Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

WYSOKIE MAZOWIECKIE: JAKIE KOMPETENCJE SĄ NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PRZEZ PRACODAWCÓW?

10.01.201812:37

Joanna

829 stycznia 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie promujące usługi pośrednictwa pracy skierowane do młodzieży poszukującej zatrudnienia oraz bezrobotnej przeprowadzone przez pośrednika pracy. Tematyka obejmowała najistotniejsze zagadnienia dotyczące kompetencji, jakie obecnie cenione są przez pracodawców.

256„Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”
John D. Rockefeller

9 stycznia 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie promujące usługi pośrednictwa pracy skierowane do młodzieży poszukującej zatrudnienia oraz bezrobotnej przeprowadzone przez pośrednika pracy. Tematyka obejmowała najistotniejsze zagadnienia dotyczące kompetencji, jakie obecnie cenione są przez pracodawców. Głównym celem spotkania była próba odpowiedzi na postawione w tytule pytanie: Jakie kompetencje są najbardziej pożądane przez pracodawców? Podczas pisania listu motywacyjnego zazwyczaj podkreślamy cechy, które posiadamy. Wymieniamy również te, które wydają się nam ważne dla przyszłego pracodawcy. Samo powiedzenie o nich jednak nie wystarczy, gdyż są one niesprawdzalne na poziomie listu motywacyjnego. Dlatego też podczas rozmowy kwalifikacyjnej musimy zaprezentować się w taki sposób, aby pracodawca miał pewność, że jesteśmy tacy, jak piszemy i opowiadamy. A jacy jesteśmy? Jakie cechy przedstawić podczas rozmowy, aby mieć pewność, że pracodawcy na nich zależy? Samodzielność, pracowitość oraz umiejętność zarządzania czasem, to cechy pożądane przez pracodawców, gdyż pozwalają za równo na szybkie wdrożenie pracownika do pracy, bez marnowania go przez pracownika oraz pilnowanie terminów. Kolejnymi ważnymi cechami są odporność na stres oraz elastyczność, dzięki której dany zatrudniony nie boi się zmian i potrafi dostosować się do różnych się warunków. Często zapominamy powiedzieć o tym, ale lojalność oraz umiejętność radzenia sobie z konfliktami, która nieodzownie wiąże się z komunikatywnością, to niemalże najbardziej cenione cechy u pracowników. Dostosowywanie przekazu do rozmówcy jest niezastąpione, aby osiągnąć zgodne stanowisko. Pamiętajmy, że przedstawiając swoje mocne strony wybierzmy takie, które posiadamy lub takie, nad którymi możemy popracować, gdyż można się ich nauczyć.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007