Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

AUGUSTÓW: SPOTKANIE EURES GO-FURTHER

13.06.201709:29

Joanna

829 czerwca br. w MCK w Augustowie odbyło się spotykanie skierowane do osób zainteresowanych pracą za granicą. Celem tego typu przedsięwzięć, realizowanych w ramach projektu EURES GO-FURTHER, jest poprawa rozpoznawalności sieci EURES wśród osób poszukujących zatrudnienia i bezrobotnych oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej odpowiedniego przygotowania osób wyjeżdżających do pracy za granicę.

2569 czerwca br. w MCK w Augustowie odbyło się spotykanie skierowane do osób zainteresowanych pracą za granicą. Celem tego typu przedsięwzięć, realizowanych w ramach projektu EURES GO-FURTHER, jest poprawa rozpoznawalności sieci EURES wśród osób poszukujących zatrudnienia i bezrobotnych oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej odpowiedniego przygotowania osób wyjeżdżających do pracy za granicę. Podczas spotkania doradca EURES z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku przedstawił młodym ludziom usługi, jakie oferuje EURES, omówił sytuację na europejskim rynku pracy. Poinformował, gdzie szukać zatrudnienia za granicą, jak się zalogować na portalu Europejskiej Mobilności Zawodowej, jakie są zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych, podatkowania oraz warunki przyznawania świadczeń w krajach europejskich. Młodzieży przedstawiono inicjatywy Komisji Europejskiej skierowane do młodych Europejczyków, takie jak: Twoja Pierwsza Praca z EURES oraz Drop’pin. „Twoja Pierwsza Praca z EURES” oferuje osobom w wieku 18-35 lat, pracę, staż lub praktyki w innym państwie niż kraj zamieszkania na okres co najmniej 3-6 miesięcy. Projekt przewiduje pokrycie kosztów podróży, nauki języka oraz uznania kwalifikacji zawodowych. Drop’pin powstał w celu zwiększenia szans młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Można tam znaleźć m.in. oferty obejmujące praktyki (przyuczenie do zawodu), staże, programy szkoleniowe, kursy e-learning, kursy językowe. Istnieje też możliwość nawiązania współpracy z różnymi organizacjami w celu opracowania nowych programów w zakresie mobilności. Uczestnicy spotkania mogli też skorzystać z aktualnych ofert pracy za granicą, w tym pracy sezonowej. Wszyscy otrzymali materiały informacyjne dotyczące usług oferowanych przez sieć EURES oraz broszurę informującą, dotyczącą bezpiecznych wyjazdów do pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autor: Agnieszka Kruszewska – doradca EURES
Fot: Joanna Giedrojć – pośrednik pracy w MCK w Augustowie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007