Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl
 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

OFERTY PRACY

 

OFERTY PRACY W KRAJU                                    OFERTY PRACY ZA GRANICĄ
 

 OFERTY PRACY LOKALNE
 Komunikat o udziale Podlaskiej WK OHP w programie praktyk
w administracji rządowej w 2015 roku.


Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.
Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy można uzyskać pod numerem telefonu 85 651 61 87 w. 21 oraz adresem mailowym praktyki.podl@ohp.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007