Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

PORADNICTWO INDYWIDUALNE W MCIZ W ŁOMŻY

17.07.201714:58

Joanna

82Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży w okresie wakacyjnym prowadzą stałe dyżury w siedzibie CEIPM, podczas których udzielają indywidualnych porad zawodowych w zakresie diagnozy predyspozycji, określania umiejętności, zdolności i zainteresowań.

256Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży w okresie wakacyjnym prowadzą stałe dyżury w siedzibie CEIPM, podczas których udzielają indywidualnych porad zawodowych w zakresie diagnozy predyspozycji, określania umiejętności, zdolności i zainteresowań. Młodzi ludzie mogą wykonać różne testy, pod okiem doradcy zawodowego opracowują Indywidualne Plany Działania, analizują kierunki kształcenia, zdobywają informacje o zawodach i szkoleniach w formach pozaszkolnych. Młodzież wybierając przyszłą profesję niejednokrotnie robi to intuicyjnie, bez zapoznawania się wcześniej z wymaganiami zawodu, przeciwwskazaniami zdrowotnymi, środowiskiem i charakterem pracy. Dlatego rezultatem pochopnie podjętej decyzji jest przeważnie niezadowolenie z wybranego kierunku kształcenia, zmiana szkoły, zawodu, a niejednokrotnie przerwanie nauki. Aby uniknąć takich sytuacji wiele uwagi powinno się poświęcić poznawaniu różnych profesji, środowiska i charakteru pracy, a także rozpoznawaniu własnego potencjału, zainteresowań i zdolności. Doradcy zawodowi pomagają tez osobom poszukującym pracy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, analizie ofert pracy, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznają z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców, a jednocześnie poznają oczekiwania młodzieży w stosunku do miejsca i charakteru pracy. Takie rozmowy są nieodłącznym elementem procesu rekrutacji pracowników, pozwalają na możliwie najlepszy dobór oferty do potrzeb i oczekiwań poszukującego pracy oraz pracodawcy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007