Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W ŁOMŻY

11.04.2018

09:16

Joanna

829 kwietnia 2018 r. uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, uczniowie klasy III z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Łomży, brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w ramach realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego „Absolwent 2018”. Młodzi ludzie poznali zasady rządzące rynkiem pracy, poznali także formy skutecznej komunikacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIAŁYSTOK: HUFCOWY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BHP Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY

11.04.2018

08:26

Joanna

826 kwietnia br. w Hufcu Pracy w Białymstoku zakończono pierwszy etap Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wiedzy o podstawowych przepisach prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIAŁYSTOK: UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

10.04.2018

15:32

Joanna

826 kwietnia 2018 r. w Białymstoku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży, które  będzie kompleksem siedzib jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD UZALEŻNIEŃ – ZAJĘCIA W ZAMBROWIE

10.04.2018

14:22

Joanna

825 kwietnia 2018 r. w Hufcu Pracy w Zambrowie odbył się konkurs plastyczny pt. „Bliżej siebie - dalej od uzależnień”. Zajęcia miały na celu przede wszystkim ochronę uczniów przed rozpoczęciem spożywania alkoholu, uświadomienie, że jest to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu. Spotkanie promowało zdrowy styl życia, trzeźwość i abstynencję przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KOLNO: DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA KLUBU WOLONTARIATU „DAR SERCA”

10.04.2018

14:03

Joanna

82Kolneński Klub Wolontariatu ”Dar serca” organizuje akcje charytatywne. Działaniom przyświeca cel niesienia konkretnej pomocy osobom chorym i potrzebującym z naszego środowiska i w szerszym zakresie. Do tej pory zostały przeprowadzone następujące akcje: paczka karnawałowa dla niepełnosprawnego Piotra, zbiórka zakrętek dla Oli. Wolontariusze zbierali też pieniądze na rzecz chorej Zosi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MOJE MOCNE I SŁABE STRONY – ZAJĘCIA W GRAJEWIE

10.04.2018

13:03

Joanna

824 i 6 kwietnia br. doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie przeprowadził zajęcia dla młodzieży. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. Prowadząca wytłumaczyła młodzieży, że znajomość siebie jest wiedzą niezbędną przy podejmowaniu życiowych decyzji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GRAJEWO: SPRAWNY W ZAWODZIE – KUCHARZ 2018

10.04.2018

12:36

Joanna

829 kwietnia 2018 r. w Hufcu Pracy w Grajewie odbył się hufcowy etap konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz 2018”. Przystąpiły do niego cztery uczestniczki HP kończące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wojewodzinie. Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WYSOKIE MAZOWIECKIE: WYRUSZAMY W ŚWIAT ZAWODÓW

10.04.2018

12:23

Joanna

82Ostatnie lata pokazują nam, jak gwałtownie zmieniło się rozumienie i postrzeganie życia zawodowego. Zmieniająca się rzeczywistość oraz wystąpienie szeregu czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i gospodarczych wpłynęły również na zmianę życia w kontekście planowania kariery zawodowej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAMBRÓW: SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

10.04.2018

11:06

Joanna

82Z inicjatywy Komendanta Hufca Pracy w Zambrowie – Grażyny Dembek, Dyrektora Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy - Małgorzaty Leszczyńskiej oraz Kierownika Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości - Waldemara Dzieniszewskiego, 5 kwietnia w siedzibie Zespołu Szkół SWEiRP im. Janusza Korczaka, odbyło się spotkanie z pracodawcami zatrudniającymi uczestników OHP, jako młodocianych pracowników.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123456789...10

«wstecz | archiwum | wszystkie


--------

Logo_aktywni-1

--------

ECAMECAMZielona Linia

Obrona Terytorialna

---------

Grundtvig hands on help    Hands on help    EURODESK 

WKU

WOJSKOWE KOMISJE UZUPEŁNIEŃ

WKU Lomza 300x300      WKU Białystok     wkusuwalki

ŁOMŻA                                     BIAŁYSTOK                                    SUWAŁKI

-------

LOGO_kurier_poranny

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007