Podlaska WK
ul. Handlowa 6 G, 15-399 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87, 651 73 65
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

OFERTY PRACY

ZAPRASZAMY MŁODZIEZ POSZUKUJĄCĄ PRACY DO
MŁODZIEŻOWYCH BIUR PRACY
i PUNKTÓW POŚREDNICTWA PRACY

W MBP i PPP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 16 rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP/PPP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP/PPP .

 Oferty pracy podlaskich Młodzieżowych Biur Pracy i Punktów Pośrednictwa Pracy OHP:

  - MCK w AUGUSTOWIE

  - MBP w BIAŁYMSTOKU 
  - PPP w BIAŁYMSTOKU
  - MCK w GRAJEWIE 
  - MCK w HAJNÓWCE

  - MCK w KOLNIE 
  - MCK w ZAMBROWIE
 
- MBP w ŁOMŻY
  - MBP w SUWAŁKACH
  - MCK w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PEŁNA BAZA KRAJOWYCH OFERT PRACY
DOSTĘPNA RÓWNIEŻ POD ADRESEM:
www.mbp.ohp.pl

 

MIĘDZYNARODOWE POŚREDNICTWO PRACY

                 W związku z otwarciem niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli z dniem 1 stycznia 2011 r. – w odniesieniu do pracowników sezonowych z Polski – oraz z dniem 1 maja 2011 r. dla wszystkich pracowników z Polski oraz w nawiązaniu do ustaleń pomiędzy polską a niemiecką siecią EURES, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 r. międzynarodowe pośrednictwo pracy polskich pracowników do Niemiec, prowadzone dotąd przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach uzgodnień i umów bilateralnych, będzie obsługiwane przez polską i niemiecką sieć EURES.

Wszystkie oferty pracy sezonowej do Niemiec są obsługiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

 

 

Godziny pracy 7:45 - 15:45.

CZEKAMY NA CIEBIE !!!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007