Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

TARGI PRACY W SUWAŁKACH

07.06.201809:24

Tadeusz

Targi Pracy 2018 plakat miniatura_2

Targi Pracy 2018 plakat

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007