Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ZORIENTOWANI NA CEL - TARGI PRACY W SUWAŁKACH

16.04.201812:18

Joanna

8213 kwietnia br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, zorganizowały tragi pracy pt. „Zorientowani na cel”. Wydarzenie to odbyło się współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, WUP-em Suwałki i PUP-em Suwałki, w patio PWSZ w Suwałkach. Gości powitał prezydent miasta Suwałk, pan Czesław Renkiewicz, który wraz ze Starostą Suwałk, objął targi patronatem honorowym.

25613 kwietnia br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, zorganizowały tragi pracy pt. „Zorientowani na cel”. Wydarzenie to odbyło się współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, WUP-em Suwałki i PUP-em Suwałki, w patio PWSZ w Suwałkach. Gości powitał prezydent miasta Suwałk, pan Czesław Renkiewicz, który wraz ze Starostą Suwałk, objął targi patronatem honorowym. Następnie wystąpiła pani Marta Wiszniewska, rektor PWSZ, gospodarz targów, która powitała pracodawców, gości, ale przede wszystkim osoby poszukujące pracy, życząc „udanych łowów”. Targi skierowane były do osób poszukujących zatrudnienia, zainteresowanych pracą za granicą jak i ofertą szkoleniową. Większość pracodawców miała przygotowane formularze dla kandydatów, można było zapoznać się z oczekiwaniami pracodawców jak też aktualną ofertą wolnych miejsc pracy. W wydarzeniu udział wzięło ponad 30 wystawców, w tym firmy z takich branż jak: budowlana, produkcja drzewna, produkcja łodzi i jachtów, produkcja spożywcza, instytucje świadczące usługi edukacyjne, agencje pracy tymczasowej. Stoisko CEiPM prezentowało oferty pracy zgromadzone w MBP, ofertę kursów, promowało projekt „Od Szkolenia do zatrudnienia-EFS” oraz doradztwo zawodowe. Asystent i Doradca EURES udzielały informacji nt. międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Ponadto podczas targów, swoje stoisko zaprezentowali pracownicy ECAM z Białegostoku i Centrum „Zielona Linia” z Białegostoku. Dodatkowo wszyscy wystawcy przygotowali prezentacje multimedialne na temat swojej działalności, które były przedstawiane zwiedzającym. Podczas targów odbyło się spotkanie dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców oraz planujących wyjazd do pracy w Holandii, przeprowadzone przez Doradcę EURES z Białegostoku, panią Beatę Chrościńską.

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007