Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

REKRUTACJA DO HUFCA PRACY W SUWAŁKACH

13.07.201715:07

Tadeusz

rekrutacja do HP_80W Hufcu Pracy w Suwałkach trwa rekrutacja młodzieży do klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, branżowej szkoły I stopnia oraz rzemieślniczej nauki zawodu. Wychowawcy odwiedzili suwalskie szkoły podstawowe i gimnazja. Przeprowadzili rozmowy z pracownikami socjalnymi MOPS i GOPS, dyrektorami i pedagogami szkół oraz z księżmi suwalskich parafii.

rekrutacja do HP_250W Hufcu Pracy w Suwałkach trwa rekrutacja młodzieży do klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, branżowej szkoły I stopnia oraz rzemieślniczej nauki zawodu. Wychowawcy odwiedzili suwalskie szkoły podstawowe i gimnazja. Przeprowadzili rozmowy z pracownikami socjalnymi MOPS i GOPS, dyrektorami i pedagogami szkół oraz z księżmi suwalskich parafii. Takie działania miały na celu zachęcenie  młodzieży do podjęcia kształcenia w suwalskiej jednostce OHP. We wspomnianych instytucjach wychowawcy pozostawili foldery i ulotki promujące HP w Suwałkach oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Kadra suwalskiego hufca ma nadzieję, że wspomniane instytucje wesprą nas w nawiązaniu kontaktów z przyszłymi uczestnikami. Doświadczenia minionych lat pokazują, że takie działania przynoszą oczekiwane efekty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007