzone przez kadrę jednostki zajęcia plastyczne miały przybliżyć młodzieży charakter świąt, a jednocześnie były okazją do rozwijania ich artystycznych uzdolnień. W trakcie pracy uczestnicy hufca mogli wykazać się umiejętnościami i pomysłowością. Zajęciom plastycznym towarzyszyły również pogadanki mające zachęcić młodzież do kultywowania tradycji świątecznych oraz zapoznać uczestników ze zwyczajami i obrzędami.  Najbardziej pomysłowe, wyróżniające się prace zostały przesłane do udziału w wojewódzkim etapie konkursu.

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

TRENING KREATYWNOŚCI W BIAŁYMSTOKU

154 Bialystok(1)27 lutego 2018 r. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku uczący się w I klasie Branżowej Szkoły I Stopnia ZSZ Nr 5 wzięli udział w zajęciach dotyczących kreatywności z elementami komunikacji interpersonalnej. Warsztaty prowadzone były przez doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie twórczego myślenia. Podczas spotkania młodzież miała możliwość poszerzenia swoich wiadomości z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Poznała też rolę twórczego myślenia w procesie szukania pracy, gdyż kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych cech u większości pracodawców. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. Pozwoliły zrozumieć, że nieszablonowość przydać się może w każdej dziedzinie życia. Rozwiązywanie problemów w pracy, w szkole, w domu może okazać się o wiele łatwiejsze, kiedy spróbujemy wyjść za ramy konwencji.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

BIAŁYSTOK: KROK W PRZYSZŁOŚĆ

krok w przyszlosc 2_150W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno-profilaktyczny „Krok w przyszłość”. Jego adresatami są uczestnicy dwóch trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Głównym celem programu oprócz przygotowania do egzaminu zawodowego jest także poznanie skutecznych form i metod poszukiwania pracy oraz zdobycie umiejętności sporządzania dokumentacji aplikacyjnej. 23 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku poruszające tematykę wejścia na rynek pracy. Podczas zajęć informacyjno-edukacyjnych omówiono zagadnienia związane z lokalnym rynkiem pracy oraz z prognozami dotyczącymi zawodów przyszłości. Przedstawiono wymagania potencjalnych pracodawców oraz aktywne metody poszukiwania zatrudnienia. Zaprezentowano i omówiono również filmiki edukacyjne z modelowymi przykładami rozmów kwalifikacyjnych. Podsumowaniem zajęć była ankieta dotycząca gotowości młodzieży do kontynuacji nauki oraz podjęcia pracy. Poruszana tematyka wzbudziła zainteresowanie uczestników oraz dostarczyła im niezbędnych wiadomości dotyczących ich niedalekiej przyszłości na rynku pracy.

Autor; Foto: Dorota Engman – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: STOLARZE UCZĄ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

154 Bialystok jezykW Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  w ramach projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie to doskonała okazja zdobycia nowych umiejętności dla wybranej grupy uczestników HP uczących się w zawodzie stolarza, którzy w ramach tego projektu w marcu br. wyjadą na dwutygodniowy staż do Niemiec. Obecnie młodzi stolarze uczestniczą w kursie języka niemieckiego, aby w trakcie pobytu za granicą bez problemu porozumieć się z instruktorami oraz kolegami zza zachodniej granicy. W czasie zajęć poznają podstawowe zagadnienia związane z alfabetem, wymową, akcentem, zwroty grzecznościowe oraz słownictwo dotyczące zagadnień zawodowych. Uczestnicy Hufca Pracy w  Białymstoku  starają się jak najwięcej skorzystać z tych lekcji.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

154 Bialystok15 lutego 2018 r. dwóch uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z klasy II wzięło udział w regionalnym etapie konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów  prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania testowe, które obejmowały m.in. wiedzę z zakresu: stosunku pracy, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, pracy tymczasowej, pracowników niepełnosprawnych, kar i wykroczeń. Dzięki udziałowi w rywalizacji młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku miała możliwość sprawdzenia i poszerzenia wiedzy, jaką powinien posiadać każdy młodociany pracownik.

Autor, fot.: wychowawca HP – Katarzyna Kruszewska

WALENTYNKI W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

Bialystok walentynki14 lutego 2018 r. w Hufcu Pracy w Białymstoku obchodzono dzień św. Walentego, czyli święto zakochanych. W Polsce obyczaj ten, od kilkunastu lat cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Z okazji tego święta uczestnicy hufca wykonali plakaty przypominające wszystkim o tym obyczaju, które zostały umieszczone w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 oraz w świetlicy środowiskowej jednostki. Została także zorganizowana poczta walentynkowa. Wszyscy zainteresowani mogli obdarować się wzajemnie „walentynką”, wierszem bądź miłosnym wyznaniem. Obchody zostały zakończone rozstrzygnięciem konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę walentynkową. Biorący udział w rywalizacji wykazali się szczególnymi umiejętnościami plastycznymi oraz dużą kreatywnością. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami.

Autor, fot.: wychowawca HP – Dorota Engman

 

UDANY ZIMOWY WYPOCZYNEK W BIAŁOSTOCKIM HUFCU PRACY

Bialystok ferie(3)W Hufcu Pracy w Białymstoku zakończyła się realizacja programu „Wesołe ferie 2018”. Przedsięwzięcie adresowane było do uczestników jednostki oraz do dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Każdego dnia w świetlicy środowiskowej na młodych ludzi czekała bogata oferta zajęć rozwijających ich zainteresowania, zdolności i umiejętności, m.in. zajęcia integracyjne i edukacyjne, gry stolikowe, zabawy ruchowe, rozgrywki w tenisa stołowego i w piłkarzyki, zajęcia plastyczne, zajęcia z wykorzystaniem konsoli Xbox oraz komputerów. Urozmaiceniem ferii był również cykl spotkań z przedstawicielami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Zaproponowana tematyka bardzo podobała się wszystkim uczęszczającym do świetlicy. Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie minionych zajęć. Wręczono dyplomy laureatom konkursów i turniejów. Każdy uczestnik ferii otrzymał również słodki upominek. Dużą niespodzianką dla wszystkich był poczęstunek ufundowany przez rodziców w postaci pizzy. Czas wolny spędzony w świetlicy podczas ferii był wyjątkowo udany. Program zaproponowany przez wychowawców był ciekawy, a uczestnicy z dużym zaangażowaniem podchodzili do zadań i konkursów. Ferie zimowe „Wesołe ferie 2018” dobiegły końca, ale nadal zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia odbywające się w świetlicy środowiskowej.

Autor: Dorota Engman - wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP, Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP

FERIE W BIAŁOSTOCKIM HUFCU PRACY

Bialystok ferie(2)W świetlicy środowiskowej Hufca Pracy w Białymstoku w pełni trwają ferie zimowe. Do wspólnego spędzania czasu wolnego zaproszeni byli wszyscy chętni - uczestnicy jednostki oraz dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego. W ramach programu „Wesołe ferie 2018” planowane są różnego rodzaju konkursy, gry i zabawy. Oferta zajęciowa uwzględnia różne zainteresowania młodzieży oraz tematykę zasad bezpieczeństwa. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się wszystkie działania oferowane w zakresie zajęć plastycznych, sportowych i komputerowych. Silną motywacją do angażowania się są oczywiście wyróżnienia dla najlepszych tj. dyplomy i słodkie upominki. W świetlicy środowiskowej nie mogło zabraknąć również gości z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Zaproponowane przez nich gry i zabawy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Teraz wszyscy z ożywieniem czekają na ciąg dalszy zabawy. I będzie się działo. Przed nami jeszcze dużo atrakcji. Zapraszamy wszystkich, którzy nudzą się w domu przed telewizorem, komputerem czy z komórką w ręku. Z nami jest wesoło!  

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot.: Dorota Engman, Wychowawca HP

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BIAŁYMSTOKU

Bialystok gazetka21 i 22 stycznia świętujemy Dzień Babci i Dziadka. W Polsce historia tego święta sięga 1964 roku, kiedy to w redakcji tygodnika „Kobieta i Życie” narodził się pomysł obchodów. 18 stycznia br. aktywna młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku postanowiła przypomnieć „zapominalskim” o tym miłym święcie. W trakcie zajęć plastycznych uczestnicy hufca wykonali: plakat tematyczny z rysunkami, obrazkami, wierszykami i życzeniami. Następnie utworzyli gazetkę okolicznościową i zrobili laurki. Podczas spotkania młodzież dzieliła się swoimi historiami związanymi z dziadkami. 21 i 22 stycznia to wyjątkowe święto każdej babci i dziadka. W tych dniach powinni być oni obdarzani szczególnymi dowodami miłości.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP B

UCZESTNICY HP BIAŁYSTOK PROMUJĄ WOŚP

Bialystok(1)14 stycznia 2018 r. odbędzie się XXVI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Zebrane podczas zbiórki ulicznej pieniądze zostaną jak zawsze przekazane na szczytne cele. W tym roku będzie to zakup urządzeń medycznych dla podstawowych oddziałów neonatologicznych zajmujących się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym. W propagowanie idei WOŚP w środowisku rówieśniczym włączyli się uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku. W ramach inicjatywy młodzieżowej, od 5 do 9 stycznia wykonali plakaty promocyjne, które umieścili w świetlicy środowiskowej HPB oraz ZSZ nr 5. Przez bieżący tydzień trwa akcja promocyjna – „aktywni z hufca” zachęcają swoich szkolnych kolegów  i koleżanki do wsparcia akcji. Ponadto kilka osób zarejestrowało się w sztabie WOŚP jako wolontariusze i będą w najbliższą niedzielę kwestować na ulicach Białegostoku. Uczestnicy białostockiego hufca chętnie angażują się w różne działania charytatywne. Należy do nich niewątpliwie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą młodzież uważa za niezwykle potrzebną, dlatego też swoje działania promocyjne podejmują w każdym kolejnym roku.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP B

BIAŁYSTOK: SPOTKANIA OPŁATKOWE W KLASACH

wigilia 2017_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku uczący się w II klasie wielozawodowej w ZSZ nr 5, w dniu 18 grudnia 2017 r.  zapoczątkowali cykl spotkań opłatkowych organizowanych w poszczególnych klasach. Zgodnie z tradycją był stół zasłany białym obrusem, opłatek i palące się świece. Były też  potrawy, trochę nie tradycyjne ale słodkie i smaczne. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania fragmentu z Pisma Świętego o narodzinach Jezusa, następnie po krótkiej modlitwie i przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem. Jest to trochę tak, jakbyśmy dzielili się swoim życiem. Są to chwile, które budzą głównie wiele radosnych i przyjaznych emocji ale czasami też zadumę i smutek. W tym czasie często gasną różne spory, wiele rąk łączy się w geście pojednania ale bywa też, że jest to czas trudny bo zabrakło jedności, przebaczenia lub nie ma już kogoś bliskiego. Najważniejsze jednak jest aby Jezus narodził się w naszych sercach i wypełnił je miłością, która będzie prowadzić nas również wówczas gdy Święta Bożonarodzeniowe przeminą.
 
Autor; Foto:  Jolanta Powichrowska – Komendant HP
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W BIAŁOSTOCKIM HUFCU

oplatek 2017 50012 grudnia br. w siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku – kadra, uczestnicy oraz zaproszeni goście wzięli udział  w  Spotkaniu Opłatkowym, stanowiącym zapowiedź zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W przygotowanie uroczystości aktywnie włączyła się młodzież białostockiego Hufca, która pomagała w wykonaniu dekoracji, przyozdabianiu stołów i świetlicy. Uzdolnieni artystycznie uczestnicy przygotowali inscenizację o tematyce świątecznej pt. „Ulica Wigilijna” oprawioną w kolędy w wykonaniu wszystkich zgromadzonych. Na Hufcowym Spotkaniu Opłatkowym gościli m.in.: Izabela Popławska – Dyrektora ZSZ Nr 5 w Białymstoku, Ewa Kosińska- przedstawicielka Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy  OHP oraz  Proboszcz lokalnej Parafii i jednocześnie Kapelan OHP – Ksiądz Jan Nikodem Hołodok oraz Ksiądz Piotr Kobeszko, którzy poprowadzili modlitwę i zainicjowali dzielenie się opłatkiem. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym. Uczestnicy hufca otrzymali od Św. Mikołaja słodkie upominki, które musieli „wykupić”  wierszem lub piosenką. Hufcowe Spotkanie Opłatkowe było czasem, kiedy można było choć na chwilę odłożyć codzienne zmartwienia i problemy. Atmosfera, która zawsze panuje przy tego typu okazjach nie tylko wprawiła wszystkich w świąteczny nastrój, ale również pozwoliła wspólnie przeżyć chwile wzniosłe i niepowtarzalne.  

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Foto: Dorota Engman – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Bialystok kartkiW Hufcu Pracy w Białymstoku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia poprzez zaprojektowanie i wykonanie kartki nawiązującej tematycznie do mistyki Narodzenia Pańskiego, rozwijanie wyobraźni plastycznej uczestników oraz stworzenie im możliwości udziału w plastycznej konfrontacji z rówieśnikami. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z regulaminem prace zostały wykonane dowolną techniką plastyczną. Zwycięzcami konkursu zostały: Jaromińska Jadwiga, Klepacka Karolina i Sobolewska Paulina. Wśród laureatów znaleźli się również: Winnicka Kamila, Pużewska Marlena, Jackiewicz Jakub i Borowska Karolina. Wszystkie nagrodzone prace zostały przesłane do udziału w wojewódzkim etapie konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.

Autor, fot.: wychowawca HP – Dorota Engman

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE Z UCZESTNIKAMI HP W BIAŁYMSTOKU

Bialystok profilaktykaNarastający problem zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież skłonił kadrę Hufca Pracy w Białymstoku do włączenia się w działania profilaktyczne propagowane przez Fundację „Przyjaciel z sercem” oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Narastający problem zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież skłonił kadrę Hufca Pracy w Białymstoku do włączenia się w działania profilaktyczne propagowane przez Fundację „Przyjaciel z sercem” oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot.: Dorota Engman wychowawca HP, Jolanta Powichrowska, komendant HP

UŚMIECHNIĘTY TYDZIEŃ W HP BIAŁYSTOK

Bialystok usmiechOd 23 do 30 listopada 2017 r. aktywna młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku zorganizowała „Uśmiechnięty tydzień”. Akcja miała na celu propagowanie pozytywnych postaw wobec drugiej osoby, uświadomienie młodzieży wartości „uśmiechu” i dobrego uczynku. Inicjatywę rozpoczęto od wykonania plakatów reklamujących akcję, które rozwieszone zostały w hufcu oraz szkole. Przez ubiegły tydzień uczestnicy rozdawali „Uśmiechy” (naklejki), wysyłali SMS-y, emotikony do znajomych i rodziny oraz zachęcali innych do włączenia się do działań. Obserwując zaangażowanie i entuzjazm, z jakim młodzież z białostockiego hufca podeszła do zadania, można śmiało stwierdzić, że pomysł był bardzo udany i akcja wprawiła wszystkich w doskonały nastrój.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP B

BIAŁYSTOK: ŚWIETNA ZABAWA W PARKU TRAMPOLIN JUMPER  

Jump Bialystok30 listopada br. piętnastoosobowa grupa uczestników Hufca Pracy w Białymstoku w ramach wyróżnienia za aktywność i zaangażowanie w życie jednostki, wzięła udział w imprezie sportowo – rekreacyjnej w Parku Trampolin Jumper. Młodzież pod czujnym okiem profesjonalnego trenera miała możliwość spróbowania swoich sił w konkurencjach i wyzwaniach z wykorzystaniem trampolin, air track’a, basenu z gąbkami i ścianki wspinaczkowej. Wzięli również udział w meczu koszykówki i rozgrywkach w „dwa ognie” – oczywiście na trampolinach. Najwięcej emocji wzbudziła nauka salt, fiflaków i innych ewolucji akrobatycznych. Podsumowaniem imprezy było wspólne spotkanie przy pizzy. Wszyscy uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku bawili się doskonale. Była to świetna rozrywka połączona z rozwojem fizycznym.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska  – wychowawca HP B

BIAŁYSTOK: POZNAJ SWOJE PRAWA PRACY

Bialystok prawo pracyUczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku biorą udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa pracy”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 23 listopada br. odbył się hufcowy etap (szkolny), do którego zgłosiło się dziesięć osób z klas II i III. Wszyscy uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania testowe, które obejmowały wiedzę z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Najwięcej punktów zdobyli Dawid Kiryłowicz i Tomasz Tekień. Chłopcy będą reprezentować Hufiec Pracy w Białymstoku na etapie regionalnym. Uczestnicy jednostki mają możliwość sprawdzenia i poszerzenia wiedzy, jaką powinien posiadać każdy młodociany pracownik.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

HP BIAŁYSTOK: 2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Bialystok swietoSejm RP ustanowił 2017 rokiem m.in. Tadeusza Kościuszki ponieważ w tym roku ma miejsce 200 rocznica śmierci Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość". Z tej to okazji w Hufcu Pracy w Białymstoku zorganizowano konkurs plastyczny pt. „2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki”. Zajęcia plastyczne poprzedzone zostały pogadanką edukacyjną dotyczącą biografii bohatera. Uczestnicy hufca wykonywali prace dowolną techniką  plastyczną: portret, plakat, nota biograficzne. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 21 listopada. Zwyciężyła Maria Magdalena Sary, II miejsce zajęła Monika Bilska, na trzeciej pozycji znalazła się praca Anny Kurowickiej.  Celem imprezy było rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczestników konkursu, propagowanie postaw patriotycznych, zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: KURS „WIZAŻ I STYLIZACJA” ZAKOŃCZONY

Bialystok wizaz(1)16 listopada br. w Hufcu Pracy w Białymstoku zakończył się kurs „Wizażu i stylizacji”, w którym uczestniczyło 10 dziewcząt. Dwudziestogodzinne szkolenie zorganizowane zostało przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Białymstoku. Uczestniczki w trakcie zajęć teoretycznych zdobyły wiedzę z zakresu: eksponowania walorów urody kolorem, korygowania kształtów twarzy, stylizacji. Zajęcia praktyczne pozwoliły zdobyć i doskonalić umiejętność okazyjnego makijażu i ubioru. Na ostatnie spotkanie dziewczęta miały przygotować stylizację codzienną, zwracając uwagę na poprawność makijażu i ubioru zgodnie z typem urody i sylwetki. Pani instruktor prowadząca zajęcia, oceniła wykonanie zadania bardzo dobrze. Kompleksowa wiedza przekazana w atrakcyjny sposób, z indywidualnym podejściem i samodzielną pracą kursantek pozwoliła na zdobycie nowych kompetencji zawodowych.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP B

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z DORADCĄ EUROPEJSKICH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Bialystok EURES17 listopada 2017 r. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z dwóch klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieli możliwość spotkania z doradcą EURES, panią Agnieszką Kruszewską. Podczas zajęć młodzież została poinformowana o działalności Europejskich Służb Zatrudnienia, uzyskała informacje o adresach stron internetowych prezentujących oferty pracy z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poznała także portal EURES oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

Autor, fot.: Dorota Engman - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Bialystok pip14 listopada 2017 r. w siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku zorganizowane zostało spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, panią Beatą Kalinowską. W zajęciach uczestniczyła młodzież przygotowująca się do konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami prawa pracy oraz przepisami bhp. Przekazane zostały istotne informacje dotyczące m.in. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, czasu pracy, wynagrodzenia. Zapoznano uczestników z dokumentami związanymi ze stosunkiem pracy oraz zagadnieniami dotyczącymi  pracowników młodocianych. Omówiono także różnice między umowami cywilnoprawnymi i umową o pracę. Uczestnicy otrzymali również bezpłatne egzemplarze poradnika pt. „Pierwsza praca” poruszającego omawiane zagadnienia. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie młodzieży, a poruszona tematyka przyczyniła się do wzrostu ich wiedzy dotyczącej obowiązków wynikających z nawiązania stosunku pracy.

Autor: Dorota Engman – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: HUFCOWE KARAOKE

Bialystok karaoke13 listopada br. w Białymstoku odbył się hufcowy konkurs karaoke. Celem imprezy była prezentacja indywidualnych możliwości wokalnych, umiejętności interpretacji i aranżacji wybranych utworów oraz przełamanie oporów przed występami publicznymi. Konkurs miał również propagować karaoke, jako aktywną formę spędzania czasu wolnego i sposób na dobrą zabawę. Każdy z uczestników konkursu prezentował się w dwóch utworach wokalnych: dowolnym oraz wylosowanym. Na zakończenie imprezy ogłoszono wyniki. Najlepsi będą prezentować białostocki hufiec w Wojewódzkim Konkursie Młodzieży OHP „Andrzejkowe karaoke”.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: KURS „WIZAŻ I STYLIZACJA”

Bialystok wizazOd 19 października 2017 roku 10 dziewcząt z Hufca Pracy w Białymstoku uczestniczy w kursie „Wizażu i stylizacji”. Szkolenie to zorganizowane zostało przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Białymstoku. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki poznały już zasady eksponowania walorów urody kolorem, stylizacji oraz rodzajów makijażu i ich wykonania. Najwięcej emocji wzbudzają spotkania, na których dziewczęta, zgodnie ze zdobytą wiedzą, samodzielnie wykonują make-up dzienny i wieczorowy. Przed kursantkami jeszcze dwa spotkania, które dotyczyć będą poznania zasad makijażu fantazyjnego i charakteryzacyjnego oraz stylizacji codziennej. Kurs zawiera wiele praktycznych przykładów i porad, które na pewno zostaną  wykorzystane przez uczestniczki w życiu prywatnym i zawodowym.  

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP B

 

 

MŁODZIEŻ Z HUFCA PRACY W BIAŁYMSTOKU PORZĄDKUJE ZAPOMNIANE GROBY

 

ku pamieci 3001 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. To czas, kiedy odwiedzamy groby swoich najbliższych, wspominamy ich, zapalamy znicze, modlimy się. W tym szczególnym dniu pamiętamy o tych, którzy odeszli. Jak co roku, uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku podjęli inicjatywę uprzątnięcia zaniedbanych grobów na lokalnej nekropolii. W ostatnich dniach października, młodzież z klas I, II i III wraz z wychowawcami odwiedzała pobliski cmentarz. Uczestnicy porządkowali zapomniane groby, składali na mogiłach kwiaty  i zapalili znicze, w skupieniu odmawiali modlitwy. Wizytowanie cmentarza skłoniło uczestników do refleksji nad życiem, poczucia odpowiedzialności za innych. Była to lekcja szacunku do tradycji. Uczestnicy swoim dobrym uczynkiem oddali cześć zmarłym, szczególnie tym, o których już dawno nikt nie pamięta.

 

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Foto: Jolanta Powichrowska – Komendant HP, Katarzyna Kruszewska, Dorota Engman – wychowawcy HP


 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE PROMOCYJNO-REKRUTACYJNE W PROJEKCIE „MŁODZI STOLARZE, MURARZE I KUCHARZE Z PODLASIA NA ZAGRANICZNYM STAŻU ZAWODOWYM”

spotkanie przed stazem 300W związku z realizacją projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 26.10.2017 r. w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie promocyjno-rekrutacyjne z potencjalnymi uczestnikami stażu. Spotkanie rozpoczęła Pani Dorota Pikos - pracownik PWK OHP, która omówiła założenia stażu, organizację, regulamin i obowiązki uczestników wykorzystując przy tym multimedialną  prezentacją dot. wcześniej realizowanego stażu. Kolejnym prelegentem była Pani Agnieszka Kruszewska, pracownik EURES. Omówiła ona zagadnienie dotyczące założeń i  zakresu świadczonych usług przez Europejskie Służby Zatrudnienia. Ostatnim punktem spotkania były rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez komisję rekrutacyjną. Na tym etapie odbyła się weryfikacja wcześniej złożonej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami. Podczas indywidualnych rozmów,  potencjalni kandydaci mogli zaprezentować się i wyjaśnić swoje motywy udziału w stażu. Teraz przed nimi kolejny stopień realizacji  – kurs języka niemieckiego i  przygotowanie kompletnej dokumentacji.

 

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP
Foto: Dorota Engman – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA Z PRACOWNIKIEM PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Bialystok spotkanie(2)W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „Gotowy na przyszłość”. Wchodzenie w dorosłość to jedno z największych wyzwań, jakie czekają na każdego człowieka. Jedni są na to przygotowani bardziej, a inni mają duże obawy. Aby pokazać młodzieży różne sposoby radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, 27 października 2017 r., uczestnicy z klas III A i III B ZSZ wzięli udział w zajęciach psychoedukacyjnych z Panią Moniką Gilewską, pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie młodzieży, a poruszona tematyka spowoduje, że przynajmniej niektórzy z nich będą bardziej „gotowi na przyszłość”.

Autor, fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

HP BIAŁYSTOK: IDZIEMY NA KRĘGLE!

Bialystok integracja(2)W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu integracyjno – adaptacyjnego „Nasza integracja 2017”. Jego adresatami są nowo zrekrutowani uczestnicy jednostki. 23 października grupa młodzieży miała możliwość bliższego poznania się podczas zorganizowanego wyjścia na kręgle i bilard. Gry te, niezależnie od pogody, pomagają oderwać się od codzienności i przyjemnie spędzić czas. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję zmierzyć się z tymi dyscyplinami, mimo to wykazali się wysokim poziomem zarówno gry jak i kultury osobistej. Spotkanie dostarczyło młodzieży dużo miłych wrażeń. Dało możliwość wspólnego działania w grupie oraz bliższego, indywidualnego kontaktu z rówieśnikami. Pokazało też alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego.

Autor, fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: RATUJMY KASZTANY 2017

Bialystok kasztany„Bez kasztanowców trudno wyobrazić sobie czas matur, jesień, wyprawy z dziećmi po rude kulki.” 19 października br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w kampanii „Ratujmy kasztany 2017”. Akcja ta organizowana jest od wielu lat przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Głównym jej celem jest systematyczne grabienie i uprzątanie opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki groźnego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Prowadzone działania przyczyniają się do poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców. W tym celu młodzież wraz z wychowawcami wybrała się do Parku Planty. Na miejscu wszyscy zostali wyposażeni w najpotrzebniejszy sprzęt tj. grabie, rękawice, foliowe oraz papierowe worki, by móc przystąpić do działania. W ciągu kilkugodzinnego sprzątania uczestnicy zebrali 20 worków liści. Akcja ta z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników. Podniosła ich świadomość ekologiczną oraz poczucie spełnionego obowiązku. Ponadto zorganizowane zajęcia na świeżym powietrzu są miłym urozmaiceniem i zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.

Autor, fot.: Katarzyna Kuszewska – wychowawca HP

HP W BIAŁYMSTOKU WSPÓLNIE Z ZSZ NR 5 ŚWIĘTUJE DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Bialystok slubowanie18 października br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku odbył się Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość zgromadziła liczne grono uczniów, w tym uczestników Hufca Pracy w Białymstoku, dyrekcję szkoły, kadrę pedagogiczną, pracowników HP oraz grupę gości ze środowisk zaprzyjaźnionych i współpracujących z Zespołem Szkół. Tradycyjnie już imprezę rozpoczęło uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, następnie uczennice z klas wielozawodowych/ uczestniczki HP, przybliżyły zebranym życiorys i działalność gen. Ignacego Prądzyńskiego. Ważnym momentem imprezy było podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Ignacy Prądzyński patronem ZSZ nr 5 w Białymstoku”. W przedsięwzięciu tym uczestniczka HP - Maria Magdalena Stary, zajęła II miejsce. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie pracowników biblioteki pedagogicznej. Przedstawili oni prezentację dot. posiadanych, wyjątkowych zbiorów bibliotecznych, które warto obejrzeć i bliżej poznać. Zwieńczeniem uroczystości, które wywołało najwięcej emocji wśród zebranych, było ogłoszenie wyników plebiscytu na najbardziej wyróżniającego się nauczyciela i ucznia. W kategorii nauczyciel, statuetkę „Ignaś 2017” społeczność szkolna przyznała pani Izabeli Popławskiej - Dyrektorowi ZSZ nr 5.

Autor: Jolanta Powichrowska Komendant HP
Fot.: Dorota Engman Wychowawca HP 

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻY W BIAŁOSTOCKIM HUFCU PRACY

Bialystok rada12 października 2017 roku w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli klas w ramach wyborów do Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych na rok szkolny 2017/2018. Głównym zadaniem Rady jest rozwijanie kultury samorządowej uczestników, w tym świadomości przynależnych im praw, ale i wywiązywania się z obowiązków. Ma ona kształtować kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, współdziałać z innymi organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz inicjować i realizować inicjatywy. Na spotkaniu przedstawiony został Regulamin Rady Młodzieży, następnie spośród przedstawicieli grup wychowawczych wybrano organy Rady. Najwięcej głosów otrzymała Maria Magdalena Stay, która została przewodniczącą, stanowisko zastępcy przypadło Klaudii Chludzińskiej, natomiast sekretarza – Karolowi Półkośnikowi. Szeregi Klub Aktywnych zasiliło nowych 5 osób, których liderem została Natalia Sidorczuk. Za nami dopiero pierwsze spotkanie, jednak już teraz można zauważyć duże zaangażowanie młodzieży w realizację planowanych przedsięwzięć oraz ich i gotowość do działania.

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: POCZTÓWKA DLA NAUCZYCIELA

Bialystok nauczyciele„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Takie motto przyświecało uczestniczkom Hufca Pracy w Białymstoku, które 12 października 2017 roku postanowiły obdarować własnoręcznie wykonanymi pocztówkami oraz życzeniami, dyrekcję i nauczycieli w ZSZ Nr 5 w Białymstoku. Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej zainspirował dziewczęta do tego, aby podziękować nauczycielom za ich ciężką pracę, pomoc i trud włożony w przekazywanie wiedzy. Inicjatywa bardzo spodobała się pedagogom. Wszystkim nauczycielom życzymy, aby ten uśmiech nie znikał przez kolejny rok szkolnych zmagań.

Autor, fot.: Katarzyna Kuszewska – wychowawca HP B

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE INTEGRACYJNE W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ  

Bialystok integracja(1)W Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program integracyjno – adaptacyjny „Nasza integracja 2017”. Jego adresatami są uczestnicy z pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia. Celem programu jest m.in. ułatwienie adaptacji nowo przyjętych uczestników w środowisku szkolnym oraz ich zintegrowanie. W ramach przedsięwzięcia, 9 października 2017 r., w Świetlicy Środowiskowej odbyło się spotkanie integracyjne nowo zrekrutowanej młodzieży. Uczestnicy wzięli udział w wielu ciekawych zajęciach, które pozwoliły bliżej poznać siebie nawzajem oraz przyjemnie spędzić razem czas. Młodzież rozpoczęła imprezę od przedstawienia się i krótkiej prezentacji siebie. Następnie wykonała z gazet pracę plastyczną pt. „Mój świat”. Na zakończenie spotkania wszyscy wypełnili „kartę danych” zawierającą zestaw pytań charakteryzujących ich samych oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie: co mnie różni, a co łączy z innymi? Urozmaiceniem zajęć był turniej w piłkarzyki. Spotkanie było bardzo udane, pozwoliło poznać się bliżej oraz zintegrować grupę.

Autor: Dorota Engman – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ŚLADAMI LEGIONÓW POLSKICH”

Bialystok konkursW Hufcu Pracy w Białymstoku został rozstrzygnięty konkurs historyczny „Śladami Legionów Polskich”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej, aktywizowanie zdolności twórczych uczestników oraz wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu ich zainteresowań. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Zgodnie z regulaminem prace dotyczyły tematyki Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, a także samej postaci Marszałka oraz walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914 – 1918. Zwycięzcami zostali: Maria Magdalena Stary, Krzysztof Samsel i Klaudia Chludzińska. Wyróżniona została również Anna Kurowicka. Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w dalszej części konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Autor: Dorota Engman wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP 

BIAŁYSTOK: BEZ OGRANICZEŃ

Bialystok ograniczW Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno – profilaktyczny „Bez ograniczeń”. Jego adresatami jest młodzież ucząca się w klasach drugich wielozawodowych ZSZ Nr 5 w Białymstoku. Programu ma na celu m.in.: dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych i ich skutkach, promowanie zdrowego stylu życia, utrwalenie wśród młodych ludzi zachowań abstynenckich, wskazanie możliwości szukania pomocy w sytuacji zagrożenia środkami uzależniającymi. Dotychczas młodzież uczestniczyła w zajęciach dotyczących hierarchii wartości oraz przyczyn sięgania po środki psychoaktywne. Sadząc po zaangażowaniu młodych ludzi w zajęcia, można wnioskować, że podejmowane zagadnienia są dla niej ciekawe. Przed uczestnikami jeszcze wiele interesujących dyskusji oraz spotkań z ekspertami.

Autor: Katarzyna Kruszewska  – wychowawca HP
Fot. Dorota Engman – wychowawca HP

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Z UCZESTNIKAMI HP W BIAŁYMSTOKU

nowy rok szkolny 17-18 _150Kolejne wakacje za nami, a przed nami nowe wyzwania, nauka i praca. 4 września w ZSZ /Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 w Białymstoku w inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 udział wzięli uczestnicy i kadra Hufca. Uroczystego rozpoczęcia dokonała Pani W-ce Dyrektor Ewa Mikulak, która po oficjalnym przywitaniu i prezentacji przybyłych gości, skierowała kilka słów do zgromadzanych. Zakończyła życzeniami sukcesów i satysfakcji skierowanymi zarówno do nowo przybyłych jak i do kontynuujących uczniów szkoły. Następnie odbyły się spotkania wychowawców z uczestnikami w klasach. Najwięcej czasu i uwagi poświęcono oczywiście pierwszoklasistom, którzy rozpoczęli kolejny stopień edukacji w nowym środowisku i nowym miejscu. Jest to dla nich czas kiedy otwiera się zupełnie inny etap w swoim życiu tj. kształcenie zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie. Wszystkim uczniom kadra życzyła wytrwałości i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP
Foto: Dorota Engman – wychowawca HP

 

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W BIAŁOSTOCKIM HUFCU PRACY

Bialystok wakacje(3)W białostockim hufcu wakacyjne zajęcia odbywające się w świetlicy środowiskowej dobiegły końca. Letni  wypoczynek upłynął młodzieży pod znakiem różnorodnych zajęć sportowych, komputerowych, plastycznych, gier planszowych oraz zabaw na świeżym powietrzu. Sądząc po zaangażowaniu uczestników świetlicy w organizowane zajęcia, można stwierdzić, że zaproponowana oferta była dla nich atrakcyjna i wprowadzała młodych ludzi w pozytywny nastrój.

Autor: Dorota Engman – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

„AKCJA AKTYWIZACJA - EFS” W HP BIAŁYSTOK

naglowekWER

Bialystok kurs(2)

W Hufcu Pracy w Białymstoku uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja - EFS”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończyli staże zawodowe. W okresie od maja do sierpnia beneficjenci zdobywali doświadczenie zawodowe pod okiem opiekunów wyznaczonych przez pracodawców na stanowiskach: magazynier, magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego oraz barman kelner z elementami baristy. Staże odbywali na terenie Białegostoku w firmach: „Witraż”, „Inter Cars” i restauracji „Venessa”. W trakcie realizacji zadania „Udany start” młodzi ludzie mieli okazję wykazać się wiedzą zdobytą w trakcie kursów zawodowych oraz  zdobyć  nowe umiejętności i doświadczenia, podnosząc swoje kwalifikacje.  

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

BIAŁYSTOK: ATRAKCYJNE WAKACJE W HUFCU PRACY

atrakcyjne wakacje 500Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku. Ze względu na fakt, że niektórzy są zmuszeni spędzać go w domu, Hufiec Pracy w Białymstoku przygotował szereg atrakcji wakacyjnych, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie. Alternatywną formą spędzania wolnego czasu jest udział w zajęciach w świetlicy Hufca Pracy, który w zależności od zainteresowania uczestników, organizuje zajęcia plastyczne, rozgrywki w pilkarzyki, gry stolikowe, czy zabawy na świeżym powietrzu. Sądząc po zaangażowaniu uczestników świetlicy, można stwierdzić, że proponowana oferta jest dla naszych podopiecznych atrakcyjna i wzbudza wiele pozytywnych emocji.

Autor; Foto: Małgorzata Popko – wychowawca HP
 

HP BIAŁYSTOK: NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Bialystok latoTo już półmetek wakacji w Hufcu Pracy w Białymstoku. Tym razem dzieci ze środowiska lokalnego wzięły udział w świetlicowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Uczestnicy spotkania uzyskali podstawowe informacje na temat święta, a następnie odpowiadały na pytania w quizie wiedzy o tym wydarzeniu. Dzieci wykonały symbole Polski Walczącej i pokonały, wykonany przez siebie, tor przeszkód.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

 

DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH W BIAŁYMSTOKU

Bialystok wakacje(2)Kiedy pada deszcz, a dzieci się nudzą, najlepsze na zabicie czasu są gry planszowe. 25 i 26 lipca, w ramach wakacyjnych spotkań w Hufcu Pracy w Białymstoku, odbyły się dni gier planszowych. Uczestnicy przystąpili do rywalizacji o tytuł mistrza. Przedział wiekowy dzieci był zróżnicowany, ale najważniejsza była wspólna zabawa.

Autor, fot.:  Małgorzata Popko – wychowawca HP

 

DZIEŃ ZWIERZAKA W BIAŁYMSTOKU

Bialystok zwierzetaMamy lato, a zajęcia świetlicowe trwają w najlepsze. Każdego dnia młodzież nas odwiedzająca może spodziewać się innych atrakcji. 24 lipca w Hufcu Pracy w Białymstoku był obchodzony dzień zwierzaka. Aby poczuć los zwierząt domowych, dzieci przeobraziły się w swoich podopiecznych: pomalowały sobie twarze i próbowały chodzić na czworaka. Uczestnicy wykonali prace plastyczne, które przedstawiały ulubione zwierzę. Stworzyły też dekalog miłośnika zwierząt.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

 

PISZEMY BAJKI - WARSZTATY W BIAŁYMSTOKU

Bajka20 lipca w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyły się warsztaty pisania bajek. Dzieci spędzające wkacje w świetlicy środowiskowej, zapoznały się z konwencją bajki, poznały rodzaje bajek i sposoby ich pisania. Efektem końcowym było wspólne napisanie utworu i odczytanie go przez jedną z uczestniczek na forum.

Autor, fot.:  Małgorzata Popko – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH

Bialystok wakacje(1)Wakacje w Hufcu Pracy w Białymstoku nadal trwają. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Tym samym, 18 czerwca uczestnicy świetlicy środowiskowej wzięli udział w zawodach sportowych. Zaliczyli slalom piłkarski, bieg na czas, podbijanie piłki rakietką i turniej w piłkarzyki. Jak prawdziwi sportowcy strali się za każdym razem polepszyć swój poprzedni wynik. A wszystko zgodnie z obowiązującymi regułami fair play. Na koniec, po solidnej dawce gimnastyki, poszli rozwiązywać łamigłówki. Jak głosi przysłowie: w zdrowym ciele – zdrowy duch, a w naszym przypadku - sprawniejszy umysł.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: BEZPIECZNE WAKACJE 2017

zakonczone bezpieczne wakacje 300W Hufcu Pracy w Białymstoku w dniu 12 lipca zakończył się program „Bezpieczne wakacje 2017”. Spotkania w ramach programu trwały 10 dni. Uczestnicy warsztatów poznali zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach i za granicą. Młodzież dowiedziała się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, przypomniała sobie zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu oraz nauczyła się, do kogo należy zwrócić się o pomoc. Jak na wakacje w świetlicy przystało, nie obyło się bez gier i zabaw. Dzień zaczynał się od porannej gimanstyki, a kończył na grach i rozgrywkach sportowych. Podopieczni malowali, pisali wiersze, ćwiczyli wymowę oraz grali w scrabble, berka i chowanego. A wszystko zgodnie z zasadami fair play i szacunkiem do drugiej osoby. Uczestnicy, którzy wykazali się największą frekwencją, otrzymali zasłużone dyplomy i wakacyjne upominiki. Spotkanie pożegnalne zakończyło się zbiorowym zdjęciem i poczęstunkiem przy wspólnym stole. Pomimo, iż program się zakończył, to nadal czekamy na każdego, kto ma ochotę spędzić te wakacje z nami. Wszystkim życzymy udanego wypoczynku i zapraszamy do świetlicy.

Autor:  Małgorzata Popko – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: POKAZ MODY WAKACYJNEJ

pokaz mody wakacyjnej 500Już po raz kolejny odbył się autorski dzień spotkań w ramach programu „Bezpieczne wakacje” w Hufcu Pracy w Białymstoku. Tym razem motywem przewodnim były zachowania ryzykowne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, prowadzący zajęcia zwrócili uwagę na odpowiedni wybór strojów wakacyjnych, zarówno pod względem stosowności, jak i wygody ubiorów. W ramach programu zorganizowano pokaz mody wakacyjnej i wykonano stroje z recyklingu. Użyto do tego kartony, nożyczki, bibuły, korki i wszystko, co było możliwe do wykorzystania. Powstały finezyjne narzuty, przewiewne sukienki, modne czapki. Młodzi projektanci zaprezentowali swoje prace, zwracając uwagę na ekologię i użyteczność wykonanych strojów. I tak, pomimo deszczowego dnia, w świetlicy środowiskowej było kolorowo i wesoło, czyli dokładnie tak, jak powinno być na plaży.

Autor:  Małgorzata Popko – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU „BEZPIECZNE WAKACJE 2017” W HP BIAŁYMSTOK

Bialystok wakacjeRozpoczęły się wreszcie długo oczekiwane wakacje. Jest to czas wypoczynku i zabawy, ale też czas, który poza relaksem może przynieść różne sytuacje będące zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Warto wcześniej zwrócić uwagę na czyhające niebezpieczeństwa. Dobrze też wiedzieć, co zrobić, aby ich uniknąć, jakie mogą być konsekwencje zachowań ryzykownych oraz do kogo udać się po pomoc. Hufiec Pracy w Białymstoku, rozumiejąc potrzebę rozwijania świadomości w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w okresie wakacyjnym, 28 czerwca rozpoczął realizację programu „Bezpieczne wakacje 2017”. Adresatami przedsięwzięcia są uczestnicy jednostki i dzieci ze środowiska lokalnego. Pierwszy dzień programu wzbudził duże zainteresowanie młodzieży i ich rodziców. Realizowane zajęcia profilaktyczno – rekreacyjne przyniosły wiedzę, ale też dużo radości i doskonałą zabawę integrującą grupę. To dopiero początek, przed nami cały cykl programowy wyjątkowych spotkań. Zapraszamy!

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W BIAŁYMSTOKU

Bialystok rok szkolny23 czerwca Hufiec Pracy w Białymstoku wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele współpracujących z placówką firm, wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Rada Rodziców oraz rodzice uczniów. Pani Dyrektor Izabela Popławska dokonała podsumowania roku szkolnego 2016/2017. W swojej wypowiedzi zaakcentowała owocną współpracę z firmami i  białostockim Hufcem Pracy, projektowe szkolenia wyjazdowe uczniów, przede wszystkim ich szkolne i pozaszkolne osiągnięcia. Uczniowie, którzy solidnie zaangażowali się w pracę i naukę otrzymali zasłużone wyróżnienia za całoroczne osiągnięcia: stypendia i nagrody od pracodawców, dyplomy i książki od Rady Rodziców oraz dyplomy i upominki od Hufca Pracy. Po uroczystym zakończeniu, które odbyło się na sali gimnastycznej, uczniowie rozeszli się do sal, gdzie odebrali świadectwa. Na koniec każda z klas zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Nie obyło się bez pożegnalnych uścisków i wymiany serdeczności. Można powiedzieć, że tym samym, właśnie rozpoczęły się wakacje. Życzymy wszystkim, a przede wszystkim naszym uczestnikom, udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI

Fasty14 czerwca uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w imprezie rekreacyjno-sportowej w Parku Rozrywki FASTPARK. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele klas wielozawodowych, który byli szczególnie aktywni w roku szkolnym tj. udzielali się w Hufcu Pracy w Białymstoku, biorąc udział w m.in. konkursach, zajęciach świetlicowych. Młodzież, która skorzystała z wycieczki, aktywnie spędziła czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w zabawach przygotowanych przez animatora Parku np. przeciąganiu liny, zabawie w chowanego, czy grach zręcznościowych. Punktem kulminacyjnym i najważniejszą atrakcją była wspinaczka po linach. Uczestnicy mieli do wyboru trzy stopnie trudności: trasę niską, średnią i wysoką. Każda wymagała dobrej kondycji psychoruchowej, tężyzny fizycznej i umiejętności logicznego myślenia. Dreszczyku emocji dodawał silny wiatr, który znacznie utrudniał przemieszczanie się. Na zakończenie spotkania, po wysiłku fizycznym, wzmożonym sporym zastrzykiem adrenaliny, przyszedł czas na zasłużony relaks przy ognisku, a po nim wycieczka do strefy nauki i spotkanie z ponad 30 urządzeniami edukacyjnymi, jak: kalejdoskop, lustra bliźniacze, kołyska Newtona, czy koło młyńskie. Było aktywnie, wesoło i rekreacyjnie. Idealne połączenie wysiłku, nauki i odpoczynku. Dziękujemy.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

HP BIAŁYSTOK: ZAMIEŃ AUTOBUS NA ROWER

Bialystok rowery9 czerwca uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w inicjatywie: „Zamień autobus na rower”. Młodzież uczestniczyła w kampanii edukacyjno-informacyjnej: dlaczego warto jeździć rowerem, poznała zasady obsługi bikerów, a na zakończenie wypożyczyła samodzielnie rowery miejskie w celu przejażdżki. Inicjatorzy akcji położyli nacisk na kondycję fizyczną, bycie zdrowym, wysportowanym i szczupłym, ale także czyste powietrze. Dbanie o siebie i środowisko jest po prostu modne – stwierdzili.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

„AKCJA AKTYWIZACJA - EFS” W HP BIAŁYSTOK

naglowekWER

Bialystok projektoweW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja - EFS”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie zrealizowane są zajęcia z zadania „Udany start”. Od połowy maja br. uczestnicy projektu, odbywają staże zawodowe, które potrwają 3 miesiące. Męska część grupy hufcowej, która ukończyła kurs „Magazynier –sprzedawca” oraz „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego”, odbywa praktykę w firmie „Witraż” i „Inter Cars”. Natomiast dziewczęta, po ukończeniu kursu „Barman – kelner z modułem baristy”, realizują staż w restauracji „Venessa”. Uczestnicy projektu zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają i doskonalą zdobyte umiejętności, podnosząc swoje kompetencje.

Autor, fot.: wychowawca HP – Katarzyna Kruszewska

WIZYTA W CEIPM W BIAŁYMSTOKU

Bialystok wizyta7 czerwca br. uczestnicy białostockiego Hufca Pracy, uczniowie klas trzecich ZSZ, ·w ramach programu „Zawodowy start”, odwiedzili Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Celem wizyty było zapoznanie młodych ludzi z działalnością instytucji na rynku pracy. Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji działalności CEiPM. Następnie przypomniano uczestnikom metody poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz zasady autoprezentacji w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie wszyscy wypełnili ankiety rejestracyjne Młodzieżowego Biura Pracy i zapoznali się z aktualnymi ofertami zatrudnienia. Spotkanie dostarczyło młodym ludziom wielu cennych informacji na temat rynku pracy, które z pewnością wykorzystają w przyszłości.

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: PRZESTROGI WAKACYJNE – HANDEL LUDŹMI

Bialystok handelZe względu na zbliżające się wakacje Hufiec Pracy w Białymstoku zorganizował prelekcję na temat handlu ludźmi. Wykład odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Prelekcję poprowadziła policjantka – starszy sierżant Agnieszka Łapińska, a materiały w postaci ulotek, broszur i plakatów dostarczyła Fundacja La Strada. Młodzież otrzymała cenne wskazówki odnośnie wyjazdów zagranicznych, zarówno w celach turystycznych, jak i do pracy. Uczestnicy spotkania, po zakończonym wykładzie, zadawali funkcjonariuszce pytania i prosili o porady w konkretnych przypadkach.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

BIEG PO ZDROWIE W BIAŁYMSTOKU

Bialystok bieg6 czerwca na boisku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbył się bieg po zdrowie. Inicjatorami wydarzenia byli uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku: Patryk Tchorewski i Damian Domański, którzy rozpoczęli bieg i zachęcili uczniów szkoły do aktywności. Dzięki przedsięwzięciu młodzież zdała sobie sprawę ze stanu swojej kondycji fizycznej i zadeklarowała uprawianie biegów. Uczestnicy spotkania podkreślili wagę aktywnej formy spędzania czasu, zwracając uwagę na pozytywne aspekty biegania, tj. mocniejsze kości, lepsza odporność, zdrowe serce, kontrola wagi, czy lepsza jakość życia. Życzymy wytrwałości w realizacji postanowień!

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

 

DZIEŃ DZIECKA W HP BIAŁYSTOK

Bialystok swieto dzieciMiędzynarodowy Dzień Dziecka to wyjątkowe święto. Hufiec Pracy w Białymstoku z wielką starannością przygotowuje się do jego obchodów. W tym roku świętowanie zaczęliśmy dzień wcześniej. Zaprosiliśmy do siedziby naszej jednostki uczestników klas drugich, dla których przygotowaliśmy słodki poczęstunek i zorganizowaliśmy zabawy w świetlicy. Postawiliśmy na gry zespołowe i rywalizację między klasami. Młodzież układała na czas puzzle, malowała karykatury swoich wychowawców szkolnych, wykazywała się znajomością najróżniejszych zagadnień z zakresu wiedzy ogólnej oraz opowiadała, które zwierzę charakteryzuje ich osobowość najbardziej. Z kolei 1 czerwca w ZSZ Nr 5 w Białymstoku przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Szkoła zorganizowała pokaz sztuk samoobrony i mecz piłki nożnej, w którym wzięli udział nasi uczestnicy i uczniowie II LO w Białymstoku. Rywalizację wygrała młodzież z Hufca Pracy. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!

Autor: Małgorzata Popko – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

 

 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM MOPR DS. CUDZOZIEMCÓW

Bialystok cudzoziemcy30 maja 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbyło się spotkanie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ds. cudzoziemców. W pogadance uczestniczyli uczniowie pierwszych klas wielozawodowych, którzy są beneficjentami autorskiego programu Hufca Pracy w Białymstoku „W różnorodności jedność”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat sytuacji cudzoziemców, mieszkających w Polsce i korzystających z pomocy MOPR-u. Po prelekcji uczestnicy mogli zadawać pytania. Podsumowaniem spotkania zostało stwierdzenie, że głównym źródłem nietolerancji jest ignorancja.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: FESTYN RODZINNY

festyn rodzinny 500Hufiec Pracy w Białymstoku wziął udział w VII Festynie Rodzinnym, organizowanym w dniu 27 maja głównie przez Stowarzyszenie Rodzina na Plus w parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Można było zobaczyć zwierzęta egzotyczne, przejechać się amerykańskim autobusem, spróbować tradycyjnych przysmaków itp. Stoisko Hufca Pracy cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Poza działaniami rekrutacyjno-informacyjnymi na nowy rok szkolny, promowano inne działania jednostki. Chętni mogli skorzystać z usługi stylizacji fryzur i malowania twarzy. Mogli też w kąciku plastycznym rysować, wycinać, malować. Inną atrakcją była możliwość zrobienia zdjęcia w ramce imitującej lot samolotem. Pogoda dopisała, więc stoisko było oblegane cały czas. Kadra OHP ma nadzieję, że wzbudzone zainteresowanie przełoży się na stałe miejsce Hufca Pracy w świadomości społeczności lokalnej.  
 
Autor:  Małgorzata Popko – wychowawca HP
Foto: Dorota Engman – wychowawca HP

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ I PLASTYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

256(1)„Miłość. Przyjaźń. Rodzina” pod takim hasłem młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku przygotowuje się do przeglądu twórczości poetyckiej i plastycznej organizowanym  przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Białymstoku. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wykonanie dwóch prac, które będą nawiązywały do wartości, zawartych w myśli przewodniej imprezy: napisanie autorskiego wiersza oraz samodzielne wykonanie do niego pracy plastycznej. Podsumowaniem przeglądu będzie „Wystawa wierszy” w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej PSPiA KLANZA, na którą zostaną zaproszeni uczestnicy konkursu.

Autor, fot.: Małgorzata Popko – wychowawca HP

SPOTKANIE REKRUTACYJNE W HP W BIAŁYMSTOKU

Bialystok spotkanie12 maja w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie promocyjno - rekrutacyjne na nowy rok szkolny 2017/2018. Uczestniczyli w nim: dyrektor i z-ca ZSZ nr 5, pracownicy socjalni, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, pedagodzy szkół oraz przedstawiciele kuratorów sądowych. Harmonogram spotkania zawierał prezentację działalności jednostki, przedstawienie oferty rekrutacyjnej oraz wystąpienia gości i dyskusję. Spotkanie prowadziła komendant Jolanta Powichrowska, która po przywitaniu gości przedstawiła charakterystykę jednostki oraz różnorodność realizowalnych przedsięwzięć i dokonań. Kolejno głos zabrała pani Izabela Popławska, dyrektor ZSZ nr 5, z którą na co dzień współpracuje Hufiec. Wystąpienie to zainicjowało początek dyskusji między zgromadzonymi na temat szkolnictwa zawodowego, jego funkcjonowania, potrzeb rynku pracy oraz problemu, jakim często jest wybór kierunku dalszego kształcenia przez absolwentów gimnazjów. Spotkanie zakończyły deklaracje ze strony gości o kolportażu materiałów informacyjnych i promocji oferty rekrutacyjnej białostockiego Hufca Pracy w swoich środowiskach zawodowych.

Autor: Jolanta Powichrowska, komendant HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska, wychowawca HP

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM WKU 

Bialystok WKUW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „Zawodowy start”. Adresowany jest on do uczestników trzecich klas ZSZ Nr 5 w Białymstoku. 11 maja br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, majorem Mariuszem Zawadzkim. W czasie spotkania młodzież poznała strukturę szkolnictwa wojskowego, wymagania jakie należy spełnić, aby pełnić służbę wojskową oraz korzyści z nią związane. Prelekcja wzbogacona została prezentacją multimedialną, która pomogła przybliżyć młodzieży omawiane zagadnienia. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie młodzieży. Być może niektórzy z uczestników zastanowią się nad propozycją kariery zawodowej w wojsku złożoną przez zaproszonego gościa.

Autor, fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

KONKURS FRYZJERSKI „TAJEMNICZA BAJKA” W BIAŁYMSTOKU

Bialystok fryz(1)10 maja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbył się Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski „Kobieta na przestrzeni wieków” pod hasłem „Tajemnicza Bajka”. Adresatami przedsięwzięcia była młodzież szkół zawodowych i techników o profilu fryzjerskim z województwa podlaskiego. Hufiec Pracy w Białymstoku reprezentowała uczestniczka Marta Półkośnik, uczennica klasy trzeciej ZSZ Nr 5, realizująca praktyczną naukę zawodu w salonie fryzjerskim Heban pod kierunkiem Pani Hanny Milewskiej. W konkursie wzięło udział ośmioro uczestników ze swoimi modelkami. Zadaniem zawodników było stworzenie fryzury nawiązującej do postaci bajkowej lub dowolnie wymyślonej postaci. Każdy uczestnik został poproszony o krótką prezentację swojego dzieła. W konkursie podlegały ocenie: fryzura, makijaż i strój. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną fantazją oraz oryginalnym podejściem do konkursowej tematyki. Rywalizację zakończył pokaz modelek przed komisją. Prezentacja wykonanych fryzur oraz wręczenie nagród odbyły się w czasie uroczystości otwarcia boiska szkolnego przy ZSZ Nr 5, utworzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku. Uczestniczka Hufca Pracy w Białymstoku otrzymała z rąk pani dyrektor ZSZ Nr 5 wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor, fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE UCZESTNIKÓW Z POLICJANTEM

Bialystok policjaW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „Stop agresji i przemocy”. Adresowany jest on do uczestników drugich klas ZSZ Nr 5 w Białymstoku. 28 kwietnia odbyło się spotkanie z policjantem miejscowej Komendy Miejskiej Policji, młodszym aspirantem Adamem Korzińskim. Celem wizyty funkcjonariusza było podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy oraz profilaktyka zachowań agresywnych. W trakcie zajęć aspirant omówił formy takich zachowań, najczęściej spotykanych wśród młodzieży szkolnej oraz ich konsekwencje. Duża część spotkania została poświęcona przemocy występującej w Internecie. Poruszane zagadnienia wzbudziły zainteresowanie młodzieży i wywołały żywą dyskusję. Spotkanie to było dla młodzieży cennym i pouczającym doświadczeniem. Młodzi ludzie przekonali się, że agresja nie jest dobrym rozwiązaniem konfliktu, za to zawsze przynosi ogromne straty dla osoby poszkodowanej i agresorów.

Autor, fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

konkurs wiedzy o BHP 1_150konkurs wiedzy o BHP 2_150W dniu 19 kwietnia 2017 r. czwórka uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z klas II i III wzięła udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Impreza na szczeblu regionalnym organizowana była przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsię­biorczości w Białymstoku oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Kuratorem Oświaty. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy uczestnicy konkursu odpowiadali w formie pisemnej na pytania testowe, które obejmowały wiedzę z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż., oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy Hufca mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, jaką powinien posiadać każdy młodociany pracownik.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP 
 

„AKCJA AKTYWIZACJA - EFS” W HP BIAŁYSTOK

naglowekWER

Bialystok kurs(1)W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończono zajęcia z zadania „Dobry kierunek” – kursy zawodowe. 10 kwietnia br. męska część uczestników projektu zaliczyła egzaminy i otrzymała zaświadczenia z kursów: „Magazynier – sprzedawca” oraz „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego”. Następnego dnia dziewczęta z grupy hufcowej pozytywnie ukończyły kurs „Barman – kelner z modułem baristy”. W bieżącym miesiącu, uczestnicy projektu będą realizowali jeszcze zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży, kurs przedsiębiorczości oraz warsztaty z usługą stylisty. Oprócz zajęć grupowych, młodzież z grupy projektowej hufca realizuje indywidualne: pośrednictwo pracy i konsultacje z psychologiem.

 

 

Autor, fot.: wychowawca HP – Katarzyna Kruszewska

 

 

REALIZACJA PROGRAMU „ZAWODOWY START” W BIAŁYMSTOKU

Bialystok zawodowyW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu „Zawodowy start”. Jego adresatami są uczestnicy dwóch trzecich klas ZSZ z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Głównym celem programu, oprócz przygotowania do egzaminu zawodowego, jest także poznanie skutecznych form i metod poszukiwania pracy oraz zdobycie umiejętności sporządzania dokumentacji aplikacyjnej. 5 kwietnia odbyły się zajęcia informacyjno – edukacyjne z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku pt. „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”. Podczas spotkania doradca zapoznał młodzież z zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, aktualną sytuacją na nim, z prognozami dotyczącymi zawodów przyszłości. Omówione zostały też wymagania potencjalnych pracodawców oraz aktywne metody poszukiwania zatrudnienia. Poruszana tematyka wzbudziła zainteresowanie uczestników oraz dostarczyła im niezbędnych wiadomości dotyczących rynku pracy.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

 

DNI EDUKACJI I PRACY W BIAŁYMSTOKU

Bialystok targiW dniach 30-31 marca 2017 r. w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe. Przedsięwzięcie pod hasłem „Dni Edukacji i Pracy” zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wraz z Punktem Pośrednictwa Pracy w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni, zbliżenie ich do środowiska pracodawców oraz podniesienie świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji, dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Targi adresowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, osób poszukujących pracy oraz  bezrobotnych, młodych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu wystawców. Byli to m.in. lokalni pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, przedstawiciele uczelni wyższych i szkół policealnych, a także instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży i bezrobotnych. Uroczystość rozpoczęła dyrektor CEiPM w Białymstoku pani Agnieszka Jankiewicz, która powitała zgromadzonych wystawców oraz młodzież. Inicjatywa była niewątpliwie doskonałą okazją dla młodych ludzi do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, również do złożenia dokumentów aplikacyjnych na interesujące ich oferty pracy. Uczniowie mieli możliwość uzyskania dokładnych wiadomości w zakresie zawodowym, jak i edukacyjnym na temat ofert i usług, jakie proponowali uczestniczący na targach wystawcy. Wszystkie stoiska miały przygotowane materiały promocyjne w formie ulotek informacyjnych i broszur. Na stoisku CEiPM, młodzież została poinformowana o aktualnych ofert zatrudnienia, dostępnych w Młodzieżowym Biurze Pracy i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Białymstoku. Otrzymała szczegółowe wiadomości dotyczące możliwości podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem OHP, w ramach sieci EURES. Na uroczystości dopisała wysoka frekwencja. Zainteresowani chętnie odwiedzali stoiska ekspozycyjne. Młodzi ludzie byli zadowoleni z możliwości weryfikacji swoich wyobrażeń z realiami panującymi na rynku pracy. Udział w Targach Edukacyjno – Zawodowych przyczynił się do wysunięcia przez młodzież cennych wniosków dotyczących planowania przyszłości zawodowej i dalszego rozwoju osobistego.

Autor: Urszula Zieleń - pośrednik pracy
Fot.: Anna Zaremba - pośrednik pracy, Beata Milewska - pośrednik pracy/asystent EURES

SUKCES KUCHARZY Z BIAŁOSTOCKIEGO HUFCA

Turniej kulinarnyW dniach 28 i 29 marca dwoje uczestników Hufca Pracy w Białymstoku, uczęszczających do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, wzięło udział w Turnieju Gastronomicznym. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku pod hasłem „Kulinarne rozmaitości”. Zmagania rozpoczęto od przedstawienia zasad rywalizacji. Po wylosowaniu stanowisk pracy, uczestnicy przystąpili do przygotowania zaplanowanej przez siebie potrawy. Reprezentanci hufca przygotowali: terrinę z wędzonego pstrąga z ogonkami raków, na musie z buraka i koziego sera oraz chałwę marchewkową. Kolejny dzień kulinarnych zmagań poświęcono na dekorację i prezentację przygotowanych dań. Oceny dokonały dwie niezależne komisje złożone z: instruktorów szkolnych i zaproszonych szefów kuchni. Wszyscy biorący udział w konkursie, oprócz potrawy własnej, wykonali także zadanie wspólne, tj. strogonowa z kurczaka według otrzymanej wcześniej receptury. Uczestnicy hufca wykazali się szeroką wiedzą i dobrym przygotowaniem praktycznym. Zostali nagrodzeni zarówno przez komisję konkursową, jak i szefów kuchni. Emilia Mosiej zajęła II miejsce w turnieju. Drugi uczestnik, Marek Nowak, podobnie jak Emilia, otrzymał wyróżnienie szefów kuchni. Emilia i Marek w pełni zasłużyli na swój sukces. Gratulujemy!

Autor, fot.: Dorota Engman, wychowawca HP

HUFIEC PRACY W BIAŁYMSTOKU PODCZAS DNI OTWARTYCH W ZSZ NR 5

Bialystok dni otwarte23 i 24 marca tego roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, z którym od wielu lat współpracuje Hufiec Pracy w Białymstoku, odbyły się dni otwarte pod hasłem „Dzień zawodów”. Przedsięwzięcie to skierowane było głównie do tegorocznych absolwentów gimnazjów i ich rodziców. Młodzież, która przybyła w trakcie tych dni do szkoły uzyskała wyczerpujące informacje na temat organizacji oraz kierunków i zasad kształcenia ogólnego i zawodowego. W czasie spotkań z uczniami, kadra hufca, poza oferta zawodową, przedstawiła swoją propozycję wielorakich działań realizowanych z uczestnikami klas wielozawodowych. Dni otwarte uświetniła prezentacja wybranych zawodów przygotowana przez uczestników jednostki oraz degustacja wyrobów cukierniczych sponsorowana przez współpracujące z hufcem zakłady cukiernicze, takie jak: Kryszeń, Okruszek oraz Rafał Rozwadowski.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

 

 

 

KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU W HP BIAŁYSTOK

naglowekWER

Bialystok kursW Hufcu Pracy w Białymstoku rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „Akcja Aktywizacja – EFS”. 15 marca męska część grupy II przystąpiła do zajęć w ramach kursów zawodowych: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego lub Magazynier - sprzedawca. W kolejnym dniu natomiast realizację kierunku „Barman, kelner z modułem baristy” rozpoczęły dziewczęta. Za uczestnikami zaledwie kilka dni zajęciowych, ale widać już duże zainteresowanie i rosnące oczekiwania. Młodzi ludzie zastanawiają się: Co będzie dalej? Co jeszcze? Odpowiedzi na te pytania przyjdą w niedługim czasie z realizacją kolejnych zagadnień programowych. Teraz wszyscy skupieni są na przyswajaniu nowej wiedzy.

Autor, fot.: Jolanta Powichrowska, koordynator projektu

 

 

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU

Bialystok edu15 marca br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z przedstawicielami szkół dla dorosłych w Białymstoku. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego „Zawodowy start”, adresowanego do młodzieży ostatnich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Swoją ofertę przedstawili pracownicy szkoły COSINUS oraz Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. W czasie spotkania młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie mogą kontynuować naukę po ukończeniu szkoły zawodowej, kiedy odbywa się rekrutacja, jaka dokumentacja wymagana jest od kandydatów oraz jakie korzyści przyniesie im nauka w danej szkole. Młodzież wykazała duże zainteresowanie tą tematyką. Uważnie słuchała obu prezentacji i chętnie zadawała pytania.

Autor, fot.: Dorota Engman, wychowawca HP

DZIEŃ MĘŻCZYZN W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

Dzien MezczyznOd 1999 roku obchodzony jest w Polsce Dzień Mężczyzn. Pomysł na to święto jest pochodną idei równości płci. Z tej okazji żeńska część uczestników białostockiego hufca w dniach 9 i 10 marca postanowiła zrobić niespodziankę swoim kolegom z klasy. Imprezę poprzedziła pogadanka dotycząca tradycji Święta Mężczyzn. Wykonano także wspólny, pamiątkowy plakat, który ozdobił świetlicę. Wszyscy obecni chłopcy otrzymali słodkie upominki. Dzień ten z pewnością został uczczony równie wspaniale jak Święto Kobiet.

Autor: Dorota Engman - wychowawca HP
Zdjęcia: Jolanta Powichrowska - komendant HP

WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA W BIAŁYMSTOKU

Bialystok kreatywne6 marca zakończył się cykl zajęć w ramach warsztatów na temat kreatywnego myślenia, prowadzony z uczestnikami Hufca Pracy w Białymstoku. Spotkania skierowane były do osób uczących się w klasach pierwszych wielozawodowych ZSZ nr 5. Zajęcia zrealizowali wychowawcy hufca i zaproszeni doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Celem warsztatów było przede wszystkim rozwijanie twórczego myślenia tj. wyzwalanie nowych pomysłów lub wykorzystywanie pomysłów znanych w inny, nowy sposób. Ponadto uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Poznali również rolę twórczego myślenia w procesie szukania pracy i w relacjach interpersonalnych. Zajęcia warsztatowe zaktywizowały uczestników, wyzwoliły też dużo pozytywnych emocji. Były doskonałym przykładem, że wiedzę można zdobywać w znacznie przyjemniejszy sposób niż ten tradycyjny wkładowy.   

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot: Małgorzata Neczyperowicz doradca zawodowy CEiPM, Jolanta Powichrowska komendant HP

TURNIEJ WIEDZY O ZAWODACH W BIAŁYMSTOKU

Bialystok turniej1 marca tego roku uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w IX edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach, organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu oraz pogłębienie wiedzy uczestników na temat rynku pracy tj. o zawodach, specjalnościach i poszukiwanych kwalifikacjach. Uczestnicy rozwiązali test on-line, zawierający pytania jednokrotnego wyboru. Niektóre przysporzyły młodzieży wiele trudności, ale były też i takie, z którymi młodzi ludzie nie mieli większych problemów. Wszyscy z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki.

Autor: Dorota Engman - wychowawca HP
Fot: Dorota Engman - wychowawca HP, Jolanta Powichrowska komendant HP

HP BIAŁYSTOK: ZNAMY RYNEK PRACY

Konkurs B28 lutego czworo uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięło udział w VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, organizowanej przez CKU w Białymstoku. Celem olimpiady jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy na temat krajowego i europejskiego rynku pracy wśród młodzieży uczącej się na poziomie ponadgimnazjalnym. Pierwszy stopień rywalizacji odbył się w naszej jednostce. Dzisiejszy sprawdzian polegał na wypełnieniu testu on-line składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. O wygraj zdecyduje liczba uzyskanych punktów w teście. Weryfikacji wyników dokona komitet okręgowy olimpiady, on też ogłosi zwycięzców, którzy wezmą udział w kolejnym etapie zmagań. Niestety na werdykt trzeba będzie trochę zaczekać. Trzymamy kciuki!

Autor: Jolanta Powichrowska, komendant HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska, wychowawca HP

BIAŁYSTOK: PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bialystok kwalifikacje22 lutego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, młodzież z miejscowego hufca pracy wzięła udział w warsztatach dotyczących możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Do udziału w imprezie zostały zaproszone uczennice z Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Białymstoku, które zaprezentowały naszym uczestnikom nabyte dotychczas umiejętności. W trakcie prezentacji każdy mógł skorzystać z różnych profesjonalnych zabiegów kosmetycznych dłoni oraz uzyskać fachową poradę. Oferta szkoleniowa zainteresowała szczególnie dziewczęta uczące się w zawodzie fryzjera. Była to dla nich wyjątkowa okazja na zdobycie dodatkowych kwalifikacji w pokrewnym zawodzie. Dzięki nawiązanym kontaktom, będą mogły już samodzielnie, bliżej zapoznać się z zakresem tematycznym i terminami organizowanych kursów.

Autor: Dorota Engman - wychowawca HP
Fot.: Jolanta Powichrowska - Komendant HP

KAŻDA KROPLA JEST CENNA! – HONOROWI DAWCY KRWI Z BIAŁEGOSTOKU

Oddaja krew22 lutego br. z inicjatywy uczestników Hufca Pracy w Białymstoku - uczniów klasy IIIB, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zebrała się grupa młodzieży, która postanowiła oddać krew. Inicjatywa ta poprzedzona została kampanią promocyjną w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Białymstoku, której celem było zachęcenie innych do niesienia pomocy i propagowanie honorowego krwiodawstwa. Oddanie krwi uwarunkowane jest bardzo dobrym stanem zdrowia, dlatego poprzedza je szereg czynności: rzetelne wypełnienie kwestionariusza na temat przebytych chorób, badania wstępne przeprowadzone przez lekarza, morfologia krwi. Uczestnicy hufca pozytywnie przeszli wszystkie etapy i zostali honorowymi  krwiodawcami. Na koniec „młodzi dawcy” wypełnili dokumentację dotyczącą deklaracji  udziału w programie polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanym przez ministra zdrowia. Kampania ma celu zachęcenie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa poprzez zbieranie tzw. kropli bonusowych, nagradzanych gadżetami reklamującymi oddawanie krwi. Było to już kolejne wyjście uczestników „Klubu Nr 5„ do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zakończone sukcesem.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

ELIMINACJE DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Bialystok fryz22 lutego br. odbyły się lokalne eliminacje do międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego pt. „Kobieta na przestrzeni wieków” organizowanego przez ZSZ nr 5 W Białymstoku pod hasłem „Tajemnicza bajka”. Uczestnikami tego etapu były adeptki sztuki fryzjerskiej z ZSZ nr 5, reprezentujące Hufiec Pracy w Białymstoku i klasę fryzjerską. Celem konkursu, poza doskonaleniem umiejętności, odkrywaniem nowych talentów i promowaniem zawodu, było wytypowanie przedstawicieli do etapu międzyszkolnego. Młode fryzjerki z dużym zaangażowaniem i determinacją przystąpiły do realizacji zadania. Dla wszystkich był to pierwszy konkurs, w którym mogły zweryfikować swoje przygotowanie zawodowe i skonfrontować je z umiejętnościami koleżanek po fachu. Na wyniki eliminacji trzeba będzie trochę poczekać, ponieważ ocena wymaga profesjonalnej konsultacji z innymi instruktorami zawodu. Oczekiwanie na werdykt to kolejny sprawdzian dla wszystkich uczestniczek, bowiem wymaga cierpliwości i pokory.

Autor, fot.: Jolanta Powichrowska, Komendant HP

 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE PRZED WYJAZDEM NA STAŻ DO NIEMIEC

logo_Erasmus_OHP

Bialystok spotkanie(1)21.02.2017 r. w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami realizującymi projekt „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dziesięcioosobowa grupa kucharzy z klas I, II i III w ramach tego projektu wyjedzie w marcu na dwutygodniowy staż do Niemiec. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych kompetencji w zakresie gastronomii, a także poznanie języka i kultury zachodnich sąsiadów. Podczas spotkania koordynator projektu – p. Alicja Joka przedstawiła główne założenia projektu, harmonogram działań oraz zasady praktyk i zakwaterowania, jakie oferuje organizacja przyjmująca. Odpowiedziała na wszelkie pytania nurtujące młodzież i rodziców dotyczące odbywania stażu, podróży, niezbędnej dokumentacji, organizacji pracy i czasu wolnego. Pani Agnieszka Kruszewska - doradca zawodowy EURES, poinformowała o wymaganych dokumentach (karta EKUZ) i zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych. Na koniec obie panie życzyły uczestnikom hufca dużo pozytywnych wrażeń i powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych na stażu we Frankfurcie, którego młodzież nie może się już doczekać.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: SUKCES UCZESTNIKÓW HUFCA

kreatywni w HP 1_150kreatywni w HP 2_150W siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku, w dniu 15.02.2017 r., odbyła się uroczystość świętująca sukcesy uczestników. Dwoje wychowanków zostało laureatami konkursu zorganizowanego przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku pod hasłem „Kreatywne poszukiwanie pracy”, zajmując II i III miejsce. Konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, poszerzania wiedzy o rynku pracy, a także pobudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. Uczestnicy hufca: Marta Półkośnik i Adam Kondzior otrzymali z rąk Pani Komendant pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcom konkursu kadra hufca serdecznie gratulowała i życzyła dalszych sukcesów i osiągnięć w innych dziedzinach życia.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
 

WALENTYNKI 2017 Z HUFCEM PRACY W BIAŁYMSTOKU

walentynki 2017 300Walentynki to święto zakochanych. W tym dniu obdarowujemy się słodkimi upominkami, wysyłamy do ukochanych „walentynkę” z wierszem bądź wyznaniem miłosnym, robimy też inne ciekawe niespodzianki. W dniach 10–15 lutego Rada Młodzieży Hufca Pracy w Białymstoku zorganizowała „Pocztę Walentynkową”, poprzedzoną kampanią reklamową w ZSZ Nr 5 w Białymstoku i gazetką okolicznościową w Świetlicy Środowiskowej. W ramach Święta Zakochanych młodzież brała również udział w Hufcowym konkursie plastycznym na najładniejszą kartkę walentynkową. Największą aktywnością w tym temacie, wykazały się dziewczęta z klas pierwszych i trzecich, które zabłysły zarówno kreatywnością jak i szczególnymi umiejętnościami plastycznymi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 15.02.2017 r. Wyróżnione prace 6 uczestniczek wezmą udział w wojewódzkim etapie konkursu.

 

Autor: Katarzyna Kruszewska  – wychowawca HP
Foto: Dorota Engman – wychowawca HP

 

WESOŁE FERIE W HP BIAŁYSTOK

Bialystok ferie HPW Hufcu Pracy w Białymstoku zakończyła się realizacja programu „Wesołe ferie 2017”. Program adresowany był do uczestników jednostki oraz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Każdego dnia w świetlicy środowiskowej, na uczestników czekała bogata oferta różnorodnych zajęć rozwijających ich zainteresowania, zdolności i umiejętności. Spośród wielu gier stolikowych i zabaw ruchowych, rozgrywek i zajęć  plastycznych największą popularnością wśród uczestników cieszyły się turnieje w tenisa stołowego, w piłkarzyki oraz w rzutki. Urozmaiceniem ferii był również cykl zajęć z przedstawicielami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Zaproponowana tematyka bardzo podobała się wszystkim uczęszczającym do świetlicy. Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie minionych zajęć. Każdy uczestnik ferii otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Ferie zimowe organizowane przez Hufiec Pracy w Białymstoku dobiegły końca, ale nadal zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia odbywające się w świetlicy środowiskowej.

Autor: Dorota Engman wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman wychowawca HP, Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

BAL KARNAWAŁOWY W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

Bialystok karnawalowyWspaniały wypoczynek w Hufcu Pracy w Białymstoku to nie jedyna atrakcja, na jaką mogło liczyć środowisko lokalne podczas tegorocznych ferii zimowych. Karnawał to doskonały czas na zorganizowanie zabaw nie tylko dla dorosłych, ale głównie dla dzieci, szczególnie dla tych, które czas ten muszą spędzać w domu. 31 stycznia 2017 r., po zakończeniu programu „Wesołe ferie 2017”, grupa aktywnych uczestników jednostki z własnej inicjatywy zorganizowała dzieciom i młodzieży ze środowiska lokalnego bal karnawałowy. Inicjatywa ta była poprzedzona licznymi przygotowaniami. Uczestnicy opracowali scenariusz zabawy, podzielili się rolami oraz wykonali karnawałowe korony. W programie, oprócz wspólnego tańca, znalazły się również przeróżne zabawy i konkursy, np. taniec na gazecie, gorące krzesła, pociąg czy konkurs na najciekawsze przebranie. Bal odbył się przy ulubionej muzyce dla dzieci. Tą inicjatywą młodzież spowodowała uśmiech i radość na twarzach wszystkich uczestników zabawy. Aktywność i chęci młodych organizatorów mogą służyć innym za wspaniały wzorzec godny naśladowania.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

PÓŁMETEK WESOŁYCH FERII W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

Bialystok ferie(1)Półmetek ferii w świetlicy środowiskowej Hufca Pracy w Białymstoku mija pod znakiem dobrej zabawy. Każdego dnia na uczestników programu „Wesołe ferie 2017”, czekają liczne atrakcje. Za nami emocjonujące konkursy sportowe: rozgrywki w piłkarzyki, turniej tenisa stołowego i w rzutki. Młodzi uczestnicy zaciekle walczyli o prymat zwycięscy i pamiątkowe dyplomy. Dużą popularnością cieszą się również: kalambury, gry planszowe oraz zabawy ruchowe. W realizację programu włączyli się też pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, którzy zaproponowali bogatą ofertę gier i zabaw integracyjnych. Czas odpoczynku od zajęć szkolnych powoli zmierza ku końcowi. Nie oznacza to jednak zwolnienia tempa. Przed nami jeszcze liczne niespodzianki.

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Fot.: Aneta Fionik – wychowawca HP

HP BIAŁYSTOK: FERIE ZIMOWE W PEŁNI

Bialystok ferieW Hufcu Pracy w Białymstoku rozpoczęła się realizacja programu „Wesołe ferie 2017”. Świetlica Środowiskowa zamieniła się w miejsce emocjonujących rozgrywek sportowych i zabaw integracyjnych. Po wzajemnym poznaniu, rozpoczął się konkurs plastyczny pt. „Zimowy krajobraz”, który wyzwolił w uczestnikach pokłady wyobraźni i kreatywności. Tu każdy mógł dać upust swoim marzeniom i fantazji wykorzystując przy tym różne techniki plastyczne. Uczestnicy wypoczynku, którzy mieli również potrzebę rywalizacji sportowej,  mogli ją zaspokoić biorąc udział, w jak zawsze popularnych rozgrywkach i turniejach: w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz rzutki. Pozwoliło to na rozładowanie nagromadzonej energii, dostarczając przy tym dużo dobrej zabawy. Przed nami jeszcze wiele atrakcji, których kulminacja odbędzie się ostatniego dnia. Zostaną wówczas podsumowane wszystkie konkursy i turnieje oraz rozdane nagrody.

Autor: Aneta Fionik – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA WSPIERAJĄ WIELKĄ ORKIESTRĘ

wspieraja WOSP 1_150W niedzielę, 15 stycznia, od samego rana wolontariusze WOŚP z Hufca Pracy w Białymstoku zbierali pieniądze do puszek. Można ich było spotkać w centrum miasta przy kościele, na przystankach autobusowych, przy sklepach, kawiarniach. Minusowa temperatura nie przeszkadzała młodzieży w zachęcaniu przechodniów do wsparcia szczytnego celu – dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedriatycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Po kilku godzinach zbiórki, na ulicach można było spotkać osoby oznaczone charakterystycznym czerwonym serduszkiem. Przygotowania do zbiórki wspieraja WOSP 2_150rozpoczęły się znacznie wcześniej. Na spotkaniu w Hufcu Pracy młodzież zarejestrowała się na oficjalnej stronie internetowej WOŚP jako potencjalni wolontariusze. Po weryfikacji zgłoszeń uczestnicy stawili się w sztabie, gdzie zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi podczas zbiórki oraz uzupełnili konieczne dokumenty. Wolontariusze jednogłośnie stwierdzili, że przygoda z WOŚP nie jest jednorazowym działaniem. Zbiórka dostarczyła uczestnikom dużo satysfakcji, dlatego z niecierpliwością czekają na kolejny, 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Autor; Foto: Aneta Fionik – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIA OPŁATKOWE W GRUPACH

Bialystok oplatek2Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas pojednania, radości, wspólnego kolędowania. Niedawno uczestnicy białostockiego hufca przeżywali spotkanie opłatkowe w świetlicy, którego namiastkę postanowili przenieść na grunt szkolny. W dniach 20 i 21 grudnia młodzież spotkała się w swoich klasach, aby spędzić miłe chwile przy wigilijnym stole. Atmosfera sprzyjała ożywionym dyskusjom, śmiechom i żartom, na które często w natłoku codziennych obowiązków brakuje czasu. Podczas części artystycznej młodzież wspólnie z nauczycielami i kadrą hufca śpiewała kolędy. Świąteczne wystąpienia wprawiły wszystkich w refleksyjny i bożonarodzeniowy nastrój. Wszystkie spotkania odbywające się przy okazji świąt mają niepowtarzalny charakter. Sprzyjają rozmowom, wyjaśnianiu nieporozumień, a przede wszystkim sprawiają, że ludzie patrzą na siebie bardziej przychylnie. W grupie rówieśniczej jest to doskonały moment na to, aby głębiej przeżywać tradycję, zatrzymać się na chwilę i powiedzieć sobie nawzajem kilka ciepłych słów, na które trudno zdobyć się na co dzień. Wiele radości, miłości oraz spełnienia najskrytszych marzeń nie tylko w święta, życzy kadra wychowawcza białostockiego hufca wraz z uczestnikami.

Autor: Aneta Fionik – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

SPOTKANIE OPŁATKOWE W BIAŁOSTOCKIM HUFCU

Bialystok oplatek14 grudnia siedziba Hufca Pracy w Białymstoku zamieniła się w miejsce magicznego spotkania opłatkowego, stanowiącego zapowiedź zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W przygotowanie uroczystości aktywnie włączyła się młodzież białostockiej jednostki, która pomagała w organizacji przedsięwzięcia. Uczestnicy koła artystycznego „Maska” przygotowali inscenizację o tematyce świątecznej. Przedstawione jasełka wyjaśniły wszystkim zebranym symbolikę najpopularniejszych zwyczajów świątecznych, takich jak ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem czy też obdarowywanie się prezentami. Na Hufcowym Spotkaniu Opłatkowym nie zabrakło również Pani Izabeli Popławskiej – dyrektor ZSZ Nr 5 w Białymstoku oraz proboszcza lokalnej parafii i jednocześnie Kapelana OHP – Księdza Jana Nikodema Hołodoka, który poprowadził modlitwę i zainicjował dzielenie się opłatkiem. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym. Zarówno uczestnicy, jak i przybyli goście, czuli się i bawili znakomicie. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Św. Mikołaja słodkie upominki, które musieli „wykupić” żartem, wierszem lub piosenką. Hufcowe spotkanie opłatkowe stworzyło okazję do tego, by na chwilę zapomnieć o codziennych zmaganiach i sporach. Atmosfera, która zawsze panuje przy tego typu okazjach nie tylko wprawiła wszystkich w doskonały, świąteczny nastrój, ale również pozwoliła wspólnie przeżyć coś niepowtarzalnego i wzniosłego.

Autor: Aneta Fionik – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska– wychowawca HP

BIAŁYSTOK: FRYZJERKI SENIOROM

Zdjecie nr 2 jednostkaUczestniczki białostockiego Hufca Pracy uczące się w zawodzie fryzjer, wzięły udział w inicjatywie młodzieżowej „Fryzjerki seniorom”. 9 grudnia przez kilka godzin charytatywnie wykonywały różne stylizacje męskich i damskich fryzur. Ich „klientami” były osoby starsze, często schorowane, które na co dzień przebywają w Domu Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Świerkowej 9 w Białymstoku. Zainteresowanie usługami fryzjerskimi zaskoczyło same wolontariuszki, które mimo zmęczenia ostrzygły i wymodelowały wszystkie chętne osoby. Korzyści z inicjatywy były obopólne. Podopieczni domu pomocy, poza nowymi fryzurami, uzyskali chwilę życzliwej uwagi oraz poprawę humoru na długi czas. Natomiast młode fryzjerki poza praktyką, zyskały nowe, cenne, bardzo emocjonalne doświadczenie. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku zgodnie stwierdzili, że wizyta uczestniczek naszej jednostki była dla nich trafionym prezentem z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Autor, fot.: Aneta Fionik - wychowawca HP

UCZESTNICY BIAŁOSTOCKIEGO HUFCA POMAGAJĄ ŚWIĘTEMU MIKOŁAJOWI

Bialystok zbiorka6 grudnia to ważna data dla każdego dziecka – tego dnia obchodzone są Mikołajki. Każdy po cichu liczy, że otrzyma upominek. Z tej okazji uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku postanowili sprawić radość podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. W listopadzie w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 została zorganizowana zbiórka łakoci i zabawek. Akcję poprowadzili uczestnicy Hufca we współpracy z samorządem uczniowskim. Przygotowano plakat informujący o zbiórce, który został wywieszony w szkole. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem – zarówno uczniowie, jak i kadra pedagogiczna aktywnie włączyli się do działania. Zebrano mnóstwo pięknych prezentów. Upominki zostały zawiezione do placówki przeddzień Mikołajek, by dzieci mogły je otrzymać z samego rana. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że inicjatywa jest bardzo potrzebna, a zebrane prezenty dostarczą wiele radości potrzebującym dzieciom.

Autor, fot.: Aneta Fionik– wychowawca HP

KUCHARZE Z BIAŁEGOSTOKU UCZĄ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

logo_Erasmus_OHP

Bialystok niemieckiW Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest projekt „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach przedsięwzięcia dziesięcioosobowa grupa kucharzy wyjedzie w marcu na staż do Niemiec. Najpierw jednak młodzi ludzie muszą przyswoić sobie podstawy języka niemieckiego, aby porozumieć się z instruktorami oraz kolegami. Z końcem listopada w siedzibie hufca rozpoczęły się zajęcia z lektorem. Prowadząca omówiła m.in. podstawowe zagadnienia związane z alfabetem, wymową, akcentem oraz zwroty grzecznościowe w języku niemieckim. To dopiero początek nauki języka, sądząc jednak po zaangażowaniu uczestników, można wnioskować, że będą starać się jak najwięcej skorzystać z tych lekcji.

Autor, fot.: Katarzyna Kruszewska –wychowawca HP

BIAŁYSTOK: KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Bialystok prawo w pracy1 grudnia 2016 r. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w I etapie Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez PIP oraz CKU. Celem przedsięwzięci było popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy, inspirowanie do rozwijania zainteresowań związanych z problematyką spraw z zakresu prawa pracy oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji w tematyce konkursu. W trakcie rywalizacji uczestnicy rozwiązali test on – line składający się z 30 pytań. Niektóre z pytań przysporzyły młodzieży wiele trudności, ale były też i takie, które nie sprawiły żadnych problemów. Do II etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wszyscy z niecierpliwością będziemy czekać na wyniki konkursu.

Autor: wychowawca HP – Dorota Engman
Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP, Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP

ANDRZEJKI W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

Andrzejki hp b30 listopada obchodziliśmy Andrzejki – święto wróżb i zabaw. Z tej okazji w Świetlicy Środowiskowej Hufca Pracy w Białymstoku została zorganizowana impreza. Uczestnicy naszej jednostki, na podstawie daty urodzenia, obliczali swoją cyfrę numerologiczną i odczytali jej znaczenie. Poznawali również swoją przyszłość, wróżąc sobie m.in. z kości do gry, kart, szpilek czy obrączki. Oprócz tego wypełnili test, który odpowiedział im na pytania dotyczące priorytetów w ich życiu oraz zdefiniował ich osobowość. Uczestnicy zabawy dowiedzieli się także, jak będą nazywać się ich przyszłe sympatie, nakłuwając szpilką tekturowe serduszka z wypisanymi imionami kobiet i mężczyzn. Do przygotowanych zabaw i wróżb młodzież podeszła z humorem i dużym zaangażowaniem. Impreza wprawiła wszystkich w doskonały nastrój.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA W ETAP-IE

Bialystok spotkanie30 listopada br. uczestnicy z klas II wielozawodowych Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, w ramach realizacji programu profilaktycznego „Wolny - niezależny”, zorganizowanych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku – ETAP. Na początku, prowadzący spotkanie omówił rodzaje środków psychoaktywnych oraz skutki ich zażywania. Następnie przedstawił działalność ośrodka oraz opowiedział o pracy z podopiecznymi, o ludzkich problemach, których głównym powodem było nadużywanie środków odurzających. Na zakończenie zajęć, po wysłuchaniu dramatycznych historii, wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie chcieliby nigdy znaleźć się w sytuacji, w jakiej są podopieczni Ośrodka. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników. Wizyta ta była dla nich przestrogą oraz cennym doświadczeniem, które z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Autor: Aneta Fionik – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW HP W BIAŁYMSTOKU Z CZŁONKAMI KLUBU AA

Bialystok aaW Hufcu Pracy w Białymstoku od połowy września realizowany jest program edukacyjno–profilaktyczny „Wolny - niezależny”. Głównymi jego założeniami są: dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych oraz promocja zdrowego stylu życia. 25 listopada uczestnicy z klas II A i II B ZSZ wzięli udział w spotkaniu z członkami Klubu AA. Zaproszeni goście opowiadali o chorobie alkoholowej oraz o jej niszczącym wpływie na ich życie. Przytaczali własne przeżycia i doświadczenia związane z uzależnieniem. Podkreślali jak podstępną chorobą jest alkoholizm oraz jak trudna i długa była ich droga wyzwolenia się z niego. Przedstawili także program 12 kroków, czyli zbiór zaleceń, które systematycznie stosowane mają pomóc ludziom uzależnionym. Młodzież z uwagą słuchała zaproszonych gości oraz chętnie zadawała pytania.

Autor, fot.: Dorota Engman wychowawca HP

UCZESTNICY HUFCA PRACY W BIAŁYMSTOKU ZACHĘCAJĄ DO RZUCENIA PALENIA!

Bialystok jednostkaNa całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu młodzież przygotowała plakaty informujące o szkodliwości nałogu. Prace zostały rozwieszone w Zespole Szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku, by na co dzień przypominać młodzieży o zgubnych skutkach palenia papierosów.

Autor, fot.: Aneta Fionik – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEGO „UWIERZYĆ W SIEBIE”

program edu 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego „Uwierzyć w siebie”. 9 listopada 2016 r. uczestnicy z klas III A i III B ZSZ wzięli udział w zajęciach informacyjno-edukacyjnych z pielęgniarką. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia.program edu 2_150 W trakcie zajęć uczestnicy poznali zasady prawidłowego odżywiania się. Uświadomili sobie, że od tego, co spożywają i co piją, zależy ich wygląd, siła, zdrowie, a także w dużym stopniu jakość i długość życia. Zajęcia zakończyła projekcja filmu promującego zdrowe odżywianie pt. „Zachowaj równowagę”, w którym kucharz Pascal Brodnicki przedstawił kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia w atrakcyjnej dla młodzieży formie.

Autor, Foto: Dorota – Engman wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „SPEŁNIAM UCZYNKI MIŁOSIERDZIA”

milosierdzieB 300W Hufcu Pracy w Białymstoku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Spełniam uczynki miłosierdzia”, którego celem było pobudzenie wśród młodzieży postaw miłosierdzia, dobroci i wrażliwości na drugiego człowieka poprzez plastyczne przedstawienie jednego z uczynków miłosierdzia. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Wzięli w nim udział uczestnicy z czterech klas ZSZ. Zgodnie z regulaminem konkursu prace zostały wykonane farbami lub pastelami. Zwycięzcami zostały Woińska Karolina i Stary Magda Magdalena. Wśród laureatów znalazły się również Chludzińska Klaudia, Winnicka Kamila, Sobolewska Paulina i Michałowska Izabela. Wszystkie nagrodzone prace zostały przesłane na wojewódzki etap konkursu.

 

Autor, Foto: Dorota Engman – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: WYJŚCIE NA KRĘGLE I BILARD

bilard i kregle 500Kręgle i bilard to idealne zajęcia sportowo-rekreacyjne na jesień. Niezależnie od pogody, pomagają oderwać się od codziennych zmagań i przyjemnie spędzić czas w miłym towarzystwie. W dniu 08.11.2016 roku Hufiec Pracy w Białymstoku zorganizował nowo zrekrutowanym uczestnikom wyjście na kręgle i bilard w ramach realizacji programu integracyjno-adaptacyjnego „Nasza integracja 2016”. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazje zmierzyć się z nową dyscypliną, a mimo to uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zarówno gry jak i kultury osobistej. Wyjście to dostarczyło młodzieży dużo miłych wrażeń. Dało również możliwość wspólnego działania w grupie oraz bliższego, indywidualnego kontaktu z rówieśnikami. Pokazało też alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego.

Autor, Foto: Aneta Fionik – wychowawca HP
 

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEGO „WOLNY - NIEZALEŻNY” W BIAŁYMSTOKU

pielegniarkaW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „Wolny – niezależny”. 26 października 2016 r. uczestnicy z klasy II A ZSZ wzięli udział w zajęciach informacyjno – edukacyjnych z pielęgniarką. Tematyka spotkania dotyczyła zgubnych skutków zażywania środków odurzających, takich jak: alkohol, narkotyki, nikotyna czy dopalacze. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, informacje przedstawione w  sposób przystępny. Przed uczestnikami programu jeszcze wiele interesujących spotkań np. z członkiem Klubu Abstynenta czy zajęcia w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji ETAP.

Autor/fot.: Dorota Engman, wychowawca HP

AKCJA ANTYNIKOTYNOWA W HP BIAŁYSTOK

Bialystok antynikot.25.10.2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbyła się akcja antynikotynowa, w której udział wzięli m.in. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z klas pierwszych. Na początku imprezy pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku przedstawił prezentację na temat konsekwencji palenia papierosów (również tzw. e-papierosów). Młodzież poznała zatrważające statystyki chorobowe i umieralności, poparte prawdziwymi, szokującymi zdjęciami. Na specjalnie stworzonym stoisku edukacyjno - promocyjnym, każdy zainteresowany mógł otrzymać ulotki oraz dodatkowe informacje na temat nałogu. Wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do udziału w konkursie wiedzy o zdrowiu. Wylosowane osoby otrzymały gadżety i filmy edukacyjne. Na koniec prowadząca spotkanie poinformowała, że 3 listopada ustanowiony jest Światowym Dniem Rzucania Palenia.

Autor/fot.: Katarzyna Kruszewska, wychowawca HP

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BIAŁYMSTOKU  

Zdjecie nr 1 gjednostkaW Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno – integracyjny „Nasza integracja 2016”. Jego adresatami są uczestnicy uczący się w pierwszych klasach wielozawodowych. Cele programu to m.in.: ułatwienie adaptacji nowo przyjętych uczestników w nowym środowisku szkolnym oraz ich zintegrowanie. 17 października młodzież z klasy pierwszej „A” wzięła udział w zajęciach integracyjnych organizowanych w świetlicy środowiskowej. Podczas spotkania ustalono zasady wzajemnej współpracy i podpisano kontrakt dotyczący obowiązujących zachowań. Ponadto zapoznano młodzież z przedsięwzięciami zaplanowanymi na najbliższy czas. Sadząc po zaangażowaniu młodych ludzi w realizację zajęć, można wnioskować, że podejmowane zagadnienia są dla nich ciekawe. Przed uczestnikami jeszcze wiele interesujących dyskusji oraz spotkań.

Autor/fot.: Aneta Fionik – wychowawca HP

UROCZYSTOŚĆ DNIA PATRONA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 W BIAŁYMSTOKU

Bialystok 15018.10.2016 r. uczestnicy i kadra Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w uroczystości Dnia Patrona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. Imprezę rozpoczęło uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Po złożonej przysiędze, uczestniczki jednostki z klasy III przybliżyły uczniom i gościom postać gen. Ignacego Prądzyńskiego. Zaproszony historyk przedstawił również ciekawe dzieje osiedla Dziesięciny, na którym znajduje się budynek szkoły. Podczas uroczystości nagrody i dyplomy otrzymali laureaci turnieju wiedzy pt. „Generał Prądzyński – żołnierz i budowniczy” oraz konkursu plastyczno – fotograficznego pt. „Jak zmieniła się nasza szkoła na przestrzeni 50 lat”. Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczestnicy hufca. Na zakończenie zostały wręczone statuetki „Ignaś 2016”, którą otrzymali: nauczyciel najbardziej wyróżniający się swoją pracą oraz uczeń osiągający najlepsze wyniki.

Autor: Dorota Engman wychowawca HP
Fot.: Jolanta Powichrowska Komendant HP, Dorota Engman wychowawca HP

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W HP BIAŁYSTOK

Zdjecie nr 1 jednostka14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wspólnie z innymi uczniami szkoły podziękowali całej kadrze pedagogicznej za codzienny trud włożony w ich edukację i wychowanie. Przygotowaniu uroczystości młodzież poświęciła wiele uwagi. Podczas apelu nie zabrakło wzruszających przemówień i piosenek. Wykonawcy zaprezentowali również spontaniczny występ muzyczny, który wywołał uśmiech na zazwyczaj poważnych twarzach nauczycieli i dostarczył im wiele radości. Podczas uroczystości uczniowie przedstawili wyniki plebiscytu na najlepszego nauczyciela w różnych kategoriach np. na najbardziej lubianego. Głos zabrała również pani dyrektor dziękując młodzieży za przygotowanie apelu. Młodzież włożyła wiele wysiłku, by Dzień Edukacji Narodowej uczynić szczególnie wyjątkowym.

Autor/fot.: Aneta Fionik – wychowawca HP

ZEBRANIE RADY MŁODZIEŻY W HP BIAŁYSTOK

Bialystok RM jednostka13 października w białostockim Hufcu Pracy odbyło się zebranie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy z klas pierwszych, drugich i trzecich. Opiekun Rady Młodzieży zapoznał zabranych z regulaminem oraz nakreślił wstępny plan działań. Wybrano samorząd. Omówiono też zadania i cele na bieżący rok szkolny. Członkowie samorządu zapewnili, że będą godnie reprezentować całą hufcową społeczność. Bazując na dotychczasowych działaniach, młodzież z dużym zapałem przystąpiła do planowania zadań na najbliższy czas. Uczestnicy stwierdzili, ze dołożą wszelkich starań, by praca Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych była efektywna i widoczna w lokalnym środowisku.

Autor/fot.: Aneta Fionik – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: EUROPEJSKI STAŻ MŁODYCH KUCHARZY

zd nr 1 jednostka12 października w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Białymstoku odbyło się  spotkanie rekrutacyjne uczestników Hufca Pracy w Białymstoku. Dotyczyło udziału w projekcie „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy”. W spotkaniu wzięła udział  grupa młodzieży z klas II i III ZSZ, realizująca naukę zawodu kucharz, którza w terminie 5 - 18 marca 2017 r. ma szansę na wyjazd do Frankfurtu nad Odrą. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych kompetencji w zakresie gastronomii, a także poznanie języka i kultury zachodnich sąsiadów. Podczas spotkania koordynator projektu, pani Alicja Joka, przedstawił główne jego założenia, kryteria doboru uczestników, harmonogram działań oraz zasady praktyk i zakwaterowania, jakie oferuje organizacja przyjmująca. Pani Agnieszka Kruszewska, doradca EURES, poinformowała o wymaganych dokumentach (karta EKUZ) i zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych. Po zakończonej prezentacji, młodzi ludzie zadeklarowali chęć udziału w stażu. Projekt związany z wyjazdem zagranicznym cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników naszej jednostki, dlatego też komisja rekrutacyjna będzie miała trudne zadanie wytypowania ostatecznej listy.

Autor/fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

„KLUB NR 5” W HP BIAŁYSTOK

krew akcja2We wrześniu br. uczestnik Hufca Pracy w Białymstoku Kacper Żukowski wraz z kolegami z klasy powołał do życia „Klub nr 5”. Celem tej inicjatywy jest propagowanie honorowego oddawania krwi, niezbędnej do ratowania ludzkiego życia. Już 6 października klubowicze wzięli udział w pierwszej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Na początku każdy młody człowiek musiał wypełnić kwestionariusz na temat przebytych chorób, przejść pomyślnie badanie morfologii krwi oraz wywiad lekarski. Uczestnicy hufca pozytywnie zakończyli poszczególne etapy i zostali honorowymi  krwiodawcami. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że od dziś będą systematycznie oddawać krew. Na koniec otrzymali ulotki, dzięki którym będą propagować krwiodawstwo wśród znajomych i rodziny, aby liczba krwiodawców stale rosła.

Autor/Fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

„NASZA INTEGRACJA 2016” W HP BIAŁYSTOK

Bialystok integracjaOd 13 września br. w Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program integracyjno-adaptacyjny „Nasza integracja 2016”. Adresowany jest do nowo przyjętych uczestników naszej jednostki. Program ma na celu ułatwienie młodzieży odnalezienia się w nowym środowisku szkolnym oraz zintegrowanie hufcowej społeczności. Poprzez realizację programu kadra jednostki pomaga uczestnikom wzmocnić poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa poprzez budowanie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku.
W bieżącym tygodniu odbyły się zajęcia na których młodzież zapoznała się z regulaminami Hufca Pracy w Białymstoku oraz świetlicy środowiskowej. W ramach programu przewidziane są kolejne zajęcia integracyjne – m.in. wyjście na kręgle. Młodzież wykazuje duże zainteresowanie tego typu zajęciami i chętnie uczestniczy w takiej formie wsparcia.

Autor/fot.: Aneta Fionik wychowawca HP

REKRUTACJA DO PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA - EFS” W HP BIAŁYSTOK

naglowekWER

zd nr 2 jednostkaW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja - EFS”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresaci to młodzież w wieku 18-24 lata, która nie pracuje, nie uczy się, nie jest zarejestrowana w PUP. Zajęcia w projekcie mają na celu głównie wsparcie uczestników w uzyskaniu podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz realizację staży zawodowych. Okres realizacji projektu planowany jest w terminie  październik 2016 r. – sierpień 2017 r.
Obecnie w jednostce trwają spotkania z potencjalnymi kandydatami. Rekrutacja trwa do końca września 2016r. – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby HP w Białymstoku.

Autor/fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

HP BIAŁYSTOK: WYPRAWKA DLA ŻAKA

hp bialystok jednostka16 września br. uczestnicy białostockiego Hufca Pracy wzięli udział w zbiórce materiałów szkolnych organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne.
Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co może negatywnie wpłynąć na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Chcąc pomóc, uczestnicy naszej jednostki kwestowali na terenie białostockich supermarketów – zachęcali klientów do wsparcia akcji PCK poprzez zakup artykułów szkolnych lub wsparcie finansowe. Zebrane artykuły i środki finansowe zostaną przeznaczone na wyprawki szkolne dla najbardziej potrzebujących uczniów. Uczestnicy białostockiego Hufca Pracy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych akcjach charytatywnych mogących pomóc potrzebującym.

Autor/fot.: Aneta Fionik – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WARSZTATY WYKORZYSTANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH

WFOSiGW i OHP

Bialystok jedn09.09.2016 r. w ramach realizacji projektu „EKO - LOGIKA” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, odbyły się warsztaty wykorzystania surowców wtórnych ze specjalistą. Zajęcia przeprowadziła pani Anna Kasjaniuk, pracownik Fundacji Zielone Płuca Polski. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku biorący udział w projekcie, mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wyrabiania koszyków z papieru oraz ozdabiania puszek, butelek, słoików metodą decupage. Zajęcia miały na celu przede wszystkim popularyzację wiedzy na temat recyklingu oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku. Młodzi ludzie mieli możliwość rozwinięcia sprawności manualnej i współpracy w grupie.

Autor/fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP

BIAŁYSTOK: ZAKOŃCZENIE WAKACJI  W ŚWIETLICY

zzz jednostkaW białostockim Hufcu wakacyjne zajęcia w Świetlicy Środowiskowej dobiegły końca. Ostatni sierpniowy tydzień, upłynął młodzieży pod znakiem emocjonujących turniejów sportowych: w tenisa stołowego, rzutki i piłkarzyki. Odbywały się również konkursy plastyczne. Zwycięzcy otrzymali gratulacje i dyplomy uznania. Najwięcej emocji wzbudziły zajęcia plastyczne -  malowanie  rękoma wspólnego plakatu. Będzie on wspaniałą pamiątką wakacyjnych dni.
Sądząc po zaangażowaniu uczestników Świetlicy w zorganizowane dotychczas zajęcia, można stwierdzić, że proponowana oferta okazała się atrakcyjna i wprowadziła ich w pozytywny nastrój. Zapraszamy do udziału w zajęciach świetlicy również w roku szkolnym - gwarantujemy dobra zabawę.

Autor/fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

TEST WIEDZY GEOGRAFICZNEJ W HP W BIAŁYMSTOKU

page 150Mimo, że wakacje nieuchronnie zbliżają się ku końcowi, nie oznacza to nudy w świetlicy Hufca Pracy w Białymstoku. 18 sierpnia młodzież ze środowiska lokalnego miała możliwość sprawdzić swoją wiedzę z geografii rozwiązując quiz tematyczny pt. „Kocham Cię Polsko”. Zawierał on 10 pytań otwartych dotyczących m.in. najdłuższej rzeki, największego miasta pod względem powierzchni czy ludności w Polsce. Uczestnicy Świetlicy musieli w jak najkrótszym czasie znaleźć poprawne odpowiedzi w Internecie. Osoba, która zrobiła to jako pierwsza i bez błędu, wygrała symboliczne upominki.Tego typu konkursy ukazują pożyteczne i edukacyjne aspekty korzystania z komputera. Ponadto sprzyjają zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy dotyczącej naszego kraju.

Autor,fot.: HP- Kamila Piechowicz wychowawca

KONKURS PLASTYCZNY W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

page150Dużymi krokami zbliża się koniec wakacji. Jedni, aby miło spędzić letni czas, wyjeżdżają poza miasto, inni regularnie uczęszczają do Świetlicy Środowiskowej HP w Białymstoku, gdzie na uczestników czeka wiele atrakcji.
W tym tygodniu młodzież wzięła udział w konkursie plastycznym „Postać gry komputerowej”. Zadaniem uczestników było wymyślenie oraz narysowanie własnego bohatera, który mógłby stać się postacią istniejącą w komputerowej wersji gry. Podopieczni świetlicy mogli stworzyć postać za pomocą materiałów plastycznych lub na komputerze. Wszyscy z dużym zaangażowaniem i ciekawymi pomysłami przystąpili do zadania. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni.

Autor, fot.: wychowawca HP Ewa Wołkowycka

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI

HPB spotkanie z absolwentami2 sierpnia kadrę wychowawczą Hufca Pracy w Białymstoku odwiedzili Absolwenci, którzy ukończyli naukę w 2015 r. Spotkanie odbyło się w siedzibie jednostki. Młodzi ludzie opowiedzieli o podjęciu pracy zawodowej oraz kontynuacji edukacji w liceum zaocznym. Zamierzają w przyszłym roku kalendarzowym zdać egzamin maturalny, a jeden z Absolwentów zastanawia się nad wyborem kierunku studiów. Ponad to wymieniali się wspomnieniami związanymi z przynależnością do Hufca. Szczególnie miło wspominali wycieczki edukacyjne oraz wyjazdy zagraniczne. Tego typu spotkania są nie tylko doskonała okazją do powrotu do przeszłości. Pozwalają również na pogłębianie więzi pomiędzy kadrą a Absolwentami, którzy mimo licznych obowiązków znaleźli czas na odwiedziny.

Autor: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
Fot: Ewa Wołkowycka - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WYMARZONE WAKACJE

wymarzone wakacje1_150To już półmetek wakacji w Hufcu Pracy w Białymstoku, ale nie oznacza to nudy czy stagnacji. Tym razem dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Moje wymarzone wakacje” zorganizowanym 27 lipca. Uczestnicy Świetlicy Środowiskowej mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną obrazującą ich wakacje marzeń tj. miejsce, otoczenie, pogodę czy osoby, z którymi chciałyby spędzać letni wypoczynek. Po wykonaniu barwnych rysunków, młodzież przygotowała z nich gazetkę, na której znalazły się wszystkie prace. Następnie kadra Hufca wyłoniła zwycięzców konkursu i wręczyła im symboliczne nagrody. Przed podopiecznymi Świetlicy jeszcze około miesiąc wakacji, a to oznacza kolejne ciekawe zajęcia i zabawy, które będą organizowane w tym czasie.

Autor: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
Fot.: Ewa Wołkowycka - wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ATRAKCYJNE WAKACJE W HUFCU PRACY

atrakcyjne w1_150Białostocki Hufiec nieustannie zapewnia dzieciom i młodzieży ze środowiska lokalnego rozrywkę i dobrą zabawę podczas tegorocznych wakacji. Organizowane są zajęcia plastyczne, komputerowe, ruchowe oraz rozgrywki w piłkarzyki. Niesłabnącą popularnością cieszą się też gry stolikowe m.in. Scrabble, warcaby oraz „Prawo dżungli”, przy którym często emocje „sięgają zenitu”. Wśród uczestników świetlicy, rozgrywany jest także turniej tenisa stołowego, podczas którego rozgrywający codziennie walczą o tytuł Mistrza Wakacji. Turniej zostanie podsumowany na koniec wakacji. Sądząc po zaangażowaniu uczestników Świetlicy w zorganizowane dotychczas zajęcia, można stwierdzić, że proponowana oferta jest dla nich atrakcyjna i wzbudza wiele pozytywnych emocji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nie są zmuszeni spędzać letni wypoczynek w domu.

Autor, Fot.: Ewa Wołkowycka – wychowawca HP

 

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „BEZPIECZNE WAKACJE 2016”

zakonczenie programu1_15008.07.2016 r. w Hufcu Pracy w Białymstoku zakończyła się realizacja programu „Bezpieczne wakacje 2016”. Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku, postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz nauka alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W okresie wakacyjnym w ramach realizacji programu odbyły się też różnorodne zajęcia informacyjno – edukacyjne, projekcje filmów dotyczące bezpieczeństwa na wakacjach, zajęcia plastyczne „Eko – stroje”, zajęcia komputerowe, zabawy sportowo - rekreacyjne oraz gry planszowe. Podsumowaniem ostatniego dnia programu był quiz tematyczny pt. „Bezpieczne wakacje”, gdzie uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa na wodzie, w lesie, na wsi, w ruchu drogowym, podczas kontaktu ze zwierzętami oraz z elektrycznością. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy i drobne upominki.Mimo zakończenia programu „Bezpieczne wakacje 2016” w Świetlicy Środowiskowej nadal przewidzianych jest wiele zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Autor: Ewa Wołkowycka – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: „BEZPIECZNE WAKACJE” W HUFCU PRACY

bezpieczne w1_150W Świetlicy Hufca Pracy w Białymstoku rozpoczął się drugi tydzień wakacji. Nadal kontynuowany jest program „Bezpieczne wakacje 2016”, którego adresatami są uczestnicy jednostki i Świetlicy Środowiskowej. Do tej pory, zgodnie z harmonogramem realizowane były zajęcia informacyjno–edukacyjne, zajęcia komputerowe oraz różnego rodzaju gry i zabawy sportowo–rekreacyjne. Ponadto w minionym tygodniu odbył się „Dzień Euro”, poświęcony głównie naszej narodowej reprezentacji piłkarskiej. W ramach tych obchodów, uczestnicy brali udział w różnych zajęciach tematycznych. Były to m. in. warsztaty plastyczne, quiz i turniej w piłkarzyki. 05.07.2016 r. zorganizowano „Dzień Sportu”. Wszyscy uczestnicy programu mieli okazje do wypróbowania swoich umiejętności w różnego rodzaju konkurencjach na świeżym powietrzu. Rozgrywki przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji oraz zgodnie z zasadami fair play. Przysporzyły one wiele radości i świetnej zabawy wszystkim zawodnikom. To jeszcze nie koniec programu, uczestników czeka jeszcze wiele ciekawych zajęć bogatych w wiedzę praktyczną i teoretyczną, która z pewnością przyda się w codziennym życiu.   

Autor: Ewa Wołkowycka – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: „BEZPIECZNE WAKACJE 2016” W HUFCU PRACY

bezp wakacje w HP B 300W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa kontynuacja programu „Bezpieczne wakacje 2016”, w którym biorą udział uczestnicy jednostki oraz Świetlicy Środowiskowej. Młodzież dotychczas wzięła udział m.in. w pogadankach na temat bezpiecznego wypoczynku oraz zasad zachowania się w przypadku różnych zagrożeń. Zorganizowano także zajęcia plastyczne „Moje bezpieczne wakacje 2016” oraz „Budowanie ze wszystkiego”. Prace wykonane przez uczestników programu zostaną wyeksponowane w świetlicy oraz wezmą udział w konkursie plastycznym. Kolejnym elementem programu był turniej tenisa stołowego, który odbył się 28.06.2016 r. Rozgrywki przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji oraz zgodnie z zasadami fair play. Przysporzyły one także wiele radości i świetnej zabawy wszystkim zawodnikom. Przed uczestnikami jeszcze wiele rozmaitych atrakcji, niespodzianek, konkursów i zajęć. Wszystkich chętnych do udziału w programie kadra Hufca serdecznie zaprasza.

Autor; Foto: Ewa Wołkowycka – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

koniec roku szk 15-16 500Podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego, który odbył się 24 czerwca w ZSZ Nr 5 w Białymstoku, uczestnicy białostockiego Hufca Pracy, którzy wyróżnili się pod względem wyników szkolnych oraz aktywnością w innych dziedzinach, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pani Dyrektor ogłosiła również listę najlepszych uczniów szkoły. Niemal połowę stanowiła reprezentacja Hufca, w tym walczący o Tytuł Absolwenta Roku – Łukasz Berezniak, który uzyskał zaszczytne pierwsze miejsce. Następnie w mniejszych gronach, w trakcie klasowych spotkań, młodzież odebrała świadectwa – owoc całorocznej pracy oraz wspominała wydarzenia minionego roku i wymieniała się wakacyjnymi planami. Duża część uczestników spędzi bardzo pracowicie wolny od nauki czas, ale z pewnością znajdzie chwilę na relaks i odpoczynek przed wrześniem. Koniec roku szkolnego jest zazwyczaj radosnym wydarzeniem, jednakże często niesie ze sobą pewnego rodzaju smutek. Dotyczy to szczególnie uczestników z klas trzecich, którzy kończą naukę w szkole zawodowej i po zdaniu egzaminu czeladniczego rozpoczną zupełnie nowy etap w życiu. Kadra wychowawcza Hufca zarówno tym starszym jak i tym młodszym uczestnikom, życzyła udanych wakacji oraz realizacji życiowych planów i pragnień.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: RADA PROGRAMOWA HUFCA PRACY

RP w HP_150W związku z zakończeniem roku szkoleniowego, w Hufcu Pracy w Białymstoku, odbyła się 22 czerwca Rada Programowa jednostki. Dotyczyła ona głównie realizacji planu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego w roku szkolnym 2015/2016. Ponadto, omówiono realizację programów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej oraz rekrutację na nowy rok szkolny. Najwięcej zainteresowania wśród zebranych wzbudziły tegoroczne sukcesy uczestników hufca zdobywane na forum wojewódzkim i ogólnopolskim. Dużo uwagi poświęcono też tematyce podejmowanych inicjatyw młodzieżowych. Rada Programowa HP prowadzona przez komendanta Jednostki zakończyła się deklaracją dalszej współpracy ze strony obecnych jej członków tj. Dyrektora ZSZ nr 5, Kuratora Rodzinnego III Zespołu Służby Sądowej, Dyrektora Podlaskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości i Proboszcza Parafii NMP Królowej Rodzin.

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – Wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNE WAKACJE 2016” W HUFCU PRACY

bezp wakacje 2016 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku rozpoczęła się 16 czerwca realizacja programu „Bezpieczne wakacje 2016”, w którym biorą udział uczestnicy jednostki oraz Świetlicy Środowiskowej. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku, nauka konstruktywnych formbezp wakacje 2016 2_150 spędzania czasu wolnego, rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. W ramach programu odbyły się już zajęcia informacyjno-edukacyjne pt. „Bezpieczeństwo, a zachowania ryzykowne” oraz zajęcia rekreacyjno-profilaktyczne w Świetlicy, w ramach których młodzież wykonała gazetkę informacyjną na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w różnych miejscach oraz zasad pierwszej pomocy i najważniejszych telefonów alarmowych.

Autor: Ewa Wołkowycka – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICZKI HUFCA PRACY Z WIZYTĄ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

w SOSW 1_150w SOSW 2_15015 czerwca uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, odwiedzili  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Pod opieką Ośrodka znajdują się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Głównym celem placówki jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju swoim podopiecznym oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Uczestniczki Hufca Pracy uczące się w trzeciej klasie ZSZ Nr 5 w Białymstoku, aby umilić czas młodszym koleżankom i kolegom wyszły z inicjatywą organizacji wspólnej zabawy. Na początku spotkania, każdy miał za zadanie przedstawić się i po krótce opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Następnie odbyły się zajęcia ruchowo-taneczne, plastyczne oraz malowanie twarzy. Po zakończeniu zabawy każdy pokolorował swój pamiątkowy dyplom, na którym zbierał podpisy koleżanek i kolegów. Podsumowaniem spotkania było podziękowanie za wspólną zabawę oraz słodki poczęstunek. Wszystkim bardzo podobały się zajęcia. Podopieczni Ośrodka chętnie uczestniczyli w zabawach. Najlepszym dowodem na to były uśmiechy na ich twarzach.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA NA TEMAT HANDLU ŻYWYM TOWAREM

szkolenie_15014 czerwca na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z pracownikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji na temat handlu żywym towarem. Pani Starszy Aspirant przybyła na specjalne zaproszenie Klubu Aktywnych Hufca Pracy w Białymstoku. Podczas zajęć prowadząca szczegółowo wyjaśniła pojęcie handlu żywym towarem, który kojarzy się głównie ze stręczycielstwem i prostytucją. Ten proceder dotyczy również m.in. handlu organami, czy zmuszaniem do niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach za bardzo niskie wynagrodzenie. W trakcie spotkania zostały omówione metody działania przestępców, którzy wabią swoje ofiary np. zamieszczając w Internecie ogłoszenia o łatwym i szybkim zarobku, atrakcyjnym wyjeździe zagranicznym. Pani Starszy Aspirant podała konkretne wskazówki czym kierować się przy poszukiwaniu pracy za granicą i jakie informacje powinny wzbudzić podejrzenia. Ważne jest, by sprawdzić czy dany pracodawca widnieje w Rejestrze Agencji Zatrudnienia, który zawiera podstawowe dane teleadresowe podmiotów prowadzących agencje zatrudnia. Prowadząca wytłumaczyła również do jakich organów można się zwrócić o pomoc podczas pobytu za granicą oraz omówiła w skrócie organizacje pozarządowe zajmujące się ofiarami handlu ludźmi. Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem ze strony młodzieży. Poruszone zagadnienia przyczyniły się do podniesienia świadomości zagrożeń związanych z handlem żywym towarem, wskazując przy tym jedną z głównych przyczyn funkcjonowania tego procederu czyli ludzką łatwowierność i brak rozwagi.

Autor; Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: BANKOWA  AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

krew honorowo 500Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku w dniu 10 czerwca wzięli udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Celem akcji było propagowanie honorowego oddawania krwi, która jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Donację poprzedza szereg badań: przebytych chorób (kwestionariusz), morfologia i badanie wstępne przeprowadzane przez lekarza. Uczestnicy hufca pozytywnie przeszli wszystkie etapy i zostali honorowymi krwiodawcami. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że od dziś będą systematycznie oddawali krew. Na koniec otrzymali ulotki i koszulki reklamujące honorowe krwiodawstwo.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ DZIECKA W HUFCU PRACY    dzieci

dzien dziecka 2016 300Miesiąc czerwiec w naszym kraju rozpoczyna się od Międzynarodowego Dnia Dziecka. Z tej okazji 2 czerwca w Świetlicy Środowiskowej Hufca Pracy w Białymstoku odbyła się impreza okolicznościowa. Głównym punktem spotkania było wykonanie wspólnego plakatu, na którym każdy odrysował swoją rękę. Wykonany rysunek ozdobił gazetkę okolicznościową. Następnym punktem imprezy było grupowe budowanie z kartonów pt. „Budynek przyszłości”. Zajęcia miały na celu pobudzenie wyobraźni uczestników i zachęcenie ich do różnorodnych form plastycznych. Na zakończenie imprezy odbył się turniej w rzutki. Jest to gra, która zawsze cieszy się niesłabnącą popularnością i to nie tylko w Dniu Dziecka. Uczestnicy hufca spędzili ten dzień na zabawie, bez codziennych trosk i obowiązków.
 
Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: PIKNIK EKOLOGICZNYeko-logiczni

 

 

piknik ekologiczny 200Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku odbył się 31 maja piknik ekologiczny. Miejsce nie było przypadkowe, bo właśnie tam na co dzień uczą się uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku realizujący projekt „EKO - LOGIKA” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Podczas pikniku uczestnicy koła ekologicznego wraz z zaproszonymi kolegami  i koleżankami z całej szkoły, zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy. Zadaniem każdej z nich było zdobycie jak największej ilości punktów na wcześniej przygotowanych stanowiskach z zabawami ruchowymi. Młodzież musiała np. jak najdłużej kręcić kołem hula hop, skakać na skakance, rzucać rzutkami do tarczy magnetycznej czy rzucać piłką do kosza. Każda konkurencja była punktowana, suma zdobytych punktów decydowała o zwycięstwie. Zanim jednak zostały ogłoszone wyniki, odbył się jeszcze mecz piłki nożnej. Osoby, które nie brały w nim udziału, przygotowywały eko stroje z wcześniej zebranych ekologicznych materiałów. Kulminację pikniku stanowił pokaz eko mody, podczas którego widzowie głosowali na najbardziej pomysłowe i widowiskowe kreacje. Podsumowaniem imprezy było wyłonienie zwycięskiej grupy sportowych zmagań oraz ogłoszenie wyników glosowania na najlepszego „eko projektanta”, który  wykazał się największą inwencją twórczą. Laureaci wyróżnieni zastali pamiątkowymi nagrodami i gorącymi brawami. Sądząc po zaangażowaniu uczestników pikniku w proponowane zabawy, śmiało można stwierdzić, że była to dla nich doskonała rozrywka z ekologicznym przesłaniem w tle.
                                                    
Autor; Foto: Kamila Piechowicz –  wychowawca HP

BIAŁYSTOK: DZIEŃ BEZ PAPIEROSA W HUFCU PRACY

bez papierosa 1_15031 maja obchodzony jest „Dzień bez papierosa”, którego idea polega na zwróceniu uwagi na szkodliwość palenia wyrobów tytoniowych. Młodzi ludzie często traktują papierosy jako oznakę dojrzałości, zapominając przy tym jakie konsekwencje niesie ze sobą ten zgubny nałóg. Młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku we współpracy ze szkolną Pielęgniarką postanowiła przedstawić rówieśnikom pozytywne aspektybez papierosa 2_150 zdrowego stylu życia, pozbawionego dymu papierosowego. Z tej okazji przygotowała plakat promujący „Dzień bez papierosa”, natomiast szkolny pracownik medyczny udzielał zainteresowanym fachowych informacji związanych ze zdrowotnymi skutkami palenia papierosów. Tego typu akcje zasługują na uznanie, bo angażują młodych do propagowania idei związanej z ochroną tego co najcenniejsze – ludzkiego życia.

Autor; Foto: Kamila Piechowicz –  wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ MATKI W HUFCU PRACY

dzien matki 300Jak co roku – 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Święto to ma na celu okazanie naszym Mamom miłości, szacunku i podziękowania za trud włożony w nasze wychowanie. Z tej okazji uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w zajęciach plastycznych. Młodzież samodzielnie wykonała piękne, kolorowe laurki, aby 26 maja wraz z życzeniami ofiarować je swoim Mamom. Tematem przewodnim prac plastycznych były przede wszystkim serca i wspaniałe bukiety kwiatów. Ponadto w Świetlicy Hufca powstała gazetka okolicznościowa, która pięknie zdobi świetlicę i przypomina jak ważną rolę w życiu każdego człowieka, zarówno tego młodszego, jak i starszego odgrywa matka.

 

 

 

 

Autor; Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY WSPIERAJĄ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

dla schroniska 300Od marca br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z inicjatywy Klubu Aktywnych prowadzili między sobą zbiórkę środków na karmę dla psów z białostockiego Schroniska. Swoją szczytną inicjatywę nazwali „Pełna miska”. 25 maja młodzież udała się do jednego z hipermarketów gdzie z zebranych funduszy zakupiła dwa opakowania karmy suchej, specjalnie przeznaczonej dla szczeniąt i psów dorosłych. Następnie zawiozła ją do białostockiego Schroniska. Uczestnicy za swój gest otrzymali oficjalne podziękowanie od Kierownika placówki. Tego typu akcje uwrażliwiają młodych ludzi na potrzeby porzuconych, bezbronnych zwierząt skazanych na ludzką pomoc. Ponadto pozwalają dostrzec jak wiele dobra można uczynić przy odrobinie życzliwości i zaangażowania.

Autor; Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE EKOLOGICZNYM

proj ekologiczny1_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku zakończyli dwa intensywne dni działań w ramach realizacji projektu „EKO - LOGIKA” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 23 maja hufcowi entuzjaści ekologii zajęli się pielęgnacją drzewek posadzonych w poprzedniej edycji projektu. Mieli okazję naocznie przekonać się, w jakim tempie rosną drzewa i jak wiele pracy należy włożyć w utrzymanie w dobrej kondycji otaczającej nas zieleni. 24 maja natomiast uczestnicy koła ekologicznego propagowali wśród swoich rówieśników ideę obchodzonego w tym dniu Europejskiego Dnia Parków Narodowych. Przygotowane wcześniej materiały edukacyjne w formie plakatów umieścili w widocznych miejscach na terenie ZSZ nr 5 w Białymstoku, w którym na co dzień się uczą. Ponad to rozdawali ulotki zawierające informacje na temat polskich parków narodowych. Sądząc po zainteresowaniu młodzieży zamieszczonymi materiałami można sądzić, że promowane treści wpłynęły na pogłębienie wiedzy na temat rodzimej przyrody.

Autor: wychowawca HP - Kamila Piechowicz
Fot.: wychowawca HP - Ewa Zalewska

BIAŁYSTOK: HUFIEC PRACY NA FESTYNIE RODZINNYM

festyn rodzinny1_15021 maja w Białymstoku na dzielnicy TBS, odbył się Festyn Rodzinny, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rodzina na Plus, Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Rodzin oraz Fundacja działające przy parafii. Do współorganizacji przystąpił również Hufiec Pracy w Białymstoku, który promował swoje działania oraz prowadził rekrutację na nowy rok szklony. Niewątpliwą atrakcją stoiska wystawienniczego jednostki był kącik fryzjerski prowadzony przez uczestniczki Hufca, uczące się w ZSZ nr 5 w Białymstoku w klasach wielozawodowych oraz uczennice klasy fryzjerskiej.  Adeptki sztuki stylizacji, wykonywały przeróżne fryzury wszystkim zainteresowanym, głownie w zależności od fantazji „klienta”. Taki rodzaj promocji Hufca i Szkoły, rzeczywiście jest zarówno skutecznym jak i efektywnym pomysłem, który trafił bardziej lub mniej bezpośrednio do szerokiego grona odbiorców.

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot.: Ewa Zalewska, Katarzyna Kruszewska Wychowawcy HP

BIAŁYSTOK: POLSCY NOBLIŚCI

polscy noblisci 1_150Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury jak i zasług dla całej ludzkości oraz poszczególnych społeczeństw. Nagroda ustanowiona została w 1986 roku, zgodnie z ostatnią wolą Alfreda Nobla – wynalazcy dynamitu. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wykonali 19 maja plakaty informacyjne dotyczące wybranych polskich noblistów. Zajęcia plastyczne poprzedzonepolscy noblisci 2_150 zostały pogadanką edukacyjną dotyczącą historii w/w nagrody. Każdy uczestnik przedstawił krótką prezentację wybranej postaci. Wśród polskich noblistów, których działalność została przedstawiona w formie plakatu znaleźli się: Maria Curie-Skłodowska, Czesław Miłosz, Henryk Sienkiewicz oraz Władysław Reymont. Celem imprezy było pogłębienie wiedzy uczestników, motywowanie do rozwoju zainteresowań oraz kształtowanie aktywności twórczej.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROGRAMU „NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI” W HUFCU PRACY

niebezpieczne zwiazki_150W Hufcu Pracy w Białymstoku, w drugim półroczu roku szkolnego 2015/16 trwa realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „nieBezpieczne związki”. 19 maja br. uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-informacyjnych z panią psycholog. Głównym tematem spotkania były skutki podejmowania wczesnego współżycia seksualnego. Młodzież poznała motywy oraz konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej. Uczestnicy w skupieniu słuchali porad specjalisty. Niektórzy zadawali pytania oraz wszczynali dyskusję. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie i przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Autor; Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY NAGRODZENI ZA AKTYWNOŚĆ

nagrodzeni za aktywnosc 200Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku w ramach wyróżnienia za aktywność i zaangażowanie w działalność jednostki, wzięli udział 17 maja br. w imprezie sportowo-rekreacyjnej w Klepaczach, w której  jedną z głównych atrakcji był paintball. Na początku zabawy młodzież została podzielona na grupy. Następnie każda z grup miała za zadanie zmierzyć się ze swoimi przeciwnikami w takich dyscyplinach jak: bitwa w paintball oraz tor ślepca. Każdy z uczestników podszedł do zadań z dużym zaangażowaniem, gdyż o zwycięstwie decydowała największa liczba punków zdobytych w poszczególnych kategoriach. W przerwie między zmaganiami, dla uczestników zorganizowano ognisko z kiełbaskami, przy którym  gracze mogli odpocząć i zregenerować swoje siły do dalszej rywalizacji. Na zakończenie imprezy ogłoszono wyniki oraz wyłoniono zwycięzców. Każdy  z obecnych dostał również dyplom uczestnictwa w imprezie plenerowej.

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: „DZIEŃ BEZ KOMPUTERA” W HUFCU PRACY

dni bez komputera 200Uczestnicy białostockiego Hufca Pracy obchodzili 3 maja Dzień bez Komputera. Święto jest kontynuacją internetowej kampanii zapoczątkowanej w 2007 roku przez dwójkę Kanadyjczyków, którzy chcieli sprawdzić czy będą w stanie wytrzymać dobę bez włączania komputera. W ramach obchodów tego święta, uczestnicy Hufca Pracy z inicjatywy Klubu Aktywnych, wzięli udział w zajęciach informacyjno – edukacyjnych, których celem było uświadomienie młodzieży, jakie koszty mogą ponieść, gdy stracą umiar w użytkowaniu komputera. Podsumowaniem uzyskanych informacji był quiz sprawdzający wiedzę z zakresu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego. Dodatkową atrakcją tych obchodów, była wykonana w formie plakatu gazetka promująca Dzień bez Komputera w Świetlicy Hufca.

Autor; Foto: Zalewska Ewa – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: HONOROWI KRWIODAWCY

honorowi_150Z inicjatywy Kacpra Żukowskiego uczestnika Hufca Pracy w Białymstoku, pod  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zebrała się grupa młodzieży, która postanowiła honorowo oddać krew. Spotkanie poprzedzone zostało kampanią promocyjną przeprowadzoną w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Białymstoku, której celem było propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz zarażanie innych chęcią niesienia pomocy. Każdy honorowy krwiodawca musi być pełnoletni i przejść 7 etapów: rejestracja, wypełnienie ankiety, badanie poziomu hemoglobiny, wizyta u lekarza, pobranie krwi, 15 minutowy odpoczynek i posiłek regeneracyjny. Pobyt w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku był dla uczestników Hufca nowym, wyjątkowym doświadczeniem. Otrzymali od pracowników Centrum  plakaty i ulotki informacyjne aby promować akcję krwiodawstwa w swoich środowiskach rówieśniczych i rodzinnych.

Autor, Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY W XIV MARSZU GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

marsz godnosci1_150W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, uczestnicy Hufca Pracy uczący się w ZSZ nr 5 w Białymstoku, w dniu 05.05.2016 r., wzięli udział w XIV Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Marsz którego tradycje w UE sięgają początku lat 90, miał na celu przypomnienie o problemach osób niepełnosprawnych i barierach z jakimi spotykają się oni na co dzień. Młodzież Hufca wcieliła się w rolę wolontariuszy i pomagała niepełnosprawnym kolegom koleżankom przejść główną ulicą miasta na Rynek Kościuszki, gdzie odbył się uroczysty festyn. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że był to wyjątkowy dzień, który zwrócił uwagę nie tylko na osoby niepełnosprawne ale także na konieczność ich integracji z całym środowiskiem. Godność osób niepełnosprawnych powinna być podkreślana każdego dnia, a nie tylko przy okazji święta.

Autor, Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

3 maja 1_150Tuż przed weekendem majowym, uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z inicjatywy Klubu Aktywnych uczcili Święto Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się od zajęć edukacyjnych, na których zebrani przypomnieli historię uchwalenia pierwszej w Europie3 maja 2_150 ustawy zasadniczej oraz następstwa tego doniosłego wydarzenia. Ta lekcja historii miała również uczyć patriotyzmu i dumy z dokonań minionych i współczesnych pokoleń Polaków. Podsumowaniem zajęć był test wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących Konstytucji 3 Maja. Dodatkową atrakcją obchodów tego Święta była wykonana przez uczestników gazetka okolicznościowa w Świetlicy Hufca.

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE REKRUTACYJNE W HUFCU PRACY

o rekrutacji 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku dnia 27 kwietnia odbyło się spotkanie promocyjno-rekrutacyjne na nowy rok szkolny 2016/2017. Wśród zaproszonych gości zaleźli się: dyrektor ZSZ nr 5, pracownicy socjalni, pedagodzy szkół i przedstawiciele kuratorów sądowych. Harmonogram spotkania obejmował: prezentację działalności jednostki, przedstawienie oferty rekrutacyjnej oraz wystąpienia gości połączone z dyskusją. Charakterystykę jednostki oraz różnorodność realizowalnych przedsięwzięć i dokonań przedstawiała na wstępieo rekrutacji 2_150 Komendant HP Jolanta Powichrowska. Następnie głos zabrała Izabela Popławska, Dyrektor ZSZ nr 5, z którą na co dzień współpracuje Hufiec.  Był to początek dyskusji między zgromadzonymi na temat szkolnictwa zawodowego, jego funkcjonowania oraz problemu jakim często jest wybór kierunku dalszego kształcenia przez absolwentów gimnazjów. Spotkanie zakończyły deklaracje ze strony gości o rozpowszechnieniu materiałów informacyjnych i oferty rekrutacyjnej Hufca Pracy w swoich środowiskach zawodowych.

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEGO „RAZEM ŁATWIEJ” W HUFCU PRACY

razem latwiej_150W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Razem Łatwiej” adresowanego do młodzieży z klas pierwszych ZSZ nr 5 w Białymstoku. Do tej pory odbyły się zajęcia na temat rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, agresji oraz zajęcia z psychologiem. 26 kwietnia br. w ramach programu odbyło się spotkanie ze szkolnym pedagogiem. Dotyczyło one problemu nietolerancji, która coraz częściej staje się powszechna wśród młodych ludzi. Na zajęciach oprócz pogadanki, uczestnicy wypełnili ankietę, na podstawie której każdy mógł sprawdzić swój stopień tolerancji. Następnie po analizie ankiet, wspólnie z pedagogiem ustalono, w jaki sposób przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom. Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach. Dyskutowała na poruszane tematy oraz z chęcią odpowiadała na stawiane pytania. Spotkanie to z pewnością pomogło niektórym uczestnikom w zweryfikowaniu własnego światopoglądu dotyczącego tolerancji.

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA HAŁASEM

eko-logiczni

 

 

 

halas 1_150-vertDzień Świadomości Zagrożenia Hałasem corocznie obchodzony jest dnia 25 kwietnia. Propagowaniem idei tego wydarzenia zajęli się uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku realizujący projekt „EKO–LOGIKA” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Młodzież w tygodniu poprzedzającym Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem przygotowała materiały edukacyjne na temat wpływu hałasu na organizm człowieka oraz plakaty i ulotki promujące wydarzenie. Następnie umieścili je w widocznych miejscach na terenie ZSZ nr 5, w którym na co dzień się uczą. Wybór miejsca nie był przypadkowy gdyż pozwalał na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Sądząc po zainteresowaniu młodych ludzi zamieszczonymi materiałami, można sądzić, że zawarte w nich informacje były ważne i interesujące.

 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI MŁODZIEŻY W HUFCU PRACY

solidarnosc mlodziezy 200Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział 21 kwietnia w imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży. Święto to obchodzone jest od 1957 r., na wniosek Światowej Federacji Młodzieży. Celem przedsięwzięcia było odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań oraz integracja grupy. Zajęcia zorganizowane w Świetlicy Środowiskowej rozpoczęły się od narysowania wspólnego plakatu symbolizującego solidarność i jedność. Następnie odbyły się rozgrywki w tenisa stołowego oraz piłkarzyki, które dostarczyły wiele emocji i wrażeń. Dodatkową atrakcją obchodów tego święta było wykonanie gazetki okolicznościowej. Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży dla uczestników Hufca była aktywną formą spędzenia czasu wolnego. Młodzież bardzo pozytywnie wyrażała się o możliwości uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach.

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY PAMIĘTAJĄ O KATYNIU

pamiec o Katyniu 1_15013 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu w sposób szczególny oddaje się hołd obywatelom polskim, zamordowanym przez policję polityczną NKWD w 1940 r. Do kultywowania pamięci o zbrodni katyńskiej czynnie włączyli się uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, którzy w bieżącym tygodniu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych oraz projekcji filmu pt. „pamiec o Katyniu 2_150Zbrodnia katyńska”. Ponadto, w dniu obchodów delegacja młodzieży udała się pod Pomnik Mordu Katyńskiego w Białymstoku, gdzie w ciszy oddała cześć poległym modlitwą i zapaleniem znicza. Zbrodnia katyńska wraz z jej konsekwencjami, była potężnym ciosem skierowanym w naród Polski, dlatego inicjatywa włączenia się uczestników białostockiego Hufca w pielęgnowanie pamięci o tej tragedii jest godna pochwały.

Autor: Kamila Piechowicz –  wychowawca HP
Foto: Kamila Piechowicz; Ewa Zalewska – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY W XVI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

konkurs o BHP 2_250Sześcioro uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięło udział 14 kwietnia w XVI Regionalnym Konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku oraz Podlaski Kurator Oświaty. Konkurs adresowany był do uczniów, którzy praktyczną naukę zawodu odbywają w zakładach rzemieślniczych. Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie konkursu uczestnicy odpowiadali pisemnie na pytania testowe dotyczące: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Dla młodzieży z  hufca była to dobra okazja do zweryfikowania swojej wiedzy i dodatkowo sprawdzenia się w sytuacji stresowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM WKU  

propozycja WKU 1_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, dwóch klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku w drugim półroczu roku szkolnego 2015/16 realizują program edukacyjno-profilaktyczny „Moja droga zawodowa”. 13 kwietnia zakończył się cykl spotkań dotyczących przedstawienia przyszłym absolwentom ofert kontynuacji nauki po ukończeniu ZSZ. Jedną z propozycji był udział w zajęciach informacyjno-edukacyjnych z pracownikiem bezpłatnego liceum dla dorosłych COSINUS, który zaproponował możliwość uzyskania matury w systemie zaocznym oraz wieczorowym. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o wymaganej dokumentacji oraz terminach składania podań o przyjęcie do LO. Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku. Młodzież w czasie zajęć poznała strukturę szkolnictwa wojskowego, wymagania, jakie należy spełnić, aby pełnić służbę propozycja WKU 2_150wojskową oraz korzyści, jakie się z tym wiążą. Prelekcja wzbogacona została pokazem broni oraz prezentacją multimedialną, które pomogły przybliżyć młodzieży omawiane zagadnienia. Sądząc po skupieniu, z jakim uczestnicy słuchali zaproszonych ekspertów oraz ich zaangażowaniu w dyskusje na tematy omawianych kwestii można myśleć, że spotkania były dla nich ciekawe i owocne. Prawie połowa przyszłych absolwentów zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w liceum, niektórzy stwierdzili, że zastanowią się nad propozycją kariery zawodowej w wojsku.

Autor; Foto: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: WARSZTATY EKOLOGICZNE

ochrona 150W ramach realizacji projektu „EKO – LOGIKA” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 11 kwietnia 2016 r. odbyły się warsztaty ekologiczne. Zajęcia przeprowadziła pani Anna Kasjaniuk, pracownik Fundacji Zielone Płuca Polski. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku biorący udział w projekcie oraz inni zainteresowani tematem uczniowie, mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę w zakresie segregacji odpadów jak również dowiedzieć się jak istotnym elementem w przyrodzie jest drzewo. Zdobyte informacje młodzież warsztaty eko_150wykorzystała podczas dyskusji, zainicjowanej przez prowadzącą oraz w trakcie rozwiązywania konkursowych zadań, za które wszyscy zostali nagrodzeni. Z opinii uczestników warsztatów ekologicznych wynikało, że było to dla nich pouczające doświadczenie. Przekonali się jak ważne jest, by prawidłowo segregować śmieci i jakie nieodwracalne konsekwencje dla ekosystemu niesie za sobą nadmierna wycinka drzew.

Autor; Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

KONKURS EKOLOGICZNY

WFOS 150W bieżącym tygodniu uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku realizujący projekt „EKO – LOGIKA” współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wzięli udział w ekologicznym konkursie plastyczno - technicznym. Zadaniem konkursowym było wykonanie ekozabawki lub przedmiotu użytkowego, przy wykorzystaniu materiałów odnawialnych. Wymagało to inwencji, kreatywności odrobiny talentu techniczno – plastycznego. Uczestnicy koła ekologicznego „transEKO” spotykali się od 5 do 7 kwietnia, aby szukać inspiracji, gromadzić niezbędne materiały oraz omawiać wybrane pomysły i je zrealizować. Przy użyciu plastikowych butelek i korków, ścinek materiałów plastycznych stworzyli m.in. fantazyjne stojaki na przybory szkolne, ozdobne doniczki czy relaksacyjne konkurs ekologiczny1_150balony. Wykonanie prac konkursowych sprawiło uczestnikom projektu wiele radości. Pobudziło ich do szukania twórczych rozwiązań, a przede wszystkim uświadomiło ile rzeczy można zrobić przy użyciu pozornie niepotrzebnych już materiałów. Ponadto powtórne wykorzystanie surowców wtórnych pozwala chronić środowisko przed zanieczyszczeniem, zmniejsza udział surowców pierwotnych w produkcji, co wpływa na oszczędność i nie wpływa na degradację krajobrazu.

Autor: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
Fot.: Ewa Zalewska - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WSPOMNIENIE O JANIE PAWLE II

wspomnienie JPII 200W bieżącym roku przypada 11 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II – Patrona Młodzieży. Wspominając to wydarzenie młodzież Hufca Pracy w Białymstoku włączyła się w cykl obchodów upamiętniających tego wyjątkowego człowieka. W tygodniu poprzedzającym rocznicę, uczestnicy jednostki zorganizowali gazetkę okolicznościową, a 4 kwietnia odbyły się zajęcia edukacyjne przypominające życiorys oraz najważniejsze daty i wydarzenia z życia Karola Wojtyły. Podsumowaniem zajęć było zorganizowanie konkursu wiedzy o Ojcu Świętym, podczas którego młodzież wykazała się dobrą znajomością jego biografii. 5 kwietnia w ramach inicjatywy Klubu Aktywnych młodzież udała się także pod pomnik Św. Jana Pawła II, gdzie zapalono znicz, symbolizujący naszą pamięć i szacunek.
 

 

Autor; Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

zyczenia swiateczne 200Wielkanocna pocztówka od wielu lat jest nieodłącznym symbolem Świąt Wielkanocnych, wyrazem pamięci i życzliwości wobec osób, z którymi nie spotkamy się w okresie świątecznym. Z okazji nadchodzących Świąt, uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z inicjatywy Klubu Aktywnych wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali kartki wielkanocne z życzeniami dla dyrekcji i pracowników szkoły oraz  wychowawców. Prace zostały wykonane za pomocą różnorodnych technik plastycznych. Inicjatywa zachęciła uczestników do osobistego przeżywania Świąt Wielkanocnych oraz pobudziła wyobraźnię i przyczyniła się do rozwoju uzdolnień artystycznych młodzieży. Życzenia napisane na własnoręcznie wykonanych pocztówkach z pewnością ucieszyły wiele osób.

 

Autor; Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP
 

SPOTKANIE W CEiPM W BIAŁYMSTOKU

w CEiPM_150W ramach programu „Moja droga zawodowa”, w dniu 23.03.2016 r. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, dwóch klas trzecich wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 spotkali się z doradcą zawodowym i pośrednikami pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Celem zajęć było zapoznanie się z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznanie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej i przygotowanie do prowadzenia rozmów z pracodawcami. Młodzież miała możliwość obejrzenia filmu instruktażowego ukazującego wzorcowo przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną gdzie zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy kandydatów ubiegających się o zatrudnienie. Pośrednicy pracy natomiast przekazali uczestnikom spotkania informację o aktualnej oraz przewidywanej sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy oraz zaprosili do korzystania z pomocy Młodzieżowego Biura Pracy. Zdobyta wiedza z pewnością ułatwi przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy i wykorzystanie potencjału zawodowego, zgodnie z posiadaną wiedza i  umiejętnościami.    

Autor:Katarzyna Kruszewska  – wychowawca HP
Foto:  Kamila Piechowicz – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

dzien wody 50022 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Uczestnicy koła ekologicznego „transEKO” w Hufcu Pracy w Białymstoku realizujący projekt „EKO – LOGIKA” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przygotowywali się do tego dnia od początku marca. Młodzi entuzjaści ekologii postanowili zorganizować Światowy Dzień Wody w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5, w której na co dzień się uczą, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Od 8 marca młodzież kilkakrotnie spotykała się, aby omówić koncepcję, plan działań, przygotować materiały promocyjno – informacyjne oraz ulotki dotyczące znaczenia wody, bez której nie może istnieć życie na świecie. 21 marca uczestnicy projektu „EKO – LOGIKA” w ramach akcji zamieścili plakat oraz instalację z butelek plastikowych i broszur informacyjnych, zawierających podstawowe dane dotyczące Światowego Dnia Wody. 22 marca natomiast rozdali ulotki w klasach oraz zachęcali młodzież oraz kadrę do zapoznania się z przygotowanymi ekspozycjami, szczegółowo omawiając problematykę. Sądząc po zainteresowaniu uczniów ZSZ nr 5 w Białymstoku przygotowanym happeningiem, można stwierdzić, że podjęty temat wody, jej znaczenia i zużycia jest ważny, skłaniający do przemyśleń i zmiany postaw.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ZWIEDZILI UNIWERSYTECKIE CENTRUM PRZYRODY

muzeum przyrody 30021 marca br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z klasy I A oraz I B ZSZ nr 5 w Białymstoku, z okazji Pierwszego dnia wiosny, wzięli udział w wycieczce do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, mieszczącego się w nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Miejsce to jest powodem do dumy nie tylko dla uczelni, ale i dla całego miasta, gdyż jest to jedyne muzeum przyrody w Białymstoku. Przewodnik w sposób niezwykle ciekawy i profesjonalny opowiadał o eksponatach i zbiorach oraz przybliżył młodzieży historię muzeum, którego początki sięgają roku 1980. Młodzi ludzie obejrzeli kilka wystaw stałych: Środowiska przyrodnicze Polski północno-wschodniej, Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, Przyroda rejonów polarnych, Fauna mórz tropikalnych, Historia naczyniowych roślin lądowych, Minerały i skały świata oraz Historia Ziemi. Jedna z sal wyścielona jest zielonym podłożem, będącym  imitacją trawy, gdzie można zobaczyć łosia, lisa i wiele gatunków ptaków i zwierząt występujących na terenie Podlasia, które na młodzieży zrobiły niesamowite wrażenie. Wiele emocji wzbudziły również szczątki, odlewy i odciski organizmów wymarłych, odnajdywane w skałach budujących skorupę ziemską oraz imponujących rozmiarów minerały. Na zakończenie młodzież zwiedziła Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, gdzie znajdują się pamiątki, podarki, medale, dyplomy, obrazy, przedmioty osobiste oraz cały księgozbiór.

Autor; Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP
 

UCZESTNICY HUFCA PRACY W BIAŁYMSTOKU WOLONTARIUSZAMI

wolontariusze_150W dniach 18 - 20 marca 2016 roku w ramach Zbiórki Wielkanocnej organizowanej przez PCK, na terenie całego kraju, w sieci sklepów Stokrotka odbywa się zbiórka pieniężna i rzeczowa. Każdy odwiedzający w tych dniach Stokrotkę mógł dołączyć się do akcji przekazując pieniądze bądź wybrane artykuły przy okazji swoich codziennych zakupów. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z klas I Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, w dniu 18.03.2016 r. kontynuując tradycję swoich starszych kolegów i koleżanek wystąpili w roli wolontariuszy zachęcając klientów sklepów do włączenia się w akcję. W czasie trwania zbiórki nie zabrakło ludzi o otwartych sercach, którzy wrzucali pieniądze do puszek lub zapełniali artykułami spożywczymi specjalnie oznaczone kosze. Pozyskane środki pozwolą na finansowanie pomocy oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z rodzin potrzebujących.

Autor, Fot.: Ewa Zalewska - wychowawca HP

TURNIEJ GASTRONOMICZNY „KUCHNIA BANKIETOWA”

kuchnia bankietowa1_15015 i 16 marca br. dwoje uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 pod opieką wychowawcy jednostki wzięło udział w Turnieju Gastronomicznym. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku pod hasłem „Kuchnia bankietowa”. Zmagania rozpoczęto od przedstawienia zasad oraz komisji oceniających. Po wylosowaniu stanowisk pracy, uczestnicy przystąpili do przygotowania zaplanowanej przez siebie potrawy, którą po sporządzeniu zabezpieczyli w urządzeniach chłodniczych. Reprezentanci hufca przygotowali: mus z łososia w norii z brokułami oraz schab egzotyczny. Kolejnego dnia kulinarnych zmagań przystąpiono do dekoracji i prezentacji sporządzonych przez uczestników dań oraz ich oceny przez dwie niezależne komisje złożone z: instruktorów szkolnych i zaproszonych „Szefów kuchni”. Wszyscy biorący udział w konkursie oprócz potrawy własnej wykonali także zadanie wspólne, tj. tiftele w pikantnym sosie według otrzymanej wcześniej receptury. Uczestnicy hufca w trakcie konkursu wykazali się szeroką wiedzą oraz dobrym przygotowaniem praktycznym. Konkurs został zakończony nagrodzeniem zwycięzców oraz wyróżnieniem wszystkich uczestników turnieju.

Autor, Fot.: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP

LICEALIADA WOJEWÓDZKA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

liceliada lyzwy1_15016 marca br. na białostockim lodowisku w Zwierzyńcu, odbyła się Licealiada Wojewódzka w łyżwiarstwie szybkim. Zawody skierowane były do młodzieży z województwa Podlaskiego uczącej się  poziomie ponadgimnazjalnym, nie posiadającej licencji klubowej w tej dyscyplinie sportu. Szkoła mogła zgłosić po 4 zawodników do rywalizacji w grupie męskiej i damskiej. Zawody rozpoczęły się od biegu kobiet na 500 m,  a następnie  odbył się bieg mężczyzn. O przejściu do kolejnego etapu rozgrywek czyli wyścigu na 1000 m decydowała  otrzymana w rywalizacji punktacja. Wyścig nie był łatwy, wymagał nie tylko umiejętności łyżwiarskich, ale też skupienia, dobrej kondycji i odporności na stres i upadki. W zawodach brali również udział uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku reprezentujący ZSZ nr 5 zarówno w żeńskiej jak i męskiej konkurencji. Pogratulować należy im niezwykłej woli walki, hartu ducha i postawy fair play, mimo iż nie zajęli czołowej pozycji.

Autor, Fot.: Jolanta Powichrowska - Komendant HP

BIAŁYSTOK: PRACODAWCA PRZYJAZNY EDUKACJI

pracodawca przyjazny_150"Ster na zawód - perspektywa dla młodych", to hasło dwunastej edycji konferencji, która  odbyła się 15.03.2016 r., w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku. Jest to jedna z cyklicznych konferencji, mająca na celu przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do wybierania zawodu, ale także wzmocnienie kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołami. Jednym z głównych punktów konferencji było wręczenie nagród „Pracodawca przyjazny edukacji”. Statuetki oraz listy gratulacyjne odebrało w sumie 12 osób. Byli to przedstawiciele firm i instytucji współpracujących na co dzień ze szkołami zawodowymi, oferujący ich uczniom praktyki i staże oraz zatrudniający absolwentów. Wśród docenionych pracodawców znalazł się Pan Rafał Rozwadowski – właściciel Zakładu Cukierniczo-Piekarniczego, u którego od wielu lat uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku mają możliwość realizowania praktyk, podnoszenia umiejętności i wiadomości zawodowych. Pracodawca jest wysokiej klasy specjalistą z długoletnim stażem. Wyróżnia go zawodowy profesjonalizm, doświadczenie pedagogiczne oraz indywidualne, empatyczne podejście do ucznia. Kadra Hufca wraz z uczestnikami składa Panu Rafałowi Rozwadowskiemu serdeczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Autor, Fot.: Ewa Zalewska - wychowawca HP

KURS DECOUPAGE W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

kurs decoupage_15015 marca br. w siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku odbył się kurs decoupage w ramach inicjatywy młodzieżowej. Organizatorzy, czyli Klub Aktywnych zaprosili do poprowadzenia szkolenia, kompetentną w tej dziedzinie uczestniczkę Świetlicy Środowiskowej. Podopieczna Świetlicy przekazała swoją wiedzę na temat techniki zdobniczej decoupage, a następnie zademonstrowała jak wykorzystać ją w praktyce. Końcowym zadaniem uczestników kursu, było wykonanie tekturowych podkładek pod kubek. Podczas szkolenia uczestnicy bawili się znakomicie, a widząc efekty swojej pracy, zgodnie stwierdzili, że technika decoupage nie jest zbyt trudna, a przy tym niezwykle efektowna.

Autor, Fot.: Kamila Piechowicz -  wychowawca HP

DZIEŃ MĘŻCZYZNY W BIAŁYMSTOKU

dzien mezczyzn1_150Nie tylko kobiety mają swoje święto. Od 1999r. w polskim kalendarzu, 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku spotkali się w świetlicy środowiskowej, by wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Imprezę poprzedziła pogadanka dotycząca tradycji i obchodów Święta Mężczyzn w Polsce i na świecie. Następnie młodzi mężczyźni wykonali wspólny, pamiątkowy plakat, który umieścili na okolicznościowej tablicy. Dodatkową atrakcją imprezy była sportowa rywalizacja chłopców w turnieju tenisa stołowego oraz rozgrywki w piłkarzyki. Spotkanie zakończyło się rozdaniem dyplomów oraz słodkim poczęstunkiem.

Autor: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP
Fot.: Jolanta Powichrowska  - Komendant HP
        Kamila Piechowicz - wychowawca HP

WIELKANOCNY PREZENT

wielkanocny prezent1_150Zbliżają się Święta Wielkanocne. Z tej okazji uczestniczki białostockiego Hufca Pracy z klas trzecich uczące się w zawodzie fryzjer oraz ich młodsze koleżanki z klasy fryzjerskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Białymstoku w ramach inicjatywy, po raz kolejny udały się do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Spełniły tym samym obietnicę złożoną przy okazji realizacji poprzedniej inicjatywy młodzieżowej „Świąteczny prezent fryzjerek seniorom”, która odbyła się w listopadzie minionego roku. Obiecały wówczas ponowne odwiedziny placówki w II semestrze bieżącego roku szkolnego. 9 marca br. młode adeptki sztuki fryzjerstwa przez kilka godzin, charytatywnie wykonywały różne zabiegi fryzjerskie, stylizacje fryzur, strzyżenia i modelowania. Starały się również w życzliwy i taktowny sposób wciągać podopiecznych DPS w rozmowę, aby umilić im czas oczekiwania na nowy wygląd. Dzięki trudowi i zaangażowaniu uczestniczek, seniorzy odnowili swój „image” na święta, co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na ich samopoczucie. Nie jest to jednak jedyna korzyść wynikająca z realizacji inicjatywy. Poprzez regularne odwiedziny placówki zarówno uczestniczki hufca jak i seniorzy mają okazję pokonać bariery międzypokoleniowe, które niejednokrotnie utrudniają komunikację i prowadzą do zaniku empatii i zrozumienia.

Autor, Fot.:  Kamila Piechowicz - wychowawca HP

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

zajecia z doradca1_1509 marca br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, dwóch klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku w ramach programu „Moja droga zawodowa” spotkali się z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Białymstoku. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy oraz usystematyzowanie posiadanej wiedzy i umiejętności. Podczas spotkania uczestnicy poznali zagadnienia związane z rynkiem pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, wymagania pracodawców. Doradcy zawodowi przedstawili młodzieży  prognozy dotyczące zawodów przyszłości, które zwiększają szansę na zatrudnienie. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie uczestników, a zdobyta wiedza z pewnością w niedalekiej przyszłości zaowocuje lepszym odnalezieniem się młodzieży na rynku pracy.

Autor, Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: PROGRAM EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZY „RAZEM ŁATWIEJ”

razem latwiej1_150Problem nietolerancji w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej powszechny. Młodzi ludzie są negatywnie nastawieni do rówieśników, którzy wyróżniają się na tle innych. Często wyśmiewają się z inności, nie zdając sobie sprawy jak poważne skutki mogą przynieść ich niewłaściwe zachowania. Dlatego by zapobiec nietolerancji wśród młodzieży, wychowawcy z Hufca Pracy w Białymstoku w II semestrze rozpoczęli realizację programu edukacyjno – profilaktycznego pt. „Razem Łatwiej”. Program skierowany jest do pierwszych klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Białymstoku. Jego celem głównym jest przeciwdziałanie nietolerancji wśród młodzieży. Do tej pory młodzież wypełniła ankietę anonimową pt. „Czy jestem tolerancyjny?” oraz uczestniczyła w zajęciach dotyczących rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i agresji. Program przewiduje jeszcze wiele ciekawych i interesujących zajęć. Jednak już teraz można wnioskować z opinii uczestników, że dotychczasowa tematyka programu bardzo odpowiada pierwszoklasistom.  

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
        Ewa Zalewska – wychowawca HP

DZIEŃ KOBIET W BIAŁYMSTOKU

dzien kobiet1_1508 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Kobiet. Z tej okazji męska część uczestników białostockiego hufca postanowiła zrobić niespodziankę swoim koleżankom oraz kadrze pedagogicznej. Młodzi ludzie przygotowali okolicznościowy apel z bogatą ofertą artystyczną. Rozpoczęli od recytacji humorystycznych, ale bardzo życzliwych wierszy i życzeń. Następnie uczestnik Hufca pracy w Białymstoku wraz ze szkolnymi koleżankami, zaśpiewali piosenkę jednego z polskich zespołów, opiewającą zasługi kobiet w życiu każdego mężczyzny. Po występach artystycznych żeńska część widowni, łącznie z kadrą pedagogiczną, otrzymała kwiaty, laurki i słodkie upominki. Z pewnością wszystkie panie biorące udział w apelu poczuły się docenione i wyróżnione, a panowie mieli doskonałą okazję, by wykazać się inwencją, szarmancją i kulturą osobistą.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ W HUFCU PRACY

konkurs na kartke1_150Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, które są najważniejszym świętem chrześcijańskim, w Hufcu Pracy w Białymstoku został zorganizowany Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną. Zorganizowane zajęcia plastyczne miały przybliżyć młodzieży charakter Wielkanocy i jednocześnie były sposobem na rozwijanie ich artystycznych uzdolnień. W trakcie konkursu uczestnicy hufca mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i pomysłowością przy tworzeniu kartek świątecznych. Zajęciom plastycznym towarzyszyły również pogadanki mające na celu kultywowanie tradycji oraz zapoznanie uczestników ze zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi. Najbardziej pomysłowe, wyróżniające się prace zostały przesłane na wojewódzki etap konkursu.

Autor, Fot.: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

KURS „OBSŁUGA KASY FISKALNEJ” W BIAŁYMSTOKU

obsluga kasy1_150W terminie od 3 do 4 marca br. dwunastu uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku realizowało kursu „Obsługa kasy fiskalnej”. Organizatorem kursu był Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP. Podczas szkolenia młodzież zdobyła teoretyczną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć fiskalnych, budowy i programowania kasy oraz nabyła umiejętności praktyczne niezbędne do pracy na stanowisku kasjera. Kurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Zdobyta wiedza i umiejętności poszerzą kwalifikacje uczestników hufca oraz w przyszłości zwiększą ich szansę na zatrudnienie.

Autor: Katarzyna Kuszewska – wychowawca HP
Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: PROGRAM PROFILAKTYCZNY „nieBEZPIECZNE ZWIĄZKI” W HUFCU PRACY

program profilaktyczny_150W Hufcu Pracy w Białymstoku w II semestrze roku szkolnego rozpoczęła się realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego „nieBezpieczne związki”. Adresatami programu są uczestnicy dwóch klas drugich ZSZ nr 5 w Białymstoku. Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój osobowości, kształtowanie właściwych postaw wobec własnej cielesności oraz dostarczenie podstawowych informacji o seksualności. W ramach realizacji programu 3 marca br. w Świetlicy Hufca, odbyły się zajęcia informacyjno – edukacyjne z wychowawcami na temat budowania związków. Na początek wszyscy zebrani starali się opisać i zdefiniować zjawisko zakochania. Następnie w grupach za pomocą stwierdzeń, symboli, rysunków próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, dotyczące atutów przyszłych partnerów czy partnerek. Zajęcia z pewnością uświadomiły młodzieży wagę zakochania – pierwszego etapu miłości oraz znaczenie budowania więzi z drugim człowiekiem. Kolejnym elementem realizacji programu będą zajęcia z psychologiem na temat skutków emocjonalnych i psychologicznych wczesnej inicjacji seksualnej.

Autor: Zalewska Ewa – wychowawca HP
Fot.: Kruszewska Katarzyna – wychowawca HP

MOJA DROGA ZAWODOWA

moja droga1_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku, w drugim półroczu roku szkolnego 2015/16 realizują program edukacyjno – profilaktyczny „Moja droga zawodowa”. Jedną z zaproponowanych form realizacji programu, w terminie 01-02.03.2016 r. były zajęcia edukacyjno-informacyjne z doradcą EURES Agnieszką Kruszewską. Miały one na celu  przedstawienie usług, jakie ta sieć oferuje w zakresie  międzynarodowego pośrednictwa pracy. Młodzież poznała również adresy stron internetowych, gdzie można wyszukać informacje na temat ofert pracy z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę na temat możliwości, jakie oferuje portal EURES tj. rejestrację, stworzenie własnego profilu oraz zamieszenie CV. Zajęcia przedstawiły uczestnikom jedną z wielu możliwości rozwoju ich drogi zawodowej.

Autor, Fot.: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: ETAP MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJU WIEDZY O ZAWODACH

etap miedzyszkolny1_1503 marca br. uczestnicy Białostockiego Hufca Pracy wzięli udział w międzyszkolnym etapie VIII edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach, który organizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Białymstoku. Celem głównym turnieju było przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, a także doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Uczestnicy konkursu rozwiązali test on-line, zawierający pytania jednokrotnego wyboru. Niektóre przysporzyły młodzieży wiele trudności, ale były też i takie, na które odpowiadali od razu. Wszyscy mają nadzieję, że zakwalifikują się do finału i z niecierpliwością oczekują na wyniki.

Autor, Fot.: Zalewska Ewa – wychowawca HP

 


 

BIAŁYSTOK: NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

narodowy dzien1_150Pierwszego marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wykonali gazetkę okolicznościową, na której zostały przedstawione biogramy wybitnych żołnierzy - tułaczy polskiego podziemia niepodległościowego oraz krótki rys historyczny dotyczący tamtego okresu. Wcześniej, w  tygodniu poprzedzający obchody, młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjno - informacyjnych na temat polskiego powojennego podziemia, które stawiało opór sowietyzacji Polski oraz toczyło walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i  podporządkowanymi im służbami w Polsce. Uczestnicy spotkania poznali sylwetki żołnierzy, członków antykomunistycznej partyzantki z lat 1945–1963, którzy swoimi czynami zasłużyli się w walce o wolność.

Autor, Fot.: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP

 

KONKURS FRYZJERSKI ”PLECIONY LUZ END BLUES”.

konkurs fryzjerski 15025.02.2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku w kooperacji z Hufcem Pracy w Białymstoku zorganizowany został konkurs fryzjerski pod hasłem: ”Pleciony luz end blues”. Uczestniczki konkursu miały możliwość sprawdzenia i zaprezentowania na forum swoich umiejętności zawodowych.  
Przyszłe fryzjerki miały 2 godziny, aby wykonać: stylizację ubioru, makijaż oraz zaplanowaną fryzurę na końcowy pokaz przed jury. Zgodnie z tematem konkursu królowały warkocze zawierające elementy ozdobne i dopinki.  
Na koniec imprezy odbył się pokaz. Każda uczestniczka konkursu prezentowała swoją modelkę w pełnej stylizacji przed jury, w kilku słowach opisując własny pomysł fryzury    w temacie „Pleciony luz end blues”. Niektóre autorskie pomysły młodych talentów zaskoczyły widzów oraz jury. Konkurs wygrała uczestniczka HP w Białymstoku Melisa Stpiczyńska uczennica kl. III, która wykonała fryzurę pod hasłem „Jesienna miłość”.
Wszystkim uczestniczkom imprezy należą się życzenia dalszych sukcesów i uznanie.

Autor: wychowawca HP – Katarzyna Kruszewska
Fot.: wychowawca HP – Ewa Zalewska

HUFIEC PRACY W BIAŁYMSTOKU NA DNIACH OTWARTYCH

hp na dniach 1_15024 i 25 lutego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, z którym od wielu lat współpracuje białostocki Hufiec Pracy, odbyły się Dni Otwarte. W ich organizację czynnie włączyli się zarówno uczestnicy hufca jak i kadra wychowawcza. Głównymi adresatami imprezy byli tegoroczni absolwenci gimnazjum, którzy niedługo będą musieli podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacji. Uczestnicy hufca promowali klasy wielozawodowe. Zachęcali młodzież do podjęcia rozważnej decyzji i opowiadali jej o specyfice zawodów, w których się kształcą. Przedstawili również korzyści wynikające z dualnego systemu edukacji, jaką oferuje ZSZ nr 5. Kadra Hufca Pracy w Białymstoku uzupełniła te informacje o bogatą ofertę różnorodnych działań realizowanych w klasach wielozawodowych. Sądząc po frekwencji zainteresowanych, można wnioskować że propozycja możliwości kształcenia jaką oferują ZSZ nr 5 i Hufiec Pracy w Białymstoku jest bardzo atrakcyjna i godna uwagi.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
        Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

w IPN 200Grupa uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z ZSZ nr 5, udała się dnia 19 lutego br. na wycieczkę edukacyjną do Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Na początek młodzież zwiedziła magazyny archiwum IPN, gdzie poznała zasoby, struktury, metody pracy archiwistów oraz konserwacji dokumentów. Następnie uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat zadań Instytutu takich jak: gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli wystawę fotograficzną dotyczącą II Wojny Światowej oraz film edukacyjny, poświęcony zbliżającej się rocznicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wycieczka do IPN była bardzo udana i ciekawa, uczestnicy w znacznym stopniu uzupełnili i poszerzyli swoją wiedzę z zakresu historii Polski.

 

Autor: Zalewska Ewa – wychowawca HP
Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

 

WALENTYNKI W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

walentynki 2016 200Dzień 16 lutego 2016 roku w Hufcu Pracy w Białymstoku był wyjątkowy. Przedstawiciele Hufcowej Rady Młodzieży przygotowali w minionym tygodniu specjalną pocztę walentynkową. Zaadresowane kartki wraz z życzeniami młodzież wrzucała do skrzynki od 8 lutego do dzisiaj. Takiego zainteresowania nikt się nie spodziewał. „Walentynkowi listonosze” dwoili i troili aby rozdać wszystkie życzenia. Ilość dostarczonych kartek świadczy o wzajemnej sympatii uczestników do siebie. Uczniowie udowodnili, że walentynkowa poczta może być świetną zabawą i nauką wyrażania uczuć. Ponadto członkowie Rady Młodzieży wykonali gazetkę okolicznościową w świetlicy hufca, która wprowadziła obecnych w Walentynkowy nastrój. Dzień Świętego Walentego jest doskonałą okazją nie tylko do obdarowywanie się drobnymi upominkami ale także okazywania sobie wzajemnych sympatii. 

 

 

Autor: Zalewska Ewa – wychowawca HP
Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: REKRUTACJA DO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

EKO-LOGIKA 3_250W Hufcu Pracy w Białymstoku od dnia 8 lutego br. trwają intensywne działania promocyjno-rekrutacyjne w ramach projektu ekologicznego „EKO–LOGIKA”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 15 lutego w siedzibie jednostki odbyło się spotkanie, podczas którego osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostały poinformowane o jego założeniach, źródłach finansowania, planowanych działaniach oraz efektach i korzyściach, płynących z uczestnictwa. Frekwencja na spotkaniu informacyjnym była bardzo duża. Komisja rekrutacyjna, aby dokonać optymalnego wyboru adresatów projektu, przeprowadziła rozmowy ze wszystkimi, którzy wypełnili Formularz zgłoszeniowy. Przed ostatecznym podjęciem decyzji, komisja rekrutacyjna musi jeszcze wnikliwie przeanalizować profile kandydatów pod kątem spełnienia przez nich wymaganych kryteriów udziału w projekcie.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA NUMERU ALARMOWEGO

112 200Zgodnie z deklaracją trzech unijnych instytucji Rady UE, Parlamentu i Komisji Europejskiej dzień 11 lutego został ustanowiony europejskim dniem numeru 112. To jednolity europejski numer alarmowy, który działa we wszystkich państwach Unii Europejskiej dla różnych rodzajów zagrożeń. Oficjalnie ustanowiony został on w 2009 r. Jednocześnie należy pamiętać, iż numer 112 nie zastępuje krajowych numerów alarmowych, lecz uzupełnia istniejące numery gdziekolwiek jesteśmy w krajach UE. W ramach obchodów tego święta uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku wzięli udział w zajęciach informacyjno – edukacyjnych na temat najczęściej używanych numerów alarmowych oraz interwencyjnych. Celem zajęć było poszerzanie wiedzy w tym zakresie, która z pewnością pozwoli na uruchomienie wśród młodzieży prawidłowych mechanizmów reagowania. Na zakończenie zajęć uczestnicy wzięli udział także w quizie, podczas którego odpowiadali na pytania dotyczące prawidłowego i skutecznego wzywania pomocy. Dodatkową atrakcją obchodów tego święta była wykonana gazetka na temat numerów alarmowych i interwencyjnych w hufcowej świetlicy.

Autor; Foto: Zalewska Ewa – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KONKURS NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

konkurs walentynki 2016 200W Hufcu Pracy w Białymstoku rozpoczęły się przygotowania do Święta Zakochanych, które obchodzimy 14 lutego. Aby przybliżyć młodzieży charakter tego święta i pomóc w rozwijaniu ich artystycznych uzdolnień w Świetlicy Środowiskowej został zorganizowany Hufcowy Konkurs na Kartkę Walentynkową. W trakcie konkursu uczestnicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami plastycznymi i pomysłowością przy tworzeniu kartek walentynkowych. Do przygotowania prac uczestnicy użyli różnych technik i materiałów, takich jak: dziurkacze ozdobne, bibuła płaska i karbowana, kolorowy papier ozdobny, cekiny, wstążki oraz tematyczne naklejki. Zajęciom plastycznym towarzyszyły również pogadanki, które miały na celu przypomnienie zwyczajów i historii związanych z obchodami święta zakochanych. Najbardziej pomysłowe, wyróżniające się prace 6 uczestników zostaną przesłane na wojewódzki etap konkursu. Kadra Hufca Pracy w Białymstoku serdecznie gratuluje Zwycięzcom.

Autor; Foto: Zalewska Ewa – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: BAL KARNAWAŁOWY W HUFCU

bal w hufcu 300Dnia 3 lutego Świetlica Hufca Pracy w Białymstoku zamieniła się w miejsce wyśmienitej zabawy karnawałowej. Wszystko to za sprawą inicjatywy młodzieżowej podjętej przez członków Klubu Aktywnych, którzy zorganizowali „Bal karnawałowy na 102” dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Uczestnicy Hufca, zaproponowali swoim kolegom i koleżankom ze Świetlicy udział w wielu grach i zabawach ruchowych. Nie zabrakło też tańców oraz konkursu na najciekawszy strój. Wszyscy uczestnicy „Balu na 102” bawili się znakomicie. Chętnie brali udział w proponowanych zabawach, które wprawiły ich w doskonały nastrój. Było to miłe zakończenie zbliżającego się kresu karnawału. Wszyscy uczestnicy zabawy z niecierpliwością będą oczekiwać na kolejny bal zorganizowany przez członków Klubu Aktywnych. 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Foto: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROGRAMU „WESOŁE FERIE 2016”

zakonczenie ferii 2016 300Hufiec Pracy w Białymstoku zakończył realizację programu „Wesołe ferie 2016” organizowanego w Świetlicy Środowiskowej. Czas wolny spędzony w świetlicy podczas ferii był wyjątkowo udany. Zajęcia zaproponowane przez wychowawców okazały się bardzo ciekawe, a uczestnicy ferii z dużym zaangażowaniem podchodzili do zadań i konkursów. Spośród różnorodnych gier stolikowych i zabaw ruchowych, rozgrywek i zajęć  plastycznych, największą atrakcją wśród uczestników cieszyły się turnieje: tenisa stołowego, w piłkarzyki oraz turniej tańca na macie tanecznej. Z dużym zaangażowaniem młodzież tworzyła budowle z gazet, gdzie przy wykorzystaniu wyobraźni powstawały różne piramidy, bałwany, a nawet żaba i huśtawka. Urozmaiceniem ferii był również cykl zajęć z przedstawicielami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Zaproponowana tematyka zajęć bardzo podobała się wszystkim uczęszczającym do świetlicy. 29.01.2016 r. nastąpiło podsumowanie 5 dni spędzonych wspólnie na dobrej zabawie. Każdy uczestnik ferii otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek, a na zakończenie razem wykonali pamiątkowy plakat. Ferie zimowe w ramach programu „Wesołe ferie 2016” organizowane przez Hufiec Pracy w Białymstoku dobiegły końca, ale kadra hufca nadal zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia odbywające się w Świetlicy Środowiskowej.

 

 

Autor: Katarzyna Kruszewska – wychowawca HP
Foto: Kamila Piechowicz,  Ewa Zalewska –  wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: FERIE ZIMOWE W PEŁNI

ferie w pelni1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku trwają ferie zimowe. Świetlica Środowiskowa zamieniła się w miejsce emocjonujących rozgrywek sportowych i zabaw integracyjnych. Zakończone zostały już konkursy plastyczne „Świat przyszłości” i „Zimowy krajobraz”. Tematy były na tyle szerokie, że wyzwoliły w uczestnikach pokłady wyobraźni i kreatywności. Niesłabnącą popularnością cieszą się rozgrywki i turnieje: na macie tanecznej, w tenisa stołowego oraz piłkarzyki. Pozwalają one na rozładowanie nagromadzonej energii, a przede wszystkim sprawiają dużo frajdy. W Świetlicy Środowiskowej nie mogło zabraknąć gości z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Zaproponowane przez nich gry i zabawy spotkały się z ogromnym entuzjazmem ze strony uczestników. To już niestety półmetek Wesołych Ferii. Nie oznacza to jednak spowolnienia tempa. Przed nami jeszcze wiele atrakcji, których kulminacja odbędzie się ostatniego dnia. Zostaną wówczas podsumowane wszystkie konkursy i turnieje oraz rozdane nagrody.

Autor: Kamila Piechowicz –wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska, Ewa Zalewska - wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: „WESOŁE FERIE 2016” W HUFCU PRACY

wesole ferie1_16W Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Hufiec Pracy w Białymstoku rozpoczęła się realizacja programu „Wesołe ferie 2016”. Skierowany jest on do uczestników jednostki oraz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Celem programu jest organizacja czasu wolnego uczestnikom, rozwijanie ich zdolności, zainteresowań, umiejętności pracy w grupie oraz pomoc rodzicom w pełnieniu funkcji opiekuńczej w okresie wolnym od nauki w szkole. Pierwszy dzień zimowych zajęć dotyczył głównie integracji uczestników. Nie zabrakło także zajęć komputerowych, zręcznościowych, sportowych oraz gier stolikowych. Rozstrzygnięto również pierwszy konkurs plastyczny pt. „Zimowy krajobraz”. Wszyscy biorący w nim udział zostali nagrodzeni drobnymi słodkimi nagrodami. Przed podopiecznymi świetlicy jeszcze wiele rozmaitych atrakcji, niespodzianek, konkursów i zajęć. Będą trwały one do końca stycznia. Wszyscy chętni  mogą skorzystać z ciekawej oferty hufca podczas ferii.

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Fot: Ewa Zalewska, Katarzyna Kruszewska – wychowawcy HP

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BIAŁYMSTOKU

dzien babci 3_150Jak co roku młodzież Hufca Pracy w Białymstoku pamiętała o szczególnym święcie przypadającym 21 i 22 stycznia - Dniu Babci i Dniu Dziadka.  To mądrość i doświadczenie Dziadków niejednokrotnie pomaga nam w wielu momentach naszego życia. Często też, to ich miłość i determinacja jest podporą dla całej rodziny. Oni najczęściej kultywują tradycje, utrzymują relacje, mają czas i otwarte serce dla wnuków. Dlatego szczególnie w tych dniach powinniśmy sprawić im wielką radość, na jaką w pełni zasługują. Z tej okazji, uczestnicy, podczas zajęć w Świetlicy Hufca Pracy w Białymstoku, wykonali laurki, prace plastyczne i gazetkę okolicznościową poświęconą Babciom i Dziadkom. Oglądając przygotowane prace, można zauważyć jak wspaniałymi uczuciami młodzież obdarza swoich najbliższych. Nie zabrakło również serdecznych życzeń: stu lat oraz wielu uśmiechów i zdrowia. W czasie zajęć wszyscy bardzo ciepło wypowiadali się o swoich dziadkach. Przytaczali wiele niezapomnianych wspomnień i chwil spędzonych z nimi. Uczestnicy życzą Kochanym Babciom i Kochanym Dziadkom wiele zdrowia, uśmiechu, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności.

Autor: Zalewska Ewa – wychowawca HP
Fot.: Kruszewska Katarzyna – wychowawca HP

 

DZIEŃ WIKIPEDII W HUFCU PRACY W BIAŁYMSTOKU

dzien Wikipedii 1_15015 stycznia obchodzony był Dzień Wikipedii. To już piętnasta rocznica założenia Wikipedii, której inicjatorem był Jimmy Wales. Celem przedsięwzięcia internetowego jest stworzenie największej i wielojęzycznej encyklopedii. W środowisku wikipedystów, dzień ten jest nieformalnym świętem całej społeczności, liczącej na początku 2006 r. kilkadziesiąt tysięcy autorów. Z tej okazji uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku spotkali się w świetlicy środowiskowej, dzien Wikipedii 2_150aby przedyskutować temat, wymienić się informacjami  i doświadczeniami. Podsumowaniem zajęć był konkurs pt. „Mistrz Wikipedii”. Młodzież z ogromnym skupieniem i zaangażowaniem rozwiązywała test, który polegał na jak najszybszym wyszukaniu różnych informacji w Internecie. Wśród uczestników nie zabrakło emocji, co spowodowane było chęcią jak najszybszego rozwiązania testu i uzyskania najlepszych wyników. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Zwycięzcom należą się gratulacje.

Autor; Foto: Zalewska Ewa – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ O ZAWODACH

wiedza o zawodach 1_15012 stycznia br. uczestnicy Białostockiego Hufca Pracy wzięli udział w VIII edycji Turnieju Wiedz o Zawodach, organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Białymstoku. Głównym celem Turnieju było przygotowanie młodzieży do podjęcia samodzielnej i trafnej decyzji o wyborze przyszłej kariery zawodowej oraz pogłębienie wiedzy  o rynku pracy tj. zawodach, specjalnościach i poszukiwanych kwalifikacjach. Uczestnicy rozwiązali test on-line, zawierający pytania jednokrotnego wyboru. Niektóre przysporzyły młodzieży wiele trudności, ale były też i takie, na które odpowiadali od razu. Zarówno młodzi ludzie jak i kadra wychowawcza Hufca w Białymstoku z niecierpliwością i nadzieją oczekują już na wyniki.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Foto: Ewa Zalewska  – wychowawca HP

 

WOŚP W BIAŁYMSTOKU

wosp_logo-15010 stycznia br. odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane podczas zbiórki ulicznej pieniądze zostaną jak zawsze przekazane na szczytne cele. W tym roku będzie to zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W propagowanie idei WOŚP w środowisku rówieśniczym włączyli się uczestnicy Hufca Pracy  w Białymstoku. W ramach inicjatywy młodzieżowej, od 4 do 8 stycznia wykonaliwosp 2016_150 i umieścili w ZSZ nr 5 dwa plakaty promocyjne oraz zachęcali swoich szkolnych kolegów  i koleżanki do wsparcia akcji. Uczestnicy białostockiego Hufca chętnie angażują się w różne działania charytatywne. Należy do nich niewątpliwie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą młodzież uważa za niezwykle potrzebną dlatego też swoje działania promocyjne podejmują w każdym kolejnym roku.

Autor; Foto: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

KLASOWE SPOTKANIA OPŁATKOWE UCZESTNIKÓW HP W BIAŁYMSTOKU

dzwonki

spotkanie oplatkowe 1_150W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 wspólnie z wychowawcami, uczestniczyli w klasowych Spotkaniach Opłatkowych. Młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem w organizację tych uroczystości. Wcześniej udekorowane zostały sale lekcyjne, odpowiednio przygotowano też świątecznie stoły. Na głównym miejscu znalazł się opłatek, ale nie zabrakło również symbolicznego poczęstunku składającego się z ciast, owoców i innych smakołyków. Wigilie rozpoczęły się od spotkanie oplatkowe 2_150przeczytania przez wyznaczonych uczestników fragmentu z Pisma Świętego o narodzinach Jezusa. Następnie po wspólnej modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie nawzajem życzenia. Miłym akcentem spotkań było również śpiewanie kolęd. Klasowe Spotkania Opłatkowe uświadomiły znaczenie podtrzymywania tradycji i zwyczajów świątecznych, jeszcze bardziej wzmocniły koleżeńskie więzi oraz wprowadziły wszystkich w ten magiczny, przedświąteczny nastrój.

Autor: Ewa Zalewska – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Ewa Zalewska – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE OPŁATKOWE W HUFCU

dzwonki

oplatek 2015 300Siedziba Hufca Pracy w Białymstoku zamieniła się 15 grudnia w miejsce magicznego Spotkania Opłatkowego, stanowiącego zapowiedź zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W przygotowanie uroczystości aktywnie włączyła się młodzież białostockiego Hufca, która stworzyła własnoręcznie dekoracje, a uczestnicy koła artystycznego „Dionizos” przygotowali inscenizację o tematyce świątecznej. Opowiadała ona o matce, która z powodu śmierci męża, samotnie wychowywała dzieci i miała poważne kłopoty finansowe. Nad rodziną zawisła groźba rychłej utraty domu z powodu bezdusznego pracownika banku. Wraz z rozwojem akcji okazało się, że postawa życiowa bankowca wynikała z traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa oraz destrukcyjnego związku emocjonalnego z toksyczną matką. Na Hufcowym Spotkaniu Opłatkowym swoją obecnością zaszczycili: Ksiądz Proboszcz lokalnej Parafii i jednocześnie Kapelan OHP – Jan Nikodem Hołodok, który odczytał fragment z Pisma Świętego, poprowadził modlitwę i zainicjował dzielenie się opłatkiem, Pan Jerzy Sołdatow - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP, Pani Izabela Popławska - Dyrektor ZSZ Nr 5 w Białymstoku, Pani Ewa Mikulak – zastępca Dyrektora ZSZ Nr 5 w Białymstoku, Pani Małgorzata Ołdakowska - kurator z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Pani Teresa Sikorska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina na Plus”. Zarówno uczestnicy jak i obecni absolwenci oraz przybyli goście czuli się i bawili znakomicie. Wszyscy otrzymali od Św. Mikołaja słodkie upominki, które musieli „wykupić” żartem, wierszem lub piosenką. Hufcowe Spotkanie Opłatkowe pozwoliło stworzyć okazję do tego, by być razem i dzielić się radością w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Atmosfera, która zawsze panuje przy tego typu okazjach nie tylko wprawiła wszystkich w doskonały, świąteczny nastrój, ale również pozwoliła wspólnie przeżyć coś niepowtarzalnego i wzniosłego.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot: Paulina Dziemiańczuk; Ewa Zalewska – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO” W HUFCU PRACY

realizacja programu pro 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku dobiega końca realizacja programu profilaktycznego z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych „Zanim będzie za późno”. Program adresowany był do II klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku. Głównym celem programu było zapobieganie zjawisku spożywania środków psychoaktywnych wśród młodzieży, podniesienie świadomości uczestników na temat przyczyn sięgania po tzw. dopalacze oraz kształtowanie w świadomości młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. 10 grudnia młodzież uczestniczyła w zajęciach podsumowujących, prowadzonych przez pedagoga z ZSZ nr 5 w Białymstoku. Uczestnicy zapoznali się z konsekwencjami zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych dla zdrowia i życia człowieka. Pracując w grupach poznali nie tylko alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, ale zdobyli także wiedzę na temat budowania pozytywnego własnego wizerunku. Sądząc po reakcjach uczestników zajęcia były dla nich cennym i ważnym doświadczeniem.

Autor, Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WIZYTA STUDENTÓW W HUFCU

studenci w hp_150W siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku odbyło się 8 grudnia spotkanie z liczną grupą studentów pedagogiki z Uniwersytetu w Białymstoku. Miało ono na celu przybliżenie młodym ludziom specyfiki pracy placówki oraz zasad jej funkcjonowania. Prelekcję poprowadziła Komendant jednostki – Pani Jolanta Powichrowska. Z prezentacji multimedialnej, która została przedstawiona na spotkaniu, studenci mogli dowiedzieć się m.in. o kierunkach działań Hufca, a przede wszystkim poznać praktyczny wymiar pracy z młodzieżą. Prelegent mówił w jaki sposób buduje się relacje z podopiecznym, jak motywować go do pracy oraz w jaki sposób włączać go w różne aktywności. Sądząc po frekwencji na prelekcji, można uważać, że przybyli goście byli zainteresowani specyfiką funkcjonowania kolejnej jednostki OHP oraz że zdobyta wiedza może być użyteczna w ich przyszłej pracy zawodowej.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY POMAGAJĄ

kwesta PCK 1_150Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy wszyscy myślą o rodzinie, świątecznych przygotowaniach, prezentach. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku pomyśleli również o tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują pomocy. Jak co roku na ulicach Białegostoku, odbyła się 4 grudnia kwesta pod hasłem „Gwiazdka czerwonokrzyska”. Jej organizatorem był Polski Czerwony Krzyż. Środkikwesta PCK 2_150 zebrane podczas kwesty, zostaną przeznaczone na paczki świąteczne potrzebującym rodzinom. Na zbiórce, oczywiście nie mogło zabraknąć reprezentacji białostockiego Hufca, która mimo niezbyt sprzyjającej pogody, poświęciła swój czas aby wesprzeć tę szczytną akcję. W przedświątecznym nawale obowiązków, warto zatrzymać się na chwilę aby rozejrzeć się wokół, czy nie ma kogoś, do kogo warto wyciągnąć pomocną dłoń, tak jak to uczynili uczestnicy HP w Białymstoku.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: MIKOŁAJKI W HUFCU

mikolajki 2015 400Zbliżają się Mikołajki więc jest to doskonała okazja do sprawiania sobie nawzajem różnych przyjemności i wręczania podarków. Z tej okazji uczestnicy białostockiego Hufca zorganizowali imprezę integracyjną, na którą zaprosili młodzież ze środowiska lokalnego. Świetlica Środowiskowa Hufca zamieniła się 3 grudnia w miejsce wspaniałej zabawy, gier i licznych rozrywek. Uczestnicy jednostki zaproponowali swoim młodszym kolegom z pobliskiego gimnazjum udział w turniejach sportowych w tenisa stołowego i piłkarzyki. Ponad to, włączyli ich do wspólnych zabaw i gier integracyjnych m.in. w „gorące” krzesła, „głuchy telefon”, kalambury czy „szubienicę”. Poza aktywnością natury fizycznej i intelektualnej, gimnazjaliści mogli skorzystać ze specjalnie utworzonego studium fryzur i wizażu, gdzie można było bezpłatnie ułożyć fantazyjną fryzurę, zrobić manicure czy stylizację paznokci. Na koniec imprezy każdy uczestnik mógł wylosować sobie nagrodę, a ci którzy zdobyli laur zwycięstwa w jakiejś zabawie czy turnieju otrzymywali dodatkowy upominek. Sadząc po atmosferze pełnej wesołych okrzyków i śmiechu, można sądzić, że zarówno organizatorzy Mikołajek jak i przybyli goście bawili się znakomicie. Wszyscy zadeklarowali chęć ponownego spotkania w najbliższym czasie przy innej równie sprzyjającej okazji.

 

 

 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ANDRZEJKI W HUFCU

andrzejki 2015 20030 listopada obchodziliśmy Andrzejki – święto wróżb i zabaw, stanowiące ostatni rozrywkowy moment przed rozpoczynającym się Adwentem. Z tej okazji w Świetlicy Białostockiego Hufca została zorganizowana impreza Andrzejkowa. Uczestnicy Hufca na podstawie daty urodzenia obliczali swoją cyfrę numerologiczną oraz poznali jej znaczenie. „Odkrywali” również swoją przyszłość, wróżąc sobie m.in. z kostek do gry. Ponad to „wykupywali” swoje marzenia rzucając monetami do wyznaczonego miejsca czy wypisywali wróżby niewidzialnym atramentem czyli sokiem z cytryny. Uczestnicy zabawy dowiedzieli się także jak będą nazywać się ich przyszłe sympatie, nakłuwając szpilką przygotowane tekturowe serduszka z wypisanymi imionami kobiet i mężczyzn. Obserwując zaangażowanie i entuzjazm z jakim uczestnicy białostockiego Hufca podchodzili do każdej zabawy, można śmiało stwierdzić, że impreza była udana i wprawiła wszystkich w doskonały nastrój.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: „RZUĆ PALENIE” – REALIZACJA INICJATYWY MŁODZIEŻOWEJ

rzuc palenie 1_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia postanowili wypromować ten dzień i zorganizowali cykl zajęć profilaktycznych dla swoich kolegów i koleżanek. Inicjatywa rozpoczęła się od wspólnych spotkań w szkole oraz w świetlicy. Dotyczyły one przygotowania scenariusza zajęć edukacyjnych oraz plakatów na temat palenia papierosów, który następnie rzuc palenie 2_150został umieszczony w świetlicy Hufca oraz w szkole. Podsumowaniem inicjatywy było spotkanie z pielęgniarką szkolną, która uświadomiła konsekwencje nałogu tytoniowego. Następnie rozdała ulotki oraz wyświetliła film profilaktyczny. Wszyscy chętnie brali udział w zajęciach, zadawali pytania, podejmowali dyskusję, posiłkując się własną wiedzą i doświadczeniem. Uzyskane informacje zweryfikowały szereg krążących mitów i niejednego skłoniły do refleksji.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „POMYSŁ NA SIEBIE – EFS”

naglowekWER

PNS zakonczenie 2_15026 listopada br. w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Pomysł na siebie – EFS” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu przez cały rok brali udział w różnego rodzaju zajęciach, które miały na celu przede wszystkim uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację zawodową i społeczną. W trakcie projektu beneficjenci realizowali grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne, kurs komputerowy o standardzie ECDL START, indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień, zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy, zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie, kurs przedsiębiorczości, warsztaty aktywnego poszukiwania pracyPNS zakonczenie 1_150 oraz kurs zawodowy w zawodzie sprzedawca. Na spotkaniu uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w  projekcie. Przyjęli też od wychowawcy grupy i koordynatora projektu gratulacje oraz życzenia dalszych  sukcesów zarówno w życiu  zawodowym jak i prywatnym. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas słodkiego poczęstunku młodzież spontanicznie wspominała zrealizowane zajęcia, wyrażając jednocześnie nadzieję, że  zdobyta wiedza i umiejętności pomogą im w realizacji własnych planów osobistych – a szczególnie zawodowych, a zawarte przyjaźnie będą trwały dalej.  

Autor: Paulina Dziemiańczuk – opiekun grupy
Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH REALIZOWANYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

z psychologiem 2_150W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Polubić siebie”. 25 listopada br. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem. Głównym tematem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku. Uczestnicy analizowali swoje wady oraz zalety. Na tej podstawie prowadząca zajęcia każdemu z osobna doradzała w jaki sposób można poprawić własny wizerunek oraz zmienić negatywne zachowania. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy Hufca w skupieniu słuchali porad specjalisty. Niektórzy zadawali pytania i dyskutowali na tematy związane z treścią zajęć.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

kasa fiskalna_150W siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku, 24 i 25 listopada odbył się kurs obsługi kas fiskalnych. Jego organizatorem był Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Białymstoku. Uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie nie brakowało, ale niestety liczba miejsc była ograniczona. Głównym celem kursu było nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy teoretycznej z zakresu obsługi kas fiskalnych. Na zakończenie kursu, uczestnicy mieli egzamin sprawdzający ich wiedzę. Wszyscy zdali go pozytywnie oraz otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zdobyte umiejętności otworzyły drogę do podjęcia pracy, w której wymagana jest znajomość obsługi kasy fiskalnej.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: PREZENT SENIOROM

prezent seniorom 1 _150Małymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji uczestniczki białostockiego Hufca Pracy z klas trzecich uczące się w zawodzie fryzjer, w ramach inicjatywy młodzieżowej zaprosiły swoje młodsze koleżanki z klasy fryzjerskiej ZSZ nr 5 w Białymstoku i udały się do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. 25 listopada młode adeptki sztuki fryzjerstwa przez kilka godzin charytatywnie wykonywały różne stylizacje fryzur zarówno męskich jak i damskich. Wybrały taki termin, aby podopieczni DPS-u, przygotowując się do Świąt, mogli cieszyć się nowym wyglądem. Korzyści z inicjatywy młodzieżowej było wiele. Dzięki owocnej współpracy, młodsze koleżanki prezent seniorom 2  _150miały szansę doskonalić swoje umiejętności przy uczestniczkach białostockiego Hufca, które mają większe doświadczenie w dziedzinie fryzjerstwa i pomagania innym. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej natomiast, poza nowymi fryzurami na Święta, uzyskali chwilę życzliwej uwagi i rozmowy. Wszystkie fryzjerki zaś, zarówno te młodsze jak i starsze poza praktyką, zyskały nowe, cenne, bardzo emocjonalne doświadczenie. Zadeklarowały również chęć ponownego odwiedzenia Domu Pomocy Społecznej w przyszłym semestrze.

Autor, Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

otrzesiny 1_15024 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbyło się tradycyjne przyjęcie pierwszoklasistów do grona uczniów, czyli otrzęsiny. Uczniowie współzawodniczyli miedzy sobą w różnych konkurencjach chcąc wykazać się swoimi „kocimi” umiejętnościami. Uroczystość swoim młodszym kolegom przygotowali uczniowie z klasy II A. Otrzęsiny miały na celu integrację nowych uczestników oraz pogłębienie poczucia identyfikowania się ze środowiskiem hufcowym i szkolnym. Nowo przyjęci w ramach rywalizacji musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami, takimi jak: ubijanie piany, jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku bez użycia rąk, zebranie jak największej ilości ziemniaków, wykonanie portretu wychowawcy lewa ręką oraz wykazanie się wiedzą o szkole. Młodzież ze wszystkich zadań wywiązała się znakomicie, a najlepsi otrzymali gratulacje i słodki upominek.
Na koniec imprezy głos zabrała dyrektor szkoły podsumowując wyniki wszystkich konkurencji oraz życząc pierwszoklasistom miłego i owocnego pobytu w placówce.

Autor, Fot.: Zalewska Ewa - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: MARSZ PATRIOTYCZNY

marsz patriotyczny 200W związku z niedawno obchodzonym Świętem Niepodległości, uczestnicy białostockiego Hufca Pracy zorganizowali Marsz w intencji Ojczyzny i jej bohaterów. Trasa objęła miejsca na terenie Białegostoku, które związane są z patriotyzmem i historią naszego Kraju. 18 listopada młodzież z Hufca Pracy odwiedziła pomniki: Ludwika Zamenhofa, Józefa Piłsudskiego oraz ofiar hitleryzmu. Marsz zakończył się krótką modlitwą w Archikatedrze Białostockiej oraz zapaleniem znicza przy pomniku Św. Jana Pawła II. Obecnie, młodzi ludzie coraz bardziej interesują się historią Polski i utożsamiają się ze swym Narodem. Jednak nie zawsze wiąże się to z posiadaniem przez nich usystematyzowanej wiedzy historycznej. Dlatego też uczestnicy białostockiego Hufca rokrocznie organizują marsze o charakterze patriotycznym, które stają się doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat dziejów Polski jak i refleksji nad przyszłością Kraju.

Autor; Fot: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY Z WIZYTĄ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

w osrodku szk-wych 1_150-vertZ okazji Światowego Dnia Tolerancji, 17 listopada br. uczestniczki Hufca Pracy w Białymstoku odwiedziły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Pod opieką Ośrodka znajdują się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Głównym celem placówki jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju swoim podopiecznym oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Dziewczęta w ramach inicjatywy zorganizowały szereg gier i zabaw integracyjnych tj.: Piłka parzy, Stary niedźwiedź mocno śpi, Kaczuszki, Zgaduj-zgadula, Gra w kolory oraz malowanie z zamkniętymi oczami. Na podsumowanie spotkania uczestniczki wręczyły dzieciom własnoręcznie wykonane medale „Super dzieciaka” oraz słodki upominek. Wszyscy chętnie i aktywnie brali udział w zabawach. Tego dnia każdy był uśmiechnięty i zadowolony. Najważniejsze jednak jest to, że dziewczyny okazując dużo ciepła oraz życzliwości swoim młodszym kolegom i koleżankom, zyskały nowych przyjaciół.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: WYJŚCIE NA KRĘGLE UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY

na kreglach_150W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu integracyjno-adaptacyjnego „Nasza integracja 2015”. Kolejna klasa nowo zrekrutowanych uczestników HP w Białymstoku, miała możliwość bliżej się poznać, a przy tym spędzić ze sobą miło czas na grze w kręgle.16 listopada tuż po zakończeniu zajęć szkolnych, młodzież udała się do jednej ze znanych kręgielni w Białymstoku. Miała do dyspozycji cztery tory, co sprawiło, że każdy uczestnik próbował swoich sił wielokrotnie. Wszyscy bawili się znakomicie. Młodzież była zaskoczona i jednocześnie zawiedziona, że zarezerwowany czas na grę minął tak szybko. Tego typu wyjścia bardzo scalają grupę, a przy tym sprawiają wiele radości.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ MŁODZIEŻY W HUFCU PRACY

dzien mlodziezy1_15010 listopada obchodzony jest Dzień Młodzieży. Celem tego święta jest uaktywnienie młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej oraz rozbudzanie własnych zainteresowań i poglądów. Z tej okazji wyróżniono i zaproszono najbardziej aktywnych, nowo przyjętych uczestników Hufca Pracy w Białymstoku do „Kula – Hula” na bilard. Na początku młodzież zapoznała się z regulaminem oraz z zasadami gry. Rywalizacja okazała się wciągającą i doskonałą zabawą. Niektórzy uczestnicy mieli możliwość grania w bilard po raz pierwszy, co wzbudziło w nich duże przeżycia oraz emocje. Gra sprzyjała również zdyscyplinowaniu jak i poszanowaniu przepisów, rozwijaniu cech osobowości takich jak wytrwałość i silna wola, poczuciu koleżeństwa i solidarności. Bilard rozwija również wyobraźnie, pamięć i logiczne myślenie, zmusza do skupienia, przewidywania i planowego działania. Dla naszych uczestników był to aktywny i przyjemnie spędzony czas, który na pewno długo pozostanie w ich pamięci.

Autor, Fot.: Ewa Zalewska - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

narodowe swieto niepodleglosci 2_150Na pamiątkę odzyskania wolności w 1918 roku, 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, które jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 10 listopada br. uczestnicy Hufca Pracy uczący się w ZSZ Nr 5 w Białymstoku upamiętnili ten dzień biorąc udział w uroczystej akademii. Poprzez przygotowany program artystyczny wyrazili wdzięczność i uznanie tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Ojczyznę. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnie zaśpiewanego Hymnu Narodowego. Następnie przypomniana została ważna lekcja historii, tj. długa i bardzo trudna droga, jaka wiodła Polaków do wolności. Uczestnicy wysłuchali również montażu słowno-muzycznego, zawierającego utwory poetyckie i nastrojowe pieśni o wymowie patriotycznej. Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy swoją aprobatę wyrazili gromkimi brawami.

Autor, Fot.: Zalewska Ewa – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: HUFCOWY KONKURS KARAOKE

karaoke 2015 300Mimo, że do Andrzejek zostało jeszcze sporo czasu, to rozrywkowy nastrój już teraz udzielił się uczestnikom Hufca Pracy w Białymstoku. W ramach przygotowań do wojewódzkich prezentacji wokalnych tj. „Andrzejkowego Karaoke”, 4 listopada w Świetlicy Środowiskowej odbył się Hufcowy Konkurs Karaoke. Wzięli w nim udział uczestnicy HP w Białymstoku mający nie tylko talent do śpiewania, ale przede wszystkim lubiący wspólną zabawę. Celem lokalnych eliminacji było wyłonienie dwóch reprezentantów Jednostki, którzy podejmą rywalizację na etapie wojewódzkim. Mimo, że do dalszego etapu konkursu, mogły zakwalifikować się tylko dwie osoby, to nikt nie miał do nikogo żalu. Uczestnicy mieli świadomość tego, że spotkali się nie po to, aby rywalizować ze sobą, ale po to, by dobrze się bawić.

 

 

Autor; Fot: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PAMIĘTAJĄ O ZMARŁYCH

pamietamy 200Obchody dwóch znaczących świąt – Wszystkich Świętych oraz Zaduszek dobiegły końca. W tym czasie w sposób szczególny wspomina się tych, którzy odeszli oraz odwiedza się ich groby. Niestety corocznym problemem są zapomniane mogiły, o których z różnych przyczyn nikt nie dba. Z takim stanem rzeczy zmierzyli się uczestnicy białostockiego Hufca, którzy odwiedzali jeden z cmentarzy, aby odnaleźć zaniedbane groby. Sprzątali je, i w atmosferze zadumy oraz cichej modlitwy palili znicze. W tym roku młodzież pielęgnowała pamięć o tych , którzy odeszli i których już nikt nie pamięta na koniec października i w pierwszych dniach listopada. Grupy uczestników składały hołd również przy Pomnikach Nienarodzonych Dzieci oraz Obrońców Ojczyzny z czasów II wojny światowej. Postawa podopiecznych Hufca Pracy w Białymstoku, zasługuje na najwyższe uznanie. Nie na to jednak liczyli porządkując zapomniane groby. Młodzi ludzie najwięcej satysfakcji mieli z wypełnienia obywatelskiego i patriotycznego obowiązku.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Paulina Dziemiańczuk – wychowawcy HP

 

RADA PROGRAMOWA HUFCA PRACY W BIAŁYMSTOKU

rada programowa_15028 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Hufca Pracy OHP w Białymstoku. Uczestnikami spotkania byli: Ewa Mikulak – z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Małgorzata Ołdakowska – Kurator  Rodzinny III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Ks. Jan Nikodem Hołodok – Proboszcz Parafii NMP Królowej Rodzin oraz prowadząca spotkanie Jolanta Powichrowska – Komendant HP. W ramach posiedzenia, zgodnie z przedstawionym na wstępie harmonogramem omówione zostały  zagadnienia dotyczące nowego roku szkolnego tj. potencjału osobowego, charakterystyki socjologicznej uczestników oraz planowanych przedsięwzięć do realizacji. Dokonano również  analizy wyników egzaminów zawodowych tegorocznych absolwentów oraz losów absolwentów z lat 2012/2013 i  2013/2014. Uwagę poświęcono też realizacji projektu „Pomysł na siebie – EFS”. Omawiane zagadnienia skłoniły do wymiany doświadczeń, uwag i spostrzeżeń. Uczestnicy posiedzenia bardzo pozytywnie zaopiniowali planowane do realizacji kierunki działań Hufca Pracy.  Zgodnie zadeklarowali też swoją pomoc i poparcie.  

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: STARCIE GIGANTÓW

siatkowka 2_15027 października br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z klas pierwszych wielozawodowych zmierzyli się w turnieju piłki siatkowej ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami z klas trzecich. Rozgrywki odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku pod fachowym okiem nauczycieli od wychowania fizycznego.
Inicjatywa młodzieżowa wszystkim bardzo się podobała. Podczas zmagań sportowych można było zauważyć duże zaangażowanie uczestników oraz zdrową rywalizację między nimi. Ponadto uczestnicy mieli okazję bliżej się poznać oraz bardziej zintegrować, co z pewnością w przyszłości przełoży się na przyjazne relacje w szkole.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: REALIZACJA PROGRAMU INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNEGO „NASZA INTEGRACJA 2015”

kregle 1_150-vertW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu integracyjno-adaptacyjnego „Nasza integracja 2015”. Program adresowany jest do nowo przyjętych uczestników jednostki. Głównym celem programu jest integracja pierwszoklasistów oraz objęcie ich działaniami aktywizującymi w różnych obszarach funkcjonowania społecznego. Aby osiągnąć założone cele uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z klasy IA ZSZ Nr 5, 21 października 2015 r. uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na kręgielni „Kula – Hula”. Gra w kręgle to doskonały sposób na jeszcze większe zintegrowanie grupy oraz aktywny wypoczynek. Część młodzieży po raz pierwszy miała okazję uczestniczyć w tej grze. Rywalizacja o punkty dostarczyła młodzieży silnych emocji. Bardzo szybko wśród graczy wyłonili się liderzy. Zajęcia przebiegły w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze oraz w duchu sportowej rywalizacji.


Autor; Fot.: Zalewska Ewa – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – NASZ PATRON

patron 1_150-vertW tym roku przypada 37 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża oraz 4 rocznica ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. Wspominając te wydarzenia młodzież Hufca Pracy w Białymstoku również włączyła się w cykl obchodów upamiętniających tę wyjątkową postać. W dniach 15-16 października odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone Ojcu Świętemu. Uczestnicy przypomnieli sobie historię pontyfikatu oraz najważniejsze daty i momenty z życia Karola Wojtyły, od narodzin aż do śmierci. Podsumowaniem tych wydarzeń było zorganizowanie konkursu wiedzy o Św. Janie Pawle II, podczas którego wszyscy wykazali się dobrą znajomością biografii naszego Patrona. Kolejnego dnia młodzież udała się pod pomnik Św. Jana Pawła II, gdzie zapalono znicz, symbolizujący naszą pamięć i wdzięczność.
 

Autor; Fot.: wychowawca HP – Ewa Zalewska
 

BIAŁYSTOK: RATUJMY KASZTANY

kasztany 1_150-vertUczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku 16 października br. wzięli udział w kampanii „Ratujmy kasztany 2015”. Akcja ta organizowana jest od wielu lat przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Głównym jej celem jest systematyczne grabienie i uprzątanie opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki groźnego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Prowadzone działania przyczyniają się do poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców. W tym celu młodzież wraz z wychowawcami wybrała się do Parku Branickich. Na miejscu, wszyscy zostali wyposażeni w najpotrzebniejszy sprzęt tj. grabie, rękawice foliowe oraz papierowe worki, by móc przystąpić do działania. W ciągu kilkugodzinnego sprzątania uczestnicy zebrali 10 worków liści. Akcja ta z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników. Podniosła ich świadomość ekologiczną oraz poczucie spełnionego obowiązku. Ponadto zorganizowane zajęcia na świeżym powietrzu są miłym urozmaiceniem i zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: PIERWSZE SPOTKANIE RADY MŁODZIEŻY

spotkanie rady_150W Hufcu Pracy w Białymstoku 16 października br. odbyło się pierwsze zebranie Rady Młodzieży. Głównym celem spotkania było rozwijanie kultury samorządowej uczestników, w tym świadomości przynależnych im praw, wywiązywania się z obowiązków, kształtowanie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności, współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz inicjowanie i realizowanie inicjatyw. Na spotkaniu organizacyjnym zostały omówione takie zagadnienia jak: Regulamin Rady Młodzieży oraz roczny plan pracy. Ponadto spośród przedstawicieli grup wychowawczych wybrano Przewodniczącego, z-cę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Klub Aktywnych. Po pierwszym spotkaniu można zauważyć duże zaangażowanie młodzieży w realizację planowanych przedsięwzięć oraz chęć i gotowość do działania.

Autor: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

swieto patrona 1_150-vertUczestnicy Hufca Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku 13 października obchodzili Święto Patrona Szkoły im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, nie zabrakło życzeń, podziękowań i kwiatów dla całej kadry pedagogicznej szkoły i hufca. W ramach obchodów Patrona Szkoły odbył się także konkurs wiedzy na jego temat, w którym zwyciężył uczestnik Hufca Pracy w Białymstoku z kl. II B ZSZ Damian Bielawski, a statuetkę „Super Ignasia” za najwyższe osiągnięcia szkolne otrzymała Ewelina Gliniecka z kl. III B, również uczestniczka HP w Białymstoku. Za najlepszą prezentację multimedialną na temat Gen. Ignacego Prądzyńskiego nagrodzeni zostali także uczestnicy HP w Białymstoku z kl. I ZSZ Natalia Sidorczuk i Maksymilian Hakało. Wszystkim zwycięzcom kadra pedagogiczna przekazała serdeczne gratulacje, natomiast uczniowie życzyli pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dużo zdrowia, cierpliwości, uśmiechu oraz zadowolenia i satysfakcji z pracy.

 

Autor: wychowawca HP – Ewa Zalewska
Fot.: wychowawca HP – Paulina Dziemiańczuk

 

BIAŁYSTOK: NOWI UCZESTNICY POZNAJĄ SIĘ BLIŻEJ

blizej 1_150-vertW ramach realizacji programu „Nasza integracja 2015”, 5 października w Świetlicy Środowiskowej białostockiego Hufca Pracy odbyła się impreza integracyjna dla nowo przyjętych uczestników. Młodzież wzięła udział w wielu ciekawych zajęciach, które pozwoliły bliżej poznać siebie nawzajem, spędzić razem czas i zacieśnić znajomość. Uczestnicy rozpoczęli imprezę od przedstawienia się i powiązania swego imienia ze znaną osobą. Następnie w parach przekazywali sobie najistotniejsze informacje na temat swoich zainteresowań i zdolności, aby później na forum przedstawić skróconą charakterystykę partnera, z którym odbyli rozmowę. Na koniec, uczestnicy imprezy przykleili sobie na plecach kartki z rysunkami swojej dłoni, na której każdy musiał napisać pozytywną informację zwrotną na temat danej osoby. Sądząc po zaangażowaniu uczestników w zabawy zorganizowane w ramach imprezy integracyjnej, można sądzić, że była ona udana, ponieważ pozwoliła poznać się bliżej i zintegrować grupę.

 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Jolanta Powichrowska – Komendant HP

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA CHCĄ POLUBIĆ SIEBIE

lubic siebie_150Od września w Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno-profilaktyczny pt. „Polubić siebie”. Są nim objęci uczestnicy z klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Program ma na celu budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wiary w swoje możliwości oraz rozwijanie i kształtowanie empatii. Dotychczas młodzież miała możliwość uporządkowania hierarchii wartości, skupienia się na swoich mocnych i słabych stronach oraz nauki konstruktywnych form wyrażania emocji. Sadząc po pozytywnych reakcjach uczestników, którzy chętnie angażowali się w dyskusje na podejmowane tematy, można myśleć, że program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

 Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 Fot.: Kamila Piechowicz, Paulina Dziemiańczuk – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: REALIZACJA PROGRAMU „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO” W HUFCU PRACY

za pozno_150W Hufcu Pracy w Białymstoku rozpoczęła się realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „ Zanim będzie za późno”. Program skierowany jest do klas drugich wielozawodowych i trwać będzie do grudnia. Jego priorytetem jest dostarczenie młodzieży wiedzy na temat dopalaczy oraz wskazanie negatywnych skutków ich zażywania. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze specjalistami, którzy szczegółowo przedstawią zjawisko uzależnienia głownie od „dopalaczy”. Dotychczas młodzież rozwiązała ankietę diagnozującą, dotyczącą substancji o działaniu psychoaktywnym oraz uczestniczyła w zajęciach nt. zachowań agresywnych. To dopiero początek realizacji programu, ale już teraz można zauważyć, że poruszana tematyka zainteresowała uczestników.

Autor: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP

 

wrzesien 200BIAŁYSTOK: WRZESIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI

Wrzesień jest szczególnym miesiącem jeśli chodzi o historię Polski. Pamięć o tych istotnych wydarzeniach jest pielęgnowana poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach takich jak: uroczystości, wystawy czy marsze. Uczestnicy białostockiego Hufca postanowili na swój sposób oddać cześć bohaterom Ojczyzny. 22 września odbyły się zajęcia informacyjno-edukacyjne na temat miejsc związanych z bohaterską obroną Ojczyzny na terenie Białegostoku. Natomiast 23 września młodzież udała się pod Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej oraz Pomnik Solidarności. Zarówno zajęcia jak i wycieczka stanowiły doskonałą okazję do rozmów na temat współczesnego oblicza patriotyzmu, który w obecnych, burzliwych czasach nieustannie nabiera nowych znaczeń. Uczestnicy chętnie angażują się w działania mające na celu kultywowanie tradycji i pamięci historycznej. Przed nimi jeszcze jeden ważny miesiąc – listopad, w którym już planują trasę marszu pamięci bohaterów Ojczyzny.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: „NASZA INTEGRACJA 2015”

nasza integracja 1_150-vertJak co roku nowo zrekrutowani uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 objęci są programem integracyjno-adaptacyjnym. Prowadzone działania mają na celu integrację pierwszoklasistów, adaptację w nowym otoczeniu, podniesienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Aby założone cele zostały osiągnięte uczestnicy z klasy I w dniu 15 września 2015 r., wzięli udział w zajęciach organizacyjno-porządkowych w zakresie usystematyzowania działań, priorytetów i zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy mieli okazję nie tylko lepiej się poznać, ale także ustalić normy i zasady panujące w grupie. Ponadto wypełnili ankietę dotyczącą ich oczekiwań wobec nowej szkoły, a także zapoznali się z regulaminem i zasadami funkcjonowania Hufca oraz zasadami zatrudnienia. Zajęcia z pewnością pozytywnie wpłynęły na integrację całej klasy oraz pomogły w nawiązaniu indywidualnych, bliższych relacji między uczestnikami.  

 

Autor; Fot.: Ewa Zalewska – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY POMOCNE W POMYŚLE NA SIEBIE

naglowekWER

warsztaty app 1_150-vert14 września b.r. rozpoczęły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w ramach projektu „Pomysł na siebie - EFS” realizowanego w Hufcu Pracy w Białymstoku z uczestnikami kategorii B. Zajęcia te będą obejmowały takie zagadnienia jak: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku. Młodzież  aktywnie brała udział w zajęciach. Dyskutowała na poruszane tematy oraz odpowiadała na stawiane pytania. Przed uczestnikami jeszcze kolejne spotkania, które z pewnością będą interesujące a co najważniejsze przygotują młodzież do wejścia na rynek pracy.

 


Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: POMOC ŻAKOM

pomoc zakom_150Początek roku szkolnego wiąże się z nowymi wyzwaniami oraz obowiązkami. Jest to również moment, w którym należy pamiętać o uczniach, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej nie posiadają niezbędnych szkolnych przyborów. W ramach pomocy takim osobom Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny zorganizował ogólnopolską akcję „Wyprawka dla Żaka”. W Białymstoku odbywa się ona 8 i 9 września 2015 r. Nie mogło na niej zabraknąć uczestników białostockiego Hufca. Podzielili się oni na dwie grupy, tak aby w pierwszym i w drugim dniu kwesty zebrać pieniądze potrzebującym. Środki te zostaną przeznaczone na wyprawki szkolne oraz zakup obiadów dzieciom wymagającym wsparcia. Uczestnicy białostockiego Hufca zgodnie uważają, że pomaganie innym daje im dużo satysfakcji, a przede wszystkim przekłada się na realne efekty.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU „POMYSŁ NA SIEBIE – EFS”

naglowekWER

przed egzaminem_150W Hufcu Pracy w Białymstoku 3 września odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – EFS”. Omówiono na nim najważniejsze informacje związane z egzaminem zawodowym, który odbędzie się 8 września br. Młodzież zapoznała się z poradnikiem egzaminacyjnym, z zasadami, jakie obowiązują na egzaminie teoretycznym oraz w jaki sposób wypełniać kartę odpowiedzi. Na zakończenie spotkania opiekun grupy rozdał uczestnikom testy sprawdzające ich wiedzę. Beneficjenci mogli samodzielnie zweryfikować zdobyte umiejętności. Mimo stresu, który towarzyszy uczestnikom wszyscy są w pozytywnych nastrojach i gotowi do zmierzenia się z zadaniami, które sprawdzą ich wiedzę.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: NOWY ROK SZKOLNY W HUFCU PRACY

pierwszy dzwonek w hufcu 1_150-vertUczestnicy i wychowawcy Hufca Pracy w Białymstoku 1 września rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016. Na uroczystość odbywającą się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku przybyła młodzież, kadra pedagogiczna i przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących ze szkołą. Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, a młodym ludziom u progu nowego roku szkolnego życzyła powodzenia i jak najlepszych wyników w edukacji szkolnej oraz zawodowej. Po uroczystym powitaniu uczniowie wraz z nauczycielami oraz wychowawcami OHP udali się do klas, gdzie zostały omówione sprawy organizacyjne związane z nauką w szkole oraz uczestnictwem w strukturach OHP. Kadra pedagogiczna życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów na praktykach oraz bardzo dobrych wyników w szkole z nadzieją, że młodzież będzie uczęszczała do szkoły i do zakładów pracy z takim zapałem, jaki towarzyszył im na rozpoczęciu roku szkolnego.

Autor; Fot.: Ewa Zalewska - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KONIEC WAKACJI

koniec wakacji 1_150-vertZbliża się koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego. W Świetlicy Białostockiego Hufca zorganizowano z tej okazji imprezę. 28 sierpnia odbył się turniej  tenisa stołowego, o którego zawsze domaga się młodzież przy tego typu okazjach. Zwycięzca został Wakacyjnym Mistrzem Tenisa Stołowego za co w nagrodę otrzymał słodki upominek. Zorganizowano również rozgrywki w piłkarzyki, które dostarczyły uczestnikom imprezy wielu pozytywnych emocji. Poza sportowymi zmaganiami, młodzież wzięła udział w konkursie plastycznym na najładniejszą pracę o tematyce wakacyjnej. Przed uczestnikami kolejny rok szkolny, a co za tym idzie nowe obowiązki i wyzwania. Kadra Białostockiego Hufca życzy wszystkim, aby był to rok samych sukcesów.

 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP


 

BIAŁYSTOK: FINAŁ BEZPIECZNYCH WAKACJI

final bezp wakacji 200W Hufcu Pracy w Białymstoku 24 sierpnia zakończyła się  realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego „Bezpieczne Wakacje 2015”. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w wielu różnorodnych i ciekawych zajęciach. Największą popularnością, jak co roku, cieszyły się turnieje sportowe w tenisa stołowego i piłkarzyki. Uczestnicy chętnie brali udział w licznych pogadankach podejmujących temat bezpieczeństwa w miejscach letniego wypoczynku. Przy tej okazji powtarzali i utrwalali numery alarmowe oraz obejrzeli film szkoleniowy na temat udzielania pierwszej pomocy. Ostatniego dnia realizacji programu, uczestnicy uzupełnili ankietę ewaluacyjną, z której wyraźnie wynikało, że zorganizowane zajęcia były ciekawe i w znaczącym stopniu pogłębiły ich wiedzę na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym.
 
Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: BEZPIECZNE WAKACJE

bezpieczne wakacje zabawy 200W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu „Bezpieczne Wakacje 2015”. Za uczestnikami szereg ciekawych zajęć edukacyjnych oraz gier i zabaw. Młodzież dotychczas wzięła udział m.in. w pogadankach na temat bezpiecznego wypoczynku oraz zasad zachowania się w przypadku różnych zagrożeń oraz obejrzeli film szkoleniowy na temat udzielania pierwszej pomocy. W ramach przypomnienia i utrwalenia zdobytej wiedzy, podopieczni Świetlicy zagrali w grę planszową „Bezpieczne wakacje”. Polegała ona na udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, w kontakcie ze zwierzętami oraz w gospodarstwie rolnym. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik gry przemieszczał się w stronę mety. Zwyciężała osoba, która dotarła do niej jako pierwsza. Poza zajęciami informacyjno – edukacyjnymi, uczestnicy brali aktywny udział w zabawach sportowych. Jak zawsze największą popularnością cieszyły się turnieje tenisa stołowego. Program jeszcze nie dobiegł końca, na młodzież czeka wiele atrakcji, które pozwolą spędzić aktywnie czas wolny podczas ostatnich dni wakacji.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: BEZPIECZNE WAKACJE W ŚWIETLICY

bezpieczne waka 1_150To już półmetek wakacji, ale nie oznacza to zastoju czy nudy w Hufcu Pracy w Białymstoku. W Świetlicy Środowiskowej trwa kontynuacja, rozpoczętego w czerwcu programu „Bezpieczne Wakacje 2015”. 10 sierpnia br. młodzież planowała jak bezpiecznie udać się na wycieczkę różnymi środkami lokomocji – rowerem czy na rolkach. Omówiła co należy zabrać ze sobą, dokąd można się udać, a przede wszystkim na co uważać. Następnie podopieczni Świetlicy mieli zajęcia komputerowe, a ci, którzy woleli spędzić czas bardziej aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach sportowych. Przed uczestnikami jeszcze wiele wakacyjnych dni, wypełnionych ciekawymi zajęciami, które mają na celu nie tylko urozmaicenie czasu wolnego, ale również dostarczenie wiedzy na temat bezpieczeństwa jego spędzania.  

Autor, Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: RYWALIZACJA W ŚWIETLICY HUFCA  

spotrowe wakacje 200Dużymi krokami zbliża się półmetek wakacji. Jedni, aby miło spędzić letni czas wyjeżdżają poza miasto, inni regularnie uczęszczają do Świetlicy Środowiskowej OHP w Białymstoku. Tu, na uczestników czeka wiele atrakcji. Młodzież w minionym tygodniu wzięła udział w rozgrywkach sportowych, tj: tenis stołowy i piłkarzyki. Wszyscy wykazali się dużymi umiejętnościami, zręcznością oraz refleksem. Było to niezbędne do osiągnięcia zwycięstwa i zdobycia miejsca na podium. Po zakończonych rozgrywkach i podsumowaniu punktacji, zwycięzcy otrzymywali słodkie upominki. W kolejnych tygodniach wakacji młodzież z pewnością nie będzie się nudzić w świetlicy Hufca, ponieważ kadra zaplanowała dla wszystkich uczestników ciekawe i interesujące zajęcia. Jakie? To warto sprawdzić osobiście.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: OSTATNIE ZAJĘCIA

logonowe500

zakonczenie KKZ 1_150-vertW Hufcu Pracy w Białymstoku, w ramach projektu „ Pomysł na siebie – EFS”, odbyły się ostatnie – podsumowujące zajęcia z Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Sprzedawca. 17 lipca 2015 r. cała grupa beneficjentów miała okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas próbnego egzaminu zawodowego, przygotowanego przez jednego ze specjalistów. Egzamin ten obejmował zakres tematyczny, którego młodzież uczyła się w ciągu 900 godzinnych zajęć, tj: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, prowadzenie sprzedaży oraz umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie sprzedawcy. Uczestnicy po zakończonym egzaminie analizowali i omawiali swoje testy sprawdzające pod okiem specjalisty. Teraz przed uczestnikami czas relaksu i odpoczynku. Młodzież musi jak najlepiej go wykorzystać, gdyż jesienią czeka ich egzamin końcowy. Osiągnięcie pozytywnych wyników, będzie stanowiło podstawę do uzyskania oczekiwanych  kwalifikacji zawodowych oraz do pracy na stanowisku sprzedawcy.

Autor; Fot.:  Paulina Dziemiańczuk - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ATRAKCJE W ŚWIETLICY

wakacyjne atrakcje 2_150-vertWakacje w pełni, a białostocki Hufiec nieustannie stara się zapewnić uczestnikom Świetlicy Środowiskowej rozrywkę i dobrą zabawę. Tym razem młodzi ludzie musieli wykazać się talentem w planowaniu i myśleniu strategicznym. Kolejny wakacyjny tydzień, upłynął młodzieży pod znakiem emocjonujących turniejów w bierki oraz warcaby. Są to gry wymagające skupienia, cierpliwości, zmysłu taktycznego oraz umiejętności planowania ruchów. Ci, którzy spełnili te wymagania i zdobyli laur zwycięstwa, otrzymali gratulacje i słodkie nagrody. Sądząc po zaangażowaniu uczestników Świetlicy w zorganizowane dotychczas zajęcia, można stwierdzić, że proponowana oferta jest dla nich atrakcyjna i wprowadza ich w pozytywny nastrój. Jest to szczególnie ważne w obliczu faktu, że są zmuszeni spędzać letni wypoczynek w mieście.

 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: WAKACJE W ŚWIETLICY

wakacje 2015 2_150-vertRozpoczęły się długo wyczekiwane przez dzieci i młodzież wakacje. Nie każdy jednak ma możliwość wyjazdu i spędzenia tego wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Z myślą o takich osobach, wychowawcy Hufca Pracy w Białymstoku przygotowali wiele atrakcji. Uczestnicy Świetlicy każdego dnia mają okazję sprawdzić i doskonalić swój refleks oraz zręczność w turniejach sportowych. Motywacja do rozgrywek w tenisa stołowego czy w piłkarzyki jest tym większa, gdyż zwycięzcy sportowych zmagań nagradzani są słodkimi upominkami. Do dyspozycji młodzieży są także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto, na bieżąco organizowane są zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne oraz plastyczne. Kadra wychowawcza serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku do Świetlicy Środowiskowej. Zajęcia, które są tu organizowane z pewnością umilą wakacje.Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KURS ZAWODOWY - SPRZEDAWCA  

logonowe500
kurs zawod sprzedawca 1_150Powoli zbliża się ku końcowi Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Sprzedawca, realizowany  w ramach projektu, pn.: „Pomysł na siebie – EFS”. Uczestnicy sukcesywnie uczęszczają na zajęcia, rozwiązują testy sprawdzające ich wiedzę oraz nabywają nowe umiejętności, a wszystko po to, by móc pozytywnie zdać egzamin zawodowy. Uprawnienia, jakie zdobędą wpłyną na wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy oraz pozwolą usamodzielnić się. Beneficjenci do tej pory uzyskali szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie różnych modułów. Obecnie realizowane zajęcia cieszą się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem. W szczególności dotyczy to obsługi kas fiskalnych, które są podstawową umiejętnością w zawodzie sprzedawcy. Ponadto na uczestników pozytywnie wpływają wykorzystywane przez wykładowców ciekawe metody prowadzenia zajęć, np.: prezentacje multimedialne i filmy tematyczne, które w sposób interesujący i obrazowy przekazują najważniejsze treści.

Autor, Fot.: Paulina Dziemiańczuk, wychowawca HP

BIAŁYSTOK: WAKACYJNE PLANY UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY

wakacyjne plany 1_150W końcu nadszedł upragniony dzień zakończenia roku szkolnego 2014/15. Po uroczystym apelu, który odbył się 26 czerwca w ZSZ Nr 5 w Białymstoku, uczestnicy Hufca Pracy odebrali świadectwa – owoc ich całorocznej pracy. Natomiast ci, którzy wyróżnili się pod względem wyników szkolnych oraz aktywnością  w innych dziedzinach, otrzymali również dyplomy i nagrody książkowe. Następnie w mniejszych gronach, w trakcie klasowych spotkań, młodzież wspominała wydarzenia minionego roku oraz wymieniała się wakacyjnymi planami. Duża część uczestników spędzi bardzo pracowicie wolny od nauki czas, ale z pewnością znajdzie chwilę na relaks i odpoczynek przed wrześniem. Koniec roku szkolnego jest zazwyczaj radosnym wydarzeniem, jednakże często niesie ze sobą pewnego rodzaju smutek. Dotyczy to szczególnie uczestników z klas trzecich, którzy kończą naukę w szkole zawodowej i po zdaniu egzaminu czeladniczego rozpoczną zupełnie nowy etap w życiu. Kadra wychowawcza Hufca zarówno tym starszym jak i tym młodszym uczestnikom, życzy udanych wakacji oraz realizacji życiowych planów i pragnień.

Autor: Kamila Piechowicz, wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk, wychowawca HP

BIAŁYSTOK: POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ  

posiedzenie rady pro 1_150W związku z zakończeniem roku szkoleniowego, w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyła się Rada Programowa jednostki. Posiedzenie, przeprowadzone 24 czerwca 2015 r., dotyczyło przede wszystkim realizacji planu dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczego w roku szkolnym 2014/2015, w tym wyników egzaminów zawodowych i analizy losów absolwentów. Ponadto, omówiono realizację programów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej oraz rekrutację na nowy rok szkolny. Najwięcej zainteresowania  wśród zebranych wzbudziły tegoroczne sukcesy uczestników Hufca zdobywane na forum województwa oraz udział w eliminacjach ogólnopolskich. Dużo uwagi poświęcono też tematyce podejmowanych inicjatyw młodzieżowych. Rada Programowa HP prowadzona przez komendanta białostockiego Hufca zakończyła się deklaracją dalszej współpracy ze strony obecnych członków, tj.: z-cy Dyrektora ZSZ nr 5, Kuratora Rodzinnego III Zespołu Służby Sądowej i Dyrektora Podlaskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk, wychowawca HP

BIAŁYSTOK: „SPOSÓB NA WAKACJE” MŁODZIEŻY    

sposob na wakacje 1_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku postanowili zorganizować inicjatywę młodzieżową, pt.: ”Sposób na wakacje”. Dotyczy ona wymiany doświadczeń z wyjazdów w okresie letnim. Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest łatwo podjąć decyzję o wyjeździe, dlatego postanowili wspólnie zastanowić się nad tym problemem. Podczas spotkań w Świetlicy Środowiskowej przedstawiali sobie nawzajem ciekawe miejsca, w których kiedyś sami mieli okazję przebywać. Najbardziej popularne okazały się morze i Mazury. Wśród uczestników znaleźli się także zwolennicy spędzania czasu wolnego na wsi bądź pod namiotem. Podsumowaniem inicjatywy było wykonanie plakatu,    przedstawiającego miejsca, gdzie można spędzić wakacje. Praca została zamieszczona w świetlicy Hufca, tak by każdy z odwiedzających mógł ją zobaczyć, i może nawet skorzystać z letnich propozycji.  

Autor, Fot.: Paulina Dziemiańczuk, wychowawca HP

BIAŁYSTOK: NAGRODA ZA AKTYWNOŚĆ

paintball 20017 czerwca br. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku w ramach wyróżnienia za aktywność i zaangażowanie w życie Hufca, wzięli udział w imprezie sportowo – rekreacyjnej  w Klepaczach, w której  jedną z głównych atrakcji był paintball. Na początku zabawy młodzież została podzielona na grupy. Następnie każda z grup miała za zadanie zmierzyć się ze swoimi przeciwnikami w takich dyscyplinach jak: bitwa  w paintballa, strzelanie z pistoletu do tarczy oraz przejście toru przeszkód z zagadkami. Każdy z uczestników podszedł do zadań z dużym zaangażowaniem, gdyż o zwycięstwie decydowała największa liczba punków zdobytych w poszczególnych kategoriach. W przerwie między zmaganiami, dla uczestników zorganizowano ognisko z kiełbaskami, przy którym  gracze mogli odpocząć i zregenerować swoje siły do dalszej rywalizacji. Na podsumowanie imprezy ogłoszono wyniki oraz wyłoniono zwycięzców. Każdy  z obecnych dostał również dyplom uczestnictwa w imprezie plenerowej. Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się doskonale. Zadania, w których brali udział sprawiały im radość i przyjemność. Nawet osoby, które nigdy nie miały styczności  z paintballem również znakomicie poradziły sobie z tą dyscypliną sportu. Podsumowując okazało się, że warto jest być aktywnym, co zawsze zaprocentuje mniejszymi i większymi sukcesami.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: FRYZJERKI SENIOROM

fryzjerki seniorom 1_150-horzUczestniczki białostockiego Hufca Pracy uczące się w zawodzie fryzjer, od maja przygotowywały się do realizacji zaplanowanej przez siebie inicjatywy młodzieżowej „Fryzjerki seniorom”. Tym razem postanowiły pomóc podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. 18 czerwca 2015 r. młode adeptki sztuki fryzjerstwa przez kilka godzin charytatywnie wykonywały różne stylizacje fryzur zarówno męskich, jak i damskich. Ich „klientami” były osoby starsze, często schorowane, które na co dzień przebywają w DPS-ie. Zainteresowanie usługami fryzjerskimi zaskoczyło same wolontariuszki, które mimo zmęczenia ostrzygły i wymodelowały wszystkie chętne osoby. Korzyści z inicjatywy uczestniczek Hufca Pracy w Białymstoku były obopólne. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej poza nowymi fryzurami, uzyskali chwilę życzliwej uwagi oraz poprawę humoru na długi czas. Natomiast młode fryzjerki poza praktyką, zyskały nowe, cenne, bardzo emocjonalne doświadczenie. Postanowiły, że w przyszłym roku szkolnym postarają się częściej pomagać starszym osobom.  

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: FOLKLOR WE WŁOSACH

czas na folklor 200W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbył się Międzyszkolny konkurs fryzjerski, pt. „Czas na folklor”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 7 czerwca 2015 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Adresatami imprezy była młodzież z techników lub szkół zawodowych, kształcących w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich. Białostocki Hufiec Pracy reprezentowała uczestniczka Melisa Stpiczyńska, uczennica ZSZ nr 5, realizująca praktyczną naukę zawodu w Salonie fryzjerskim Beaty Krasowskiej. W sumie do konkursu przystąpiło 14 adeptów sztuki fryzjerskiej wraz ze swoimi modelkami. Zawodnicy mieli za zadanie stworzyć fryzurę i stylizację inspirowaną folklorem, kulturą ludową i dawnymi obyczajami z dowolnego kraju. Konkurs dla uczestników był bardzo dużym wyzwaniem, weryfikował nie tylko rozwijający się kunszt zawodowy ale również kreatywność i umiejętność autoprezentacji. Teraz, bogatsi o nowe doświadczenia przyszli mistrzowie fryzjerstwa, mogą dalej dążyć do perfekcji doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

Autor; Fot.: Jolanta Powichrowska - Komendant HP
 

BIAŁYSTOK: HUFIEC PRACY NA FESTYNIE RODZINNYM

festyn rodzinny 200W sobotę 30 maja przy Parafii NMP Królowej Rodzin po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Rodzina na Plus w ramach Białostockich Dni dla Życia i Rodziny. Do udziału w roli współorganizatorów imprezy, zostało zaproszonych wiele placówek i instytucji, służby mundurowe oraz Hufiec Pracy w Białymstoku. Młodzież z Hufca na okoliczność Festynu przygotowała szereg atrakcji. Jedna z uczestniczek, działająca w harcerstwie, przyprowadziła swoją drużynę zuchów, która zaproponowała publiczności dwie zabawy integracyjne: „Pląs” oraz „Mały kamyk”. Po nich wystąpiły kolejne podopieczne Hufca, które wykonały piosenkę „Szukam dziewczyny”. Te same uczestniczki prowadziły również warsztaty fryzjerskie, wykonując różne stylizacje fryzur za cenę jednego uśmiechu. Zainteresowanie warsztatami było ogromne. Równolegle do działań artystycznych prowadzono akcję kolportażu materiałów promocyjno - rekrutacyjnych wśród zgromadzonych uczestników festynu. Sądząc po zainteresowaniu ofertą prezentowaną w punkcie Hufca Pracy w Białymstoku, można stwierdzić, że jest ona ciekawa i wyróżniająca spośród innych propozycji promujących się organizacji. Z pewnością taka forma promocji wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w środowisku lokalnym.  

Autor; Fot.:  Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ DZIECKA W HUFCU PRACY

dzien dziecka 2015 250Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto - zarówno ten starszych jak i tych młodszych. Z tej okazji w ZSZ Nr 5 nauczyciele i wychowawcy zorganizowali swoim uczniom turniej piłki nożnej oraz turniej w siatkówkę. Oprócz tego młodzież także mogła wziąć udział w loterii na temat zdrowego stylu życia. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, w nagrodę zwycięzca otrzymywał garść cukierków. Na podsumowanie dnia uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku spotkali się w Świetlicy Środowiskowej jednostki. Tam czekały na nich dalsze atrakcje takie jak: rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne oraz zajęcia muzyczne. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, przy którym wszyscy mieli okazję wymienić się swoimi wspomnieniami związanymi z Dniem Dziecka. Młodzież chętnie i aktywnie brała udział w imprezie. Wszyscy tego dnia mogli, choć na chwile zapomnieć o swoich smutkach i problemach i na nowo poczuć się dzieckiem.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KONTYNUACJA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W HUFCU PRACY  

logonowe500
kontynuacja kkz 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku w bieżącym miesiącu beneficjenci  projektu „Pomysł na siebie – EFS” w ramach modułu bezpieczne wykonywanie pracy w handlu, wybrali się z wizytą do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Białymstoku. Na spotkaniu młodzież miała okazję poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu przeciwpożarowego oraz zapoznać się ze specyfiką pracy Straży Pożarnej. Oprócz tego spotkało ich wiele atrakcji np. mogli przymierzyć strój ognioodporny lub nauczyć się obsługi węża strażackiego. Ponadto w ramach  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego młodzież realizuje też zajęcia z innych modułów. Do tej pory zakończyli już działy tematyczne kontynuacja kkz 2_150dotyczące: komunikacji w języku obcym oraz przedsiębiorcy w handlu i towaru jako przedmiotu handlu. Małymi krokami kurs zbliża się ku końcowi. Młodzież doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego sukcesywnie uczęszcza na zajęcia i aktywnie bierze w nich udział.

Autor, Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

PODSUMOWANIE ZAGRANICZNEGO STAŻU

podsumowanie staz 1_15028 maja 2015 r. w OSiW w Wasilkowie, odbyło się uroczyste zakończenie projektu: „ Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” realizowanego  w ramach Programu „Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Wzięli w nim udział kucharze z Hufca Pracy w Białymstoku.
Spotkanie rozpoczęły uczestniczki stażu, które przywitały zgromadzonych gości oraz przedstawiły prezentację multimedialną na temat pobytu w Niemczech. Następnie zaprosiły wszystkich do degustacji przygotowanych przez siebie potraw godnych zaprezentowania, których młodzież nauczyła się będąc we Frankfurcie.  podsumowanie staz 2_150W menu znalazły się m.in.: zupa soljanka, kotlet z cebulką, kiszoną kapustą oraz niemiecką sałatką ziemniaczaną – Kartofelsalad. Na deser podano naleśniki z konfiturą w likierze pomarańczowym.
Młodych kucharzy podczas „popisowego” gotowania, nadzorowały specjalistki Monika Ratyńska oraz Iwona Andraka, będące instruktorami praktycznej nauki zawodu w Pensjonacie Poniatowskim  w Suchowoli.
W kolejnej części uroczystości podziękowano przybyłym gościom za edukację  uczestników Hufca Pracy w Białymstoku biorących udział w stażu zagranicznym. Specjalne dyplomy otrzymali pracodawcy, u podsumowanie staz 3_150których młodzież uczy się praktycznej nauki zawodu, czyli: przedstawiciele Dworu Czarneckiego w Kolonii Porosły, Pensjonatu Poniatowskiego w Suchowoli, Restauracji „VENESSA” w Białymstoku oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, gdzie realizowane jest  kształcenie teoretyczne.
Na zakończenie Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP - Jerzy Sołdatow wręczył  uczestnikom stażu dokumenty Europass Mobility, certyfikaty uczestnictwa w stażu, wyróżnienia oraz upominki.
Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Nie zabrakło nawet chwil wzruszeń. Wszyscy bardzo chwalili zaserwowane dania oraz sposób ich podania. Było to szczególnie ważne dla przybyłych pracodawców, którzy przekonali się, że dzięki ich staraniom, młodzież doskonale poradziła sobie podczas stażu w Niemczech i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności również po jego zakończeniu.

Autor, Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP

BIAŁYSTOK: „WSPÓŁCZEŚNI HEROSI” – REALIZACJA INICJATYWY MŁODZIEŻOWEJ W HUFCU PRACY

wspolczesni herosi 1_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku w ramach inicjatywy młodzieżowej pt.„Współcześni Herosi” 25 maja br. odwiedzili Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 3 w Białymstoku. Na spotkaniu przedstawiciel Jednostki zapoznał uczestników z zawodem strażaka, jego specyfiką i wymogami jakie stawia się przed kandydatem. Pokazał młodzieży strój strażaka biorącego udział w akcji oraz nowoczesny sprzęt gaśniczo – ratowniczy, jak również jego zastosowanie w codziennej pracy. Osoba, która była zainteresowana mogła także przymierzyć hełm, założyć maskę oraz wypróbować prezentowany sprzęt. Uczestnicy mieli też okazję zobaczyć z bliska wóz strażacki, wspolczesni herosi 2_150usiąść za kierownicą oraz obejrzeć jego wyposażenie. Ponadto młodzież odwiedziła pomieszczenia, w których przyjmuje się zgłoszenia oraz miejsca odpoczynku, kuchnię, świetlicę i siłownię. Wizyta w Jednostce na wszystkich wywarła bardzo duże wrażenie. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali opowieści strażaków o ich pracy oraz o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Spotkanie to uświadomiło młodzieży jak trudny i odpowiedzialny jest zawód strażaka.

Autor, Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA W URZĘDZIE PRACY

uczestnicy w UP 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku kończy się realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego, pn.: „Moja droga zawodowa”, skierowanego do uczestników uczących się w ostatnich klasach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. W ramach programu 22 i 25 maja 2015 r., zorganizowano wyjścia do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Młodzież miała możliwość dowiedzieć się, jaką pomoc mogą uzyskać w Urzędzie i w jaki sposób zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się oferty pracy w kraju i za granicą oraz informacje na temat możliwości odbycia stażu po ukończeniu szkoły. Wizyta w Urzędzie pomogła uczestnicy w UP 2_150młodym poznać lokalizację i specyfikę tej instytucji. Zdobyta wiedza z pewnością zaprocentuje, jeśli młodzież będzie musiała skorzystać z oferty PUP w charakterze petenta.

Autor, Fot.: Kamila Piechowicz, wychowawca HP

 

 

BIAŁYSTOK: UCZESTNIK HUFCA W FINALE KONKURSU „BEZPIECZNIE OD STARTU!”   

bezpiecznie do startu 1_150Dariusz Krawiel - uczestnik Hufca Pracy w Białymstoku, zakwalifikował się do finału XV edycji ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o zasadach BHP, pn.: „Bezpiecznie od startu!”.  Konkurs skierowany do uczniów z zakładów rzemieślniczych odbył się 19 maja 2015 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Uczestnik białostockiego Hufca, który wcześniej zajął II miejsce w eliminacjach regionalnych, tym razem musiał zmierzyć się z osiemdziesięcioma pytaniami testowymi dotyczącymi prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpiecznie do startu 2_150111zasad udzielania pierwszej pomocy. Przed ogłoszeniem wyników Dariusz Krawiel postanowił zwiedzić stolicę. Spacerował po Starym Mieście, będącym wizytówką Warszawy. Choć podopieczny Hufca w Białymstoku nie zajął miejsca „na podium”, to zasługuje on na uznanie za dojście do ogólnopolskiego finału konkursu z wiedzy o zasadach BHP (udało się to tylko dwóm osobom w województwie podlaskim). Ponadto Dariusz Krawiel zweryfikował swoją wiedzę i uświadomił sobie, co jeszcze warto powtórzyć i utrwalić, aby czuć się bezpiecznie w każdym miejscu pracy...

Autor, Fot.: Kamila Piechowicz, wychowawca HP

 

 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM O TOLERANCJI   

tolerancja_150W białostockim Hufcu Pracy trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego, pn.: „Razem Łatwiej”. projekt adresowany jest do uczniów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W ramach tego przedsięwzięcia 18 maja 2015 r. odbyły się zajęcia ze szkolnym pedagogiem. Dotyczyły one problemu nietolerancji, który coraz częściej staje się powszechny wśród młodych ludzi. Podczas spotkania uczestnicy wypełnili ankietę, na podstawie której każdy mógł sprawdzić swój stopień tolerancji. Następnie po analizie „testów” ustalono, w jaki sposób przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom. Podsumowaniem zajęć był wspólnie wykonany plakat, którego główne hasło brzmiało - „Tolerancja”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Dyskutowała na poruszane tematy oraz z chęcią odpowiadała na pytania. Spotkanie z pedagogiem z pewnością pomogło niektórym uczestnikom w zweryfikowaniu własnego światopoglądu odnośnie tolerancji.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: „PODARUJ CZĄSTKĘ SIEBIE” – REALIZACJA INICJATYWY MŁODZIEŻOWEJ W HUFCU PRACY

podaruj siebie_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku w ramach inicjatywy młodzieżowej pt. „Podaruj cząstkę siebie” 14 maja br. zaprosili do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Na spotkaniu młodzież uzyskała szczegółowe informacje dotyczące honorowego oddawania krwi oraz informacje dotyczące dawstwa szpiku. Uczestnicy zapoznali się z zasadami rejestracji tj.: gdzie i kiedy można się zgłosić do Centrum, kto może zostać dawcą oraz jaką powinniśmy zastosować profilaktykę przed i po oddaniu krwi bądź szpiku. Na podsumowanie zajęć informacyjno - edukacyjnych zaproszeni goście zaprezentowali film promocyjny, który w sposób łatwy i przejrzysty zobrazował wcześniej omawiane kwestie. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały. Przekazywane treści z pewnością rozwiały wiele wątpliwości związanych z oddawaniem krwi i szpiku oraz pomogły w przełamaniu mitów i stereotypów dotyczących krwiodawstwa. Po zakończeniu spotkania niektórzy uczestnicy podjęli decyzję, by zostać honorowym dawcą krwi.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY

zaj edukacyjne_150W Hufcu Pracy w Białymstoku, trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego „Przeciw agresji i przemocy”. Adresowany jest on do uczestników Hufca z klas drugich wielozawodowych ZSZ nr 5 w Białymstoku. 13 maja odbyły się zajęcia z Psychologiem oraz Pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. Dotyczyły one moralno – społecznego aspektu zachowań agresywnych – ich możliwych przyczyn oraz skutków zarówno dla agresora jak i jego ofiary. Odbiór zajęć był bardzo dobry zarówno w czasie ich trwania jak i po. Młodzież chętnie angażowała się w dyskusje na podejmowane tematy. Z rozmów pomiędzy uczestnikami wynikało, że poruszane kwestie były dla nich ważne i zainspirowały ich do głębszych przemyśleń.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: MARZYCIELSKA POCZTA

marzycielska poczta_150W kwietniu 2015 r. grupa aktywnych uczestników Hufca Pracy w Białymstoku zakończyła realizację inicjatywy młodzieżowej pod hasłem „Marzycielska poczta”. Była to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Marzycielska Poczta nie była akcją jednostronną i w tym tkwi jej wielka moc. Chore dzieci oraz ich rodzice, w miarę możliwości zdrowotnych i finansowych, odpisywali na przesyłki, a najczęściej pozostawiali na swoich profilach imienne podziękowania za każdy list, kartkę lub prezent. Uczestnicy jednostki chcąc przyłączyć się do tej akcji własnoręcznie wykonali kartki, które następnie zostały wysłane do wybranych przez nich chorych dzieci. Mamy nadzieję, że wysłane kartki dodadzą dzieciakom siły do walki z chorobą oraz wiele radości, a ich rodzicom trochę otuchy.

Autor; Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE REKRUTACYJNE

rekrutacja 2015-16 200W Hufcu Pracy w Białymstoku 29.04.2015 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne na nowy rok szkolny 2015/2016. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy socjalni, pedagodzy szkół i kierownicy Zespołów kuratorskiej służby sądowej. Harmonogram spotkania uwzględniał przybliżenie zgromadzonym zasad funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki, przedstawienie oferty rekrutacyjnej i wstąpienia gości. Przemówienie i prezentacja kierownika jednostki, a następnie zabranie głosu przez dyrektora oraz pedagoga ZSZ nr 5 z którymi na co dzień współpracuje Hufiec, wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników spotkania. Dało to początek dyskusji na temat roli szkoły zawodowej i współczesnego modelu jej funkcjonowania. Spotkanie zakończyły deklaracje ze strony gości o promocji działań i oferty rekrutacyjnej Hufca Pracy w swoich środowiskach zawodowych.
 

Autor: Jolanta Powichrowska - Komendant HP
Fot.: Dorota Engman, Paulina Dziemiańczuk – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: WEHIKUŁ CZASU

wehikul czasu 1_150-vertDzieciństwo każdemu z nas kojarzy się z czasem beztroskiego życia oraz czasem, kiedy wyobrażamy sobie swoją przyszłość i wymarzony zawód. Dziewczęta zazwyczaj chciały zostać aktorkami lub piosenkarkami, chłopcy natomiast policjantami czy strażakami. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, aby zweryfikować swoje marzenia z przed lat, postanowili zrealizować inicjatywę pt. „Wehikuł czasu”. Polegała ona na „cofnięciu się w czasie” i porównaniu wcześniejszych wyobrażeń z teraźniejszością. Młodzież wypowiadała się różnie. Niektórzy chcieliby powrócić do dzieciństwa, inni natomiast wolą być samodzielni i sami decydować o swojej przyszłości. Kilka osób kształci się w zawodach, o jakich zawsze marzyło, inni zaś odbywają praktyki zupełnie odmienne niż planowali. Wszyscy jednak uczą się tego, co ich obecnie interesuje. Na podsumowanie spotkania każdy miał za zadanie napisać swoje plany na najbliższą przyszłość oraz sposób, w jaki będzie dążył do ich realizacji. Po jakimś czasie będzie można ponownie zweryfikować na ile się one ziściły. Wszystkim obecnym inicjatywa bardzo się podobała. Dzięki niej każdy mógł wymienić się swoimi doświadczeniami z dzieciństwa oraz zobaczyć, że nie zawsze to, o czym marzymy jest możliwe do spełnienia. Nie można się jednak poddawać, czasem trzeba włożyć wiele wysiłku i energii by osiągnąć zamierzony cel.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HP NAPISALI EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

logonowe500

j angielski egzamin_150W Hufcu Pracy w Białymstoku zakończył się jeden z modułów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie sprzedawca, realizowany w ramach projektu, pn.: „Pomysł na siebie – EFS”. Nauka języka angielskiego zawierała tematykę z zakresu podstawowych pojęć niezbędnych w komunikowaniu się z klientami i współpracownikami. Młodzież po 60 godzinnych zajęciach podniosła swoje umiejętności lingwistyczne oraz zwiększyła poczucie własnej wartości w zakresie swobodnego porozumiewania się z obcokrajowcami. Podsumowaniem modułu był test sprawdzający wiedzę. Dzięki systematycznej nauce i uczęszczaniu na kurs kwalifikacyjny wszyscy rozwiązali go pozytywnie. Dobrze zaliczony egzamin jest dla beneficjentów dużą motywacją do kontynuacji udziału w projekcie. Uczestnicy mają świadomość, że trud i wysiłek włożony w naukę przełoży się na ich dalszą przyszłość.

Tekst; Fot.: Paulina Dziemiańczuk -  wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

spotkanie z policjantami 1_150-vertW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego, pn.: „Przeciw agresji i przemocy”. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczestników Hufca z klas drugich wielozawodowych ZSZ nr 5 w Białymstoku. 23 kwietnia 2015 r. odbyły się zajęcia z funkcjonariuszami z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej w Białymstoku. Celem spotkania było podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy oraz profilaktyka zachowań agresywnych. Mundurowi opowiadali o najczęstszych formach przemocy stosowanej przez młodzież szkolną. Poruszyli również temat znieczulicy społecznej i bierności świadków wobec ofiar agresji. Sądząc po reakcjach uczestników oraz zaangażowaniu w dyskusję, dotyczącą omówionych zagadnień, zajęcia te były dla nich cennym i pouczającym doświadczeniem. Przekonali się, że agresja nie jest dobrym rozwiązaniem konfliktu, bo oprócz strat fizycznych, ponosi się również straty moralne, często też odpowiedzialność karną.
 

 

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HP NA MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ POMOCY PCK

pierwsza pomoc 200Pięciu uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięło udział w XIII edycji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK Białystok, które odbyły się 22 kwietnia 2015 r. Głównym celem imprezy było podniesienie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Młodzież musiała zmierzyć się z różnego rodzaju zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Aby to zweryfikować upozorowano trzy nagłe zdarzenia - wypadek drogowy, utratę przytomności oraz zatrzymanie akcji serca. Dzięki zgranej współpracy oraz wcześniejszym ćwiczeniom, uczestnicy szybko podjęli niezbędne działania ratownicze. Na koniec młodzi ludzie rozwiązali test zawierający m.in. pytania o ideę czy historię Polskiego Czerwonego Krzyża. Tegoroczni uczestnicy Mistrzostw po raz pierwszy wzięli udział w tego typu imprezie, ale zgodnie stwierdzili, że z pewnością nie po raz ostatni. Było to dla nich bardzo cenne i pouczające wydarzenie, bo doświadczyli jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: O UCHODŹCTWIE, MIGRACJI I MNIEJSZOŚCIACH ETNICZNYCH Z MŁODZIEŻĄ Z HP

dialog_150Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku z klas pierwszych wielozawodowych w ramach realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego, pt. „Razem Łatwiej” wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Fundacji DIALOG, przeprowadzonym 20 kwietnia 2015 r. Organizacja ta zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży, integracją społeczną osób w trudnej sytuacji, wsparciem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; pracą z uchodźcami, migrantami i mniejszościami etnicznymi. Na początku spotkania pracownik Fundacji przedstawił słuchaczom cele i zadania organizacji. Omówił także sytuację społeczno – polityczną w Czeczenii, uwarunkowania uchodźctwa oraz prawa człowieka. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży, która z zaciekawieniem słuchała przekazywanych informacji oraz zadawała wiele pytań. Co najważniejsze, temat związany z uchodźctwem, migracją i mniejszościami etnicznymi nie jest już obcy uczestnikom HP w Białymstoku.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY MYŚLĄ O KARIERZE W WOJSKU   

kariera w wojsku 2_150Trwający dwa dni - cykl spotkań z  przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku – zakończył się 17 kwietnia 2015 r. Zajęcia zorganizowano w ramach programu, pn.: „Moja droga zawodowa”, którym objęci są uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, uczący się w klasach trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5. Młodzież na zajęciach poznała strukturę szkolnictwa wojskowego, wymagania jakie należy spełnić, aby odbyć służbę wojskową, a także dowiedziała się o korzyściach, jakie się z tym wiążą. Prelekcja wzbogacona została prezentacją multimedialną, która pomogła przybliżyć uczestnikom omawiane zagadnienia. Sądząc po skupieniu z jakim młodzi słuchali zaproszonego eksperta oraz ich zaangażowaniu w dyskusje na temat omawianych kwestii, można wnioskować, iż spotkanie było dla nich ciekawe i owocne. Niektórzy powiedzieli, że rozważą propozycję kariery zawodowej w wojsku, złożonej przez przedstawiciela WKU.   

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: SUKCES NA KONKURSIE BHP

konkurs BHP_200Siedmioro uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięło udział w regionalnym etapie XV edycji konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, pn.: „Bezpiecznie od startu!”. Jego organizatorami była Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku przy współpracy Podlaskiego Kuratora Oświaty. Celem Konkursu, przeprowadzonego 16 kwietnia 2015 r., była popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy musieli odpowiedzieć pisemnie na 40 pytań testowych dotyczących: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Po skrupulatnej analizie odpowiedzi, wyłoniono 6 najlepszych osób, które przystąpiły do drugiej – ustnej części konkursu. Wśród nich znalazł się Dariusz Krawiel – uczestnik HP w Białymstoku. W końcowej ocenie Komisji Konkursowej zajął on II miejsce i zakwalifikował się do ogólnokrajowego etapu konkursu, który odbędzie się 19 maja br. w Warszawie. Wszystkim uczestnikom bez względu na wynik końcowy, należą się gratulacje za odwagę, że zdecydowali się sprawdzić swoją wiedzę, a tym samym uświadomili sobie, co warto jeszcze powtórzyć i utrwalić. Dotyczy to również laureata konkursu, który będzie musiał ponownie zweryfikować oraz pogłębić informacje na temat prawa pracy i zasad BHP. Hufiec Pracy w Białymstoku trzyma kciuki za sukces Dariusza Krawiela również na etapie krajowym!

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: KONKURS Z ZAKRESU PRAWA PRACY I PRZEPISÓW BHP

konkurs z BHP 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku zakończono I etap „Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów BHP”. Celem konkursu, który odbył się 13 kwietnia 2105 r., było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmagania konkursowe poprzedziła pogadanka wprowadzająca, lub jak w przypadku starszych uczestników, utrwalająca wyżej wymienione zagadnienia. Uczestnicy odpowiedzieli pisemnie na 50 pytań. Niektóre przysporzyły im trudności, ale były też takie, na które odpowiedzieli bez problemu. Spośród wszystkich uczestniczących w konkursie zostali wyłonieni najlepsi. Zwycięzcy będą reprezentować jednostkę podczas etapu wojewódzkiego oraz w konkursie organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą.  

Autor: Kamila Piechowicz - wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk - wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: HUFIEC CZYTA DZIECIOM

hufiec czyta 1_150Już 2. kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto to ustanowione jest w rocznicę urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu, m.in.: rozpowszechnienie książek dla najmłodszych. Bardzo istotne jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne dla rozwoju osobowości dziecka jest poznawanie przez niego świata poprzez czytanie książek, dlatego w tym roku grupa aktywnych uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wspólnie z wychowawcą wybrała się do Przedszkola Samorządowego nr 80 w Białymstoku, aby poczytać dzieciom bajki. Podczas pobytu w przedszkolu dziewczęta włączyły się też we wspólną zabawę z milusińskimi. Młodzież ma nadzieję, że poprzez wspólne czytanie udało się zachęcić najmłodszych do częstszego spędzania czasu wolnego z książką.

Autor, Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP  

BIAŁYSTOK: WIZYTA W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

wizyta w CEiPM_150Uczestnicy białostockiego Hufca Pracy w ramach programu, pn.: „Moja droga zawodowa” odwiedzili Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Celem wizyt zorganizowanych 23 i 27 marca 2015 r. było zapoznanie młodych ludzi z działalnością instytucji na rynku pracy. Pierwsza część spotkania dotyczyła prezentacji działalności CEiPM. Przedstawiono uczestnikom metody poszukiwania pracy oraz redagowania dokumentów aplikacyjnych, a także wyjaśniono zasady autoprezentacji w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie wszyscy wypełnili ankiety rejestracyjne Młodzieżowego Biura Pracy i zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Dostarczyło beneficjentom wielu cennych informacji na temat rynku pracy, które z pewnością wykorzystają w przyszłości.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY Z WIZYTĄ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO–WYCHOWAWCZYM

wizyta w SOSW 1_150-vertUczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku 26 marca 2015 r. odwiedzili  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Pod opieką Ośrodka znajdują się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Głównym celem placówki jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju swoim podopiecznym oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Uczestniczki Hufca Pracy uczące się w drugiej klasie ZSZ Nr 5, aby umilić czas młodszym koleżankom i kolegom wyszły z inicjatywą organizacji wspólnej zabawy. Na początku spotkania, każdy miał za zadanie przedstawić się i pokrótce opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Następnie odbyły się zajęcia ruchowo - taneczne tj.  piłka parzy, „Głupi Jaś”, Stary niedźwiedź mocno śpi i Zgaduj–zgadula. Po zakończeniu zajęć integracyjnych wszyscy wspólnie narysowali plakat, na którym każdy z uczestników odrysował swoją rękę. Podsumowaniem spotkania było wręczenie  dzieciom dyplomów oraz słodkich upominków Wszystkim bardzo podobały się zajęcia. Podopieczni Ośrodka chętnie uczestniczyli w zabawach. Najlepszym dowodem na to były uśmiechy na ich twarzach. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci każdego z obecnych.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK:  WYRÓŻNIENIE „SZEFÓW KUCHNI” DLA PODOPIECZNEJ HUFCA PRACY

szef kuchni 1_150Dwie uczestniczki białostockiego Hufca Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 pod opieką wychowawcy jednostki wzięły udział w Turnieju Gastronomicznym, który rozgrywał się 24 i 25 marca 2015 r. pod hasłem: „Kuchnia europejska na podlaskim stole”. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Zmagania rozpoczęto od przedstawienia zasad oraz komisji oceniających. Po wylosowaniu stanowisk pracy uczestnicy przystąpili do przygotowania zaplanowanej przez siebie potrawy – zimnej przekąski. Następnego dnia eliminacji nastąpiło wykończenie i prezentacja przyrządzonych przez uczestników dań oraz ich ocena przez dwie szef kuchni 2_150niezależne komisje złożone z instruktorów szkolnych i zaproszonych „Szefów kuchni”. Wszyscy uczestnicy konkursu oprócz potrawy własnej wykonali także zadanie wspólne, tj. zupę serową według otrzymanej wcześniej receptury. Dziewczęta wykazały się szeroką wiedzą oraz świetnym przygotowaniem praktycznym. Wyróżnienie „Szefów kuchni” za oryginalne sporządzenie swojej potrawy, tj. „Śledziowej rewolucji” otrzymała Anna Grodzka - uczennica klasy III B Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs zakończył się nagrodzeniem zwycięzców oraz wyróżnieniem wszystkich uczestników Turnieju Gastronomicznego.
 
Autor, Fot.: wychowawca HP - Dorota Engman

BIAŁYSTOK: REALIZACJA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

logonowe500
realizacja kwa 1_150W Hufcu Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Pomysł na siebie – EFS” trwa kontynuacja Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Uczestnicy w bieżącym miesiącu marcu rozpoczęli realizację tematyki z zakresu nowych modułów w fachu - sprzedawca, tj. bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy, jakość towarów w handlu oraz wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna – sprzedaży. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczęszcza na zajęcia. Wiedza i umiejętności, którą beneficjenci zdobywają w projekcie przygotowuje ich do egzaminu końcowego. Dużą pomocą są również materiały i pomoce naukowe, które otrzymują. Ponadto wypłacane co miesiąc stypendia, zdecydowanie podnoszą  poziom motywacji młodych ludzi.  

Autor, Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

BIAŁYSTOK:  RAZEM PRZECIW NIETOLERANCJI WŚRÓD MŁODZIEŻY

razem przeciw nietol 1_150Problem nietolerancji w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej powszechny. Młodzi ludzie są negatywnie nastawieni do rówieśników, którzy wyróżniają się w środowisku. Często wyśmiewają się z inności, nie zdając sobie sprawy jak poważne skutki mogą przynieść takie zachowania. Chcąc zapobiec nietolerancji wśród młodzieży wychowawcy z Hufca Pracy w Białymstoku rozpoczęli w II semestrze realizację programu edukacyjno – profilaktycznego, pt. „Razem Łatwiej”. Kampania skierowana jest do klas pierwszych i trwać będzie do końca maja 2015 r. Przystępując do realizacji projektu, młodzież wypełniła ankietę anonimową, pt. „Czy jestem tolerancyjny”, a razem przeciw nietol 2_150następnie uczestniczyła w zajęciach dotyczących rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i agresji. Akcja przewiduje jeszcze wiele ciekawych i interesujących zajęć. Jednak już teraz, na podstawie opinii uczestników, można wnioskować, że omawiana problematyka bardzo odpowiada pierwszoklasistom.  

Autor, Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ WIOSNY HUFCA PRACY

marzanna 2015 200Z okazji zbliżającego się Dnia Wiosny uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku 18 marca 2015 r. udali się na wycieczkę rekreacyjną do Parku Antoniuk. Młodzież w doskonałych nastrojach przebyła pieszo trasę wycieczki. Na miejscu szukała oznak wiosny, która w tym roku pojawiła się bardzo wcześnie. Zgodnie z tradycją, uczestnicy „utopili” przygotowaną wcześniej „Marzannę” – symbol odchodzącej zimy. W celu wprowadzenia wiosennego nastroju, również w Świetlicy Środowiskowej, młodzi ludzie wykonali okolicznościową gazetkę. Co roku, uczestnicy białostockiego Hufca starają się w sposób szczególny zorganizować Dzień Wiosny. Obecnie, kiedy tradycja i zwyczaje odchodzą w zapomnienie, ich postawa zasługuje na pełne uznanie.


                                         
Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: EKSPERT MOTYWOWAŁ MŁODZIEŻ DO NAUKI

ekspert_150W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja programu, pn.: „Moja droga zawodowa”. W związku z tym 19. i 20. marca 2015 r. odbyły się zajęcia z pracownikiem jednej z białostockich szkół policealnych. W czasie spotkania uczestnicy Hufca dowiedzieli się, gdzie mogą kontynuować naukę po ukończeniu szkoły zawodowej, w jaki sposób dostać się wybranej szkoły i jakie korzyści wynikają z dalszego kształcenia. Młodzieży bardzo podobało się spotkanie, zadawali pytania oraz uważnie słuchali zaproszonego gościa. Niektórzy zadeklarowali już chęć podjęcia dalszej nauki w szkole reprezentowanej przez eksperta.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Dorota Engman – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: MŁODZIEŻ POZNAŁA SWOJE PRAWA

przeciw agresji_150W Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno – profilaktyczny „Przeciw agresji i przemocy”. Jego adresatami są uczniowie klas drugich wielozawodowych. Celem programu jest, m.in.: dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania tych zasad czy wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacją przemocy i agresji. Dotychczas młodzież rozwiązała ankietę diagnozującą problem agresji w jej najbliższym otoczeniu, poznała swoje prawa oraz uzyskała wiedzę na temat przemocy, tj. jej możliwych przyczyn czy odmian. Uczestnicy zaangażowali się w zajęcia. Przed nimi jest jeszcze wiele interesujących dyskusji oraz spotkań z ekspertami.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Paulina Dziemiańczuk – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ W HUFCU PRACY

kartka wielkanocna 2015 1_150-vertW Hufcu Pracy w Białymstoku trwają przygotowania do Świąt Wielkanocnych, które są najważniejszym świętem chrześcijańskim. Polskie obchody tego święta mają swój specyficzny wymiar i zwyczaje. Aby przybliżyć młodzieży charakter świąt, zachęcić do osobistego ich przeżywania oraz pomóc w rozwijaniu ich artystycznych uzdolnień został zorganizowany Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną. W trakcie konkursu uczestnicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami plastycznymi i pomysłowością przy tworzeniu kartek świątecznych. Zajęciom plastycznym towarzyszyły również pogadanki mające na celu kultywowanie tradycji oraz zapoznanie uczestników ze zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi. Najbardziej pomysłowe, wyróżniające się prace zostały przesłane na wojewódzki etap konkursu.

 

Autor: Dorota Engman – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Paulina Dziemiańczuk – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

droga zawodowa 1_150-vertW Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno-profilaktyczny „Moja droga zawodowa”. Jego adresatami są uczestnicy Hufca, uczący się w trzecich klasach wielozawodowych. Głównymi celami programu oprócz przygotowania do egzaminu zawodowego jest również m.in. poznanie skutecznych form i metod poszukiwania pracy czy zdobycie umiejętności sporządzania dokumentacji aplikacyjnej. Wraz z początkiem marca, rozpoczął się cykl spotkań z doradcą zawodowym z CEiPM w Białymstoku. Omówił on z młodzieżą specyfikę obecnego rynku pracy oraz oczekiwania potencjalnych pracodawców. Zaprezentował i omówił również filmy edukacyjne z modelowymi przykładami rozmów kwalifikacyjnych. Na ostatnich zajęciach, które odbyły się 11 oraz 12 marca, uczestnicy dowiedzieli się gdzie i jak mogą szukać przyszłej pracy. Na koniec uzupełnili ankiety, dotyczące ich gotowości do kontynuacji nauki oraz podjęcia zatrudnienia. Sądząc po zaangażowaniu młodych ludzi w dyskusje, które odbywały się w czasie spotkań, można stwierdzić, że podejmowane zagadnienia były dla nich interesujące. Z pewnością rozwiały wiele wątpliwości oraz dostarczyły nowych wiadomości na temat rynku pracy.

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: HUFIEC PRACY PODCZAS DNI OTWARTYCH W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NR 5

dni otwarte 2015 1_150-vertW Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, z którym współpracuje Hufiec Pracy w Białymstoku 5 i 6 marca 2015r odbyły się Dni Otwarte. Przedsięwzięcie to skierowane było głównie do tegorocznych absolwentów gimnazjum i ich rodziców. Młodzież, która przybyła w czasie tych dni do szkoły uzyskała wyczerpujące informacje na temat organizacji oraz kierunków i zasad kształcenia ogólnego i zawodowego. W czasie spotkań z młodzieżą, również kadra hufca przedstawiła swoją ofertę wielorakich działań realizowanych z uczestnikami klas wielozawodowych. Gimnazjaliści, którzy przybyli do ZSZ Nr 5 mogli także zobaczyć zajęcia praktyczne odbywające się w pracowni fryzjerskiej pod kierunkiem instruktorek z zakładów fryzjerskich współpracujących z hufcem, tj. „HEBAN” i „GA’PAT” oraz bezpłatnie skorzystać z usług fryzjerskich. Dni Otwarte uświetniła degustacja wyrobów cukierniczych sponsorowana przez współpracujące z jednostką zakłady cukiernicze takie jak: „Kryszeń”, „Okruszek”, Rafał Rozwadowski, Paweł Drezner oraz występy wokalne i akrobatyczne uczniów szkoły.

 

 

 

Autor: Dorota Engman – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman, Kamila Piechowicz – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W HUFCU PRACY

bezpieczny internet_150Ostatnie tygodnie w lutym 2015 r. w Hufcu Pracy w Białymstoku minęły pod hasłem Bezpiecznego Internetu. W inicjatywie wzięli udział uczestnicy z klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Podczas zajęć informacyjno–edukacyjnych z wychowawcami poruszane były m.in. takie zagadnienia jak: zawieranie nowych znajomości i zachowanie prywatności w sieci, tworzenie zabezpieczających haseł, bezpieczne korzystanie ze stron internetowych oraz radzenie sobie z zastraszaniem w sieci. Podsumowaniem cyklu zajęć był test sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wykonanie plakatu i gazetki informacyjno–edukacyjnej promującej bezpieczeństwo w sieci.
Po zakończeniu inicjatywy wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta oraz że wszyscy możemy przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

Autor; Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP
 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „SPRZEDAWCA” W BIAŁYMSTOKU

kurs sprzedawca 1_150-vertW Hufcu Pracy w Białymstoku trwa kontynuacja zajęć w ramach projektu „Pomysł na siebie – EFS” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym miesiącu dwuosobowa grupa beneficjentów zakończyła już 20 godzinny cykl zajęć z kursu przedsiębiorczości, na którym zdobyli wiedzę na temat przedsiębiorczości  w życiu człowieka, gospodarki rynkowej, procedur uruchamiania działalności gospodarczej oraz zasad marketingu i umiejętności tworzenia własnych firm czy biznes planu. Ponadto uczestnicy kontynuują zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie sprzedawca. Kurs ten wśród beneficjentów cieszy się dużym zainteresowaniem. Miła i przyjemna atmosfera, która panuje na zajęciach zachęca do aktywnego udziału w spotkaniach. Ponadto młodzież doskonale zdaje sobie sprawę, że dzięki systematycznej nauce i uczęszczaniu na zajęcia zdobędą wiedzę i kwalifikacje, które z kolei pozwolą im na pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

 

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY KUCHARZY

staz Erasmus 1_150-vert(1)14 lutego br. do Polski z Niemiec wróciła grupa kucharzy z białostockiego Hufca Pracy po dwutygodniowym stażu zawodowym. Został on zorganizowany w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Młodzi stażyści  pod okiem instruktora nauki zawodu Richtera zgłębiali wiedzę na temat kuchni niemieckiej, włoskiej i rosyjskiej. Nauczyli się przygotowywać m.in. takie dania jak „soljanka”, czyli bardzo odżywczą ukraińską zupę z mięsem czy „kartofel salad”, czyli niemiecką sałatkę z ziemniakami. Upiekli również włoską pizzę na cienkim, drożdżowym cieście. Uczestnicy Hufca pragnąc wprowadzić polski akcent, postanowili w Tłusty Czwartek ugotować dania kojarzące się z ojczystym Krajem. Młodzież stanęła na wysokości zadania  i zachwyciła wszystkich naleśnikami z twarożkiem i dżemem, jabłkami w cieście, rosołem i kartaczami. Uwieńczeniem „uczty” było  podanie pączków z marmoladą – nieodzownego symbolu polskiego Tłustego Czwartku. Poza gotowaniem młodzież nauczyła się w jaki sposób elegancko i estetycznie serwować dania oraz jak odpowiednio nakryć do stołu. Ponadto młodzi kucharze mieli kurs językowy, podczas którego nauczyli się podstawowych terminów i zwrotów z dziedziny gastronomii w języku angielskim, niemieckim czy francuskim. Białostoccy kucharze mieli czas nie tylko na ciężką pracę i naukę, ale również na rozrywkę. Mogli korzystać z siłowni, stołu do bilarda czy kręgielni. Ponadto zwiedzili Frankfurt, Słubice oraz Berlin. Szczególnie emocjonująca była wycieczka do stolicy Niemiec, podczas której zobaczyli m.in. Bundestag, Bramę Brandenburską, Katedrę Berlińską, Fontannę z Neptunem czy miejsce pamięci ofiar wojen.  Wielką atrakcją było muzeum Madame Tussauds, w którym młodzież mogła sobie zrobić zdjęcie z figurami woskowymi m.in. Baracka Obamy, Królowej Elżbiety czy Jana Pawła II. Jeśli komuś brakowało ruchu czy relaksu, to mógł zaspokoić obie te potrzeby na Tropikalnej Wyspie, położonej pod Berlinem. Jest to miejsce imitujące dziką, amazońską przyrodę. Poza podziwianiem tropikalnej roślinności czy zwierząt można tam było również skorzystać z basenów czy sauny. W ostatnim dniu Dyrektor ośrodka, w którym młodzież odbywała staż, przeprowadził egzamin ze znajomości języka niemieckiego oraz kuchni niemieckiej. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze, ale nie obyło się bez pomocy nieodzownej koordynator stażu ze strony organizacji przyjmującej - Kasi Rybińskiej, służącej pomocą i wsparciem przez cały okres stażu. Po egzaminie wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Młodzież wyjeżdżała z Frankfurtu ze smutkiem, ale i nadzieją na powrót, ponieważ nikomu nie przeszkadzało wczesne wstawanie, dyscyplina czy ciężka praca. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i zgodnie stwierdzili, że było to dla nich jedno z  najważniejszych doświadczeń w ich dotychczasowym życiu.
 

Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
 

WALENTYNKI W BIAŁOSTOCKIM HUFCU

walentynki 2015 1_150-vertMiniony tydzień br. w Hufcu Pracy w Białymstoku minął pod hasłem konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę walentynkową. Ze wszystkich zebranych prac konkursowych wybrane zostaną te najciekawsze, które reprezentować będą jednostkę w Wojewódzkim Konkursie na Kartkę Walentynkową.
Ponadto w ramach obchodów walentynkowego święta wychowawcy hufca zorganizowali dla wszystkich podopiecznych zajęcia połączone ze wspólną  zabawą. Na początku młodzież wykonała gazetkę okolicznościową, która wprowadziła obecnych w Walentynkowy nastrój.  Następnie rozwiązali krzyżówkę tematyczną, a na zakończenie imprezy odbyły się rozgrywki sportowe w piłkarzyki oraz  w tenisa stołowego.
Uczestnicy biorący udział w spotkaniu jednomyślnie stwierdzili, że był to udany wspólnie spędzony czas. Wszystkim dopisywały humory, a w świetlicy panowała miła atmosfera.

 


Autor: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman, Paulina Dziemiańczuk – wychowawcy HP

 

"BEZPIECZNA DROGA DO DOMU” - INICJATYWA MŁODZIEŻOWA W BIAŁYMSTOKU

bezpieczna droga 1_150-vertW Polsce co roku dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem pieszych. Ich przyczyną często bywa brawurowa jazda samochodem, motocyklem czy rowerem, ale również nieprawidłowe zachowanie się pieszych. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku zdają sobie doskonale z tego sprawę, dlatego chętnie realizowali inicjatywę młodzieżową pt. „Bezpieczna droga do domu”. Jej głównym celem było przypomnienie wszystkim uczestnikom bezpiecznych zasad zachowania się na drodze. Rozpoczęciem inicjatywy były wspólne spotkania w szkole oraz w świetlicy, które dotyczyły m.in. znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, wzajemnego szacunku na drodze, bezpiecznych zasad prowadzenia samochodu, motocyklu czy roweru. Ponadto były poruszane takie tematy, jak: noszenie odblasków oraz  przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Podsumowaniem inicjatywy było wspólne narysowanie plakatu, który został umieszczony w świetlicy Hufca, tak by każdy mógł się z nim zapoznać. Zajęcia realizowane w ramach inicjatywy bardzo poruszyły uczestników. Młodzi ludzie nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo brak wyobraźni oraz brak szacunku wobec innych kierowców może spowodować kalectwo drugiego człowieka. Teraz z pewnością, będą zastanawiać się nad prawidłowym zachowaniem się na drodze.

 

 

 

Autor: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk, Kamila Piechowicz – wychowawcy HP

 

KURS ZAWODOWY - SPRZEDAWCA W BIAŁYMSTOKU

logonowe500

kurs sprzedawca 3W Hufcu Pracy w Białymstoku trwa realizacja zajęć w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego sprzedawca dla uczestników  projektu „Pomysł na siebie- EFS” z grupy B. Do tej pory młodzież poznała metody sprzedaży, a także obsługę, rodzaj i charakterystykę klientów oraz nabyła wiedzę z zakresu podstawowych pojęć gospodarki rynkowej. Poznała również podstawy prawne planowania i uruchamiania działalności gospodarczej oraz tworzenie biznes planu. W trakcie zajęć można zauważyć, że kurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Specjaliści prowadzący spotkania przekazują wiedzę uczestnikom w sposób ciekawy i absorbujący, co bardziej motywuje młodzież do aktywnego udziału. Systematyczne spotkania także pozytywnie wpływają na beneficjentów. Młodzi ludzie zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe, jak również poczucie ich własnej wartości.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „WESOŁE FERIE 2015”

wesole ferie 2015 2_150-vertHufiec Pracy w Białymstoku 30 stycznia 2015r zakończył realizację programu „Wesołe ferie 2015” w Świetlicy Środowiskowej. Czas wolny spędzony w świetlicy podczas ferii był wyjątkowo udany. Zajęcia zaproponowane przez wychowawców były bardzo ciekawe, a dzieci z dużym zaangażowaniem podchodziły do różnorodnych zadań, m. in. gier stolikowych i zabaw ruchowych, zajęć komputerowych, rozgrywek w tenisa stołowego i w piłkarzyki, projekcji filmów i bajek oraz konkursów plastycznych. Urozmaiceniem ferii były również zajęcia z przedstawicielami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Zaproponowana tematyka zajęć bardzo podobała się uczestnikom ferii. W ostatnie dni zimowego wypoczynku dzieci i młodzież uczestniczyli w konkursie na najciekawszy plakat zaprojektowany komputerowo pt. „Aktywne ferie zimowe” oraz w turnieju tenisa stołowego. Każdego dnia laureaci konkursów jak i pozostali uczestnicy biorący udział w zabawach i konkursach otrzymywali słodkie nagrody. Realizacja programu „Wesołe ferie 2015” dobiegła końca, ale Hufiec Pracy nadal zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia odbywające się w Świetlicy Środowiskowej.
wesole ferie 2015 1_150

Autor; Fot.: Dorota Engman -  wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: HUFIEC PRACY W KRAINIE CZARÓW…

kraina czarow 3_150-vertPo zakończeniu programu „Wesołe Ferie 2015”, 31 stycznia 2015r., grupa aktywnych uczestników Hufca Pracy w Białymstoku zorganizowała dzieciom i młodzieży ze środowiska lokalnego Bal Karnawałowy pod nazwą „W krainie czarów”. Impreza ta była poprzedzona licznymi przygotowaniami. Uczestnicy opracowali scenariusz zabawy i podzielili się rolami. Dołożyli także wszelkich starań, by tego dnia świetlica za sprawą wyjątkowych dekoracji w postaci balonów i serpentyn wprowadzała w wesoły nastrój zachęcający do wspólnej zabawy. Przed rozpoczęciem balu młodzież samodzielnie wykonała maski karnawałowe i kotyliony. Następnie wszyscy zostali przebrani w przygotowane stroje. W programie imprezy oprócz wspólnego tańca znalazły się także przeróżne zabawy i konkursy, m.in. konkurs taneczny z balonem, taniec na gazecie i wiele innych. Zwycięzcy konkursów wyróżniani byli drobnymi słodkimi nagrodami oraz gromkimi brawami. Na zakończenie balu dzieci serdecznie podziękowały młodzieży za tak niezapomniane wrażenia i wspaniałą zabawę. Tą inicjatywą nasi uczestnicy spowodowali uśmiech i radość na wszystkich twarzach uczestników zabawy. Aktywność, zapał i chęci młodych organizatorów, mogą służyć innym za wspaniały wzorzec godny naśladowania.

 

 

 

Autor; Fot.: Dorota Engman – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO STAŻU W NIEMCZECH

erasmus 250

staz Erasmus 1_150-vertGrupa kucharzy z białostockiego Hufca Pracy 1 lutego wyjeżdża na staż zawodowy pt. „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” do Frankfurtu nad Odrą w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Młodzież zakończyła już zajęcia z języka niemieckiego, które trwały od listopada. Przez ten czas uczestnicy przyswoili sobie m.in. podstawowe zwroty grzecznościowe, terminologię z dziedziny gastronomii oraz poznali najważniejsze informacje na temat kraju, do którego wyjeżdżają. 29 stycznia odbyło się ostatnie spotkanie z koordynatorem projektu, podczas którego omówiono ostatnie szczegóły związane z podróżą i programem stażu. Z rozmów wynikało, że uczestnicy cieszą się na wyjazd, chociaż jednocześnie są pełni obaw, czy poradzą sobie z obowiązkami w nowych warunkach. Dominowało jednak przeświadczenie, że staż zawodowy w Niemczech będzie dla nich niezapomnianym przeżyciem i doświadczeniem.


 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Dorota Engman - wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: DOSKONAŁA ZABAWA W HUFCU PRACY

wesole ferie 2_150-vertW Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Hufiec Pracy w Białymstoku odbywają się zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych. Kolejne dni zimowego wypoczynku uczestnicy spędzili na grach i zabawach oraz zajęciach przygotowanych przez wychowawców, m.in. plastycznych, muzycznych, komputerowych, sportowych, zręcznościowych. Zostały rozstrzygnięte rozgrywki w piłkarzyki oraz turniej z wykorzystaniem maty tanecznej. Odbywają się także projekcje ciekawych filmów i bajek dla dzieci. Przez dwa kolejne dni młodzież miała możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w zabawach i konkursach proponowanych przez prowadzących m.in. „Kalamburach”. Zwierzęta pokazywane przez najmłodszych uczestników świetlicy naprawdę były trudne do odgadnięcia. „Wesołe ferie” w Świetlicy Środowiskowej będą trwać do końca ferii zimowych.

 

 

 

 

 

 

Autor: Dorota Engman - wychowawca HP
Fot.: Kamila Piechowicz, Paulina Dziemiańczuk - wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: KURS ZAWODOWY - SPRZEDAWCA W HUFCU PRACY ROZPOCZĘTY

logonowe500

kurs sprzedawca_150W Hufcu Pracy w Białymstoku 26 stycznia 2015 roku w ramach projektu „Pomysł na siebie – EFS” rozpoczął się kurs zawodowy - sprzedawca. Siedmioosobowa grupa młodzieży w ciągu 900 godzin szkolenia nabędzie teoretyczne i praktyczne umiejętności, które przygotują ich do egzaminu kwalifikacyjnego. W ramach zajęć uczestnicy zdobędą przygotowanie, niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy. Ponadto uprawnienia, jakie uzyskają, zdecydowanie poprawią ich sytuację na rynku pracy tj. podniosą ich kwalifikacje zawodowe, pomogą w zdobyciu zatrudnienia oraz w usamodzielnieniu się. Kurs sprzedawcy wśród beneficjentów cieszy się dużym zainteresowaniem. Młodzież ma okazję na zmianę swojej sytuacji życiowej, a co najważniejsze na pozytywną aktywizację społeczną.

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
 

BIAŁYSTOK: „WESOŁE FERIE 2015” W HUFCU PRACY

wesole ferie 1_150-vertW Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Hufiec Pracy w Białymstoku rozpoczęła się realizacja programu „Wesołe ferie 2015” skierowanego do uczestników jednostki oraz dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego. Celem programu jest organizacja czasu wolnego uczestnikom, rozwijanie ich zdolności, zainteresowań i umiejętności pracy w grupie oraz pomoc rodzicom w pełnieniu funkcji opiekuńczej w okresie wolnym od nauki w szkole. Pierwszy dzień zimowych zajęć dotyczył głównie integracji uczestników. Nie zabrakło także zajęć komputerowych, zręcznościowych oraz sportowych. Został rozstrzygnięty pierwszy konkurs plastyczny pt. „Zimowy krajobraz”. Wszyscy biorący w nim udział zostali nagrodzeni drobnymi słodkimi nagrodami. Przed uczestnikami jeszcze wiele rozmaitych atrakcji, niespodzianek, konkursów i zajęć. Będą trwały one do końca zimowego wypoczynku.
  
Autor: Dorota Engman – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman, Kamila Piechowicz – wychowawcy HP

 

BIAŁYSTOK: MŁODZIEŻ ŚWIĘTUJE DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

dzien babci 1_150-vertZ okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, uczestnicy białostockiego Hufca, 22 stycznia zorganizowali specjalne spotkanie w Świetlicy Środowiskowej, aby w sposób szczególny uczcić to święto. Młodzież opowiedziała jak wynagradza swoim babciom i dziadkom ich codzienną troskę, a następnie krótko opisała, co najbardziej w nich ceni. Tuż po tym dyskusja zeszła na temat tego, jakie korzyści wynikają z obcowania z osobami starszymi. Młodzież zwróciła szczególną uwagę na posiadanie przez nich ogromnej wiedzy i doświadczenia, z którego warto czerpać. Na koniec spotkania każdy napisał kartkę do swojej babci czy dziadka. Miała ona zawierać takie słowa, na które trudno wnukowi zdobyć się na co dzień. Z rozmowy młodych ludzi wynikało, że dobrze czuli się opowiadając na forum o relacjach z rodzinnymi seniorami. Dla większości są one bardzo ważne i dają poczucie bezpieczeństwa, spełniają potrzebę zainteresowania i miłości. Uczestnicy zadeklarowali chęć organizacji podobnego spotkania już za rok.


 

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: II ETAP SPRAWDZIANU WIEDZY O ZAWODACH

turniej wiedza zawody_150Uczestnicy Białostockiego Hufca oraz Świetlicy Środowiskowej, którzy brali udział w I etapie VII edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach, organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przeszli do drugiego etapu konkursu. Odbył się on 14 stycznia. Uczestnicy ponownie zmierzyli się z testem, który wypełnili on-line. Tym razem pytania były o wiele trudniejsze, niż w poprzednim etapie konkursu. Wymagały przede wszystkim głębszego zastanowienia i odwołania się do zdobytej wiedzy na temat m.in. praw pracownika, kwalifikacji zawodowych. Młodzi ludzie musieli również dokonywać analiz danych statystycznych, aby znaleźć prawidłową odpowiedź.  Mimo, że młodzież podeszła ze spokojem do Turnieju, to z rozmów wynikało, że chciałaby przejść do finałowego etapu. Jest to zgodne z zasadą, że „w miarę jedzenia apetyt rośnie”. Dlatego też kolejnych sukcesów życzy im cała kadra wychowawcza białostockiego Hufca.

Autor: Kamila Piechowicz – wychowawca HP
Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP

 

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE W SPRAWIE STAŻU ZAGRANICZNEGO

staz Erasmus 150Zbliża się termin wyjazdu kucharzy z białostockiego Hufca na staż zawodowy do Frankfurtu nad Odrą  w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. W celu wnikliwego omówienia najważniejszych spraw organizacyjnych oraz rozwiania wszelkich wątpliwości, 10 stycznia w Hufcu Pracy w Białymstoku, zostało zorganizowane kolejne spotkanie z koordynatorem projektu oraz opiekunem grupy. Tym razem oprócz młodzieży, uczestniczyli w nim również rodzice. Koordynator projektu szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące programu nauczania, planu pracy, warunków bytowych, czasu wolnego. Przedstawił także prezentację z zeszłorocznego przebiegu wyjazdu. Nastroje zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży w czasie spotkania były różne. Dominowała ciekawość, ale i lęk przed nieznanym. Wszyscy jednak byli zgodni, że taki staż zawodowy daje możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz jest unikalnym doświadczeniem.

 Autor; Fot.: Kamila Piechowicz – wychowawca HP

BIAŁYSTOK: UCZESTNICY HUFCA PRACY W BIAŁYMSTOKU WSPIERAJĄ WOŚP

WOSP 1 150-vertCo roku w Polsce uczestniczymy w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Akcję tą można już uznać za polską tradycję, która porusza nasze serca od wielu lat. Każdego roku zbiórka pieniężna przeznaczona jest na charytatywny cel. W tym roku XXIII finał będzie grał pod hasłem: „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.
Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku również pamiętali o WOŚP. Informacja o tym wydarzeniu została nagłośniona przez radiowęzeł w szkole oraz umieszczona na plakatach samodzielnie zrobionych przez młodzież. W świetlicy Hufca została wykonana gazetka WOŚP, przypominająca wszystkim o tej akcji. Niektórzy uczestnicy jednostki 11 stycznia 2015r. wezmą udział w kweście jako wolontariusze. W tym dniu każdy z nas będzie mógł zostać darczyńcą i włożyć swój wkład w WOŚP.

 

Autor; Fot.: Paulina Dziemiańczuk – wychowawca HP
Fot.: Dorota Engman - wychowawca HP

 

 

Wydarzenia z lat 2013 - 2014  – Archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007