Podlaska WK
ul. Handlowa 6 G, 15-399 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87, 651 73 65
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

CEiPM ŁOMŻA - OFERTY PRACY

Po wszelkie informacje zapraszamy osobiście do
Młodzieżowego Biura Pracy w godz. 745 - 15
45


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
tel. 86 216 33 08

OFERTY PRACY STAŁEJ

OFERTY PRACY SEZONOWEJ

 

                         Przydatne linki::  

       Komenda Główna OHP

   
      OSiW Człuchów
 
     Urząd Marszałkowski w Gdańsku
     Urząd Wojewódzki w Gdańsku
     Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
     Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
     Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
     Ministerstwo Edukacji Narodowej
     Program Kapitał Ludzki
     Portal Funduszy Europejskich
     Program "Młodzież w działaniu"
     PNWM
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007