Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

WYSOKIE MAZOWIECKIE: RYNEK PRACY

11.01.201812:47

Joanna

82W pierwszej połowie stycznia 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadził zajęcia z zakresu rynku pracy. Adresatami przedsięwzięcia była młodzież poszukująca zatrudnienia. Celem spotkania było zrozumienie głównych przyczyn bezrobocia w Polsce, poznanie aktywnych i pasywnych metod poszukiwania pracy oraz dokumentów towarzyszących temu procesowi.

256W pierwszej połowie stycznia 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadził zajęcia z zakresu rynku pracy. Adresatami przedsięwzięcia była młodzież poszukująca zatrudnienia. Celem spotkania było zrozumienie głównych przyczyn bezrobocia w Polsce, poznanie aktywnych i pasywnych metod poszukiwania pracy oraz dokumentów towarzyszących temu procesowi. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że to od ich aktywnej postawy na rynku pracy będzie zależała ich przyszłość. To czy będą umieli prawidłowo się po nim poruszać, będzie się wiązało z jego znajomością i poznaniem jego specyfiki, szczególnie od jego lokalnej strony. Uczestnicy zajęć zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z tematem m.in.: rynkiem pracy, bezrobotnym, pracodawcą, popytem, podażą, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi. Ponadto poznali rodzaje rynku pracy, tj. jawny i ukryty. W ramach dyskusji młodzież doszła do wniosku, że należy dbać o własne wykształcenie, w miarę możliwości korzystać z dostępnych kursów i szkoleń, aby sprostać wysokiej konkurencji, która na rynku pracy często nie pozwoli odnosić sukcesów.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007