Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WYSOKIE MAZOWIECKIE: SAMOOCENA - BILANS MOCNYCH I SŁABYCH STRON

12.09.201709:30

Joanna

8211 września br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach Ogólnopolskiej akcji „Lato z OHP”, odbyły się zajęcia skierowane do młodzieży gimnazjalnej, która jest w bardzo wyjątkowym i ważnym okresie swojego życia – musi zdecydować o dalszej edukacji.

25611 września br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach Ogólnopolskiej akcji „Lato z OHP”, odbyły się zajęcia skierowane do młodzieży gimnazjalnej, która jest w bardzo wyjątkowym i ważnym okresie swojego życia – musi zdecydować o dalszej edukacji. Młodzi ludzie coraz częściej mówią o trudnościach związanych z wyborem szkoły, studiów lub zawodu. Poznanie siebie pozwala na lepsze zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, a co za tym idzie, wybór odpowiedniego zawodu i możliwość wykonywania w przyszłości pracy, która będzie dawała satysfakcję. Głównym celem zajęć przeprowadzonych w MCK było kształtowanie i podniesienie samooceny, wzmocnienie zaufania do własnych możliwości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, zwiększenie otwartości na wyzwania związane z wyborem dalszej edukacji. Ma to duże znaczenie, ponieważ jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej, jeżeli znamy nasze mocne strony i rozwijamy kluczowe kompetencje oraz talenty. Natomiast wiedza na temat własnych słabości pozwala na uniknięcie niepotrzebnych błędów oraz porażek zawodowych. Na zakończenie zajęć młodzież zapoznała się z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem oraz propozycją edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie powiatu.

 

miniatura

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007