Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl
 

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CEiPM BIAŁYSTOK - OFERTY PRACY


Po wszelkie informacje zapraszamy osobiście do
Młodzieżowego Biura Pracy od poniedziałku do piątku
w godz. 745 - 15
45


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 22,
tel. 85 652 34 98

 
    
   

    OFERTA PRACY DLA PRACODAWCÓW      
 
    ANKIETA POSZUKUJĄCEGO PRACY - DLA OSÓB PEŁNOLETNICH       

   
    ANKIETA POSZUKUJĄCEGO PRACY - DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

    WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH        
   z uzupełnionymi dokumentami zapraszamy do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007