Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ŁAPY: SZUKASZ PRACY – BĄDŹ PRZYGOTOWANY

17.04.201808:50

Joanna

8216 kwietnia br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łapach przeprowadził warsztaty z uczestnikami kursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, organizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako organizator usług rynku pracy”. Spotkania miało na celu kompleksowe przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.

25616 kwietnia br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łapach przeprowadził warsztaty z uczestnikami kursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, organizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako organizator usług rynku pracy”. Spotkania miało na celu kompleksowe przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. W pierwszej części zajęć doradca omówił zasady poprawnego sporządzania wizytówki zawodowej, tj. CV oraz listu motywacyjnego. Młodzież otrzymała wzory obu dokumentów określających kanony ich pisania. Zapoznała się z rodzajami CV i dowiedziała się, co powinny w sobie zawierać. Ponadto prowadząca zaznaczyła, że odpowiednia forma  dokumentów aplikacyjnych to nie wszystko, ważne jest również to, jak się potrafimy zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Wiele zależy od pierwszego wrażenia, które pozostawiamy po sobie tylko jeden raz, dlatego doradca uświadomił młodych ludzi, jak ważne jest zachowanie, wygląd, ubiór podczas tego stresującego momentu. Młodzież w ramach ćwiczeń aktywizujących przedstawiła swoją osobę korzystając z samodzielnie przygotowanej prezentacji. Ciekawa była także wymiana własnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów, związanych z udziałem w rozmowach rekrutacyjnych. Kolejnym punktem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących rynku jawnego i ukrytego. Młodzież poznała pojęcie networkingu i zasady tworzenia sieci kontaktów, formy prawne umów o pracę oraz aktywne i pasywne metody poszukiwania zatrudnienia, skłoniło to młodych ludzi do zastanowienia się nad ułożeniem planu w procesie poszukiwania pracy. Na zakończenie zajęć doradca zawodowy zapoznał z możliwością skorzystania z ofert zatrudnienia, jakie wpływają do Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Białymstoku, zachęcił do korzystania z usług pośredników pracy.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007