Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ŁOMŻA: WIEDZA W GŁOWIE, PATRIOTYZM W SERCU, KARABIN W RĘKU

26.09.2017

15:03

Joanna

8226 września 2017 roku w Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Łomży kolejny raz odbyło się spotkanie z przedstawicielem WKU. W spotkaniu uczestniczyła młodzież, która szczególnie „ma w sobie patriotyzm”. Uczniowie klas III z bardzo dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki dotyczącej działań podejmowanych przez Wojsko Polskie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIAŁYSTOK: ROZPOCZYNAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ

25.09.2017

15:08

Joanna

82Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku kierują swoje działania do różnych grup odbiorców. Ważne miejsce zajmuje tu młodzież niepełnosprawna, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym, gdyż ma ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia. Jedną z realizowanych form wsparcia jest autorski program pt. „Rozpoczynamy aktywność zawodową”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SUWAŁKI: ZAJĘCIA I PORADY INDYWIDUALNE W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

25.09.2017

14:06

Joanna

8221 i 22 września 2017 r. doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach odwiedziły Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym. Celem spotkania było zainspirowanie młodych ludzi do wstępnego określenia własnej ścieżki edukacyjnej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KOLNO: BIEGI JESIENI

25.09.2017

11:51

Joanna

82Niemal jedna trzecia Polaków uprawia sport regularnie (tzn. minimum 3 razy w tygodniu). Wśród osób aktywnych fizycznie największą popularnością cieszy się jazda na rowerze, bieganie i pływanie. Dbając o zdrowie, kadra Hufca Pracy w Kolnie i wychowankowie zaangażowali się w przygotowanie corocznej lokalnej inicjatywy, jaką były „28 Biegi Jesieni”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŁOMŻA: DORADCY ZAWODOWI W ZAKŁADZIE KARNYM W GRĄDACH WONIECKO

25.09.2017

10:03

Joanna

82W dniach 18 - 28 września 2017 r. realizowany jest cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko. Doradcy zawodowi zajmują się zadaniami z zakresu poradnictwa zawodowego zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PWK OHP i ZK w Grądach Woniecko.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AUGUSTÓW: MŁODZI CHCĄ PRACOWAĆ W RADZIE MŁODZIEŻY I KLUBIE AKTYWNYCH

25.09.2017

09:12

Joanna

82Wielką satysfakcję odczuwają młodzi ludzie, gdy są potrzebni i mogą zrobić coś wspaniałego np. pomóc ludziom starszym, wykazać się jako wolontariusze w wielu akcjach, sprawować opiekę nad dziećmi i uczyć je poznawania otaczającego świata. Taką właśnie możliwość daje praca w Młodzieżowej Radzie i Klubie Aktywnych w Hufcu Pracy w Augustowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GRZYBOBRANIE W KOLNIE

22.09.2017

15:24

Joanna

82W pierwszym dniu jesieni w kolneńskim hufcu zorganizowano wycieczkę krajoznawczą połączona z grzybobraniem. Zbieranie grzybów to wielowiekowa polska tradycja, kultywowana do dzisiaj. Bez pysznych prawdziwków, podgrzybków, kozaków czy maślaków trudno wyobrazić sobie naszą kuchnię.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŁOMŻA: MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

22.09.2017

15:00

Joanna

8221 września 2017 roku doradcy zawodowi z MCIZ w Łomży prowadzili warsztaty dla uczniów klas pierwszych łomżyńskiej Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ. Zajęcia dotyczyły zawodów, czynników warunkujących zmiany na rynku pracy oraz poznawania swoich zainteresowań i predyspozycji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIAŁYSTOK: BEZ OGRANICZEŃ

22.09.2017

12:46

Joanna

82W Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest program edukacyjno – profilaktyczny „Bez ograniczeń”. Jego adresatami jest młodzież ucząca się w klasach drugich wielozawodowych ZSZ Nr 5 w Białymstoku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

«wstecz | archiwum | wszystkie


--------

ECAMECAMZielona Linia

Obrona Terytorialna

---------

Grundtvig hands on help    Hands on help    EURODESK 

WKU

WKU Łomża      WKU Białystok     WKU Suwałki

-------

Kurier Poranny

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007