Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZAMBRÓW: ŚWIADOMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z TESTEM KZZ

12.09.201713:50

Joanna

82Rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny to dla młodzieży nie tylko powrót do zajęć lekcyjnych, obowiązków i nauki, ale także czas przemyśleń i refleksji oraz próba odpowiedzi na pytanie: co dalej? Przed takim dylematem stoją przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i liceów.

256Rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny to dla młodzieży nie tylko powrót do zajęć lekcyjnych, obowiązków i nauki, ale także czas przemyśleń i refleksji oraz próba odpowiedzi na pytanie: co dalej? Przed takim dylematem stoją przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i liceów. Nie każdy młody człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna przy planowaniu rozwoju zawodowego lub dalszego kierunku kształcenia jest świadomość własnych zainteresowań, zamiłowań i preferencji zawodowych. Wielu uczniów nie jest w stanie samodzielnie rozeznać się w tym obszarze, dlatego też szuka wsparcia u doradcy zawodowego. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przy badaniu zdolności i potencjału zawodowego człowieka jest Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Rzetelnie wypełniony, w połączeniu z rozmową z doradcą zawodowym, stanowi bardzo cenną pomoc w podejmowaniu wszelkich decyzji edukacyjno-zawodowych. Młodzież chętnie i coraz częściej korzysta z diagnozy zainteresowań i predyspozycji, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, iż najwłaściwszym kluczem do sukcesu jest dogłębna znajomość samego siebie. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie stara się także przestrzegać młodych ludzi przed podejmowaniem pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, uświadamia, jak przykre są konsekwencje nietrafnych wyborów.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007