Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KELNER - EGZAMIN ZAWODOWY W SUWAŁKACH

13.09.201711:38

Joanna

8212 września br. w restauracji „Vanessa” w Białymstoku odbył się egzamin z wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja EFS” realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

naglowekWER

25612 września br. w restauracji „Vanessa” w Białymstoku odbył się egzamin z wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja EFS” realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego kelner - kwalifikacja T 9-wykonywanie usług kelnerskich, uczestnicy realizujący projekt w suwalskim Hufcu Pracy odbyli 940 godzin zajęć. Egzamin odbył się przed komisją z Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Składał się z dwóch części - praktycznej i teoretycznej. W pierwszej uczestnicy pokazali swoje umiejętności zawodowe z zakresu nakrywania stołów, serwowania potraw, napojów i koktajli, a także obsługiwania gości. W części teoretycznej odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy zawodowej, zasad bhp, ppoż. oraz ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Komisja wysoko oceniła wiedzę i umiejętności zawodowe uczestników zachęcając ich do dalszego kształcenia.

 

miniatura

miniatura

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007