Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

KOLEJNE SPOTKANIE ORGANIACYJNE PRZED ZAGRANICZNYM STAŻEM

12.01.201813:20

Joanna

82Uczestnicy Hufców Pracy w Grajewie, Łomży i Zambrowie wraz z rodzicami wzięli udział w kolejnych spotkaniach organizacyjnych z koordynatorem projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”.

naglowekWER

256Uczestnicy Hufców Pracy w Grajewie, Łomży i Zambrowie wraz z rodzicami wzięli udział w kolejnych spotkaniach organizacyjnych z koordynatorem projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”. Młodzież, w ramach realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, przygotowuje się do wyjazdu w lutym 2018 r. na staż do Frankfurtu n/Odrą. W spotkaniach uczestniczył również doradca EURES z PWK OHP w Białymstoku.W trakcie spotkania omówione zostały kwestie wyposażenia uczestników w odzież ochronną, zaplanowania odpowiedniej do zimowego klimatu Brandenburgii, garderoby oraz sprawy finansowe i organizacyjne, m.in. harmonogram podróży oraz formalności związane z uzyskaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie oraz ich cztery koleżanki i kolegą z Hufca w Łomży kształcący się w zawodzie kucharz, a także czterech uczestników z Hufca Pracy w Zambrowie kształcący się w zawodzie murarz, w ramach przygotowania do wyjazdu rozpoczęli jesienią kurs języka niemieckiego, który pozwoli im na sprawne porozumiewanie się za granicą. Umiejętności te młodzież będzie mogła wykorzystać podczas warsztatów szkoleniowych, w czasie wolnym od zajęć, w trakcie przedsięwzięć rekreacyjnych i krajoznawczych przewidzianych do realizacji w ciągu dwutygodniowego stażu. Podczas pobytu w Niemczech uczestnicy projektu zdobędą specjalistyczne kompetencje zawodowe, interkulturowe, wiadomości i umiejętności praktyczne, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju dalszej drogi zawodowej, nabiorą odwagi i otwartości na nowe wyzwania.

Autor, fot.: Elżbieta Andraka, ZPE

 

miniatura

miniatura

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007