Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA    

OSiWOśrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

 ul. Supraślska 21,
16-010 Wasilków
tel./fax. 85 718 54 20
e-mail:
osiw.wasilkow@ohp.pl  

KIEROWNIK - Beata Bratumił 
Z-ca Kierownika - Małgorzata Jarczewska

 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, istniejący od roku 1995, jest jedyną tego typu placówką w strukturach OHP w województwie podlaskim. Służy wszechstronną pomocą młodzieży, pochodzącej z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zaniedbanej edukacyjnie i wychowawczo, oferując możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego i zawodowego w:
 

  • Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej,
  • Zasadniczej Szkole Zawodowej,
  • lub w formie pozaszkolnej (rzemieślnicza nauka zawodu);

oraz zapewniając bezpłatne zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, jak również opiekę wychowawczą, zawodowe kursy dokształcające, atrakcyjnie zorganizowany czas wolny, wycieczki, staże i obozy za granicą.


Szkolenia zawodowe (kucharz małej gastronomii, krawiec, fryzjer, blacharz, murarz, sprzedawca) odbywają się we własnych, nowoczesnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych lub w zakładach usługowych i handlowych w Białymstoku.
 
Ośrodek dysponuje dużą świetlicą, salą gimnastyczną oraz siłownią. W niewielkiej odległości położony jest zalew wodny z miejskim kąpieliskiem, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miejski stadion sportowy.

 Ośrodek oferuje pobyt dzieciom i młodzieży (grupy kolonijne lub sportowe) w okresie wakacji i ferii zimowych.
 
Baza noclegowa:
     Pokoje gościnne  -  w okresie całego roku
       34  łóżka  -  pokoje 2-osobowe z łazienką,
       salka konferencyjna, kuchenka dla przygotowywania własnych posiłków 
    Internat  -  do dyspozycji naszych gości  w czasie wakacji i ferii zimowych
       95 łóżek  -  pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką
 
Posiłki:
  Całodzienne wyżywienie w stołówce internatu 


Zapraszamy turystów indywidualnych i grupy zorganizowane !

Wydarzenia

Rekrutacja 2017/2018

Wydarzenia – Archiwum (lata 2013; 2014)

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007