Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REALIZACJA PROJEKTU AA - EFS W HP W GRAJEWIE

12.09.201710:51

Joanna

82Kolejny etap realizacji projektu Akcja aktywizacja EFS w Hufcu Pracy w Grajewie dobiega końca. Młodzież, która uczestniczyła w kursie zawodowym przygotowującym do pracy w zawodzie handlowca, ukończyła 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

naglowekWER

256Kolejny etap realizacji projektu Akcja aktywizacja EFS w Hufcu Pracy w Grajewie dobiega końca. Młodzież, która uczestniczyła w kursie zawodowym przygotowującym do pracy w zawodzie handlowca, ukończyła 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców. We wrześniu zakończą się staże zawodowe w zawodzie magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wciągarki sterowanej z poziomu roboczego. Beneficjenci projektu w zawodzie sprzedawcy są obecnie na etapie poszukiwania pracy. Dwie osoby znalazły już zatrudnienie na umowę o pracę. Pozostali na bieżąco śledzą lokalne oferty i kontaktują się z potencjalnymi pracodawcami. Młodzież chętnie korzysta z pomocy pośrednika pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Grajewie i jest w stałym kontakcie z lokalnym koordynatorem projektu. Oczekujemy, że wspólne działania przyniosą oczekiwane rezultaty w postaci zatrudnienia beneficjentów projektu AA-EFS.

 

miniatura

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007