Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

WASILKÓW: BEZDOMNOŚĆ NIE KOŃCZY SIĘ WIOSNĄ I NIE ZACZYNA ZIMĄ

13.04.201814:53

Joanna

8212 kwietnia 2018 r. wychowankowie OSiW OHP w Wasilkowie wybrali się z wizytą do Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok – Eindhoven. Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. Fundacja działa prężnie pomagając ubogim i jednocześnie pokazując, jak poprzez pracę można aktywizować środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozyskiwać środki na działalność Stowarzyszenia.

25612 kwietnia 2018 r. wychowankowie OSiW OHP w Wasilkowie wybrali się z wizytą do Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok – Eindhoven. Wycieczka została zorganizowana w związku ze zbilżającym się dniem ludzi bezdomnych. Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. Fundacja działa prężnie pomagając ubogim i jednocześnie pokazując, jak poprzez pracę można aktywizować środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozyskiwać środki na działalność Stowarzyszenia. W tym roku przypada 20. rocznica ogłoszenia przez Marka Kotańskiego - 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych. Wychowankowie podczas spotkania dowiedzieli się, że bezdomność jest ekstremalnym rodzajem wykluczenia społecznego. Bezdomność jest problemem każdego z nas, tylko przez fakt życia w społeczeństwie, w którym spotykamy osoby bezdomne. Spotkanie zorganizowała wychowawczyni, Barbara Czajkowska, która działa społecznie na rzecz fundacji, udzielając się w grupie „Szczęściary”.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007