Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

GRAJEWO: CZY JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY?

13.06.201710:42

Joanna

829 czerwca doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie przeprowadził zajęcia dla dwóch grup uczestników OHP na co dzień kształcących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Warsztaty odbyły się pod hasłem promującym postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi.

2569 czerwca doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie przeprowadził zajęcia dla dwóch grup uczestników OHP na co dzień kształcących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Warsztaty odbyły się pod hasłem promującym postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Młodzież w trakcie zajęć poznała własne predyspozycje przedsiębiorcze oraz cechy charakteru, które zwiększają szansę na sukces w prowadzeniu firmy. Ważnym etapem spotkania była również dyskusja na temat możliwości rozwijania swoich mocnych stron i postaw przedsiębiorczych. Uczestnicy warsztatów opracowywali swój pomysł na biznes, po czym metodą SWOT analizowali szanse i zagrożenia fikcyjnego przedsiębiorstwa. Pomysłów było wiele i młodzież zgodnie stwierdziła, że większość z nich powinna zostać wcielona w życie, gdyż na lokalnym rynku brakuje wielu usług, które byłyby odpowiedzią na potrzeby społeczności.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007