Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

JAK DOBRZE WYPAŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ? - ZAJĘCIA W ZAMBROWIE

09.03.201814:26

Joanna

827 marca 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie przeprowadził zajęcia z młodzieżą ponadgimnazjalną w ramach utrzymania rezultatów projektu: ”OHP jako realizator usług rynku pracy”. Uczestnicy spotkania podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na kilka bardzo istotnych pytań: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Co zrobić, by korzystnie zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy?

2567 marca 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie przeprowadził zajęcia z młodzieżą ponadgimnazjalną w ramach utrzymania rezultatów projektu: ”OHP jako realizator usług rynku pracy”. Uczestnicy spotkania podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na kilka bardzo istotnych pytań: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Co zrobić, by korzystnie zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy? W jaki sposób napisać życiorys zawodowy, aby był atrakcyjny i zadecydował o zaproszeniu na interview? Prowadząca zajęcia uświadomiła młodzieży, że rozmowa kwalifikacyjna, to bardzo ważny egzamin i jeżeli chce się otrzymać zatrudnienie, należy go zdać lepiej, niż pozostali kandydaci. Spotkanie z pracodawcą nie jest zwykłą formalnością, ponieważ odpowiedzi, jakich kandydat do pracy udzieli, zadecydują o tym, czy w oczach osoby rekrutującej to właśnie on stanie się idealnym kandydatem na dane stanowisko. Doradca zawodowy uzmysłowił uczestnikom zajęć, iż dziewięciu na dziesięciu kandydatów odpada na rozmowie kwalifikacyjnej z tego samego powodu: nie wiedzą, jak umiejętnie odpowiadać na zadawane pytania. Podczas spotkania młodzież poznała także elementarne zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Prowadząca zajęcia skupiła uwagę uczestników na bardzo ważnej zasadzie, którą należy stosować przy pisaniu życiorysu zawodowego: ”maksimum treści, minimum objętości”. Dzięki tej zasadzie pracodawca będzie miał możliwość zaznajomienia się z najważniejszymi informacjami o kandydacie do pracy.

 

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007