Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ŁOMŻA: OCHOTNICY DO OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU

14.06.201714:31

Joanna

8213 czerwca br. w klasach III ZSZ ZDZ kolejny raz gościliśmy przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień z Łomży Pana, majora Marka Dziemiańczuka. Na spotkaniu byli obecni uczniowie, komendant HP - p. Jolanta Karwowska, wychowawca HP - p. Aniela Milewska, dyrektor Szkoły – p. Janusz Mieczkowski i wychowawcy klas trzecich.

25613 czerwca br. w klasach III ZSZ ZDZ kolejny raz gościliśmy przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień z Łomży Pana, majora Marka Dziemiańczuka. Na spotkaniu byli obecni uczniowie, komendant HP - p. Jolanta Karwowska, wychowawca HP - p. Aniela Milewska, dyrektor Szkoły – p. Janusz Mieczkowski i wychowawcy klas trzecich. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji na temat tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, celach i zasadach przyjęcia. Służba wojskowa w OT jest propozycją przede wszystkim dla młodzieży. Można w niej zdobyć nawet szlify oficerskie Wojska Polskiego. Obrona terytorialna ma być tworzona systematycznie przez następne trzy lata. W OT ma znaleźć się w sumie 35 tysięcy żołnierzy, sformowanych w brygady – po jednej w każdym województwie. Major Marek Dziemiańczuk zachęcał młodych ludzi do udziału w szkoleniu wojskowym, a także gotowości do podjęcia działań w zawodzie żołnierza, wskazując na ogromne korzyści płynące z pełnienia służby wojskowej: wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji. Nasz gość przekazał również, że żołnierz Obrony Terytorialnej to także cenny pracownik. – W moich planach jest zawodowa służba wojskowa, a więc po szkole chcę się dostać do nowo tworzonej formacji OT. Chcę służyć ojczyźnie i pracować na jej rzecz – powiedział jeden z uczestników wypełniających wniosek. Przysięgę wojskową, jako zobowiązanie żołnierza wobec państwa i narodu, będzie miało możliwość złożyć 10 tegorocznych absolwentów ZSZ ZDZ w Łomży – czego im serdecznie życzymy!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007