Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

HAJNÓWKA: PÓŁMETEK STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU AA-EFS

17.07.201714:07

Joanna

82Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce realizuje staże zawodowe dla beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja - EFS”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu zostali skierowani do odbywania trzymiesięcznych staży zawodowych na terenie miasta Hajnówka.

naglowekWER

256Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce realizuje staże zawodowe dla beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja - EFS”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu zostali skierowani do odbywania trzymiesięcznych staży zawodowych na terenie miasta Hajnówka. Opiekun grupy przeprowadził wizytację jednego z realizowanych przez MCK staży na stanowisku: pomoc kucharza. Zgodnie z założeniami projektu jego uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania pracy lokalu gastronomicznego, korzystania ze sprzętów znajdujących się na kuchni, przygotowywania potraw na różne okazje oraz organizacji pracy własnej i zespołowej. Po rozmowach z opiekunem stażystów i osobami uczestniczącymi w przedsięwzięciu, opiekun grupy stwierdził, że realizacja stażu przebiega pomyślnie, a pracodawca i młodzież są zadowoleni ze współpracy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007