Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KOLNO: PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

12.09.201712:48

Joanna

82W ramach Międzynarodowego Dnia Pierwszej Pomocy wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie zorganizowali szkolenie dotyczące zasad postępowania podczas wyjątkowo trudnych sytuacji, zagrażającym zdrowiu bądź nawet życiu.

256W ramach Międzynarodowego Dnia Pierwszej Pomocy wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie zorganizowali szkolenie dotyczące zasad postępowania podczas wyjątkowo trudnych sytuacji, zagrażającym zdrowiu bądź nawet życiu. Przełamanie strachu jest niezmiernie ważne przed poznaniem zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przez uczniów. Każda ratująca poszkodowanego osoba powinna postępować w sposób sygnalizujący, że „jestem opanowany i wiem, co należy zrobić”. Taką postawę powinni nabyć uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie dzięki zajęciom z pierwszej pomocy. Młodzi ludzie mogli przyswoić sobie podstawowe zasady jej udzielania. Na pierwszych zajęciach młodzież przypomniała sobie numery alarmowe i jak powiadamiać pogotowie ratunkowe. Nauczyła się przełamywania barier i radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z istoty znajomości zasad pierwszej pomocy, dlatego cykliczne szkolenia, powinny zobrazować ważność niesienia wsparcia przedmedycznego.

 

miniatura

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007