Podlaska WK
ul. Handlowa 6 G, 15-399 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87, 651 73 65
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

CEiPM ŁOMŻA - OFERTY PRACY

Po wszelkie informacje zapraszamy osobiście do
Młodzieżowego Biura Pracy w godz. 745 - 15
45


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
tel. 86 216 33 08

OFERTY PRACY STAŁEJ

OFERTY PRACY SEZONOWEJ

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007