Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KOLNO: HISTORIA LEGIONÓW POLSKICH

04.10.2017

10:00

Joanna

82Na przełomie września i października kadra Hufca Pracy w Kolnie przystąpiła do realizacji konkursu „Śladami Legionów Polskich”. Jest to bardzo wymowna i ważna inicjatywa, rozbudzająca postawę obywatelską i patriotyczną. Nawiązując do 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, wychowawcy hufca oraz nauczyciele historii przybliżyli młodzieży dzieje historyczne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIAŁYSTOK: NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z DUŃSKĄ FIRMĄ DAO 365

04.10.2017

08:27

Joanna

823 października 2017 r. w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy DAO 365 S/A z Danii. Podlaską WK OHP reprezentował Wojewódzki Komendant PWK OHP Adam Romatowski, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Piotr Modzelewski, doradca EURES Agnieszka Kruszewska oraz asystent EURES z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Beata Milewska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŁOMŻA: SZKOLENIE Z EXCELA

03.10.2017

15:31

Joanna

822 października br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży odbyło się szkolenie z programu Excel. Zostało zorganizowane przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Białymstoku, które przeprowadził Andrzej Rusaczyk pracownik PWK OHP w Białymstoku.  Wzięli w nim udział pracownicy CEiPM i HP w Łomży, pośrednik pracy z MCK i komendant HP w Zambrowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BIAŁYSTOK: ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ŚLADAMI LEGIONÓW POLSKICH”

03.10.2017

14:13

Joanna

82W Hufcu Pracy w Białymstoku został rozstrzygnięty konkurs historyczny „Śladami Legionów Polskich”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej, aktywizowanie zdolności twórczych uczestników.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZAMBRÓW: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I DOBRY HUMOR NA JESIEŃ

03.10.2017

09:06

Joanna

82Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka.  Szczególnie ważna w dzieciństwie i młodości, jest jednym z kluczowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i zdrowie. Z tego powodu 2 października Hufiec Pracy w Zambrowie, wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, zorganizował zajęcia sportowe mające poprawić nastrój.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PROJEKT „POTTER RATING” - SPOTKANIE PARTNERÓW NA CYPRZE

02.10.2017

15:30

Joanna

822Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku przystąpiła do realizacji Projektu pt. „Potter rating” w ramach programu Erasmus+ - Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”. W przedsięwzięciu biorą udział organizacje z 5 europejskich krajów, tj. Cypru, Turcji, Czech, Słowacji i Polski.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KONFERENCJA W ŁOMŻY

29.09.2017

15:06

Joanna

8227 września br. Park Przemysłowy w Łomży zorganizował konferencję „Innowacyjne systemy informatyczne w zarządzaniu firmą”. Na wydarzenie zaproszono m.in. Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Modzelewskiego oraz pracowników łomżyńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WASILKÓW: INFORMACJE TU I TERAZ

29.09.2017

12:01

Joanna

82Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Pełnią one bardzo istotną rolę w życiu współczesnego człowieka, a zwłaszcza w uczeniu się i wychowaniu, kształtują system wartości i postawy społeczno-moralne. W dobie internetu rzadko korzystamy z tradycyjnej prasy, plakatów, książek, fotografii itp.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

HP ŁOMŻA: RZUTY ZA 3 PUNKTY

29.09.2017

11:03

Joanna

82Nauka, praca i rekreacja – wypoczynek na luzie. A jednak nie do końca tak to jest, kiedy odbywają się zawody sportowe w grupie wychowawczej. Impreza sportowa została przygotowana przez starszego wychowawcę Hufca Pracy w Łomży oraz nauczycieli wychowania fizycznego Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP w Łomży.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345678...9

«wstecz | archiwum | wszystkie


--------

ECAMECAMZielona Linia

Obrona Terytorialna

---------

Grundtvig hands on help    Hands on help    EURODESK 

WKU

WKU Łomża      WKU Białystok     WKU Suwałki

-------

Kurier Poranny

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007