Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

TARGI PRACY W AUGUSTOWIE

08.06.201812:36

Tadeusz

Targi Pracy 2018 Augustow baner

Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne organizują XX Targi Szkół Wyższych – Regionalne Targi Kariery i Pracy 2018. Targi odbędą się w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego  przy  al. Kard. Wyszyńskiego 3 w Augustowie dnia 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10:00-14:30. Celem Targów jest przedstawienie oferty kształcenia szkół wyższych oraz stworzenie możliwości prezentacji ofert pracy, umożliwienie bezpośredniego kontaktu młodzieży i osób poszukujących pracy z pracodawcami, a także ułatwienie dostępu do usług i informacji rynku pracy osobom bezrobotnym, poszukującym  pracy, młodzieży uczącej się.

W programie:
- prezentacje szkół wyższych,
- prezentacje ofert pracy,
- konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe z doradcami zawodowymi,
- prezentacje instytucji rynku pracy,
- konferencja „Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i doradztwa zawodowego”.

Zapraszamy wszystkich do udziału w Targach!

Targi Pracy 2018 Augustow plakat

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007