Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ZAMBRÓW: POŚREDNICTWO PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ

14.06.201713:18

Joanna

8213 czerwca br. komendantka Hufca Pracy w Zambrowie, Grażyna Dembek, zorganizowała spotkanie dla uczestników jednostki uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Janusza Korczaka. W wydarzeniu wzięły również udział: Agnieszka Kruszewska, doradca EURES PWK OHP w Białymstoku oraz Agnieszka Andrzejczyk, pośrednik pracy – stażysta z MCK w Zambrowie.

25613 czerwca br. komendantka Hufca Pracy w Zambrowie, Grażyna Dembek, zorganizowała spotkanie dla uczestników jednostki uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Janusza Korczaka. W wydarzeniu wzięły również udział: Agnieszka Kruszewska, doradca EURES PWK OHP w Białymstoku oraz Agnieszka Andrzejczyk, pośrednik pracy – stażysta z MCK w Zambrowie. Celem zajęć było przedstawienie przez pośrednika pracy ofert zatrudnienia na terenie Zambrowa, promocja usług świadczonych przez MCK, pośrednictwo w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zatrudnienia oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Młodzi słuchacze zostali poinformowani o formach wsparcia oferowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery, skierowanych do młodzieży bezrobotnej, uczącej się oraz studentów, którzy chcą podjąć pracę np. podczas wakacji i ferii, a także zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Informację na temat Europejskich Służb Zatrudnienia, które zostały powołane w 1993 r. przez Komisję Europejską, aby ułatwić przepływ pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii, przedstawił doradca EURES. Ochotnicze Hufce Pracy od 1 stycznia 2015 r. świadczą usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących zatrudnienia, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. Doradcy i asystenci EURES świadczą usługi z zakresu europejskiego pośrednictwa pracy oraz mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. Udzielają informacji na temat warunków życia i pracy w państwach członkowskich. Uczestnicy hufca zostali poinformowani o możliwości korzystania z Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferującego m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz możliwość zamieszczenia na portalu CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Wszystkim uczestnikom spotkania przekazano materiały informacyjne i promocyjne o usługach MCK w Zambrowie oraz broszury informacyjne dotyczące EURES. Na zakończenie uczestnicy wypełnili formularze zgłoszeniowe, niezbędne do tego, aby zarejestrować się w bazie osób poszukujących pracy i mieć dostęp do aktualnych ofert pracy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007