Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKEM

12.09.201714:57

Joanna

82We wrześniu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem miało miejsce spotkanie doradcy zawodowego z młodzieżą uczącą się. Na zajęciach omówiono metody aktywnego poszukiwania pracy. Spotkanie było okazją do pogłębionej refleksji nad stosowanymi przez siebie do tej pory metodami szukania zatrudnienia.

256We wrześniu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem miało miejsce spotkanie doradcy zawodowego z młodzieżą uczącą się. Na zajęciach omówiono metody aktywnego poszukiwania pracy. Spotkanie było okazją do pogłębionej refleksji nad stosowanymi przez siebie do tej pory metodami szukania zatrudnienia. Doradca zawodowy zapoznał uczestników z wymaganiami stawianymi przez rynek pracy i dostępnymi możliwościami zaistnienia na nim. Ponadto przedstawił podstawowe metody i techniki szukania zatrudnienia, zapoznał ze źródłami pozyskiwania informacji o rynku pracy. W celu praktycznego przygotowania podczas spotkania ćwiczono umiejętność analizowania ogłoszeń i ofert. Podkreślono także, że aby skutecznie znaleźć wymarzone zatrudnienie potrzebne jest również prawidłowo skonstruowanie CV i list motywacyjny. Dobrze opracowane dokumenty aplikacyjne są naszą wizytówką i wiele o nas mówią już na etapie rekrutacji. Kolejnym aspektem na zajęciach było poznanie zasad rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie autoprezentacji i doświadczenia sytuacji rozmowy z pracodawcą.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007