Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE


Aktualnie Podlaska Wojewódzka Komenda OHP nie prowadzi żadnych postępowań przetargowych.

 


POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.14.2017

Doprowadzenie łącza światłowodowego do nowej siedziby
Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku
oraz świadczenie na tym łączu usług telekomunikacyjnych
oraz usługi dostępu do Internetu

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.13.2017

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania:
„Budowa budynku Centrum Szkolenia i Aktywizacji Młodzieży w Białystoku
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną i drogową”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.12.2017

Wykonanie infrastruktury IT na III i IV piętrze budynku E Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku na potrzeby funkcjonowania
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia,
Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży
 oraz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - PWK.POA.ZP.271.11.2017

Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu wadliwej oferty


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PWK.POA.ZP.271.10.2017

Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia

zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.7.2017

Roboty budowlane – Wykonanie remontu elewacji i pomieszczeń
wewnątrz
 budynku OSiW w Wasilkowie

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA-ZP.271.5.2017

Usługa – Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia
wraz z zakupem, przygotowaniem i dostarczeniem materiałów promocyjnych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
i unieważnieniu postępowania w części II


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – 2/BL/AA/2017

Usługa przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich
przez lekarza medycyny pracy
dla uczestników projektu "Akcja Aktywizacja - EFS"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA-ZP.271.2.2017

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.6.2017

Usługa przeprowadzenia warsztatów ze stylistą
w zakresie kreowania wizerunku,
obejmująca zakup stroju, zakończona metamorfozą
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.5.2017

Usługa przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH I-IV – PODL.POA-ZP.271.3.2017

Usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.2.2017

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PODL.POA-ZP.271.1.2017

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-25/16

Usługa kreowania wizerunku w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-24/16

Usługa przeprowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego – kelner
10 uczestnikom realizującym projekt „Akcja aktywizacja – EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-22/16

Usługa społeczna – Zajęcia z zapobiegania
depresji wśród młodzieży
 dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-19/16

Usługa żywienia uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”
w Hufcu Pracy w Białymstoku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-11/16

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
dla 16 uczestników projektu
"Obudź swój potencjał – EFS"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-17/16

Usługa przeprowadzenia warsztatów wyrównawczych
dla uczstników projektu "Akcja aktywizacja"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-15/16

Przeprowadzenie kursu z przedsiębiorczości
dla 8 uczestników projektu „Obudź swój potencjał– EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-18/16

Przeprowadzenie zajęć
z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-16/16

Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego
dla 30 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-10/16
i unieważnienie postępowania w części VI

Usługa żywienia
uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-13/16

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego
dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-12/16

Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego
dla 16 uczestników projektu „Obudź swój potencjał - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-14/16

Usługa żywienia uczestników projektu "Obudź swój potencjał - EFS"
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-9/16

Usługa zorganizowania i prowadzenia kursów zawodowych
dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał - EFS”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-7/16

Usługa żywienia
uczestników projektu "Obudź swój potencjał - EFS"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – POA-ZP-271-8/16

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego
wsparcia psychologicznego dla uczestników
projektu "Obudź swój potencjał - EFS"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007