Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ŁAPY: WYMARZONY ZAWÓD – MOJA MAPA

12.03.201811:03

Joanna

82Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łapach, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, 9 marca br. przeprowadził zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej. Prowadząca spotkanie zaznaczyła, że współczesny świat stwarza młodym ludziom szansę na wszechstronny rozwój, ale też wymaga elastyczności i umiejętności reagowania na potrzeby rynku pracy.

256Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łapach, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, 9 marca br. przeprowadził zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej. Prowadząca spotkanie zaznaczyła, że współczesny świat stwarza młodym ludziom szansę na wszechstronny rozwój, ale też wymaga elastyczności i umiejętności reagowania na potrzeby rynku pracy. Istotna jest zatem wiedza z zakresu zawodoznawstwa, umiejętna identyfikacja i analiza zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych. W trakcie zajęć, podczas pracy w grupach, młodzież miała szansę zapoznać się ze specyfiką poszczególnych zawodów i branż zawodowych. Gimnazjaliści mając świadomość swoich mocnych stron, umiejętności oraz zainteresowań mogli dokonać wyboru wymarzonej profesji. Dlatego podczas ćwiczeń aktywizujących opracowali własną mapę edukacji, nabywając umiejętność wyboru swojej drogi życiowej. Wspólnie zastanawiali się, jaka szkoła ponadgimnazjalna byłaby dla nich najbardziej wskazana, jakie mają predyspozycje do danego zawodu i jaką szkołę należy wybrać, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów i osiągnąć swój cel. Ponadto doradca zawodowy zwrócił uwagę młodzieży na rynek pracy w mikro i makro regionie, udzielił młodym ludziom wskazówek, którymi warto kierować się w swoich życiowych wyborach. Podkreślił, że podjęta decyzja edukacyjno-zawodowa powinna być decyzją wyłącznie ich samych, że należy świadomie planować własny rozwój, zgodnie ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, predyspozycjami, aby w przyszłości odnieść zawodowy sukces.

 

miniatura

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007