Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE


OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.12.2018

Usługa przeprowadzenia warsztatów przygotowujących
do usamodzielnienia się dla uczestników projektu
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczegóły ogłoszenia


 

 

 

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE

 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.9.2018

Usługa przeprowadzenia zajęć
z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
dla uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert,
wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.4.2018

Usługa świadczenia usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu
dla jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.10.2018

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia
kompleksowej przeprowadzki na terenie miasta Kolno
wyposażenia i urzadzeń biurowych oraz dokumentacji

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.7.2018

Usługa przeprowadzenia zajęć
z zakresu obsługi programów komputerowych
uczestnikom projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.8.2018

Usługa żywienia uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.5.2018

Usługa przeprowadzenia kursu o standardzie ECDL lub równoważnego
dla uczestników projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.6.2018

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biura
Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w 2018 roku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.2.2018

Usługa przeprowadzenia  kursu języka angielskiego
dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI I – PWK.POA.ZP.271.3.2018

Usługa żywienia uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
i unieważnieniu postępowania w części I


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.1.2018

Usługa przeprowadzenie grupowego i indywidualnego
wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu
pt. "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.21.2017

Usługa żywienia uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
i unieważnieniu postępowania w części I, II, III i IV


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.29.2017

Usługa kompleksowego sprzątania
w jednostkach Podlaskiej WK OHP w 2018 roku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.23.2017

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.22.2017

Przeprowadzenie kursów języka niemieckiego dla uczestników projektu
pt. Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007