Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE


OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.23.2017

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

szczegóły ogłoszenia


 

 

 

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE

 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.22.2017

Przeprowadzenie kursów języka niemieckiego dla uczestników projektu
pt. Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.17.2017

Zakup usług mających na celu przeprowadzenie w Internecie kampanii
informacyjno-promocyjnej modułu Staże i Praktyki

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.20.2017

Przeprowadzenie kursów języka niemieckiego dla uczestników projektu
pt. Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.15.2017

Budowa budynku Centrum Szkolenia Aktywizacji Młodzieży w Białymstoku
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.19.2017

Przeprowadzenie prac remontowych w Hufcu Pracy w Grajewie
oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.16.2017

Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzki
na terenie miasta Białegostoku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.14.2017

Doprowadzenie łącza światłowodowego do nowej siedziby
Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku
oraz świadczenie na tym łączu usług telekomunikacyjnych
oraz usługi dostępu do Internetu

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.13.2017

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania:
„Budowa budynku Centrum Szkolenia i Aktywizacji Młodzieży w Białystoku
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną i drogową”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.12.2017

Wykonanie infrastruktury IT na III i IV piętrze budynku E Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku na potrzeby funkcjonowania
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia,
Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży
 oraz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - PWK.POA.ZP.271.11.2017

Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu wadliwej oferty


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PWK.POA.ZP.271.10.2017

Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia

zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.7.2017

Roboty budowlane – Wykonanie remontu elewacji i pomieszczeń
wewnątrz
 budynku OSiW w Wasilkowie

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA-ZP.271.5.2017

Usługa – Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia
wraz z zakupem, przygotowaniem i dostarczeniem materiałów promocyjnych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
i unieważnieniu postępowania w części II


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – 2/BL/AA/2017

Usługa przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich
przez lekarza medycyny pracy
dla uczestników projektu "Akcja Aktywizacja - EFS"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA-ZP.271.2.2017

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.6.2017

Usługa przeprowadzenia warsztatów ze stylistą
w zakresie kreowania wizerunku,
obejmująca zakup stroju, zakończona metamorfozą
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.5.2017

Usługa przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH I-IV – PODL.POA-ZP.271.3.2017

Usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.2.2017

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.1.2017

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007